SBU

Caravelle 33-klubben växer och har idag 42 medlemmar spridda över landet. På klubbens hemsida finns ett stort bildgalleri samt cirka 20 artiklar om tekniska arbeten och praktiska tips. Info http://caravelle33.com, ce33@caravelle33.com

Båtklubbarnas administration sköts i allmänhet av klubbkassören med hjälp av något datorprogram. Engelbrecht Information AB presenterar ett nytt system, Internet administration av medlemsregister (IAM), där klubbens medlemsregister kan underhållas via Internet.

Detta register kan sedan kopieras ner till funktionärens dator för vidare bearbetning. Kassören länkar ihop medlemsregistret med ett affärssystem där alla funktioner som fakturautskrift, kundreskontra och bokföring finns integrerade.

Via Microsofts produkter kan man kopiera informationen från Access till Excel eller enkelt skapa massbrev som skickas via post eller e-post. Info www.ei.se.

SBU utbildade i november 18 nya besiktningsmän från klubbar med geografisk spridning över hela Sverige.
Antalet genomförda besiktningar under 2003 ökade generellt med mellan 15 % och i vissa förbund bortåt 25, sett till ökningen det framgångsrikaste verksamhetsåret sedan början på 1990-talet.
Tommy Engwall

Lördagen den 29 maj smäller det för 31:a gången. Tyresö båtklubb arrangerar skärgårdsseglingen Ornö runt som är en av Sveriges största kölbåtsseglingar och samlade förra året 154 besättningar. Arrangören siktar nu på att fler ska delta därför har du ett stort urval klasser att välja bland. Mer info på www.tyresobat.se


Ända sedan Vegabåtarnas storhetstid som kappseglare i slutet på 60-talet och början på 70-talen har Vegaägarna haft internationella träffar som arrangerats av de nordeuropeiska Vegaklubbarna. I år ordnas den 20:e Friendship-regattan 26–31 juli i anrika seglarmetropolen Marstrand av Svenska vegaklubbens väskustsektion i samarbete med GKSS. De preliminära anmälningarna tyder på att det blir mer än 80 Vegor från sju länder plus tillresande från USA.

Man träffades till att börja med mest för att mäta sina krafter i kappsegling men redan tidigt ville man betona vänskapen och satte namnet ”International Friendship Regatta” (IFR) på träffarna. Alla kommer inte i sin egen Vega vilket gör att någon kan t ex få amerikafrämmande som gästbesättning.

Vegakryssaren tillverkades i cirka 3 400 exemplar 1966–1980. Konstruktören hade både kappsegling och familjesegling i tankarna. Under dessa år gav statistiken LYS-talet 1,00 vilket kan känns tufft att leva upp till på kryssen men desto lättare på en hård slör. Vegor har seglats över Atlanten, rundat Kap Horn och Svalbard samt besökt Antarktis.

Det finns Vegaklubbar (klassförbund) i sju länder och medlemmar i ännu fler. Allt om den svenska Vegaklubben finner man på www.vegaklubben.se. Ordförande och hängiven vegaseglare sedan många år är SBU:s tidigare ordförande Lars von Malmborg. En internationell organisation, Vega One Design Association (www.albinvega.com), samordnar klassreglerna och delar ut uppdragen att ordna en friendshipregattor.

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet kan alla båtklubbskassörer nu dra en lättnadens suck.
– Merparten av alla ideella föreningar ska även i framtiden kunna vara momsbefriade. Någon lagrådsremiss som kommer att behandla de ideella föreningarnas momssituation kommer därför inte att lämnas.

Finansdepartementet kommer istället senare att skicka ut en så kallad departementspromemoria på remiss för att få in ytterligare synpunkter på den omarbetning som nu görs av förslagen av utredningen ”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv”. Det skriver finansminister Bosse Ringholm i ett skriftligt svar på en fråga från riksdagsledamoten Lilian Virgin (s)

– Utredningens förslag har väckt mycket kritik och stor oro hos föreningslivet, säger Bosse Ringholm. I debatten har det ibland verkat som om hela föreningslivet skulle momsbeskattas om utredningens förslag genomfördes.
– Enligt utredningens förslag kommer endast en liten del av verksamheten inom den ideella sektorn att beröras av förslaget till ny momslagstiftning. Detta har tyvärr inte nått ut i debatten.

