Lommabuktens Seglarklubb Årets Båtklubb 2016

Årets Båtklubb firades på Båtmässan i Göteborg. Lommabuktens Seglarklubb är Årets Båtklubb 2016. Tidningen Båtlivs redaktion och läsare har utsett den mycket aktiva klubben i konkurrens med andra båtklubbar i hela Sverige. Prisutdelningen skedde på Båtmässan i Göteborg lördag 4 februari. Fortsätt läsa Lommabuktens Seglarklubb Årets Båtklubb 2016

Barn och unga i fokus – SBU får 425 000 kr

22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 Mkr. Förra årets tillägg på 20 Mkr ligger kvar i regeringens budget och är mycket viktigt för friluftsorganisationerna och deras arbete i Sverige. Av statsanslaget viks 22 Mkr till organisationsbidrag och 25,8 Mkr till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna som oförtrutet arbetar med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper – bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang. Fortsätt läsa Barn och unga i fokus – SBU får 425 000 kr

Dags att nominera Båtlivets Unga Hjälte – 15 000 kr till vinnaren!

Vem blir Båtlivs Unga Hjälte 2016? Det avgör du med din nominering. 15 000 kr till vinnaren står på spel. Fortsätt läsa Dags att nominera Båtlivets Unga Hjälte – 15 000 kr till vinnaren!

Näsbyviken moderniserar sin kommunikation med ny hemsida

Näsbyvikens Båtsällskap i Stockholm har uppdaterat sin hemsida ordentligt. Syftet är att modernisera klubbens kommunikation och att Facebook tydligare integreras som kommunikationsplattform för klubbens medlemmar. Fortsätt läsa Näsbyviken moderniserar sin kommunikation med ny hemsida

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Sen 2009 har det gått att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelserna, och det har resulterat i många olika vattenprojekt. På Gotland har exempelvis flera ideella föreningar fått bidrag för algskörd, eller släkesrensning som det också kallas. Det innebär att stränder rensas från alger som sedan kommer till nytta som gödning på åkermark, men det minskar också övergödning av havet och ger fina sandstränder. Fortsätt läsa Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Informationsmöte om ny Landsortsfarled

Den 26 november kl. 16.00 hålls ett informationsmöte om förslaget till ny Landsortsfarled. Mötet anordnas av Facilklubben och Östertälje Båtklubb. Informationen vänder sig till alla medlemmar i båtklubbar som är belägna vid eller har sin klubbholme vid sträckan Landsort–Södertälje. Fortsätt läsa Informationsmöte om ny Landsortsfarled

Miljöministern besökte friluftsprojekt i Malmö

I slutet av oktober deltog Miljöminister Karolina Skog i projektet Skolbäcken vid Risebergabäcken i Malmö. I vadarbyxor gick ministern från station till station med elever från Segevångsskolan i Malmö och var bland annat med att hälla lekgrus i bäcken för att förbättra lekplatsen och reproduktionen för de havsöringar som vandrar upp i bäcken. Fortsätt läsa Miljöministern besökte friluftsprojekt i Malmö

Svenska Båtunionen söker en pedagogisk projektledare

Svenska Båtunionen är en av världens största båtorganisationer och består av 27 regionala förbund som organiserar 950 båtklubbar, som tillsammans har ca 170 000 medlemmar. Vårt syfte är att främja det föreningsdrivna båtlivet och att arbeta med miljö- och sjösäkerhetsfrågor. I Svenska Båtunionens ansvar ingår att driva Nämnden för Båtlivsutbildnings verksamhet. Vi söker därför nu en projektledare som kan ansvara för nämndens verksamhet med navigationsutbildningar för fritidsbåtar. Fortsätt läsa Svenska Båtunionen söker en pedagogisk projektledare