23 oktober, 2020

Göta kanal en vinnare på hemestertrenden

Ovanligt många hemmasemestrande svenskar valde att besöka Göta kanal i år. Från och med midsommar så kan säsongen 2020 sammanfattas som ett enda långt högtryck, och flera av entreprenörerna längs kanalen vittnar om rekord, enligt Göta kanalbolag.

Pressmeddelande:

Som ett av Sveriges i särklass största och mest välkända turistmål lockar Göta kanal årligen över tre miljoner besökare och årets säsong var inget undantag. Trots rådande pandemi. Hela 36% av alla vuxna svenskar har besökt Göta kanal det senaste året enligt en nygjord undersökning som kanalbolaget låtit göra.

– I år ökade antalet landgäster i snitt med cirka 10% jämfört med i fjol och på vissa populära platser upp emot 50%, säger Roger Altsäter. När det gäller antalet fritidsbåtar så valde 20% fler svenskar att semestra på Göta kanal i år jämfört med 2019. Vi såg tidigt att försäljningen av fritidsbåtsbiljetter till den svenska marknaden ökade. Svenskarna planerade för en sommar med båt och många hade en resa på Göta kanal på sin ”bucket list”, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

– Det är också roligt att se att allt fler yngre besöker Göta Kanal i år, denna grupp som kanske vanligtvis reser utomlands har i år utforskat Sverige. Gruppen under 30 år har ökat med 20% i år.

– När det gäller internationella fritidsbåtsgäster så minskade dessa med cirka 75% vilket var mindre än vi befarade. Totalt besökte ändå 14 olika nationer kanalen i år. Summerar vi antalet båtar så landar vi tack vare ökningen av svenska båtar på nästan samma antal båtgäster som förra året, säger Roger Altsäter.

– Efter en svag inledning kantad med mycket ovisshet vittnar drygt 70% av våra turistföretag om att säsongen varit bra eller mycket bra, säger Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på AB Göta kanalbolag.

– Vi är en öppen anläggning som är coronasäkrad i sin natur vilket lockat många landgäster till kanalen. Våra entreprenörer anpassade sig till det rådandet läget och på vissa håll har det varit en rekordförsäljning i sommar. Passagerarbåtarna har haft det tuffare då de begränsades av antalet passagerare som fick tas ombord. Vi har dock haft fyra passagerarbåtar som kört dagsturer på kanalen i sommar, säger Magnus Hollwin.

– Trots att så många sökt sig till Göta kanal i sommar så har det inte uppstått trängsel utmed kanalens 19 mil och antalet nöjda besökare har ökat med 18% i senaste kundundersökningen. Hela 96% säger att de vill komma tillbaka. Problemet med överturism börjar sjunka in och många söker sig bort från storstäderna vilket Göta kanal i år är ett gott exempel på, avslutar Magnus Hollwin.

Foto: AB Göta kanalbolag.