15 oktober, 2020

Skärgårdsstiftelsen planterar nya ekar i Häringe

Skärgårdsstiftelsen nyplanterar ekar i Häringe, ett område på Södertörn i Stockholm som är känt för sina gamla ekar och ekskogar. De flesta av ekarna här är mellan 150 och 250 år gamla och åldern återspeglar hur det ser ut i de flesta eklandskap som vi idag betraktar som mycket värdefulla både ur ett biologiskt och kulturhistoriskt perspektiv.

– Det är fantastiskt att vi kan bidra till att nyskapa viktiga naturmiljöer som kan upplevas och göra nytta i flera hundra år framåt, säger Skärgårdsstiftelsens vd, Anna Waxin.

Naturreservatet Häringe drabbades hårt av barkborreskador på granskog som planterats på 60-talet, ofta på marker som tidigare var åker- eller hagmark. Den skogen har vi behövt ta ner eftersom stora delar riskerar att dö och även sprida barkborren vidare i landskapet. I det här området påbörjar nu Skärgårdsstiftelsen en satsning på nyplantering av ek.

– Arbetet med naturvård är alltid långsiktigt men det som är så speciellt med det här ekprojektet är det extremt långa tidsperspektivet. Ingen av oss kommer att få se de här ekplantorna när de är stora och vuxna ekar men tack vare det eklandskap som redan bevarats på Häringe så kan vi ändå tänka oss hur det kommer att se ut i framtiden. Det känns fantastiskt att Skärgårdsstiftelsen kan bidra till att nyskapa viktiga naturmiljöer som kan upplevas och göra nytta i flera hundra år framåt, säger Karin Strandfager, stiftelsens Naturvårds- och miljöchef.

Eken står i en klass för sig när det gäller värdet för den biologiska mångfalden, över tusen olika arter är kopplade till eken. Den biologiska mångfalden styr hur starkt och motståndskraftigt vårt ekosystem är.

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gjorde nyligen en inventering där man konstaterade att det råder stor brist på yngre ekskogar. Därför är Skärgårdsstiftelsens satsning på nyplantering av ek mycket viktig för framtidens ek-landskap.

– Ekens livscykel ger också ett hisnande historiskt perspektiv. Det inte är ovanligt att den kan bli upp till 400–500 år gammal och om den får ligga kvar efter att den har dött så fortsätter den att ha ett mycket stort biologiskt värde några hundra år till. Några av de ekar som vi planterar idag kan alltså ha ett värde för den biologiska mångfalden för 800 år framåt, säger Naturvårdsförvaltare Anders Berglund.

Skärgårdsstiftelsens vd, Anna Waxin, besökte 14 oktober Häringe och fick då själv möjligheten att planera några ekar.

– Det är en häftig naturupplevelse i sig att få vara med och plantera ekar för framtiden. Vi hoppas att den satsning som Skärgårdsstiftelsen nu gör för biologisk mångfald ska komma många besökare till glädje. Häringe naturreservat är storstadsnära och tillgängligt, jag hoppas vi får se fler besökare här framöver, säger hon.

Bilden: Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin planterar ekar i Häringe naturreservat. Foto: Bosse Lind.