3 februari, 2023

Båtsamverkan fyller tio år – så mycket har stölderna minskat

För tio år sedan präglades Västsveriges båtliv av en hel del stölder, i synnerhet av båtmotorer. Det var då det unika projektet Båtsamverkan föddes i ett samarbete mellan polis, Larmtjänst och försäkringsbolag. Och efter dess start för tio år sedan har stölderna minskat kraftigt. På Båtmässan 2023 presenterar polisen statistiken.

Pressmeddelande:

Västsveriges båtliv har historiskt präglats av många stölder, i synnerhet av båtmotorer. Något som föranledde ett nytt unikt samarbete mellan polis, Larmtjänst och försäkringsbolag. 2023 fyller projektet tio år och på Båtmässan presenterar polisen den kraftigt minskade stöldstatistiken.

– När vi drog igång projektet 2013 hade vi 600–700 båtmotorstölder årligen i region Väst. Idag har vi ungefär 200. Den är enorm minskning. Projektet fungerar för att vi är många som samverkar och förebygger brottslighet tillsammans, säger Thomas Andersson på polisen, regional samordnare för region Väst.

– Båtsamverkan har varit ett avgörande projekt för att faktiskt få ner antalet stölder av framför allt båtmotorer. Båtsamverkan har blivit en massrörelse som aldrig hade funnits om man inte hade tagit initiativet för tio år sedan. Det har skapat en gemenskap i branschen mellan polis, försäkringsbolag och båtföretag. Dessutom är det ett påverkansarbete som tagit sig upp i riksdagen. Tullverket har fått ökade befogenheter att stoppa misstänkt brottslighet vid gränsen, något som är otroligt bra eftersom stöldgodset i regel förs ut ur Sverige, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Trygghet är en förutsättning för ett välmående båtliv och en frodande båtbransch. När båtlivet präglas av stölder skapar det en otrygghet som påverkar både båtägare och branschen i stort.

– Båtsamverkan är ett otroligt lyckat projekt som handlar om att förebygga brottslighet. När båtlivet drabbas av många stölder, som det gjorde innan, känner folk sig otrygga. Idag samverkar olika aktörer och tillsammans gör vi det svårare för tjuvarna. Den upplevda tryggheten är något helt annat idag. Det är vi stolta och väldigt glada över, säger Thomas Andersson.

Polisen till Båtmässan 3 februari – presenterar statistik

Att Båtsamverkans brottsförebyggande arbete haft en stor del i att båtmotorstölder minskat är tydligt. I ett pressmeddelande redogör Larmtjänst för de minskade stölderna.

Antalet båtmotorstölder i Sverige minskade med 25 procent år 2022 jämför med år 2021.

Antal båtmotorstölder Sverige

2018: 2510 st

2019: 2270 st

2020: 1733 st

2021: 1529 st

2022: 1153 st

Antal båtmotorstölder region Väst

2018: 616 st

2019: 455 st

2020: 313 st

2021: 287 st

2022: 199 st

Den 3 februari är polisen på plats på Båtmässan för att presentera statistik över Båtsamverkans arbete. Båtmässan är Västsveriges största mötesplats för människor inom båtlivet och över 90 procent av mässans besökare ha tillgång till båt. Det gör Båtmässan till den självklara mötesplatsen att redogöra resultatet av projektet på.

– Båtsamverkan lanserades på Båtmässan för tio år sedan. Och sedan dess har de varit på plats varje år och mött besökare. För oss som arrangörer är det viktigt att visa att båtlivet är tillgängligt, enkelt och säkert. Båtsamverkan är ett riktigt bra arbete som vi mer än gärna stöttar, säger Jacob Ryder, affärsansvarig på Båtmässan.