16 september, 2021

Fritidsbåtar i fokus när sjöräddningssommaren summeras

Under sommaren genomförde Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral närmare 800 sjöräddningsinsatser, varav en majoritet av dessa insatser genomfördes gentemot olika fritidsbåtar. Västra Götalands län stod för den största andelen insatser, följt av Stockholms och Skåne län.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. I likhet med fjolåret fortsätter den breda majoriteten av alla inkomna larm att handla om olika fritidsbåtar. Det fina sommarvädret kan tillsammans med fler nyblivna båtägare ha bidragit till denna utveckling, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Storstadsregionerna stod för den största andelen räddningsinsatser under sommaren. Flest insatser genomfördes i Västra Götalands län (173), följt av Stockholms län (161) och Skåne län (98). Totalt genomförde Sjöfartsverket 779 sjöräddningsinsatser i hela landet mellan maj och augusti.

– Trots en viss minskning i antalet sjöräddningsinsatser under sommaren ligger siffrorna fortsatt i linje med snittet för de senaste sex åren. Motorhaverier och grundstötningar utgör tillsammans med snabba väderomslag några av sommarens vanligaste larmorsaker, säger Annika Vestergård.

Sjöfartsverket passar samtidigt på att lyfta fram några konkreta säkerhetsråd för både nyblivna och mer erfarna båtägare.

– För att undvika att hamna i ett utsatt läge som fritidsbåtsägare är det viktigt att planera sin resa i god tid innan. Säkra upp att båten är i trim, håll koll på vädret och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Sett till antalet sjöräddningsinsatser blev juli den mest intensiva sommarmånaden för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral med totalt 345 insats, följt av juni (183) och augusti (174).

Källa: Sjöfartsverket och Sjöfartsverkets egen statistik över antalet sjö- respektive flygräddningar mellan maj och augusti under perioden 2012–2021.

Foto: John Jonsson.

Antalet sjöräddningsinsatser fördelat per geografiskt område

Västra Götalands län (173)

Stockholms län (161)

Skåne län (98)

Mälaren (48)

Kalmar län (43)

Hallands län (38)

Vättern (22)

Östergötlands län (21)

Norrbottens län (16)

Gävleborgs län (13)

Källa: Sjöfartsverkets egen sjöräddningsstatistik för perioden 2021-05-01 – 2021-08-31. Statistiken är fördelad över Sjöfartsverkets olika räddningsområden, vilket inkluderar både län samt svenskt sjöterritorium.

Sjöfartsverkets fem konkreta råd för en säker båtfärd

Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.

Det är viktigt att alla ombord har möjlighet att larma vid en eventuell olycka. Förvara till exempel mobiltelefonen i ett vattentätt skydd. Ring 112 eller använd gärna 112-appen så att SOS Alarm och Sjö- och flygräddningscentralen får de bästa förutsättningarna för en snabb lokalisering.

Följ väderleksprognoserna och lär dig tolka vad olika väder kan innebära. Ladda hem Sjöfartsverkets egen väderapp Viva till din smartmobil.

Det lönar sig att tänka ett par steg framåt på sjön. Meddela anhöriga dina planer och håll dem underrättade om förändringar i din planerade rutt. Men var också beredd att planera om din rutt, beroende på väderomständigheter.

Serva motor och rörliga delar inför varje säsong. Ta de första turerna i närheten av land.