16 februari, 2020

Äntligen kan utförseln av stöldgods från Sverige stoppas

Äntligen kan en lösning på de internationella stöldligornas härjning i Sverige vara gång. En färsk utredning vill ge Tullen ökade befogenheter och därmed kan utförseln av bland annat stulna båtmotorer stoppas.

I flera år har internationella stöldligor betraktat Sverige som ett ”smörgåsbord”. Risken för upptäckt vid stöld av dyrbara kapitalvaror är låg i landet och det är inte förbjudet att föra ut stöldgods.

Vid den första träffen där det här diskuterades med en grupp riksdagsmän trodde de flesta inte på uppgifterna att det inte är förbjudet att föra ut stöldgods ur Sverige. Tyvärr visade sig uppgifterna vara korrekta.

Det är dock inte bara båtbranschen som har drabbats av de omfattande stölderna. Byggbranschen, bilbranschen, lantbrukare och många flera har drabbats när ligor, främst från det forna Östblocket, har transporterat ut maskiner som i vissa fall väger flera ton. Ändå har inte utförseln stoppats.

Med nya och utökade befogenheter för Tullverket så kan en efterlängtad förändring komma till stånd. Båtägare, lantbrukare och andra har gjort vad de kan genom att märka sina ägodelar och förse dessa med spårningsutrustning. Detta har dock inte varit tillräckligt eftersom flödet ut ur landet har fortsatt och accelererat.

Båtliv har beskrivit flera exempel där Tullen och Polisen har släppt vidare stöldligor med stor laster av nystulet gods. Vi har också skrivit om en båtmotortjuv från Baltikum som först blev fälld, men därefter fick hjälp at ölverklaga och då fick tillbaka stöldgods och även en stulen (!) husbil som han använde vid sina turnéer i södra Sverige.

I utredningen, som presenterades 14 februari, finns flera förslag för att stoppa de internationella stöldligorna, som betraktar Sverige som ett ”smörgåsbord”. Ligorna har kunnat härja fritt och föra ut stöldgods med minimal risk för upptäckt. Än är dock inga beslut om lagändringar fattade.

– I dag har tullens verksamhet inriktats på att hindra narkotika, sprängmedel eller annan smuggling från att komma in i Sverige. Nu är vi beredda att ge Tullverket nya befogenheter för att också få stoppa och hindra de här internationella stöldligorna från att föra ut gods från Sverige, sa inrikesminister Mikael Damberg till SVT Nyheter 14 februari.

Ett stort problem, som gjort Sverige unikt i Europa, är att Tullen inte har kunnat stoppa utförseln av gods vid gränserna. Det finns många exempel på att Tullen har stoppat transporter med stulna båtmotorer, entreprenadmaskiner och annat där tjuvligorna har kunnat åka vidare.

Utredningen föreslår förbud mot in- och utförsel av störsändare. Kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas och riktade kontroller ska kunna utföras mot personer och vissa typer av fordon som i stor utsträckning används vid denna typ av brottslig verksamhet.

Bland de övriga förslagen i utredningen märks skärpta straff för systematiska brott, utökat transportöransvar och krav på identifiering av avsändare.

– Äntligen börjar det hända något positivt i den här frågan. Vi träffade Mikael Damberg och diskuterade den här frågan 29 oktober och förstod att något var på gång. Han utlovade konkreta förslag, säger Christer Eriksson, ordförande för Svenska Båtunionen.

Med sina 170 000 medlemmar är SBU en av de organisationer som tydligast har känt av stöldligornas härjningar.

Utredningen heter ”Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige” (Ju2018/00991/PO).

Text: Lars-Åke Redéen

Bilden: Gränskontroll med Kustbevakningen. Foto: Kustbevakningen.

Länk till intervju med Mikael Damberg i SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringsbeskedet-tullen-ska-fa-stoppa-stoldgods-pa-vag-ut-ur-landet