13 oktober, 2021

Åtta båtstölder om dagen i september

Enligt statistik från Polisen har de anmälda båtstölderna ökat i september i år jämfört med september förra året. I september stals 233 båtar i Sverige, 145 motorbåtar och 88 båtar utan motor, att jämföra med förra årets siffra om 187 båtar totalt. Region Stockholm hade flest anmälda båtstölder med 89 st, medan Region Bergslagen hade störst ökning av stulna motorbåtar i september, från 9 st 2020 till 16 st 2021.

Nu är hösten här och inför kommande vinter tas nu båtarna upp ur vattnet. Tyvärr betyder inte upptagandet av båten att den får vara ifred från tjuven. Mörkret och obevakade uppläggningsplatser lockar tjuvar som kan arbeta ostört. Snabbt fraktas båten eller båtmotorn i väg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde. Om inte polisen kan koppla båten till rätt ägare, då går det inte heller att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen.

– Se över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven, allt från certifierade lås på båtmotorn till belysning. Töm även båten på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtstölder säljs båtarna oftast på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men båtmotorer och båtutrustning hamnar ofta utomlands. Det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig helt. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:
• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Förvara din båtmotor gärna inlåst över vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. för snabb anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Källa: Pressmeddelande från Stöldskyddsföreningen.