– Jag har under hela beredningsprocessen varit inriktad på att inom ramen för EG-rätten finna ännu fler möjligheter till skattebefrielser för föreningslivet än vad utredningen presenterade, säger Bosse Ringholm.
Nu har det visat sig att det finns sådana möjligheter och därför ska vi skicka ut en departementspromemoria för ytterligare synpunkter innan vi lägger en proposition till riksdagen.

Erik Bohlin

En känd profil i SBU-sammanhang, Valter Lindh från Bureå Båtsällskap, tipsade oss om att besöka klubbens hemsida, http://bbs.skellefteå.org.Vi fann den mycket välgjord och rekommenderas verkligen till besök. Den innehöll bland annat ett intressant inslag som vi härmed presenterar.
Två klubbmedlemmar, Kjell Gren och Tor-Björn Waldemark, har utvecklat ett dataprogram som de kallar WindXP. Med hjälp av detta kan vindstyrka (Beaufort) omvandlas till vindhastighet (km/h, m/s, knop) eller tvärtom.

Det omvandlar även inbördes mellan olika vindhastighetsenheter. Utskriftsmöjligheter av olika tabeller finns, samt även en tabell för olika sikt. Förutom svenska finns också möjlighet att använda programmet på engelska, tyska, spanska, franska och finska. Programmet är på 694 kb och den installationsfil som kan nedladdas och som även innehåller ett avinstallationsprogram är på 358 kb.

Nyligen fick vi ett E-mail från Hans Jörgen Alsing i Ljusne-Ala Motorbåtsklubb som hade 50-års jubileum 2002 och som har två hamnar till sitt förfogande med ca 75 båtplatser i varje hamn.
Klubben har alltid haft god ekonomi, men nu har alla bidrag försvunnit. För närvarande kämpar klubben med en broreparation som kostar cirka 700 000 kr, klubbens årsomsättning är under 200 000 kr.

Hans Jörgen vill framhålla värdet av det nätverk SBU och det regionala båtförbundet. Risken att styrelsemedlemmarna skulle gjorts personligt ansvariga för kostnaderna är nu undanröjda.
Tack vare SBU:s båtklubbslån är situationen nu räddad som ordnades smidigt och snabbt. Men det innebär ändå i vissa fall avsevärda höjningar av avgifter för bryggplatser och uppläggning.

Nya medlemmar tillkommer, men medelåldern blir allt högre och antalet lediga bryggplatser stiger. I ett storstadsperspektiv handlar det ändå om små summor. Inträdesavgift i klubben kostar 500 kronor och den största bryggplatsen 450 kronor per säsong och de många medlemmar betalar under 1 000 kronor inklusive medlemsavgift för hela året. Trots detta knorras det ordentligt på sina håll bland medlemmarna.

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Den 14 augusti går startskottet för regannat Ven Runt, som har blivit en tradition för RHSS, Råå Helsingborgs segelsällskap. Arrangörerna hoppas på över 100 deltagande båtar.

Seglingen är på cirka 25 Nm i bana för tävlingsklassen och för familjeseglarna gäller det mest att segla runt ön. Info www.rhss.m.se.

Hjälmarens Båtförbund har på sin hemsida www.hjbf.se lagt ut information om hamnar i Hjälmaren. Det är såväl gästhamnar som klubb- och naturhamnar. Sidan är uppbyggd som en distanstabell där man klickar på namnet och kommer till en sjökortsbild med diverse information.

Hamnsidan är under uppbyggnad och än så länge finns ett tjugotal hamnar beskrivna men sidan uppdateras kontinuerligt. På www.hjbf.se hittar man dessutom massor med annan värdefull information som kan vara till nytta och glädje vid ett besök i Hjälmaren och Hjälmare kanal.

