Elektronisk reseplanerare

Silva Map Measurer Plus heter en ny reseplanerare som enkelt mäter avstånd på en karta, oavsett om det gäller land eller hav. Innan avfärd mäter man på en karta ut sträckor med hög noggrannhet. Med funktionen time-to-go lägger man in med vilken medelhastighet man förväntas röra sig över sträckan och sedan talar Map Measurer Plus om hur lång tid det kommer att ta. Kan ställas in på skalor från 1:1 till 1:99.999.999 för land, bil, marint bruk samt enheterna km, miles och nautiska mil. Info www.silva.se

Nacka Strand Waterfront Days 4-6 maj

För 6:e året i rad bjuder Stockholms eget seglingsmecka, Nacka Strand, in till en fullspäckad helg för hela familjen. Under tre dagar bjuder Nacka Strand på en marin meny av aktiviteter för alla som älskar båtar, segling och vatten.
”Nacka Strand och Waterfont Days växer för varje år. Att Nacka Strand är Stockholms mest citynära seglingsmetropol märks tydligt. I år är intresset för kappseglingarna större än någonsin och under Waterfront Days har vi förmodligen Stockholms största flerskrovsregatta i Nacka Strand”, säger Viktoria Westholm, AP Fastigheter.
Intresset för segling och båtliv har ökat markant de senaste åren och är idag en sport som blivit mer och mer publik. Fredagen den 4 maj går startskottet för alla båtentusiaster och bryggseglare i Nacka Strand. Vinterns after-ski ersätts av after-sail i solen på bryggan.
Publiken kan förvänta sig allt ifrån fartfyllda kappseglingar, en flytande båtmässa med många spännande nyheter som visas upp, modellbåtssegling och kajak.
60 fots-trimaranen HiQ som är en av världens snabbaste segelbåtar med en toppfart på över 40 knop, ligger som en kronjuvel i hamnen i Nacka Strand. Gå ombord och träffa besättningen för att snacka segling Representanter från Nacka Strand Yacht Club finns på plats och självklart blir det också after-sail med marint tema på Restaurant J.
Nytt för i år är att det bland annat anordnas rundturer med sjöflygplan samt att det är Sverigepremiär för Hobie Cats Adventure Island som är en uppföljare till Hobies unika trampkajak.
Helgen inleder också säsongsstarten för Grand Prix-seglingar med den supersnabba 30-fots Trimaranen SeaCart 30 med en besättning som tillhör några av de skickligaste i Skandinavien.

Riksantikvarieämbetet söker entreprenör till Birka och Hovgården

Riksantikvarieämbetet söker en totalentreprenör för Birka och Hovgården på Björkö och Adelsö i Mälaren. Entreprenaden omfattar både den publika verksamheten och drift och underhåll av fornlämningar och byggnader.

– Den entreprenör som vi söker ska förstå värdet av att Birka och Hovgården är ett världsarv och en värdefull kulturmiljö. Entreprenören ska både ha resurser och kunskaper att utveckla besöksmålet, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

I uppdraget ingår att ansvara för vård av mark och byggnader, skötsel av bryggorna och gästhamnen, guidning av besökare samt ansvar för ett museum och en restaurang.
Riksantikvarieämbetets roll är att samordna och vara pådrivande i kulturarvsfrågor och verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt.

– Att vi lägger ut verksamheten på entreprenad innebär inte att vi släpper ansvaret. Vi kommer att ställa höga krav på hur världsarvet vårdas och att verksamheten håller hög kvalitet, men Riksantikvarieämbetet som myndighet ska i mindre utsträckning driva publik verksamhet, säger Marianne Lundberg, ansvarig avdelningschef.

Birka på ön Björkö i Mälaren är ett av de bäst bevarade exemplen på en vikingatida handelsplats. 1993 utsåg UNESCO Birka tillsammans med Hovgården på Adelsö till världsarv. Birka är idag ett populärt besöksmål med ungefär 45 000 besökare årligen.

Presentation av Birka och Hovgården samt anläggningen äger rum den 23 maj kl. 15.00 på Historiska Museet, Narvavägen 13-17 (lokal Röda rummet) och senast den 4 juni ska intresseanmälan för att delta i upphandlingen ha kommit in till Riksantikvarieämbetet. Enligt tidsplanen ska entreprenörsavtalet vara klart före årsskiftet.

Upphandlingen annonseras i tidningen AnbudsJournalen och förfrågningsunderlag kan erhållas via e-post från Riksantikvarieämbetet.

