Uber för båtägare via ”Båtpoolarna”

Ett par IT-tekniker och båtbyggare i Stockholm har tagit fram en funktion på nätet som gör att de medlemmar som har gamla risiga båtar och inte längre orkar eller hinner med skötseln av dem kan få dem utbytta mot nya och skötta utan att de behöver betala något. Villkoret är att de låter 4–5 andra familjer nyttja den nya båten jämte dem själva. Fortsätt läsa Uber för båtägare via ”Båtpoolarna”

Fler sjöräddande frivilligorganisationer till Egeiska Havet

Situationen i Egeiska Havet gör att fler frivilliga sjöräddningsorganisationer i Europa nu väljer att stötta sina grekiska kollegor för att rädda liv.  Det stöd som Sjöräddningssällskapet sedan oktober har gett till grekiska sjöräddare i projektet ”Gula Båtarna” utökas nu i en koordinerad insats från IMRF (International Maritime Rescue Federation). Fortsätt läsa Fler sjöräddande frivilligorganisationer till Egeiska Havet

Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i målet om Kattegatt Offshore. Domen ger vindkraftbolaget Favonius AB, som ägs av Agrivind AB, tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg. – Vi gläds åt att den utdragna miljöprövningen nu är slutligt avgjord till vår klients fördel, säger Hannele Engdahl, advokat på Wistrand Advokatbyrå, som företrätt Favonius i målet. Fortsätt läsa Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

Fountaine Pajot får svensk agent

Fountaine Pajot får ny generalagent för segel- och motorbåts katamaraner i Sverige företaget Yachtsale i Saltsjöbaden. Fountaine Pajot är en av världens största och äldsta tillverkare av katamaraner. Varvet har ökat sin försäljning markant under de senaste åren och intresset för katamaraner ökar successivt. Fortsätt läsa Fountaine Pajot får svensk agent