Båtrally med grillafton 19/6. Familjerally med start kl. 11.00 – 13.00
Grillafton kl. 19.00
Familjedag 3/7 kl.11.00. Se anslag som kommer upp vid stugan.

Båtrally med grillafton 7/8. Familjerally med start kl. 11.00 – 13.00.
Grillafton kl. 19.00
Kräftskiva 28/8. Medtag egna kräftor och ett glatt humör
Se mera information på Borlänge Båtklubbs hemsida: http://come.to/borlangebatklubb

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Informationsbehovet inom en båtklubb är stort. Vem ska kontaktas när mobilkranen har gått sönder? Kommer det att finnas någon båtplats ledig till sommaren? Vilka sitter i styrelsen? Av hemsidan batklubben.kvarteret.se framgår hur det hela är tänkt. Båtklubbar enkelt skapa sin egen hemsida för sina medlemmar och styrelse.

Båtklubben är en komplett informationssajt med fast struktur. Den publika sidan kommer alla åt, här kan klubben ge allmän information för besökare utanför klubben. Som medlem loggar du in och kan ta del av information ämnad endast för dig. Ett särskilt ”styrelserum” finns där styrelsen kan ha gemensamma dokument tillgängliga.
Info info@kvarteret.se

Strategiskt belägen för båtfarare mellan Blekingeskärgården och Skånekustens hamnar ligger Hälleviks hamn. Den gamla fiskehamnen ägs av Sölvesborgs kommun men förvaltas sedan 2000 av Hälleviks Turistförening, som med hjälp med en insats av cirka 2,5 milj. kronor omvandlat den till en modern fritidsbåthamn.

Tio yrkesfiskare finns fortfarande, men Hälleviks Båtklubbs cirka 100 medlemmar disponerar numera 200 båtplatser vid bryggor med el, vatten och belysning. Av dessa är cirka 60 gästplatser. Ett stort antal faciliteter på land gör Hälleviks hamn till ett mycket välutvecklat turistiskt centrum
I Båtklubbens regi ordnas under sommaren bland annat en stor Jazzfestival och en populär kappsegling, Hanö Runt.

Ett 15-tal medlemmar i Svaneviks Bryggförening i Blekinge har i vinter lagt ner cirka 1 350 timmars arbete med att uppföra klubbhuset. Genom en mycket gedigen yrkeskunskap inom byggbranschen bland medlemmarna har bygget kunnat förverkligas i stort sett helt ideellt. Förutom det direkta byggarbetet har många i styrelsen lagt ner ett mycket framgångsrikt arbete för att få sponsorer till behovet av byggmaterial.

Tack vare dessa frivilliga insatser av ett antal edlemmar samt en generös sponsring av det mesta materialet kan Svaneviks Bryggförening idag glädjas åt ett nytt ändamålsenligt och trivsamt klubbhus, vilket ska leda till utökade föreningsaktiviteter.
Bengt Svensson

Nu är det dags att sammanfatta SBU-året. Båtriksdagen i våras innebar ordförandebyte och det är naturligt att fråga hur arbetet har gått.
– Det har varit ett händelserikt första halvår, säger Göran Andersson, SBU:s nye ordförande. Bland annat har de båda arbetsgrupper som Båtriksdagen tillsatte i våras gjort en första avrapportering inför styrelsen nyligen och mitt intryck är att de slutgiltiga förslagen, som ska presenteras på det uppskjutna Unionsrådet i början av februari, kommer att få ett gott mottagande.

– En annan viktig fråga väntar också på sin lösning, framhåller Göran. En ny utbildningskonsulent skall utses. Han eller hon ska ju dessutom ha den dagliga skötseln av kansliet vid Nämnden för Båtlivsutbildning. Tjänstebeskrivning finns på SBU:s hemsida och vi hoppas att många ska vara intresserade av tjänsten.

– Så ska vi formulera ett nytt samarbetsavtal med Håll Sverige Rent. Ett förslag finns framtaget och om vi får de EU-pengar förslaget förutsätter kommer vi att kunna jobba med flera viktiga miljöfrågor under det kommande året. En personalförstärkning finns redan vid kansliet för dessa arbetsuppgifter.