Info www.raa.se

Barns fiskelycka motiv på nya frimärken

Årets sommarfrimärken från Posten visar barn i full färd med att upptäcka fiskelyckan från bryggan och stranden. Frimärkena ges ut den 10 maj och har valör för inrikes brev.

Snart är sommaren här och med den semester och avkoppling hemma eller på resa runt om i vårt land. Naturupplevelser och annat som hör till semestern vill man gärna skriva och berätta om för släkt och vänner.

Årets sommarfrimärken för inrikes brev visar barn i full färd med att upptäcka fiskelyckan från bryggan och stranden. Frimärksmotiven i häftet är bryggfiske, fiskpuss, dubbellycka och kompisfiske, och rullfrimärket maskmete.

Frimärkena har utformats av Olöf Baldursdottir. Förlagor är fotografier av P Arsenault/IBL, V Askland/Matton, B Röhsman/Naturfotograferna, J Alexandra/Ina Agency och T Lilja/Naturfotograferna. Tryckning har skett i fyra färger offset och förpackningen är dels häfte med 10 självhäftande frimärken och fyra motiv, dels rulle med ett motiv.

Enkelt och billigt att flytta ut i skärgården

En helgtur med övernattning eller en veckas båtluffande under semestern? I årets Bed & Breakfast-katalog kan man välja bland mer än 600 bäddar i Stockholms skärgård, vare sig man föredrar att bo på vandrarhem, på hotell eller hemma hos skärgårdsbor.
– Bed & Breakfast har blivit jättepopulärt. Det gör det enkelt att komma ut och kostar inte mycket. Dessutom får man ett personligt bemötande och kommer in i ö-livet på ett bra sätt, säger Mats Wåhlin, projektledare på Skärgårdsstiftelsen.
Årets upplaga av Skärgårdsstiftelsens broschyr Bed & Breakfast är en komplett guide till en lyckad skärgårdsvistelse. I den finns alla vandrarhem och hotell i Stockholms skärgård. Dessutom – alla bäddar hos de skärgårdsbor som slår upp dörrarna för besökare.
– Uthyrningen av privata bäddar har varit en stor framgång. Väldigt många som båtluffar i skärgården utnyttjar också boendet hos skärgårdsborna och blir därigenom mer än bara turister, säger Mats Wåhlin, projektledare för Bed & Breakfast på Skärgårdsstiftelsen.
Bed & Breakfast är ett enkelt sätt att få vistas ute i skärgården. Det som bjuds är en säng, tak över huvudet, ett vänligt bemötande och frukost – serverad eller egengjord.
Bokning av boendet sker direkt hos värden och ofta finns möjlighet att hyra både sänglinne, cyklar och båt. Vissa boenden går bra att ta sig till med buss och bil, andra måste man åka Waxholmsbåt eller ta egen båt för att nå. I katalogen framgår också hur långt det är till närmsta badplats, vilket språk värden talar och annan information som kan vara bra att veta för besökare.
En av dem som tar emot skärgårdsturister är Birgitta Nilsson på ön Yxlan i norra skärgården.
– Det är roligt att så många hittar ut i vår vackra skärgård. Genom Bed & Breakfast får alla chansen att komma ut, även de som inte har egen båt eller sommarstuga, säger hon.
Katalogen Bed & Breakfast finns att hämta på Waxholmsbolagets terminal, i Sverigehuset och i alla turistbyråer i Stockholms län. Den går även att ladda ner digitalt från

Info www.skargardsstiftelsen.se

Extra satsning på naturguidning

En ny satsning på naturguidning av allmänheten drar nu igång. Syftet är att underlätta för människor att komma ut i naturen nära där de bor och verkar.

Närnaturguidningarna genomförs i ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Organisationerna räknar med att ett 40-tal guidningar per år ska kunna genomföras i varje region. Det kan handla om fågelutflykter, orkidévandringar, svampexkursioner och mycket mer.
Den aktiva naturguideverksamheten ska kunna erbjudas till allmänheten och men också till specifika målgrupper.
– Naturupplevelser bidrar till en förståelse och ett engagemang för en bättre miljö. Därför är den här satsningen extra viktig i en tid då vi upplever större hot mot miljön än på mycket länge, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
De sex regionerna är Värmland, Uppland, Östergötland, Dalarna, Örebro län och Skåne.
Nu till helgen den 4-6 maj börjar den första nationella utbildningen av de guider som kommer att leda verksamheten i de sex regionerna.
Guiderna kommer att samordnas i de sex regionerna vilka var och en planerar verksamheten i samråd med lokala företrädare för de tre organisationer som står bakom projekt. Tillsammans bildar de sex regionerna ett nätverk, Sveriges Närnaturguider, där guiderna kommer att kunna utbyta erfarenhet och vidareutbilda sig. Arbetet stöttas ekonomiskt av statliga Friluftsrådet.
– Förhoppningen är att vi nu kan få igång en permanent verksamhet på dessa sex orter och att vi sedan kan arbeta vidare med att utveckla denna i nya regioner, säger projektledaren Eva Lindberg.
De utvalda orterna och dess kontaktperson är:
· Värmland – Marita Nilsson, Naturskyddsföreningen, 0565-604 55
· Uppland – Yvonne Byström, Naturskyddsföreningen, 018-37 81 94
· Östergötland – Lena Wiberg, Studiefrämjandet, 013-25 23 03 eller Björn Ström, Naturskyddsföreningen, 013-10 34 51
· Dalarna – Lillian Lundin, Naturskyddsföreningen, 0250-166 33
· Örebro – Åsa Wistrand, Naturskyddsföreningen, 019-16 83 09
· Skåne – Cecilia Wide, Naturskyddsföreningen, 046-13 83 16

