Kategori: SBUs-Remissvar

SBU: ”Vi vill veta vad som finns under ytan”

Bättre miljöinformation i sjökorten, satsning på modern teknik och en aktiv kommunal planering för båtlivet. Det är tre åtgärder som på olika sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart båtliv. Det framhåller Svenska Båtunionen i sitt remissvar till miljödepartementet som svar på Miljömålsberedningens förslag.

Läs hela artikeln

Båtorganisationerna lämnar förslag till regeringen om förarintyg för vattenskoter

Enligt regeringens förslag blir det dyrt för den som ska ta förarbevis för vattenskoter, svårt att hitta utbildare samtidigt som en stor del av befolkningen riskerar att stängas ute från båtlivet. Dessutom ska det inte gälla alla snabba båtar utan endast vattenskoter varför sjösäkerheten påverkas endast marginellt. Det slår Svenska Båtunionen fast i det remissvar […]

Läs hela artikeln

SBU:s remissvar om Båtförarintyg

Departementspromemorian om en ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. RESOLUTION NO. 40 ON INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT Sjöfartsverkets kungörelse om godkännande av viss utbildning för förare av fritidsskepp; Kungörelse (1970:344) om kom petenskrav för förare av större fritidsbåtar International Certificate for Operators of Pleasure Craft Resolution No. 40 Internationellt behörighetsbrev […]

Läs hela artikeln