– Det har varit ekonomiskt bekymmersamt på grund av den kraftiga minskningen av statsbidrag vi drabbades av.d Vi hoppas nu att den nyligen ingivna bidragsansökan för 2005 ska behandlas välvilligare. – I anslutning till båtmässan Allt för Sjön ska vi som vanligt ha ett Båtting där vi får tillfälle att behandla viktiga båtpolitiska frågor. Kanske blir frågan om obligatorisk förarutbildning en sådan fråga. Vi satsar för övrigt på att visa upp en ny profil på mässan i form av nya montrar både för SBU och det viktiga båtlotteriet.

– Kansliflytten, visserligen bara en våning, har blivit en stimulans för vår duktiga personal, betonar Göran Andersson, som passar på att önska dem och alla andra båtmänniskor här i landet en God jul och ett Gott Nytt År.

Svenska Båtunionen är medlem i den europeiska organisationen EBA, European Boating Association. Organisationen har i uppdrag att dels vara kontaktorgan gentemot EU:s olika institutioner och där framföra båtlivets synpunkter, önskemål och krav. Förutom att dra upp riktlinjerna för detta arbete används även EBA:s möten för att informera om aktiviteter i Europas olika länder som påverkar eller kan påverka båtlivet, främst vad gäller teknik, miljö och regelverk.

EBA hade sitt höstmöte i mitten av september i England, Winchester. Ordförande i EBA är sedan hösten 1999 Magnus Anderberg. Vid mötet deltog 37 personer från tolv europeiska länder samt en från USA. Dessa representerade 18 olika båtorganisationer i de 13 olika länderna samt sju olika länderövergripande organisationer.
Vid EBA:s grundande 1982 var tre personer tongivande: Wolfgang Paul från Tyskland, Jean Lemoine från Frankrike och Michael Devonshire från England.

Vid höstmötet lämnade Michael Devonshire arbetet. Han har genom åren på ett kraftfullt sätt representerat inte bara Europeisk båtliv utan även det internationella genom sin roll som ISAF representant i bland annat IMO, International Maritime Organisation.Vid mötet avhandlades frågor EBA medverkan i HELCOM (”miljön i Östersjön”), OSPAR (”miljön i Nordsjön och Atlanten”). Bland de frågor som skall vidarebehandlas av IMO diskuterades AIS, passning på kanal16, utformning av radarreflektorer samt spridning av organismer genom ballastvatten. De tre kommittéerna för Miljö, teknik och regelverk hade en stor mängd frågor att handlägga.

Från USA rapporterades om LORAN-C och dess nyare version e-Loran som en viktig backup för GPS-systemet. Vidare var man bekymrad av en ökat antal dödsfall på grund av koloxidförgiftning från båtmotorer.

Nästa EBA-möte kommer att hållas på färja t.o.r. Stockholm-Helsingfors i februari i ett gemensamt ansvar mellan SBU och Finlands Båtförbund.
Europeiskt båtliv gjorde även en storsatsning på att informera EU-institutionerna, främst Parlamentet, om vikten av att hålla kanaler och inre vattenvägar tillgängliga för fritidsbåtar genom en utställning och ett symposium i Bryssel under första veckan i oktober i år. Utställningen pekade på det stora värdet av de inre vattenvägarna ur många olika aspekter samt på problem som uppstår bland annat när broar byggs för låga över kanaler, farleder inte underhålls och slussar och rörliga broar inte underhålls.

På 30- och 40-talet var segelbåtar i 5-metersklassen vanliga kappseglingsbåtar. Många berömda seglingsprofiler valde just 5m-båtar. Det svenska 5m-förbundet firar i år 75-årsjubileum och i samband med det försöker man få till stånd ett komplett register över svenska båtar. 5m förbundet är i dag ett aktivt förbund med cirka 75 medlemmar. Kappseglingarna bedrivs framförallt i Stockholm och i Finland där klassen är stor med närmare 20 aktiva före detta svenska båtar. Båtarna är alla byggda mellan 1936 och slutet på 40-talet när klassen försvann för att åter uppstå 1974.

