På 30- och 40-talet var segelbåtar i 5-metersklassen vanliga kappseglingsbåtar. Många berömda seglingsprofiler valde just 5m-båtar. Det svenska 5m-förbundet firar i år 75-årsjubileum och i samband med det försöker man få till stånd ett komplett register över svenska båtar. 5m förbundet är i dag ett aktivt förbund med cirka 75 medlemmar. Kappseglingarna bedrivs framförallt i Stockholm och i Finland där klassen är stor med närmare 20 aktiva före detta svenska båtar. Båtarna är alla byggda mellan 1936 och slutet på 40-talet när klassen försvann för att åter uppstå 1974.

– Förbundet efterlyser nu okända båtar. Det byggdes cirka 120 femmor i Sverige och i dag har vi koll på ett 30 tal i olika skick i Sverige och Finland, säger förbundets ordförande, Hans Fungdal.
Målet är inte att värva medlemmar utan att få reda på var det finns båtar och vilket skick dom är. På hemsidan www.int5m.com finns mer info om båtarna. Info fungdal@telia.com, tel. 073-831 11 11.

Östergötlands BF har hållit årsmöte i Norrköping med Bråvikens Segelsällskap som värd. 15 klubbar var representerade vid årsmötet och totalt deltog ca 40 personer. Till styrelseledamöter nyvaldes Bo Nordenram, BSS, och Olof Nirs, Åtvidabergs BK samt omvaldes Britt Axelsson, Linköpings MKB, Alexander Johansson, Stegeborgs BK och Tomas Kindstedt, Kinda BK.

Värdklubbens sekreterare, Per-Olof Rudenäs, berättade att den bildades 1902 under namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap, N.V.S.S. Bildandet skedde som protest mot alla tragiska olyckor som inträffade med kombinationen ranka båtar och alkoholkonsumtion. År 1965 togs nuvarande namn och 1972 köptes uthamnen Snedskär vid Arkösund. BSS har en livaktig ungdomsverksamhet med Optimistjollar, E-jollar och Laserbåtar.

Före årsmötet informerades om propositioner och motioner till Båtriksdagen. Olof Nirs redogjorde för ekonomiskt utfall 2004 för Svenska Sjö. Annica Åkerblom presenterade utvecklingsarbete i skärgården som bland annat resulterat i nya båtlinjer i Östgötaskärgården samt att det nu längre inte finns risk för att Häradsskär säljs till privatintressen. Baracken på norra Häradsskär kommer att rivas och röjning ska ske för att öka tillgängligheten. Även betande får kommer att användas för att hålla naturen öppen.

Om upprustning av hamnen ska ske är för närvarande oklart. En film kallad ”Båtliv i Östergötland” visades. Alexander Johansson och Nelli Tornell presenterade faror med moderna hjälpmedel ur sjösäkerhetssynpunkt. Björn Axelsson redogjorde för aktuell verksamhet i miljöfrågor inom ÖBF.