Magnus Holmberg med besättning fick Gyllene Ankaret

Magnus Holmberg, en av Sveriges internationellt mest kända seglare, och hans besättning bestående av Stefan Rahm, Lasse Linger Magnus Augustson och Mikkel Rössberg har tilldelats ett av båtsportens förnämsta pris, Trygg-Hansas Gyllene Ankare.

Sealife Rangers, f.d. Team Stora, får utmärkelsen för sin totalseger i Swedish Match Grand Prix Sailing Tour 2001.I konkurrens med storheter som fransmannen Bertrand Pace, nyzeeländaren Russell Coutts, australiern Peter Gilmour och många andra av de allra mest välkända internationella seglingsstjärnorna vann teamet inte bara Touren, utan parkerade sig också i toppen av ISAFs världsranking i matchracing.

Magnus Holmberg har toppat Swedish Match Tour 19 månader i sträck och världsrankingen i ett år. Han är fokuserad, välförberedd och systematisk, med en stark drivkraft och analytisk förmåga. Dessutom är han en duktig och respekterad lagledare för sin besättning och han visar att det går att kombinera familjeliv med matchracingsegling på högsta internationella nivå. Magnus är en mycket god förebild inom svensk segelsport och en värdig vinnare av
Gyllene Ankaret för 2001, enligt juryn.

Magnus Holmberg och hela hans matchracingbesättning är i dag nyckelpersoner i den svenska America’s Cup-utmaningen Victory Challenge. Sedan i månadsskiftet oktober/november befinner de sig i Auckland, där de i likhet med de övriga åtta utmanarna samt försvararen Team New Zealand, har sina baser. America’s Cup 2003 inleds med utmanartävlingen Louis Vuitton Cup 1 oktober.
I priset ingår också ett stipendium på 30 000 kr som efter rett gemensamt beslut av Magnus Holmberg och juryn kommer att användas för att skapa ett ungdomslandslag i Match Racing. Gyllene Ankaret har delats ut sedan 1945 till årets mest förtjänstfulla företrädare för svensk båtsport alla kategorier.

Utmärkelsen kommer att delas ut vid Swedish Match World Cup i Marstrand första veckan i juli. I juryn ingår representanter från Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Racerbåtsförbundet, Svenska Seglarförbundet, KMK, KSSS och GKSS.

Båtklubb med bara två medlemmar

Stora Hunduddens varvsförening ligger på östra Djurgården och en båtplats i denna hamn är mycket attraktiv. Den ser ut som en båtklubb vilken som helst, men enligt stadgarna har föreningen bara två medlemmar, KSSS och SXK:s stockholmskrets. I praktiken disponerar medlemmarna i respektive klubbar hälften var av utrymmen på uppläggningsplatser och vid bryggorn.

De sedvanliga avgifterna för disponerade ytor betalar båtägarna till föreningen. En arrendator sköter torr- och sjösättningar. Verksamheten leds av en styrelse med tre representanter från vardera klubben samt tre representanter bland båtägarna. Föreningen har nyligen blivit medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF).

Svårt utsatt båtklubb

Trakasserierna mot Norrköpings Segelklubb fortsätter. För en tid sedan attackerade en utesluten medlem en annan medlem som tvättade sin båt på klubbens område. Den uteslutne medlemmen krävde att han skulle sluta tvätta. Enligt polisanmälan uppstod en ordväxling och 49-åringen gjorde obscena gester. Han stängde också av vattnet så att den andre inte kunde fortsätta tvätta båten. Medan ytterligare en medlem skyndat till och ringt polisen uppstod ett mindre slagsmål. Polisen kom till platsen och tog upp en anmälan. Den uteslutne medlemmen anmäldes för misshandel och ofredande.

Det här var långt ifrån första gången som segelklubben drabbades av hans framfart. Under lång tid har klubben varit svårt utsatt för skadegörelse. Det rör sig om allt från sönderskurna presenningar till skadegörelse på båtar. Klubben misstänker att det är den uteslutne som ligger bakom skadegörelsen. I slutet av förra året dömdes han för att ha dödshotat två klubbmedlemmar och ofredat en kvinna på klubbens område. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter.

Segla i fjällvärlden

Nu kan vi uppleva jollesegling på Kallsjön vid foten av Åreskutan. Grundsvikens Seglarskola ordnar seglarkurser för ungdom och vuxna. Utbildningen för ungdomar arrangeras som sommarläger med nybörjarkurser och fortsättningskurser.
I paketen ingår boende och måltider och möjlighet till andra aktiviteter. Info Peter Mellquist. tel. 070-342 3500, http://welcome.to/grundsviken.

