27 april, 2022

Töm båten själv – stölder från och ur båtar ökar

Under första kvartalet 2022 syns en nationell minskning av båtstölder och båtmotorstölder men en ökning av stölder från båtar såsom navigationsutrustning och annat som går att ta från båten. Det finns dock stora lokala variationer, till exempel har båtmotorstölder minskat i Region Stockholm med nästan 20 % men ökat med 50 % i Region Väst jämfört med förra årets första kvartal.

Pressmeddelande:

Liksom många andra stöldbrott minskade båtrelaterade brott under pandemin. Men det stjäls fortfarande alldeles för mycket. I väntan på iläggning står många båtar ännu kvar på land vilket inte stoppar tjuven. Snabbt stjäls utrustning, båten eller båtmotorn i väg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

– Det finns många saker att göra när man har båt för att få ha den i fred. Allt från certifierade båtmotorlås till att alltid tömma båten på sådant av värde för tjuven, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtutrustning, elektronik, propellrar och annat som hör båten till så stannar det oftast på andrahandsmarknaden här i Sverige, detsamma gäller vattenskotrar. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan. Att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

7 tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Källa: Stöldskyddsföreningen.