13 december, 2018

Ny ordförande för Skärgårdsstiftelsen

Elisabet Thand Ringqvist blir ny ordförande för Skärgårdsstiftelsen från 1 januari 2019. Hon har ett förflutet som bland annat vd för företagarna, entreprenör och politiker.

– Jag gillar Skärgårdsstiftelsens utmanande uppdrag att bevara och förvalta samtidigt som tillgängligheten för besökande ska utvecklas, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Det är Stockholms läns landsting som är huvudfinansiär för Skärgårdsstiftelsen och tillsätter posten som ordförande.

– Det är glädjande att kunna knyta en erfaren och inspirerande ledare med bred erfarenhet från både näringsliv, politik och samhällsarbete till Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsen är en viktig aktör i skärgården med stora möjligheter och utmaningar. Jag ser fram emot ett gott samarbete, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

– Det känns fantastiskt roligt att få Elisabeth Thand Ringqvist som styrelseordförande. Skärgårdsstiftelsen är inne i en spännande utvecklingsfas där vi behöver fokusera på besöksnäringsfrågorna. Där kan Elisabeth Thand Ringqvist med sin gedigna kunskap och långa erfarenhet inom området hjälpa oss att arbeta i framkant, säger Skärgårdsstiftelsens vd Anna Waxin.

Elisabeth Thand Ringqvist är en ängel- och VC investerare som fokuserar på att hitta produkter och marknader där inte så många andra är, eller entreprenörer som utmanar gamla strukturer. Hon har en bakgrund som entreprenör, politiker och vd för Företagarna. Elisabeth är författare till boken Nerdonomics som beskriver hur nischade produkter kan nå globala marknader genom att använda digitala plattformar.

Skärgårdsstiftelsen är Stockholms läns tredje största markägare och äger och förvaltar 40 områden i Stockholms skärgård som alla är naturreservat. Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 i syfte att hålla skärgården öppen och tillgänglig för alla.

Skärgårdsstiftelsen äger mer än 2 000 byggnader, allt från fyrar, värdshus, och vandrarhem till torrdass och båthus. De skapar förutsättningar för turism och friluftsliv genom att låta entreprenörer driva vandrarhem, restauranger, stugbyar, hotell i våra byggnader. Något som både skapar sysselsättning och ger god service till besökaren.