Ny VD för Svenska Sjö

Nils Gorton, 53, är ny VD för Svenska Sjö AB. Han tillträdde 15 mars och har 25 års erfarenhet i försäkringsbranschen.
– Det känns spännande, säger han. Våra lokaler är helt fantastiska ur båtlivssynpunkt. Vi finns nära hamnområdet i Vaxholm, som torde vara ett av de mest trafikerade i landet.
– Det känns spännande ur en annan synvinkel också.

Det känns stimulerande att ta vid i detta arbete. Svenska Sjö är ju marknadsledande på båtförsäkringsområdet. Vi finns ju mycket nära våra kunder i mer än ett avseende och Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) har genom åren lyckats uppnå för båtägarna ganska unika resultat.

För egen del har Nils Gorthon som många andra seglat jolle som barn och i vuxen ålder bedrivit båtliv i varierande omfattning. Just nu har han sin båt i Svinninge Marina Club och som många andra hoppas han på många sköna båtdagar.

Info www.svenskasjo.se

BS Arken 20-årsjubilerar

Med ett digert heldagsprogram firade Båtsällskapet Arken 20-årsjuibileum 8 juni i strålande sol. I programmet ingick kappsegling, femkamp, ponnyridning, loppmarknad. Den festliga dagen avslutades med middag för 350 personer på hamnområdet och festfyrverkeri.

Båtsällskapet Arken har sin anläggning vid Mälaren nära Kungsängen väster om Stockholm. Båtklubben skapades när några båtägare inte fick plats i grannklubbarna. Många hinder har de haft att övervinna, men tack vare en omfattande arbetsinsats och stor målmedvetenhet har skapats en förnämlig anläggning av ett grunt, lerigt strandområde.

Namnet Julle Bernström bör nämnas särskilt. Julle har varit klubbens ordförande ända sedan starten och är det fortfarande till den grad att han bor på hamnområdet i en husvagn intill sitt livsprojekt, upprustningen av en femton meter lång veteranbåt.

Hamnjubileum

Hallsta Båtklubb i Hallstavik firade nyligen ett 40-årsjubileum med en trevlig fest i hamnen. Den välutrustade hamnen med plats för cirka 200 båtar vid fyra pontoner, stor kran, klubbstuga och rymliga uppläggningsplaner tillkom på ett ovanligt sätt. Klubben hade sedan 30-talet en hamnanläggning i den innersta delen av Edeboviken och arrenderade mark av Hallsta Pappersbruk.

I slutet av 50-talet behövde det expanderande pappersbruket marken och klubben anvisades ny mark med förmånliga villkor. Energiska klubbfunktionärer sökte och fick nästan hela det statliga bidrag som då fanns för anläggande av fritidsbåtshamnar. Kungl. Sjöfartsstyrelsen fick i uppdrag att bygga hamnen. Totalkostnaden kom att uppgå till knappt 300 000 kronor.

Klubben var sedan några år direktansluten till Svenska Båtunionen eftersom regionalt förbund inte fanns. Klubbens ordförande blev styrelsesuppleant i SBU:s styrelse. Hamnen stod färdig och invigdes i oktober 1961 av SBU:s dåvarande ordförande, amiral Gösta Odqvist. Våren 1962 kunde klubbmedlemmarna ta klubben i besittning.

Båtklubb fick egen fyr

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv.
Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

Båtklubb fick egen fyr

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv. Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

Stora problem för liten båtklubb

Hägernäs Båtklubb med bryggplatser för 29 båtar och en klubbstuga ställs nu inför ännu en höst och vinter utan att veta vart man ska ta vägen. Redan för flera år sedan stod det klart att Täby kommun sagt upp det arrendekontrakt klubben haft på ett område på det gamla flygflottiljområdet. Eftersom nu fastställda byggplaner inte var färdiga förlängdes kontraktet årsvis.

Hösten 2001 fastställdes emellertid detaljplanen och ett möte ägde rum i oktober 2001 med representanter för kommunen för att diskutera alternativ lösning på klubbens problem. Trots flera propåer och skriftlig vädjan från klubben har bara det hänt att kommunalrådet Stefan Klåvus i ett brev, daterat 4 april i år, konstaterat ”att vi nu inte ser några möjligheter att hitta en ny plats för Hägernäs båtklubb, vilket jag tyvärr tvingas beklaga”. Någon personlig kontakt har inte gått att få. I samma brev påpekas att det redan finns två större fritidsbåtshamnar och att det inte är aktuellt att skapa någon ny. Hägernäs Båtklubb har dock funnits sedan 1947.

Eftersom JM-Bygg, som numera äger marken, ännu inte startat upp sina byggplaner har klubben kunnat vara kvar på nåder. Klubbens sekreterare Håkan Granell kan bara konstatera att alla kommunala dörrar tycks ha slagit igen för gott. Klubbens namn har till och med strukits på listan över båtklubbar på kommunens hemsida.