Hanse 315 nominerad till Sailing Yacht of the Year

Hanse 315, som hade världspremiär på Allt på Sjön i Gustavsberg i september, är nominerad till Sailing Yacht of the Year 2015. Nomineringen kommer från Nederländerna, där branschorganisationen HISWA anser att Hanses nya ”instegsmodell” Hanse 315 bör utses till Sailing Yacht of the Year. Fortsätt läsa Hanse 315 nominerad till Sailing Yacht of the Year

Tekniskt utvecklad skotlina med grepp

Poly Magic Matt är en helt ny innovativ hybrid-skotlina. Genom att blanda heldragen polyester med greppvänlig fiber får vi en tekniskt utvecklad skotlina men med känslan av gamla tiders greppvänliga skot. Modern färgkombination ger linan sin extra speciella prägel. Fortsätt läsa Tekniskt utvecklad skotlina med grepp

Därför sprids den svartmunnade smörbulten så snabbt i Östersjön

Magnus Thorlacius visar i sin avhandling att asocialt beteende, riskbenägenhet och hög aktivitet i unga populationer hör ihop med spridning av den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult i Östersjön. Endast tre till fem år efter ett område koloniserats, börjar fisken sprida sig i stora skaror till omgivande områden vilket lämnar små möjligheter att sätta in åtgärder för att förhindra ytterligare spridning. Disputation sker den 18 december vid Umeå universitet. Fortsätt läsa Därför sprids den svartmunnade smörbulten så snabbt i Östersjön

Många skador efter höstens stormar

Stormen ”Gorm” och ”Helga” har medfört en hel del skador för försäkringsbolagen.

– Vi har fått 17 anmälda skador till en uppskattad kostnad på cirka 1 Mkr. Det gäller då mest omkullvälta båtar och täckställningar/båthus till båtar. Det är omfattande skadehändelser för oss även om de inte kan jämföras med stormen vi hade i våras ”Egon” då vi hade cirka 40 skador till en kostnad av 3 Mkr. Då hade vi ju även en del sjöskador på båtar som låg i vattnet, säger Per Grywenz, VD för Svenska Sjö.

– Den värsta storm vi haft i skadehänseende är ”Gudrun” i januari 2005. Då hade vi 225 registrerade skador till kostnad av cirka 10 Mkr.

Den typ av väder som vi har sett i höst är ofta återkommande när det är varma höstar och vintrar. Kanske som en följd av klimatförändringen. Samtidigt har vi omväxlande haft kalla vintrar med mycket snö, något som orsakar andra skador i form av takras i båthallar och täckställningar.

– Då brukar det också inträffa en hel del sjunkskador orsakat av att genomföringar fryser sönder. Det kan ju vara så att man under tid vänjer sig vid varmare vintrar och blir lite överraskad då det blir riktigt kallt och mycket snö, säger Per Grywenz.

 

Tips för att minska risken för skador vid hård vind är att:

  • Båten står bra stöttad – gärna i hel vagga av ”Tyresö-typ”.
  • Fäst inte presenningen i stöttningen till båten. Presenningen kan bli ett ”segel” som drar omkull båten.
  • Står båten med lösa stöttor så måste man regelbundet se till att de inte sjunkit ner i marken så att båten rör sig mellan stöttorna. Stöttorna måste i så fall justeras.
  • Se regelbundet till båten vintertid. Om en presenning blåst av kan ju båten skadas av nederbörd

America’s Cup gör comeback i New York

America’s Cup racing kommer tillbaka till New York för första gången sedan 1920 med Louis Vuitton America’s Cup World Series 7–8 maj 2016. Seglingarna i New York är en av sex planerade regattor nästa år där sex America’s Cup team med världens främsta seglare tävlar om poängen för att ta sig till finalen, 35th America’s Cup 2017. Fortsätt läsa America’s Cup gör comeback i New York

Två nya rekordfiskar – varav en sensation

Sportfiskarna har utsett två nya svenska sportfiskerekord. Det rör sig om två helt olika arter: en relativt vanligt förekommande sötvattensart och en mycket ovanlig saltvattensart. Vi har nu nytt rekord på id, samt det första rekordet någonsin på blå gaffelmakrill. Fortsätt läsa Två nya rekordfiskar – varav en sensation

3,5 Mkr till projekt mot giftiga båtfärger

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anslår 3 470 000 kronor till ett projekt för att minska användningen av giftiga båtfärger. Pengarna ska användas för att få fler båtägare att välja miljövänligare metoder.

– En stor fördel med projektet är att det knyter samman flera organisationer som arbetar med de här frågorna. Vi tror att de tillsammans kan nå ut väldigt bra, säger Frida Åberg på HaV.

Om skrovet har mycket påväxt av alger eller havstulpaner så påverkas båtens fart och bränsleförbrukningen ökar. Den vanligaste metoden för båtägare att hålla skrovet rent är att måla botten med giftiga färger, så kallade biocidfärger. Ungefär 80 procent av gifterna beräknas läcka ut i vattnet under sommaren De giftiga ämnena kan också läcka ut på land i samband med att båtägare tvättar, slipar eller borstar sina båtar.

