2 november, 2017

Kraftigt höjda avgifter hotar Stockholms båtklubbar

Än en gång hotas Stockholms båtklubbar av kraftigt höjda avgifter. För varje enskild båtägare kan det handla om tusentals kronor per år i ökade kostnader.

Bilden är från Tranebergs SS. Foto: Roland Brinkberg.

Det är Stockholms Stad som vill höja avgifterna för att komma ikapp med eftersatt underhåll. Totalt behövs det cirka 130 Mkr för att komma ikapp med underhållet och därefter behövs mer pengar för varje år för att sköta underhållet.

Inget beslut är taget i frågan än, men det kan tas i slutet av november.

– Vi protesterar högljutt. Vi har haft samtal med politikerna och förvaltningschefen, men kommer även att skriva till varje nämndledamot i Idrottsnämnden, säger Sören Löfgren, vice förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund och medlem i Hägerstens Båtklubb.

– Många kommer att tycka att det blir för dyrt att ha båt om de här höjningarna blir verklighet. Det börjar närma sig samma priser som i marinor för en del. Och det blir ännu dyrare om sedan momsen ska läggas på avgifterna.

För Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) med sina 257 båtklubbar och cirka 45 000 medlemmar är förslaget om kraftigt höjda avgifter olyckligt. Samtidigt pågår beslutsprocessen kring om staden ska lägga moms på båtklubbsavgifterna. Den frågan är dock inte avgjord än utan hanteras av myndigheterna.

– Vi tog upp momsfrågan samt det bristande underhållet på bryggor och markområden som de beslutande vill att vi ska va med och betala vid ett möte, säger Sören Löfgren.

– Det pågår en jakt på mark i Stockholm som idag är båtuppläggningsplatser och skulle kunna användas till exempelvis bostäder.

Förslaget till nya avgifter, som SMBF ännu inte har fått se utan bara blivit informerade om, slår olika för olika båtklubbar beroende på hur de olika hyresavtalen ser ut.

För båtklubbar som i dagsläget betalar 300 kr/bryggmeter för kommunalt ägda pontoner innebär förslaget 550 kr/bryggmeter.

Om beslutet tas i slutet av november kan avgifterna höjas till 2018.

Båtliv bevakar frågan.