15 februari, 2022

Skipperi erbjuder medlemmar skade- och självriskreducering

Som en del i att göra båtlivet erbjuder båtdelningstjänsten Skipperi sina medlemmar att teckna assistansavtal som inkluderar skade- och självriskreducering via Sjöassistans.

Pressmeddelande:

Under säsongen 2021 fick Skipperi in ett stort antal önskemål om självriskreducering av såväl befintliga som nya medlemmar. Förutom att göra båtlivet enklare och mer tillgängligt arbetar företaget med att öka sjösäkerheten genom sin utbildningsplattform och olika tekniska lösningar ombord på båtarna.

– Det är roligt att vi nu kan erbjuda skade- och självriskreducering till våra medlemmar och att vi kan göra det tillsammans med Sjöassistans som också arbetar med sjösäkerhet och med att skapa trygghet på sjön, säger Axel Nordman, vd på Skipperi.

Intresset för båtdelningstjänster ökar snabbt i Sverige. En stor anledning till det ökade intresset är att ett medlemskap i jämförelse med att äga en egen båt innebär mer förutsägbara kostnader, samt att man slipper bry sig om service, sjösättning, upptagning, underhåll och arbetspass på båtklubben.

– Skipperi tillhör ett snabbt växande segment av båtlivet och vi är givetvis väldigt positiva till det faktum att Skipperi gör det enklare för fler att få möjlighet att komma ut på sjön. Vårt medlemskap syftar ju i grunden till att ge alla båtmänniskor en tryggare färd och nu med den nya självriskreduceringen så kan vi också mildra den tyvärr ofta ganska höga kostnaden om en olycka skulle inträffa, säger Jan Josephson som är vd på Sjöassistans.

Många dras till båtlivet för att hitta avkoppling. Att då kunna erbjuda produkter som inte bara skapar trygghet och lugn vid själva båtfärderna utan även i ett bredare perspektiv, genom att medlemmar enklare ska kunna förutse sina kostnader, ser Skipperi som värdefullt. Under de senaste två åren har Skipperi och Sjöassistans upparbetat ett nära samarbete kring flera tjänster som alla syftar till att erbjuda enklare och tryggare båtliv.

– Att vi snabbt kunde arbeta fram det här erbjudandet till våra medlemmar tillsammans med Sjöassistans visar vilken stor potential det finns med nära samarbeten och dialoger inom branschen, säger Axel.