Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. Fortsätt läsa Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

4 Mkr för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3 Mkr i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön.
Pengarna går dels till stiftelsen Håll Sverige Rent, dels till Simrishamns kommun. Fortsätt läsa 4 Mkr för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

4,2 Mkr till miljöprojekt i Blekinge, Östergötland och Skåne

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 4,2 miljoner kronor till fyra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö. Pengarna går till två projekt i Östergötland, ett i Skåne och ett i Blekinge. Fortsätt läsa 4,2 Mkr till miljöprojekt i Blekinge, Östergötland och Skåne

40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

I snart 40 år har totalt fem miljoner ton kalk spridits ut i försurade sjöar och vattendrag i Sverige. Nu kommer den första stora nationella utvärderingen av om det haft någon effekt på miljön. Fortsätt läsa 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med Sverige första åtgärdsprogram för havsmiljön. Det innehåller 32 åtgärder som rör allt från strandstädning, fredningsområden för fisk till att utreda varför ämnen som TBT ökar trots förbud mot miljöfarliga båtfärger. Fortsätt läsa HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön