22 maj, 2024

Motorbåtsstölderna har ökat med 433 procent i Stockholm

Under januari–april i år har anmälda båtrelaterade stölder ökat i kraftigt i Stockholm. Motorbåtstölder har ökat med 433 procent, båtmotorstölder med 258 procent och stölder från båtar med 138 procent jämfört med samma period förra året.

Pressmeddelande:

En förklaring till de ökade anmälningarna i framför allt Stockholmsregionen kan förklaras med de internationella brottsnätverk som åter är aktiva i regionen enligt Larmtjänst. Maj till september är normalt sett högsäsong för båttjuven som får ett ökat utbud av båtar. Utrustning från båtar, båtar och båtmotorer forslas bort från obevakade båtklubbar, uppläggningsplatser, bryggor och sommarstugeområden.

– Det finns en hel del man kan göra inför kommande båtsäsong. Införskaffa certifierade lås till både båt och motor och komma ihåg att alltid tömma båten på värdesaker är två, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtutrustning som navigationsutrustning, propellrar, växelhus och annat som hör till båten så stannar det oftast på andrahandsmarknaden i Sverige. Båtmotorer och båtar däremot återfinns ofta i andra länder. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– För att försvåra brottsnätverkens framfart behöver samverkan mellan båtägare, båtklubbar och marinor stärkas upp snabbt. Metoden Båtsamverkan bedrivs lokalt mellan båtägare och polisen och har visat på minskade stölder där den startats upp, säger Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Sex tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

  • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
  • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
  • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m. m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå)

Fler tips och säkerhetguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Bilden är från en gömma i Ljungskile. Foto: Thomas Andersson/Polisen.