– Vi behöver minska användningen av giftiga båtbottenfärger. De innehåller metaller och svårnerbrytbara föreningar som läcker ut i vattnet och som kan skada både djur och växter, bland annat kan de störa fiskars reproduktion. Det är också ämnen som stannar väldigt länge i miljön och kan ställa till skada under lång tid, säger Frida Åberg på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Projektet ”Ren båtbotten utan gift 2.0” leds av Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna och det ska pågå fram till oktober 2017. Dessutom samarbetar de med tolv andra organisationer, bland andra Stockholms universitet, Sweboat och Svenska Kryssarklubben.

Projektet kan ses som fortsättningen på ett projekt som startade hösten 2014 och som bland annat omfattade sms-tjänsten ”Havstulpanvarningen” och att ta fram informationsmaterial.

Denna gång är målet att nå ut med information på bred front till minst 100 000 båtägare, att få fler båtägare att välja bort giftiga färger, att fler känner till HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt och att fler båtklubbar underlättar för medlemmar som vill välja miljövänliga alternativ.

Bättre app för att förebygga stölder

Nu kan hem- och båtägare förebygga stölder genom ny app för grannsamverkan och båtsamverkan. De svenskutvecklade kommunikationsplattformarna Coyards och Coboats lanseras nu på den svenska marknaden och under våren 2016 väntar en etablering i flera länder i Europa.

– Innehållet i applikationerna är ett resultat av 100-tals intervjuer med bostadsägare, båtägare, grann- och båtsamverkare, försäkringsbolag, poliser, myndigheter med flera. Våra plattformar är helt unika, säkra och har rönt ett stort intresse, säger Alexis Nicou, VD och en av grundarna av Grannkompaniet.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade antalet anmälda bostadsinbrott med ca 45 % senaste 10 åren. Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att grannsamverkan är en mycket effektiv metod. I de områden där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det färre brott än i andra områden.

Enligt en intervjustudie med dömda brottslingar utförd av BRÅ framkommer det att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan och forskning visar att inbrotten minskar med upp till 25 % i dessa områden.

Coyards är skräddarsytt för grannsamverkan. Den är fullmatad med tekniska funktioner som bidrar till ökad trygghet, minskad brottslighet och ett säkrare samhälle. Tekniken bakom Coyards möjliggör för enskilda grannar, kontaktombud, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar med flera att kommunicera ut viktig information till ett fåtal utvalda grannar eller till alla grannar i ett helt område.

Plattformen Coboats är speciellt framtagen för båtsamverkan. Ledningen för en marina, båthamn, båtklubb eller båtförening kan enkelt skapa olika grupper för olika typer av kommunikation. Det kan till exempel vara en grupp för ledningen, en för alla båtägare i hamnen, en för västra bryggan och en för östra bryggan. Även enskilda båtägare kan skapa egna grupper. Kommunikationen kan på så sätt anpassas till en specifik båtägare/båtplats alternativt ett fåtal medlemmar eller hela bryggan eller båtklubben.

Coboats gör det även möjligt att snabbt hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i en grupp man tillhör. Det går att sortera gruppmedlemmarna efter båtplats eller namn. Funktionerna i plattformarna gör det enkelt att kommunicera utan att känna till mottagarens e-postadress eller telefonnummer. Det går att skicka akutmeddelanden, rapportera om brott och misstänkta händelser, se hur det står till i bostadsområdet eller hamnområdet via en aktivitetskarta, läsa polisnyheter, dela kalenderhändelser i gruppvis, skapa checklistor m.m.

För båtsamverkan har det även tagits fram ett verktyg som automatiserar skapandet av ronderingsscheman och där sedan medlemmarna enkelt kan byta tider med varandra. För att underlätta för lokala samhällsaktörer (polis, räddningstjänst, kommun med flera) att nå ut med viktig lokal information till allmänheten har Grannkompaniet tagit fram ett specialanpassat administrationsgränssnitt. Tjänsten gör det möjligt för dessa aktörer att lokalt snabbt och enkelt informera om samhällsviktig information, göra efterlysningar samt varna för brott, olyckor, oväder m.m. I samband med att Coyards i oktober blev tillgänglig på Google Play och i App Store sjösattes ett samarbete med Staffanstorps kommun som de senaste åren intensifierat arbetet med att skapa en trygg och säker kommun.

Med Coyards i kommuninvånarnas mobiltelefoner kan nu kommunen snabbt kommunicera ut samhällsviktiga händelser. Grannkompaniet har även inlett ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området genom att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

– Vi är självklart mycket glada över att både Staffanstorps kommun och Tryggare Sverige valt att samarbeta med oss och vi ser det som ett bevis på att vi har en genomtänkt, funktionell och säker produkt som fyller ett stort behov, säger Alexis Nicou.

I slutet av november lanserar Grannkompaniet ytterligare en plattform, Coprofs, som är inriktad på företagssamverkan. En rad samarbeten har redan inletts för betatestning. Mer information kommer i samband med att Coprofs finns tillgängligt i Google Play och App Store. Teknisk fakta: All kommunikation sker i slutna grupper med en eller flera administratörer. Kommunikation via pushnotiser (kopia via SMS och e-post).

www.coboats.se