För mer information:
www.naturguider.se

Nytt kartverktyg samlar information om skyddade områden

Naturvårdsverkets nya kartverktyg Skyddad natur gör det enkelt att hitta aktuell information om skyddade naturområden i Sverige. Kartverktyget på Naturvårdsverkets webbplats ger alla tillgång till databasen över skyddade områden.
– Vi har utformat kartverktyget så det kan vara ett stöd i det lokala och regionala naturvårdsarbetet och i arbetet med fysisk planering. Det är ett levande verktyg som hela tiden ska utvecklas med dokument och bilder, säger Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten.
Det nya kartverktyget samlar kartor och beslutsdokument om områdena på ett ställe. Det är därför mycket användbart vid exempelvis planering av exkursioner och naturguidningar. Data och kartor kan också användas som stöd i den kommunala planeringen. När ett område planeras för bostäder eller industri kan kommunen till exempel se vilka naturvärden som finns intill och som ska värnas.
De som redan testat det nya kartverktyget är positiva.
– För Skogsstyrelsens del är det mycket viktigt att alltid ha tillgång till aktuella uppgifter om skyddad natur. Att hela landets områden har samlats på ett ställe och presenteras lättillgängligt på internet underlättar för oss, säger Agneta Jonsson, Enheten för Geografisk information, Skogsstyrelsen.
– Att informationen finns samlad på en och samma karta underlättar mitt dagliga arbete som kommunekolog avsevärt. Det kommer att ge mig mer tid att åka ut i fält och besöka de områden som behöver undersökas mer, säger Peter Lundström, kommunekolog Skellefteå kommun.
Till kartverktyget Skyddad natur www.naturvardsverket.se/skyddadnatur

175-årsjubilerande Göta kanal firas med salut och utställning

Göta kanal fyller 175 år och firandet startar redan den 2 maj när kanalen öppnar för säsongen. Det kommer att dundra längs kanalen av en gemensam kanonsalut i Mem, Sjötorp och Motala, och samma dag invigs också en jubileumsutställning med Baltzar von Platens handskrivna brev i Motala.
–Vi kommer att ha kalas och jubileumsfester hela resten av sommaren, och jag vill hälsa alla välkomna att delta i firandet, säger Claes-Göran Österlund, kanaldirektör på Göta kanalbolag.
Den stora högtidsdagen för Göta kanals jubileum blir i Sjötorp den 28 juni med invigning av ett minnesmonument, men det blir också tårtkalas på Baltzar von Platens födelsedag och jubileumsfester på olika platser hela sommaren.
Göta kanal är ett av Sveriges största upplevelseområden med över 3 miljoner besökare per år. Kanalens 58 slussar är fortfarande unika konstruktioner som lockar nyfikna både från Sverige och utlandet. Göta kanal kan upplevas på många sätt, med klassisk kanalbåt, med egen båt, med cykel eller genom besök vid någon av anläggningarna intill kanalen. Upplevelseområdet från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Östersjön har mer än 60 boendeanläggningar, från vandrarhem och bed&breakfast till hotell och pensionat samt ett stort utbud av kaféer och restauranger.
En dröm och en utmaning för många båtägare är att själva uppleva slussningens magi på
Göta kanal. Runt 5 000 fritidsbåtar går genom kanalen varje sommar. För fritidsbåtarna erbjuder Göta kanal flera nyheter för året, bland annat en resa under för- och eftersäsong med gemensamma stopp för sevärdheter eller en snabb transport på tre dagar, Göta kanal Express. Den som inte har egen båt kan hyra en båt på Göta kanal, intresset för det växer varje år och i år utökas charterverksamheten ytterligare.
Att åka på kanalkryssning med båtar från förra sekelskiftet är annars det klassiska sättet att uppleva Göta kanal. Här går det att välja på olika fartyg med turer på en eller flera dagar.
För de många barnfamiljer som besöker Göta kanal finns flera nyheter. Lagom till sommaren öppnar Sveriges första sail-in glassbar i Töreboda där glassen serveras från bryggan direkt över relingen. I samma gästhamn invigs en helt ny tempererad utomhusbassäng och en barnpool. I Norrkvarn finns ett upplevelseområde för barn med flera nyheter för året. Det är Professor Gullströms värld med ett forskningsfartyg för lek, klättring och upptäckter och ett kråkslott för den som vill busa på landbacken. Sedan tidigare finns redan en plaskvänlig
minikanal och en sagoskog med kanalens ovanligaste boende, två inredda trollstubbar.
Förutom de klassiska kanalkryssningarna är några av de mest populära arrangemangen längs med Göta kanal paketresorna med cykel eller kanot. Hittills har cirka 12 000 personer köpt en paketresa med cykling. Nyheter för i år är kombinationsresor, med cykel och kanot respektive cykel och kanalbåt.
– Göta kanal är ett unikt byggnadsverk och många drömmer om att komma hit och själva få slussa eller bara uppleva atmosfären kring kanalen. Med våra miljontals besökare är vi ett av Sveriges populäraste semestermål, säger Claes-Göran Österlund.
175-års jubileets stora högtidsdag firas i Sjötorp den 28 juni
Jubileumsfester i Borensberg 18 juli, Motala den 20-22 juli, Karlsborg den 27-29 juli, Norsholm den 18 augusti, Söderköping den 25-26 augusti
Operett och teater – Östgötaoperettens jubileumsföreställning, komedi och historisk teater
Tårtkalas längs kanalen den 29 maj för att fira Baltzar von Platens födelsedag.
Jubileumsutställning Baltzar von Platens brev i Motala hamn hela sommaren.
”Kanalmysteriet” – jubileumsårets stora konsthändelse som turnerar på kanalen 30/6-12/8. Vernissage den 11 juni i Motala
Kanalbåt – ett klassiskt sätt att sakta glida fram längs med kanalen.
Norrkvarns slussområde. Nya konferenslokaler invigs i Baltzar von Platen Lodge, ett exklusivt och historiskt boende, vandrarhem och hotellrum.
MC-cruising längs med kanalen den 16 juni – 300 motorcyklar spinner loss mellan Borensberg och Söderköping.
Kyrkbåtar från Hälsingland på kanalen 25-28 juli, 100 kyrkbåtsroddare ror en vecka
Besök inspelningsplatserna för ”Göta kanal 2 – Kanalkampen.”
Utomhusbio ”Göta kanal 2 – Kanalkampen” vid kanalen i Karlsborg, Sjötorp och Ljungsbro
Cykla eller paddla och kombinera med kanalbåt– olika paketlösningar vid olika delar av kanalen.
Kräftfiske vid Göta kanal – paketresor med fiske.
Kanalturer, paket och aktiviteter återfinns i Resemagasin Göta kanal 2007. För att ladda hem Resemagasin Göta kanal 2007 som pdf-fil, gå in på www.gotakanal.se.
Där finns också aktuell information om vad som händer längs med kanalen under jubileumsåret.

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Kanalen byggdes mellan 1810 och 1832. Totalt deltog 58.000 indelta soldater i arbetet. Initiativtagare och byggherre var Baltzar von Platen.Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har
58 slussar. Kanalens totala längd är 190,5 km, varav 87 km är grävd kanal. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i sjön Viken. I år är det 175 år sedan Göta kanal invigdes i Mem den 26 september 1832 i närvaro av kung Karl XIV Johan. Det 22 år långa arbetet med att förena Östersjön med Västerhavet var slutfört.

Göta kanal är öppen 2 maj – 23 september 2007.

Läs mer på www.gotakanal.se

Bilden föreställer en segelbåt vid en brygga i Töreboda. Foto: Stefan Svensson.

Ny hamnbok ger hjälp till båtklubbarna

I dagarna distribueras en reviderad upplaga av boken Hemmahamnar för fritidsbåtar till samtliga båtklubbar och båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Hamnboken är en teknisk beskrivning över hur man bygger och sköter en trygg och säker hamn för fritidsbåtar året om.
Text: Anne Adre-Isaksson
– Den som är hamnkapten eller sitter i en båtklubbsstyrelse har förstås en väldig hjälp av boken, säger Staffan Högardh, som är en av dem som arbetat med den nya hamnboken.
– Här hittar man svaren på i stort sett alla sina frågor. Och är det något ytterligare man undrar kan man vända sig till hamnkommittén via SBU:s kansli.
Redan 1978 gav SBU och Naturvårdsverket ut Hemmahamnar för fritidsbåtar. Den fick ett mycket positivt mottagande och spreds till alla båtklubbar, kommuner och företag som projekterar och bygger hamnar för fritidsbåtar.

Nya förutsättningar
Eftersom många hamnar övergått i föreningsdrift gav SBU ut ett komplement till boken 1985 och en rapport om övertagande av hamnar 1993.
– Rapporten var formad som en checklista för båtklubbar och kommuner vid överlämnande av hamnar.
Förutsättningarna för förvaltning och finansiering har förändrats under årens lopp. Tekniska hjälpmedel har förbättrats samtidigt som miljökraven på hamnar har skärpts. Därför var det hög tid att ge ut en reviderad upplaga av hamnboken.
– Idag råder det stor brist på båtplatser framför allt på Västkusten och i Skåne, där det också är väldigt dyrt att bygga. Så den här boken kommer väldigt lämpligt. Det är betydligt mycket billigare att bygga ut en befintlig hamn med nya båtplatser jämfört med att bygga en ny hamn.

Mall för hamnbygge
Samtidigt konstaterar Staffan Högardh att det fanns statsbidrag till alla hamnbyggnader när den förra boken gavs ut. Det får både yrkessjöfarten och yrkesfiskarna även idag. Men inte fritidsbåtarna.
– Då fungerade den gamla boken som en mall. Oerhört många hamnar är byggda efter den. Nu hoppas vi från SBU att även den nya boken kommer till användning vid utbyggnader och tillbyggnader.
Förutom Staffan ingick även Harald Mårtensson, Kent Danielsson och Lasse Bengtsson i den grupp som tog fram Hamnboken 2007.

Hjulångare Nordevall lärande exempel

Bygget av hjulångaren Eric Nordevall II är ett framgångsrikt kompetensutvecklande projekt enligt svenska ESF-rådet. Det har haft avgörande betydelse för senare års positiva utveckling i Forsvik.
Därför registrerar man nu projektet Skeppsbyggare i Forsvik som lärande projektexempel.
Under tre år beviljades projektet Skeppsbyggare i Forsvik medel från Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, svenska ESF-rådet. Nu har man utvärderat resultatet och det mervärde projektet gett.
Sysselsättning och turism
Skeppsbyggare i Forsvik var ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt genom Karlsborgs kommun inom ramen för fonden Växtkraft Mål 3. Projektet genomfördes av Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening.
”Projektet har haft avgörande betydelse för senare års positiva utveckling i Forsvik. För att bevara ortens traditioner är det viktigt att det finns ett skeppsbyggeri i Forsvik. Eric Nordevall II är en levande del av museet idag och bedöms kunna bli det framöver”, menar EFS-rådet.
Sysselsättning har skapats i och kring projektet och det pågående skeppsbygget har bidragit till att locka turister till Forsvik och Karlsborgs kommun.
Fått andra jobb
Syftet var att genom kompetensutveckling och utbildning vidareutbilda skeppsbyggare till diplomerade skeppsbyggare och att traditionellt hantverk från 1700- och 1800-talen skulle möta modern teknik i arbetet med ett skepp som är godkänt för att segla på 2000-talet.
Utbildningen bestod av två huvuddelar: 20 veckors träteknisk grundutbildning och skeppsbyggarutbildning på Eric Nordevall II.
Sammanlagt deltog 64 personer i projektet där också utbildningar i modellsnickeri, småbåtsbygge, repslageri, fartygsbesiktning, mässmedverkan och skeppar- och maskinistutbildning ingick. Projektet har gett, och ger, de kringliggande kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Skövde ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa personer. Drygt hälften av deltagarna har fått arbete efter utbildningen.
Rederi och fartygsvärn
Sedan januari 2006 går färdigställandet av Eric Nordevall II vidare genom medel från arbetsförmedling, länsarbetsnämnd, sponsorer, finansiärer, bidragsgivare och frivilliga. När hjulångaren är färdigställd skall den som en världsunik attraktion gå på Göta Kanal mellan Stockholm och Göteborg och i chartertrafik. Ett rederi skall bildas inför idrifttagandet.
Forsviks varv blir till ett fartygsvärn för restaurering av historiska båtar, maskiner och motorer med bas i den kunskap som projekt Eric Nordevall II genererat
Info www.nordevall.com