Två nya rekordfiskar – varav en sensation

Sportfiskarna har utsett två nya svenska sportfiskerekord. Det rör sig om två helt olika arter: en relativt vanligt förekommande sötvattensart och en mycket ovanlig saltvattensart. Vi har nu nytt rekord på id, samt det första rekordet någonsin på blå gaffelmakrill. Fortsätt läsa Två nya rekordfiskar – varav en sensation

3,5 Mkr till projekt mot giftiga båtfärger

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anslår 3 470 000 kronor till ett projekt för att minska användningen av giftiga båtfärger. Pengarna ska användas för att få fler båtägare att välja miljövänligare metoder.

– En stor fördel med projektet är att det knyter samman flera organisationer som arbetar med de här frågorna. Vi tror att de tillsammans kan nå ut väldigt bra, säger Frida Åberg på HaV.

Om skrovet har mycket påväxt av alger eller havstulpaner så påverkas båtens fart och bränsleförbrukningen ökar. Den vanligaste metoden för båtägare att hålla skrovet rent är att måla botten med giftiga färger, så kallade biocidfärger. Ungefär 80 procent av gifterna beräknas läcka ut i vattnet under sommaren De giftiga ämnena kan också läcka ut på land i samband med att båtägare tvättar, slipar eller borstar sina båtar.

– Vi behöver minska användningen av giftiga båtbottenfärger. De innehåller metaller och svårnerbrytbara föreningar som läcker ut i vattnet och som kan skada både djur och växter, bland annat kan de störa fiskars reproduktion. Det är också ämnen som stannar väldigt länge i miljön och kan ställa till skada under lång tid, säger Frida Åberg på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Projektet ”Ren båtbotten utan gift 2.0” leds av Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna och det ska pågå fram till oktober 2017. Dessutom samarbetar de med tolv andra organisationer, bland andra Stockholms universitet, Sweboat och Svenska Kryssarklubben.

Projektet kan ses som fortsättningen på ett projekt som startade hösten 2014 och som bland annat omfattade sms-tjänsten ”Havstulpanvarningen” och att ta fram informationsmaterial.

Denna gång är målet att nå ut med information på bred front till minst 100 000 båtägare, att få fler båtägare att välja bort giftiga färger, att fler känner till HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt och att fler båtklubbar underlättar för medlemmar som vill välja miljövänliga alternativ.

Bättre app för att förebygga stölder

Nu kan hem- och båtägare förebygga stölder genom ny app för grannsamverkan och båtsamverkan. De svenskutvecklade kommunikationsplattformarna Coyards och Coboats lanseras nu på den svenska marknaden och under våren 2016 väntar en etablering i flera länder i Europa.

– Innehållet i applikationerna är ett resultat av 100-tals intervjuer med bostadsägare, båtägare, grann- och båtsamverkare, försäkringsbolag, poliser, myndigheter med flera. Våra plattformar är helt unika, säkra och har rönt ett stort intresse, säger Alexis Nicou, VD och en av grundarna av Grannkompaniet.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade antalet anmälda bostadsinbrott med ca 45 % senaste 10 åren. Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att grannsamverkan är en mycket effektiv metod. I de områden där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det färre brott än i andra områden.

Enligt en intervjustudie med dömda brottslingar utförd av BRÅ framkommer det att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan och forskning visar att inbrotten minskar med upp till 25 % i dessa områden.

Coyards är skräddarsytt för grannsamverkan. Den är fullmatad med tekniska funktioner som bidrar till ökad trygghet, minskad brottslighet och ett säkrare samhälle. Tekniken bakom Coyards möjliggör för enskilda grannar, kontaktombud, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar med flera att kommunicera ut viktig information till ett fåtal utvalda grannar eller till alla grannar i ett helt område.

