23 augusti, 2023

Elbåtar mest populära i Storbritannien och Nederländerna enligt ny undersökning

Elbåtar väcker ett stort intresse, men försäljningen har inte ökat i samma takt. En nyligen genomförd undersökning visar dock att elbåtarnas popularitet ökar snabbt i Europa. I topp ligger Storbritannien och Nederländerna.

Den genomsnittliga framtida årliga tillväxttakten i Europa för elbåtar anges i undersökningen till 12,7 % fram till 2028. Detta enligt en nyligen genomförd marknadsundersökning från Boats Group, som är ett reklam- och mjukvaruföretag inom den marina sektorn som erbjuder webbaserade lösningar för båthandel.

De nordeuropeiska länderna leder den här trenden, men trots att Sverige har två etablerade elbåtsföretag (Candela och X Shore) ligger vi alltså inte i topp. Det i särklass största köpintresset kommer från kunder i Nederländerna, där elbåtar passar särskilt bra på de många kanalerna där det ofta råder hastighetsbegränsningar.

Förutom Europa finns det ett stort intresse för elbåtar även i Nordamerika och vissa länder i Asien, där elbåtar kan göra en stor positiv skillnad för miljön om till exempel fler passagerarfärjor drivs med el.

Boats Group har bland annat analyserat flera stora handelsplatser (annonsplatser på Internet) under 2019–2023 för att få fram sitt underlag. Enligt företaget finns det 46 miljoner “aktiva potentiella köpare” på sex större marknader: Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Tyskland.

Andra viktiga resultat av elbåtsmarknaden:

Europa håller på att bli den viktigaste marknaden, med högre tillväxt än Nordamerika.

De holländska och franska försäljningsplattformarna visar ett särskilt stort antal eftersökningar. Belgien, Sverige, Storbritannien och Irland har ganska många sökningar medan intresset är lägre i Spanien och Tyskland.

Storbritannien, Nederländerna och Tyskland står för det största utbudet av elbåtar. Italien och Spanien släpar efter.

Läsundersökningen här: https://www.boatsandoutboards.co.uk/nautical/electric-boat-market-study-2023/

Källa: IBI News.

I Amsterdam finns det gott om elbåtar. Träbåten på bilden har dock inte elmotor.