Världens största marina skyddade område inrättat

1 december etablerades det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Fortsätt läsa Världens största marina skyddade område inrättat

Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. Fortsätt läsa Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg

SLU:s nya forskningsfartyg blir 69 meter långt och fullt utrustat för fiske, bottenprovtagningar och oceanografiska (fysikaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Fartyget blir mycket flexibelt och kan ta ombord många typer av specialutrustning. Fortsätt läsa Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Sen 2009 har det gått att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelserna, och det har resulterat i många olika vattenprojekt. På Gotland har exempelvis flera ideella föreningar fått bidrag för algskörd, eller släkesrensning som det också kallas. Det innebär att stränder rensas från alger som sedan kommer till nytta som gödning på åkermark, men det minskar också övergödning av havet och ger fina sandstränder. Fortsätt läsa Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö