16 juli, 2020

Lagstifta nu om båtkörkort för alla snabba båtar och vattenskotrar!

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) berättade nyligen att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Ett bra förslag, men inte tillräckligt, tycker båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar. De vill se ett helhetsgrepp; ett obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop.

– Det här förslaget från regeringen tar inte något helhetsgrepp på buskörandet. Nu är det vattenskotrar som av en del körs vårdslöst, med fara för andras och egnas liv. Nästa år kanske det kommer andra farkoster, med stora motorer. Då måste lagstiftarna göra om proceduren. Varför inte ta ett helhetsgrepp på en gång i frågan om båtkörkort? Och låta alla båtar, farkoster på sjön, som kan köras över 35 knop omfattas av båtkörkort, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

I ett tidigare pressmeddelande har de tre stora båtorganisationerna tillsammans sagt att de vill se detta av lagstiftarna. Av det skälet att deras drygt 300 000 medlemmar som organisationerna representerar och som vistas på sjön drabbas av buskörningar, både i naturhamnar och i farleder.

– Vi, ideella båtorganisationer som arbetar för båtliv och med sjösäkerhet i våra föreningar, tar avstånd från alla former av buskörning som stör eller skapar osäkerhet på sjön. Det gäller såväl med vattenskoter vid stränder, småjollar i naturhamnar eller med snabba motorbåtar i trånga farleder. Vi är, precis som många idag, upprörda och bekymrade över vattenskotrarnas framfart. Men, vi tycker inte att enbart vattenskotrarna ska ha krav på obligatoriskt båtkörkort, utan alla motordrivna vattenfarkoster som kan köras snabbare än 35 knop, säger Peter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen.

– Dessutom, våra båtorganisationer tar redan idag ett stort ansvar för behörigheter att framföra fritidsbåtar. Detta sker tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB, nämnden för båtlivsutbildning. NFB har sedan dess tillkomst 1985 skött samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Nämnden är nu också redo att sköta ett obligatoriskt båtkörkort, säger Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben.

 

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen säger i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet är av samma åsikt som Transportstyrelsen, med tillägget att det bör gälla båtar som kan framföras från 35 knop och uppåt.

– Med den ökade kunskapen som ett obligatoriskt båtkörkort ger, både angående vilka regler som gäller på sjön samt den hänsyn som skall tas till natur- och djurliv, anser vi att detta är rätt väg att gå för att skapa en ökad säkerhet, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör Svenska Seglarförbundet.

– Vi vill att alla skall känna trygghet och glädje av att vara på sjön och att vi tar väl hand om vårt hav och alla våra sjöar.