SBU

Östergötlands BF har hållit årsmöte i Norrköping med Bråvikens Segelsällskap som värd. 15 klubbar var representerade vid årsmötet och totalt deltog ca 40 personer. Till styrelseledamöter nyvaldes Bo Nordenram, BSS, och Olof Nirs, Åtvidabergs BK samt omvaldes Britt Axelsson, Linköpings MKB, Alexander Johansson, Stegeborgs BK och Tomas Kindstedt, Kinda BK.

Värdklubbens sekreterare, Per-Olof Rudenäs, berättade att den bildades 1902 under namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap, N.V.S.S. Bildandet skedde som protest mot alla tragiska olyckor som inträffade med kombinationen ranka båtar och alkoholkonsumtion. År 1965 togs nuvarande namn och 1972 köptes uthamnen Snedskär vid Arkösund. BSS har en livaktig ungdomsverksamhet med Optimistjollar, E-jollar och Laserbåtar.

Före årsmötet informerades om propositioner och motioner till Båtriksdagen. Olof Nirs redogjorde för ekonomiskt utfall 2004 för Svenska Sjö. Annica Åkerblom presenterade utvecklingsarbete i skärgården som bland annat resulterat i nya båtlinjer i Östgötaskärgården samt att det nu längre inte finns risk för att Häradsskär säljs till privatintressen. Baracken på norra Häradsskär kommer att rivas och röjning ska ske för att öka tillgängligheten. Även betande får kommer att användas för att hålla naturen öppen.

Om upprustning av hamnen ska ske är för närvarande oklart. En film kallad ”Båtliv i Östergötland” visades. Alexander Johansson och Nelli Tornell presenterade faror med moderna hjälpmedel ur sjösäkerhetssynpunkt. Björn Axelsson redogjorde för aktuell verksamhet i miljöfrågor inom ÖBF.

Lördagen 19 mars deltog 31 deltagare representerande 14 båtklubbar i förbundets årsmöte. Mötet inleddes med den öppna delen med en diskussion och synpunkter på aktuella ämnen som hamn, miljö, återinförande av obligatorisk båtbesiktning, körkort för fritidsbåtar, båtklubbsförsäkring samt hur vi kan stödja och hjälpa båtklubbarna i deras arbete för ett mera givande båtliv.

Förbundets ordförande, Kent Danielsson, presenterade Malmö stads långsiktiga planer på ut- och nybyggnation av småbåtshamnar och pekade på att den inte är lösningen av problemet för bland annat Båtklubben Malmöhus. Lommabuktens Seglarklubb och Falsterbokanalens Båtklubb planerar utbyggnad av sina hamnar.
Båtklubbar som har tanke på eller erbjudande om att överta ansvaret för markområde och hamnbassäng från kommunen bör vid ett övertagande få inskrivet i avtal vem som har ett framtida ansvar för deponering och kontaminering av ”smittade” massor vid muddring eller ombyggnad av hamnbassäng och markområde.

Mötet enades om att det behövs någon form av körkort för fritidsbåtar och några klubbar har i egen regi börjat med förarutbildning bland sina medlemmar. Även samarbetet i Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation kommenterades
På grund av uteblivna kommunala bidrag, inga höjda medlemsavgifter till förbundet, och hårt bantad budget visade resultatet en mindre minus. Förbundsdelen har under ett par år fått stå tillbaka för SBU:s avgiftshöjningar. Ett varningens finger höjdes för en avgiftshöjning till nästa år.

Kent Danielsson och övriga styrelseledamöter fick fortsatt förtroende. Efter avslutat val tackade Kent för förtroendet och meddelade att han efter denna mandatperiods utgång efter 23 år i förbundsstyrelsen, varav 20 som förbundsordförande, undanber sig omval.
Hans Erik Hansson avtackades för många års arbete som styrelseledamot i SkBf med förbundets minnestallrik i tenn, förbundets högsta utmärkelse. Förtjänsttecken i guld tilldelades Bengt Pettersson Båtklubben Pärlan i Bromölla

Vid Östra Vänerns BF årsmöte i Källby Pastoratsgård lördagen 26 februari deltog 35 personer från 13 av förbundets 18 klubbar. Vid de stadgeenliga förhandlingarna omvaldes bland andra ordföranden Karl R Hellström. Hans Kongbäck nyvaldes tillmiljöombud efter Kenneth Holgersson som avgick efter 15 år i styrelsen. Vidare fick Bo Österberg förbundets förtjänstplakett efter 25 år som ordförande i Mariestads Motorbåtsklubb. Förutom stadgeenliga förhandlingar lämnades en hel del viktig information. Karl R. Hellström informerade mötet om vilka frågor som behandlades på SBU:s ordförandekonferens i Frösundavik 5–6 februari.

Elov Geiström rapporterade från försäkringskonferensen. Kenneth Holgersson informerade om en ny inre farled mellan Karlstad och Kristinehamn. Farleden kommer att finnas med på det nya sjökortet. Bo Svensson, Spikens Båtklubb omtalade att en lokal har byggts intill gästhamnen där bland annat livsmedel skall säljas.
Efter mötet höll Kjell Olofsson, Lidköping, ett mycket intressant föredrag under mottot: ”Livet på Vänern”.

Kjells morfar var fyrvaktare på Lurö som ligger mitt i Vänern och fyrvaktaryrket gick oftast i arv från föräldrar till barn, även till döttrarna. Kjells far och mor fick fyrvaktarjobbet på Aspholmen år 1965. Kjell, som är född och uppväxt på Lurö, berättade om det hårda livet som fyrvaktare vintertid då det ibland inte gick att ta sig in till fastlandet på grund av isen. Han berättade också om sjöräddningsaktioner, som fyrvaktarna utförde, bland annat när kanalbåten Diana gick på grund år 1963 vid Lurö Rödskär och 69 personer fick föras iland med småbåtar.

För denna räddningsaktion fick morfar och pappan hedersmedaljer.
Kjell fick år 2003 uppdraget som förvaltare för Aspholmen och bor numera där under juli–augusti och säljer fisk och glass till båtturisterna. Återstoden av året bygger han tillsammans med brodern Bo båtar i aluminium. Firman de driver heter Broson Marin Design i Lidköping och har specialiserat sig på ambulans- och räddningsbåtar men bygger nu en ”värstingbåt”, 11 meter lång med två motorer på tillsammans 700 hk och med en beräknad toppfart på 55 knop.

Nästa år sänks det statliga lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna med 100 Mkr på grund av att Svenska Spels överskott minskade 2005.

Enligt riksdagsbeslut finansieras statens stöd till barn- och ungdomsidrotten via en del av Svenska Spels överskott. Det lokala aktivitetsstödet omfattar nästen en miljon barn och ungdomar i över 10 000 idrottsföreningar.

Seglare minns hålls onsdagen 15 november 2006 klockan 18.00 i Tranebergsstugan, Bromma. Höstens tema är ”Båtrenovering och varvsskrönor”. Kostnad 120 kr (inkl middag). Eftersom det är tioårsjubileum för Seglare Minns i Tranebergsstugan lovar arrangören att det bli något extra.

Förhandsanmälan senast måndagen 13 november 2006. Förhandsanmälan till Maivor Bergau på telefon 08-39 31 02, e-post bergau@glocalnet.net eller till Svenska Seglarförbundets kansli, 08-459 09 93 e-post asa@ssf.se

Fjärde upplagan av Kustguide Bottenhavskusten – ”I Gävlefiskarnas kölvatten” finns nu tillgänglig på Internet på följande sidor: Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida: www.y.lst.se
Syftet är att locka båtburna och andra till nya unika natur och kulturupplevelser som kuststräckan från Öregrund upp till Västernorrlands nordligaste del har att erbjuda.

Här beskrivs alla pittoreska fiskelägen, gästhamnar, naturhamnar, kustnära utflyktsmål och serviceställen av allehanda slag.
Den senaste upplagan av guiden från 1994 har under våren genomgått en omfattande revidering både innehålls- och layoutmässigt. Den nya versionen beräknas komma i tryckt form under hösten 2006 och kommer att omfatta 144 sidor.