17 februari, 2020

​SBU välkomnar förslag till ökade befogenheter för Tullen

Svenska Båtunionen (SBU) ser positivt på utredningen om ett stopp för utförsel av stöldgods från Sverige. Om förslagen genomförs kan de äntligen sätta punkt för den ökande stöldvågen av båtmotorer.

Den rapport som lämnades till inrikesminister Mikael Damberg (S) 14 februari kan vara det viktiga första steg som behövs för att stoppa de internationella stöldligornas härjningar i Sverige. Båtmotorer och andra attraktiva varor stjäls och förs därefter ut ur landet utan kontroll.

Bilden: Akterspegel på båt utsatt för stöld. Foto: Polisen.

– De förslag som finns i utredningen i kombination med Mikael Dambergs kommentarer gör att vi hoppas på en snabb förbättring. Landets båtägare har drabbats hårt av att stöldligorna kunnat fortsätta med sin ljusskygga verksamhet under lång tid, säger Christer Eriksson, ordförande för SBU.

Ett problem är att Tullen inte kan stoppa gods som upptäcks på väg ut ur landet. Det finns åtskilliga exempel på att Tullen har stoppat transporter med båtmotorer, entreprenadmaskiner och andra varor som uppenbarligen är stulna men där polisen inte har hunnit hjälpa Tullen. Därmed har tjuvligorna kunnat åka vidare utan större risk.

Bland förslag från utredningen, som har gjorts av Polisen, Tullverket och Kustbevakningen, märks att ge Tullverket ökade befogenheter. Användningen av kameror som känner igen fordon och förare föreslås öka och det ska bli med in- och utförsel av störsändare för att hitta spårsändare i till exempel båtmotorer.

Stölderna av båttillbehör och främst båtmotorer har ökat kraftigt de senaste åren. Cirka 2 500 båtmotorer värda över 200 Mkr stjäls varje år, de flesta förs ut ur landet utan att transporterna stoppas.

– Vi vill se ökade resurser till de myndigheter som snabbt ska stoppa utförseln. Med den här utredningens förslag borde det vara möjligt med en snabb förbättring, säger Christer Eriksson.

Svenska Båtunionen organiserar över 170 000 båtägare i Sverige, organiserade i båtklubbar i hela landet.

Bilden: Christer Eriksson, ordförande SBU (t.v.) mötte inrikesminister Mikael Damberg den 29 oktober 2019. Foto Lars-Åke Redéen.