– Förbundet efterlyser nu okända båtar. Det byggdes cirka 120 femmor i Sverige och i dag har vi koll på ett 30 tal i olika skick i Sverige och Finland, säger förbundets ordförande, Hans Fungdal.
Målet är inte att värva medlemmar utan att få reda på var det finns båtar och vilket skick dom är. På hemsidan www.int5m.com finns mer info om båtarna. Info fungdal@telia.com, tel. 073-831 11 11.

Sjöräddningen i Mönsterås övade 5 oktober eftersök i vattnet med polisens hundpatruller. Bilden visar hunden Bimbo Lind (6,5 år) samt husse tillika polismannen Bengt Wallenberg. Övningen gjordes under de mörka timmarna och två personer fanns utplacerade i Kalmarsund iförda överlevnadsdräkter. Bimbo Lind är utbildad för att kunna söka efter personer på land och i vatten, även de som kan finnas under vatten.

Den här kvällen låg hunden placerad i stäven på sjöräddningens båt och stirrade ut över de svarta vidderna. Ibland smakade han av vattnet och så plötsligt markerade han att han känt lukten av en människa. För Bimbo Lind tog det inte lång tid innan han nosat upp de två herrarna som låg i det mörka vattnet.

SBU:s fond för utveckling av båtlivet delar varje år ut bidrag till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet i Sverige. Båtförbund, båtklubbar eller enskilda personer kan komma ifråga som bidragsmottagare. I förekommande fall kan även bidrag ges till organisationer eller enskilda personer som har anknytning till svenskt båtliv.

Ansökan om bidrag skall innehålla beskrivning av hur bidraget skall användas, en ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks. Ansökningstiden går ut 31 december. Unionsstyrelsens AU behandlar därefter ansökningarna. Beslut fattas under januari och bidragsmottagare meddelas skriftligen. Pengarna utbetalas efter rekvisition, SBU:s revisorer har dock rätt att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Ansökan sänds till SBU:s kansli.

Östergötlands BF hade 20 oktober en träff med klubbombud för besiktning, försäkring, miljö och barn och ungdom. Anslutningen var mycket god med 52 deltagare. Jacob Enestad från Svenska Sjö informerade om nyheter i båt- och båtklubbsförsäkringen. Göran Johansson från Svenska Sjöräddningssällskapet i Arkösund redogjorde för sommarens sjöräddningsutryckningar och Trossenuppdrag samt orsaker till haverierna.

Miljöombuden analyserade en eventuell fortsättning av kursen ”Ren och säker hamn” som ÖBF hittills genomfört på tre orter. Vidare listades idéer om nya åtgärder för att öka miljömedvetenheten. I övrigt diskuterades personliga erfarenheter av ”giftfria” bottenfärger och tillgång till alkylatbensin.

Klubbarnas behov av utskick av olika slag till medlemmarna kan nu lösas på ett enkelt sätt genom anslutning till Direktpost.se. Det är en ny webbtjänst, utvecklad av sekreteraren i Käppala Båtsällskap, Pål Ljungberger, och tryckeriföretaget Edita.

Med hjälp av webbtjänsten kan man få utskrift på papper, kuvertering, frankering och utskick av meddelanden, kallelser och annat som styrelsen riktar till alla medlemmar. Meddelandet skrivs direkt på skärmen och skickas med en knapptryckning tillsammans med en adresslista till Direktpost. 500 utskick kostar 6.50 kr/st därutöver 5.50 kr/st.

Klubben online heter en webbsida där klubbar gratis inom ramen för denna kan skapa en hemsida. Med hjälp av ett standardformulär kan klubben eller medlemmar i en båttypsklubb presentera sin verksamhet. Vidare planeras att mot kostnad senare utveckla hemsidan med egen webbadress och egen klubbmail och ytterligare innehåll i hemsidan. Info www.maringuiden.se