Plattformen Coboats är speciellt framtagen för båtsamverkan. Ledningen för en marina, båthamn, båtklubb eller båtförening kan enkelt skapa olika grupper för olika typer av kommunikation. Det kan till exempel vara en grupp för ledningen, en för alla båtägare i hamnen, en för västra bryggan och en för östra bryggan. Även enskilda båtägare kan skapa egna grupper. Kommunikationen kan på så sätt anpassas till en specifik båtägare/båtplats alternativt ett fåtal medlemmar eller hela bryggan eller båtklubben.

Coboats gör det även möjligt att snabbt hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i en grupp man tillhör. Det går att sortera gruppmedlemmarna efter båtplats eller namn. Funktionerna i plattformarna gör det enkelt att kommunicera utan att känna till mottagarens e-postadress eller telefonnummer. Det går att skicka akutmeddelanden, rapportera om brott och misstänkta händelser, se hur det står till i bostadsområdet eller hamnområdet via en aktivitetskarta, läsa polisnyheter, dela kalenderhändelser i gruppvis, skapa checklistor m.m.

För båtsamverkan har det även tagits fram ett verktyg som automatiserar skapandet av ronderingsscheman och där sedan medlemmarna enkelt kan byta tider med varandra. För att underlätta för lokala samhällsaktörer (polis, räddningstjänst, kommun med flera) att nå ut med viktig lokal information till allmänheten har Grannkompaniet tagit fram ett specialanpassat administrationsgränssnitt. Tjänsten gör det möjligt för dessa aktörer att lokalt snabbt och enkelt informera om samhällsviktig information, göra efterlysningar samt varna för brott, olyckor, oväder m.m. I samband med att Coyards i oktober blev tillgänglig på Google Play och i App Store sjösattes ett samarbete med Staffanstorps kommun som de senaste åren intensifierat arbetet med att skapa en trygg och säker kommun.

Med Coyards i kommuninvånarnas mobiltelefoner kan nu kommunen snabbt kommunicera ut samhällsviktiga händelser. Grannkompaniet har även inlett ett samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området genom att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

– Vi är självklart mycket glada över att både Staffanstorps kommun och Tryggare Sverige valt att samarbeta med oss och vi ser det som ett bevis på att vi har en genomtänkt, funktionell och säker produkt som fyller ett stort behov, säger Alexis Nicou.

I slutet av november lanserar Grannkompaniet ytterligare en plattform, Coprofs, som är inriktad på företagssamverkan. En rad samarbeten har redan inletts för betatestning. Mer information kommer i samband med att Coprofs finns tillgängligt i Google Play och App Store. Teknisk fakta: All kommunikation sker i slutna grupper med en eller flera administratörer. Kommunikation via pushnotiser (kopia via SMS och e-post).

www.coboats.se

Eleganta jiggar från Skärhamn

Tradewind Jiggen är en ny, elegant motorbåt från Skärhamn. Den nya motorbåten har tagits fram i samarbete mellan Tradewind Consulting AB och Skärhamns Båtcentrum AB.

Jiggen är av den typ som användes mycket som skeppsjigg på de gamla segelfartygen. Smäckra linjer och ett elegant skrov är receptet.

På segelfartygens tid var det mycket viktigt att dessa båtar var välgjorda och vackra eftersom det var med dessa båtar som kaptenerna tog sig iland. Segelfartygen låg mestadels för ankar ute på redden.

– Vi har med vår skeppsjigg försökt bevara detta, trots att skrov och basinredning är tillverkade i glasfiberarmerad plast. Vi har till exempel klätt akterspegel, för- och akterstäv samt spant i ek och durkar, bänklock samt översta bordet i mahogny, säger Lars Erik Johansson på Tradewind Consulting AB.

Båten är 6 m lång och 1,98 m bred. Djupgåendet är 0,55 m. Tradewind Jiggen är en helsvensk produkt, som byggs på västkusten. Pris 390 000 kr.

www.tradewindjiggen.com

Nordkapp Ranger i aluminium

Även norska Nordkapp lanserar en serie aluminiumbåtar. När denna norska båttillverkare för första gången bygger i aluminium väljer de att ta ett befintligt skrov och bygga två modeller på detta: Nordkapp Enduro 605 Ranger och Nordkapp Avant 605 Ranger.

Skrov med mera har designats av norrmannen Espen Thorup, som även står bakom en rad andra båtar från Nordkapp, Bella Boats (Bella, Flipper och Aquador).

Rangerserien är byggd med aluminiumskrov och glasfiberdäck, det vill säga samma koncept som ibland andra Yamarin Cross. Det är första gången som Nordkapp blandar de två materialen i en båt. kombinationen har visat sig framgångsrik för andra båtbyggare. Finska Yamarin har till exempel haft stora framgångar med sin serie Yamarin Cross.

Resultatet är en robust bruksbåt med glasfiberbåtens många fördelar. Nordkapp tror hårt på den här idén och planerar för ytterligare tre liknande modeller under 2016.

Nordkapp Enduro 605 Ranger och Nordkapp Avant 605 Ranger har liknande layout i cockpit som sina systermodeller som är helt byggda i glasfiber. I de nya båtarna har dock mer fokus lagts på att få en bra funktion framför design, något som båtköparna säkert kommer att uppskatta. Bland annat har vindrutan ingen färgtoning, något som fler båttillverkare borde lära sig av!

Tekniska fakta
Längd: 606 cm
Bredd: 220 cm
Bränsle: 125 liter
Motor: 90–150 hk
Avant 605 Ranger vikt utan /motor: cirka 915 kg
Enduro 605 Ranger vikt utan /motor: cirka 900 kg

www.nordkapp-boats.no

Bildtext:
Norska Nordkapp Ranger är två nya modeller i aluminium

Automatiska rutter i app

Nu går det att planera och skapa automatiska rutter även i Navionics sjökortsapp för telefoner och plattor. Genom att välja start- och målposition får man snabbt fram en lämplig rutt, där hänsyn har tagits till utmärkningar och grund.

Navionics sjökortsapp är en av de bättre på marknaden tillsammans med bland andra svenska SeaPilot. Än så länge finns den bara för iPhone och iPad och för dem som har en Navionics+ prenumeration. Den kommer troligen även för Android inom kort.

Autorouting har funnits för iPad sedan tidigare, men Dock-to-dock är en helt ny kalkylering med nya funktioner för sjökorten som har lanserats i höst. Funktionen finns redan i plottrar från de större tillverkarna, men nu finns den alltså även för en vanlig app.

Med den senaste versionen av appen, Navionics Boating version 8.4, får Dock-to-dock Autorouting även en annan, ny och viktig funktion: POI (points of interest) med intressepunkter, till exempel sjömackar, marinor och hamnar. Allt detta visas automatiskt med telefonnummer, VHF-anrop med mera.

www.navionics.com

Snabb X4 från X-Yachts

Danska X-Yachts lanserar den andra modellen i sin helt nya serie med namnet X. Den första modellen var X6, som ska sjösättas i maj 2016. Nya X4 blir på 12,50 m skrovlängd.

Modellserien är ett komplement till de båda existerande serierna från det välkända danska varvet, Xperformance (Xp) och Xcruising (Xc). Enligt varvet får de nya X-modellerna samma fina utrymmen ombord med modernt designade interiörer och samma goda seglingsegenskaper som sina systermodeller.

De nya X-modellerna får det allra senaste inom byggteknik, moderna material och designlösningar. Skrovet tillverkas till exempel med vakuuminjicerad epoxy och sandwichlaminat för att få maximal styrka och säkerhet. X4 har en rejäl kölvikt och ett mycket effektivt segelplan.

Elva fasta skrov- och däckventiler samt tolv öppningsbara däcksluckor gör att båten får maximal ljus och ventilation. Båten får sex stycken självskotande vinschar. Liksom alla X-Yachts ingår blyköl, hydrauliska backstagssträckare och rod rigg som standard. Vitt skrov med grå dekor är standard.

Båten kommer att premiärsegla vid midsommar 2016 och den ska visas på flera internationella båtmässor.

X4 får dela en hel del av de designlösningar som återfinns i storasyster X6, som har lånat många idéer från större superyachts. Till exempel har pentryt vit corian och dubbla vaskar samt toppmatad kyl som standard. Här finns också utrymme för extra kaffemaskin, mikro och frontöppnad kyl.

Tekniska fakta
Skrov:                      12.50 m 41.0 ft
Längd v l:                11.31 m 37.1 ft
Bredd:                     3.95 m 13.0 ft
Djupgående:          2.20 m 7.2 ft
Djupgående (L-köl) 1.85 m 6.1 ft
Ballast:                    3.800 kg 8.378 lbs
Deplacement:        8.850 kg 19.511 lbs
Motor diesel:          33 kW 45 hk
Bränsle:                  200 Ltr 52.8 Gal (US)
Vatten:                    340 Ltr 89.8 Gal (US)
Storsegel (aluminiummast):                54.0 m² 581.3 ft²
Genua:                    (106%) 43.0 m² 462.8 ft²
Spinnaker:             150 m² 1614.6 ft²
Spinnaker (asymmetric):                      101.14 m² 1,089 ft²
Option 3: 2 cabin/2 heads – available autumn 2017
Option 2: 2 cabin/1 head – available summer 2017
Option 1: 3 cabin/2 heads – available
Standard: 3 cabin/1 head – available summer 2016

Info:                         www.x-yachts.se
Pris:                         279,000 Euros + VAT (cirka 3,3 Mkr)

Laddad Nimbus med hybridmotor

Nu kan snart Nimbus köpare välja en båt med hybridmotor. Detta efter att Göteborgsföretaget har tecknat ett avtal med tyska Torqeedo. Företagen ska introducera att helt elektriskt och ett hybridelektriskt system för cruisingbåtar.

Första båten blir en 11 m lång Nimbus 365 Coupé Cruiser, som färdigställs vid Torqeedos högkvarter. Båten ska därefter användas på Lake Starnberg, där reglerna för att använda förbränningsmotorer är mycket hårda.

Hjärtat i framdrivningssystemet är två Deep Blue Hybrid motorer, som ger motsvarande 80 hk styck. Batteribankar med LitiumJon-batterier avsedda för bilar ger energi för framdrift av den 6,5 ton tunga båten. Över 50 kWh elektrisk kraft finns dessutom för tillbehör och utrustning ombord.

Båten får en räckvidd vid marschfart på upp till 20 Nm utan användning av generator, men det finns hela tiden en generator beredd som kan kopplas in för ökad räckvidd.

Nimbus 365 Hybrid är därmed en perfekt familje- och cruisingbåt för sjöar, kanaler och skyddade vattendrag. En stor del av båtresan kan utföras med elektrisk framdrift medan generatorn finns med som reserv. Torqeedos Deep Blue Hybrid system är också bra anpassat för båtar med gott om elförbrukande utrustning, till exempel air conditioning, elspisar och övrig elektronik. Förutom ren hybriddrift har företagen även enats om att samarbeta för att ta fram båtar med 100% elektrisk drift.

www.nimbus.se

Bildtext:
I höst har Nimbus hybridbåt med Torqeedo hybriddrift provkörts i Göteborg.

Sami Selio bestulen på segern i Abu Dhabi

Efter det mest spännande racet under hela säsongen var det en bitter och besviken Sami Selio (Finland) som funderade över vad som behövs för att han ska kunna ta sin 13:e seger i karriären vid Grand Prix i Abu Dhabi efter att han blivit snuvad på segern bara två varv innan den rutiga flaggan sänktes. Fortsätt läsa Sami Selio bestulen på segern i Abu Dhabi