20 oktober, 2020

En seger för båtlivet – Tullen ska kunna stoppa misstänkt stöldgods

Enligt ett förslag från regeringen kommer Tullverket från och med 1 juli 2021 att få utökade befogenheter för att kunna stoppa misstänkt brottslighet vid gränsen.

– Regeringens förslag är en stor seger för Sweboats lobbyingarbete och kommer att betyda mycket för båtbranschen och båtägare, säger Mats Eriksson, vd Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.

Förslaget innebär att enskilda tulltjänstemän nu ska kunna ingripa om de misstänker att stöldgods är på väg att föras ut ur landet, till exempel om någon försöker föra ut många båtmotorer utan relevanta kvitton. Just stölder av båtmotorer är utbrett och ett stort problem sedan länge för båtägare runt om i landet och regeringens förslag är därför mycket goda nyheter för branschen.

Möjligheten att komma åt de omfattande stöldligorna är något som tidigare efterfrågats av Tullverket, polisen och Kustbevakningen. Med dessa nya regler kommer man enklare att kunna hantera problemet i och med att smugglingslagen ändras.

– Det känns som att Sverige är på rätt spår då vi inför båtsäsongen 2021 kommer att ha en ny lagstiftning och nya tuffare verktyg att ta till i kampen mot båt- och båtmotorsmuggling, säger Mats Eriksson.

Även hos de försäkringsbolag som säljer båtförsäkringar är lättnaden stor:

– Äntligen, det här är så efterlängtat. Vi har i många år pekat på att utförselkontroll är det mest kraftfulla sättet att komma tillrätta med båtmotorstölderna. Nu ser vi fram emot att lagen träder i kraft och att den därefter tillämpas effektivt, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Kontroll vid gränsen. Foto: Tullverket/Katarina Brodin.