Lagstifta nu om båtkörkort för alla snabba båtar och vattenskotrar!

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) berättade nyligen att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Ett bra förslag, men inte tillräckligt, tycker båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar. De vill se ett helhetsgrepp; ett obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop.

– Det här förslaget från regeringen tar inte något helhetsgrepp på buskörandet. Nu är det vattenskotrar som av en del körs vårdslöst, med fara för andras och egnas liv. Nästa år kanske det kommer andra farkoster, med stora motorer. Då måste lagstiftarna göra om proceduren. Varför inte ta ett helhetsgrepp på en gång i frågan om båtkörkort? Och låta alla båtar, farkoster på sjön, som kan köras över 35 knop omfattas av båtkörkort, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

I ett tidigare pressmeddelande har de tre stora båtorganisationerna tillsammans sagt att de vill se detta av lagstiftarna. Av det skälet att deras drygt 300 000 medlemmar som organisationerna representerar och som vistas på sjön drabbas av buskörningar, både i naturhamnar och i farleder.

– Vi, ideella båtorganisationer som arbetar för båtliv och med sjösäkerhet i våra föreningar, tar avstånd från alla former av buskörning som stör eller skapar osäkerhet på sjön. Det gäller såväl med vattenskoter vid stränder, småjollar i naturhamnar eller med snabba motorbåtar i trånga farleder. Vi är, precis som många idag, upprörda och bekymrade över vattenskotrarnas framfart. Men, vi tycker inte att enbart vattenskotrarna ska ha krav på obligatoriskt båtkörkort, utan alla motordrivna vattenfarkoster som kan köras snabbare än 35 knop, säger Peter Karlsson, verksamhetschef Svenska Båtunionen.

– Dessutom, våra båtorganisationer tar redan idag ett stort ansvar för behörigheter att framföra fritidsbåtar. Detta sker tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB, nämnden för båtlivsutbildning. NFB har sedan dess tillkomst 1985 skött samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Nämnden är nu också redo att sköta ett obligatoriskt båtkörkort, säger Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben.

 

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen säger i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet är av samma åsikt som Transportstyrelsen, med tillägget att det bör gälla båtar som kan framföras från 35 knop och uppåt.

– Med den ökade kunskapen som ett obligatoriskt båtkörkort ger, både angående vilka regler som gäller på sjön samt den hänsyn som skall tas till natur- och djurliv, anser vi att detta är rätt väg att gå för att skapa en ökad säkerhet, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör Svenska Seglarförbundet.

– Vi vill att alla skall känna trygghet och glädje av att vara på sjön och att vi tar väl hand om vårt hav och alla våra sjöar.

4 reaktioner till “Lagstifta nu om båtkörkort för alla snabba båtar och vattenskotrar!”

 1. Sverige är ett unikt land där minsta företeelse direkt driver fram krav på inskränkningar och förbud. Våra organisationer som bör stå för saklighet hakar på med populistiska krav och hävdar att 300.000 medlemmar står bakom. Det är en ren lögn. Jag och många medlemmar med mig stödjer INTE dessa toppstyrda uttalanden i mitt namn.

  Det är därtill inga problem med sk. “snabba båtar” även om det gärna rantas om det. Det är definitivt problem med ett visst klientel (företrädesvis i Stockholm) på vattenskoter. Det FINNS redan lagar som reglerar hur man skall uppföra sig. Lämpligen får tillsynsmyndigheterna göra sitt jobb istället för klåfingriga krav på ny byråkrati och diskussioner om gränsdragningar som saknar evidens. Enligt media och polis har en stor del av detta “klientel” även kriminell anknytning och de struntar givetvis i om de har “körkort” eller inte. Sätt fast buset och krångla inte med nya bestämmelser.

 2. Artikeln belyser två problem.
  För det första att polis och kustbevakning inte klarar av sitt jobb. Och vad skulle ett körkort ändra där?
  Det andra att styrelsen för båtunionen är helt ut takt med sina medlemmar, såväl i denna fråga som 0.2 promillefrågan, och bör bytas ut vid nästa stämma.

 3. Esbjörn Nordesjö skriver att artikeln i Båtliv belyser två problem.

  För det första anser han att polis och kustbevakning inte klarar av sitt jobb.
  Jag tycker att de nog gör så gott de kan med sina begränsade resurser.
  Inte är det väl dessa myndigheters fel att vissa kör omkring på vattnet utan vare sig utbildning eller omdöme. Med ett krav på körkort så finns i alla fall möjligheter till utbildning i sjötrafikföreskrifterna och inte minst navigation. Omdömet får man väl hoppas förbättras med ökade kunskaper. Fartgränser och vilka vattenfarkoster som ska omfattas av körkortskrav finns det många åsikter om. Vad resultatet blir visar sig framöver.

  För det andra skriver Esbjörn Nordesjö att styrelsen för Båtunionen är helt ur takt med sina medlemmar. Hur vet han det? Beror det på att han inte delar de synpunkter som författarna till debattartikeln från de tre båtorganisationerna framför?

  Han avslutar sitt inlägg med att styrelsen för Båtunionen bör bytas ut vid nästa stämma. För att kandidera till Unionsstyrelsen och få bättre möjlighet att påverka kan Esbjörn Nordesjö be styrelsen i sin båtklubb att framföra till det Båtförbund till vilket klubben är ansluten att man föreslår att han nomineras till styrelseuppdrag i Svenska Båtunionen inför nästa Båtriksdag.

 4. finns inget att kräva körkort för en båt och vattenskoter är samma sak över en viss effelt krävs behörighet .. en vattenskoter med lägre effekt är en bad leksak och den behövs ingen utbildning för lika lite som det behövs utbildningen för upp blåsbara madraser flytringar och annat som briver i farlederna.
  det är ju tillverkaren som ansvarar för bad lek saker

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*