3 oktober, 2022

Kraftig minskning av båtmotorstölderna i Stockholm

Antalet stölder av båtmotorer har för sjätte året i rad minskat i Stockholms län. Riktade insatser och utökat samarbete mellan polis och båtägare kan ha gett resultat, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Stölderna av båtmotorer har de senaste året varierat kraftigt. Pandemin med stängda gränser har spelat en viktig roll när de internationella brottssyndikaten inte kunnat resa som vanligt. De har också delvis inriktat sig på andra områden, till exempel katalysatorer till bilar.

Polisen i Stockholm har länge arbetet med Båtsamverkan, bland annat i lokalpolisområdet Norrtälje. Genom att bilda lokala nätverk som bygger på samverkan mellan polis, båtägare, volontärer, företag och föreningar som tenderar vara mycket positivt.

Båtsamverkan startades från början i Bohuslän, men har spridit sig och varit effektivt för att stoppa och minska stölderna.

Så här skriver Polisen i sitt pressmeddelande:

–  Arbetet som utförts har utgått från tre delar: att brottsförebygga, att utreda och lagföra, och att genomföra operativa insatser tillsammans med andra aktörer, säger Annika Eriksson, inspektör på lokalpolisområde Norrtälje.

De senaste åren har volontärer i Norrtälje gett brottsförebyggande information i hårt drabbade områden för båtmotorstölder. Roslagens båtförbund och företag delar information i en framtagen app för att snabbt kunna sprida information om iakttagelser, tips och brott. Polisområdet har även samverkan med Sjövärnskåren som tipsar polisen vid iakttagelser.

Sedan Båtsamverkan infördes nationellt 2017 har båtstölderna minskat med 44 procent i hela landet. I Norrtälje har båtstölder gått från 260 anmälda brott 2017 till 74 (januari – september 2022). Samverkan har gett goda resultat och sprids nu till intilliggande lokalpolisområden.

– Nästa steg är att båtägare ska delta i enkäter för att polisen ska få in bättre underlag. Vetskapen om detaljer är avgörande för att riktade insatser hamnar rätt, säger Annika Eriksson.

Fler brott när båtarna tas upp

Båtstölder ökar vid vissa tillfällen under året. Utsatta perioder är när båtarna läggs i på våren, då skolorna startar, när båtarna tas upp samt vid vinterförvaringen.

– Bästa skyddet är att vara aktiv, delta i Båtsamverkan och ansluta sig till nätverk. Förlägg vakthållningen då riskerna för brott är som störst, under månaderna, veckan och dygnet. Ta lärdom av senaste brotten och förbättra vid svagheterna, avslutar Annika Eriksson.

Larmtjänst har en intressant podd om Båtsamverkan och båtmotorstölder: https://soundcloud.com/larmtjanstpodden

 

 

 

 

 

 

Båtar som har blivit bestulna på sina motorer. Bild: Polisen.