10 juni, 2022

Sjöfartsverket byter ut gamla fyrar längs Ostkusten

Under juni–september ska Sjöfartsverket byta ut flera fyrar på Ostkusten. Syftet är att öka driftssäkerheten och även sjösäkerheten i området. Totalt berörs 20-talet fyrar.

De aktuella fyrarna är i dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd. De gamla fyrkonstruktionerna rivs och ersätts med nya kurar eller master. Fyrlyktor och fasadljus med LED-teknik ersätter glödljus eller äldre LED-lyktor. Dessa drivs med solceller och batterier där det är möjligt.

Arbetet utförs dagtid av Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn och dess besättning. Åtgärderna bidrar till ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader.

Sjöfartsverket vill uppmärksamma fritidsbåtsägare och andra som rör sig i aktuella områden att arbetet kan medföra vissa driftuppehåll av fyrarna.

– Vi uppmanar alla båtägare att vara extra varsamma innan de ger sig ut till sjöss under denna period. Majoriteten av åtgärderna sker under dagtid men kan driftuppehåll kan inträffa. Bland annat gäller det mellan monteringen och den tekniska installationen av de nya fyrkurerna, säger Jakob Olofsson, byggprojektledare vid Sjöfartsverket.

Fyrar som berörs av arbetet

Norrköping–Öregrund: Franska Stenarna, Sandhamns stångskär, Norra Lerskäret, Järnklubben Övre och Järnklubben Nedre, Tegelhällan, Sandhamns Stångskär, Piltholmsknall, Grisblänkan och Algersgrund.

Söderhamn–Kramfors: Hällgrund, Sälstenarna, Spikarna, Härnöklubb, Härnö södra, Sannasundet, Vålsudde, Hornön, Hornöholmen, Granholmssund, Sprängsviken, Frånö, Dynäs, Tolvöregrundet.

Sammanlagt äger Sjöfartsverket cirka 1 100 fyrar i hela landet. På ostkusten, från Malmö till Luleå, finns 762 fyrar.

Fotograf/Källa: Sjöfartsverket.