20 september, 2021

Aktiva stöldligor ger fler båtmotorstölder i Stockholmsområdet

Båtmotorstölderna ökar igen, trots en nedgång under årets sex första månader. Den senaste veckan är det främst området kring Stockholm, på Värmdölandet och ner till Trosa som har drabbats.

– I slutet av förra veckan och helgen 18–19 september har vi sett en ökad aktivitet av båtmotortjuvarna i ett område. Vi har fått rapporter om tre stölder på Värmdölandet och en del i Nynäshamn, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

– Tjuvarna har stulit större och dyrare motorer den här gången, det är en förändring mot tidigare. De verkar främst vara aktiva runt Stockholmsområdet, på länsgränsen mellan Uppsala och Stockholm och ner till Trosatrakten.

Bilden visar statistik över båtmotorstölder per polisregion första halvåret 2021 och 2020.  Källa: Larmtjänst.

Hösten är traditionellt en tid då tjuvarna är mer aktiva och båtarna är mer lättillgängliga eftersom de ligger still mer än på sommaren.

Många båtar lämnas utan regelbunden uppsikt under längre perioder och en del båtar lämnas helt vid sommarstugor och liknande.

Båtsamverkan är tillsammans med rejäl märkning av båt och motor samt GPS-sändare i båten de bästa sätten att skydda sig.

– Vi uppmanar alla båtägare att tänka på hur och var de lägger sina båtar i höst och i vinter. Det gäller framför allt från höstupptagningen och till nästa säsong. En torrsatt båt är minst lika stöldbegärlig som en båt i sjön, säger Viktor Eklöf.

– Vi vill inte ge några falska förhoppningar om att den positiva trend vi har sett ska fortsätta. Problematiken kvarstår efter Corona, men det är fortfarande lätt att föra ut motorer ur landet och väldigt få anträffas.

Stölderna av båtmotorer gick ned under första halvåret i år. Utvecklingen har varit klart positiv efter Coronans inträde. Minskningen var 23 procent mot samma period 2020.

För att minska risken för båtmotorstöld:

X Gå med i Båtsamverkan

X Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer

X Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

X Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

Lars-Åke Redéen

Bild från sjöpolisens Facebooksida 20 september 2021.