24 augusti, 2023

Stölderna av båtmotorer minskade med 42 procent under första halvåret

Mellan 1 januari och 30 juni i år har det anmälts 328 stulna båtmotorer. Detta är en minskning med 42 procent jämfört med samma period 2022. I polisregion Stockholm minskade stölderna med 62 procent. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt.

Stölderna av båtmotorer fortsätter visar på en positiv stöldutveckling. Under första halvåret har stölderna minskat med 42 procent jämfört med samma period 2022.

– En anledning till minskningen av antalet båtmotorstölder kan förklaras med Båtsamverkan som används som en brottsförebyggande metod i hela Sverige, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Diagrammet visar antalet anmälda båtmotorstölder de senaste fem åren under första halvåret.

Flest anmälda stölder av båtmotorer görs i polisregion Stockholm (87 stycken), men där har stölderna minskat rejält jämfört med samma period föregående år då det anmäldes 229 stölder. En minskning med 62 procent.

Diagrammet visar antalet stölder av båtmotorer under första halvåret 2023 och 2022.

Sommaren är en period då båten används aktivt och båtägaren har god uppsikt över sin båt, vilket gör det svårare för tjuven. I början av hösten, när semestrarna är slut och man använder sin båt mer sällan, så brukar stölderna ta fart igen. Det blir mörkare och lättare för de internationella brottsnätverk att jobba samtidigt som många lämnar sina båtar i vattnet.

– Majoriteten av stölderna av båtmotorer sker i vatten och eftersom vi nu även går in i en brottsdrabbad period så kan ett alternativ vara att torrsätta båten mellan turerna om möjligt och sjösätta igen när det blir fina höstdagar, säger Viktor Eklöf.

För att minska risken för båtmotorstöld:

Starta Båtsamverkan i din båtklubb!

Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer i båtkort.

Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb

Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad och att du som användare förstår hur den fungerar.

Fyll i ”Lilla båtkortet!” Finns på polisen.se och larmtjänst.se

Källa: Larmtjänst.