Kategori: SBU-nyheter

Ny webbsida för båtklubbar

Klubben online heter en webbsida där klubbar gratis inom ramen för denna kan skapa en hemsida. Med hjälp av ett standardformulär kan klubben eller medlemmar i en båttypsklubb presentera sin verksamhet. Vidare planeras att mot kostnad senare utveckla hemsidan med egen webbadress och egen klubbmail och ytterligare innehåll i hemsidan. Info www.maringuiden.se

Läs hela artikeln

Extra årsmöte vid Vänern

Östra Vänerns BF genomförde extra årsmöte och Båtdag i Källby Pastoratsgård 30 oktober. Av förbundets 18 medlemsklubbar var 11 representerade med totalt 46 deltagare. Ordföranden Carl R. Hellström hälsade SBU:s ordförande Göran Andersson välkommen. Det extra årsmöte var föranlett av att Båtriksdagen i våras beslutade höja medlemsavgifterna från och med 2005. SBU:s ordförande Göran Andersson […]

Läs hela artikeln

Hamnförening momsbefriad

Råå Hamnförening i Skåne anses vara en helt igenom ideell förening och därmed begränsat skattskyldig. Det slog Länsrätten fast i en dom på försommaren. Föreningen slipper därmed betala 30 000 kr i moms och en höjning av nuvarande hamnavgift på 750 kr var därmed undanröjd. Hamnföreningen kan också satsa på att bygga en planerad jollebryggaSkatteförvaltningen […]

Läs hela artikeln

Höstmarknad i Gustavsberg

Värmdö kommuns föreningsråd satsade i mitten av september på en höstmarknad som blev stor succé. Kommunen har närmare hundratalet föreningar av olika kategorier, däribland ett antal båtklubbar. Målsättningen var bland annat att i Kyrkparken i Gustavsberg visa upp klubbarnas verksamhet för allmänheten och dessutom att bjuda på underhållning. Kommunalrådet Lasse Bryntesson berömde i ett invigningstal […]

Läs hela artikeln

SBU-kansliet flyttade ner en våning

Sedan ett antal år har Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF) hyrt var sin våning av Sjöfartsverket i huvudbyggnaden vid Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Hyresvärden har framfört krav på mera lokalutrymme som löstes så att SSF flyttade till ett annex på samma område och SBU flyttade en våning ned. Vid Båtlivs besök för […]

Läs hela artikeln

Båtriksdagen 2005

Båtriksdagen 2005 hålls 9–10 april 2005. Platsen blir Söderköpings Brunn.Motioner, förslag och framställningar till Båtriksdagen skall vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2005.Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar sänds till Båtförbund/Båtklubbar senast sex veckor före Båtriksdagen.Unionsstyrelsen

Läs hela artikeln

Unionsrådet 2005

Det från hösten 2004 uppskjutna Unionsrådet äger rum 5–6 februari 2005 i Stockholm. Tidigare år har vid denna tidpunkt hållits konferens med de regionala förbundens ordförande. Agenda för Unionsrådet är ännu inte fastställd, men sannolikt blir redovisning av de båda vid Båtriksdagen 2004 tillsatta utredningarna huvudpunkter. Den ena hade i uppdrag att se över SBU:s […]

Läs hela artikeln

SBU vill ha 1,9 Mkr i statsbidrag

Svenska Båtunionens (SBU) styrelse har nu inlämnat statsbidragsansökan för 2005 till Friluftsrådet vid Naturvårdsverket. Ansökan omfattar dels organisationsbidrag med 725 000 kr och dels verksamhetsbidrag för tre närmare beskrivna projekt med 1 195 000 kr.I ansökan framhålls att SBU är en av de största främjandeorganisationerna i Sverige och att mycket av arbetet når långt utanför […]

Läs hela artikeln

Skånska hamnproblem

Skånska båtklubbar har drygt 1800 personer i kö för båtplats. Det konstaterar Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation (SBS) som gjort en enkät bland båtklubbarna utmed kuststräckan Trelleborg-Helsingborg. Längst är kön hos Råå Hamnförening med 600 i kö. Enkäten visar att kommunerna borde bygga ut hamnarna på Skånes västkust. I stället är det kustnära bostadsbyggande som dominerar planeringsverksamheten. […]

Läs hela artikeln