Kategori: Christer Eriksson

Efter en kall vår – äntligen sommarvärme!

Nu kan vi äntligen börja använda våra båtar och idka det vi har längtat efter hur länge som helst, åtminstone några månader. I mitten av juni kommer Svenska Båtunionen (SBU) och Sweboat att för elfte året arrangera en båtutflykt på Stockholm vatten. I år skall vi besöka svenska båtorganisationernas egna försäkringsbolag, Svenska Sjö AB i […]

Läs hela artikeln

Våren har kommit – tid för fejning av båten

Den 18–19 april hade SBU:s styrelse ett konstituerande och traditionellt styrelsemöte. Bland annat behandlades bemanningen av SBU:s kommittéer, arbetsgrupper och projekt. Verksamhetsplanen som presenterades och beslöts på Båtriksdagen i Skellefteå i mars behandlades och fastslogs. SBU:s organisationsöversyn fortskrider efter att enkätsvaren har kommit till vår konsultfirma Kantar Public och de har gjort första sammanställning av […]

Läs hela artikeln

Ännu en Båtriksdag i Svenska Båtunionens långa historia från 1928

På Båtriksdagen i Skellefteå 25–26 mars fattades beslut om kommande årens verksamheter, avgifter samt att motioner och propositioner behandlades. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med ett undantag, Gary Börjesson, medan Anders Jansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund nyvaldes. Båtriksdagen godkände 2022 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 10 […]

Läs hela artikeln

Äntligen båtmässor igen

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. Precis som tidigare år, före pandemin, har Svenska Båtunionen satsat mycket på en egen monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av våra medlemmar. Våra frågetävlingar och skattjakten för besökarna var som tidigare år mycket populära, det blev många besökare i vår monter. Antalet besökare […]

Läs hela artikeln

Hösten har kommit – SBU satsar stort för kommande år

I höst och i vinter planerar Svenska Båtunionen med många pågående och nya projekt för framtiden. Dessa presenterades och diskuterades på årets Unionsråd i Sollentuna. Medlemssystemet BAS 3 som sjösattes 29 augusti i år är nu i full drift, men med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten tagit längre tid än beräknat. […]

Läs hela artikeln

Vilken fin båtsommar vi har haft – i år också

Det blev ännu en sommar med bra väder! Tyvärr har kostnaderna för bland annat bensin och diesel ökat kraftigt och det har säkert medfört att bryggseglingen blivit vanligare. Jag har för första gången seglat i Bottenvikens skärgård tillsammans med tre styrelseledamöter från Svenska Båtunionen. Skillnaden var stor i jämförelse med mitt normala båtliv i Öresunds […]

Läs hela artikeln

Unionsstyrelsen fick fortsatt förtroende på Båtriksdagen

På Båtriksdagen i Karlstad 26–27 mars fattades beslut om de kommande årens verksamheter, avgifter samt motioner och propositioner. Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände 2021 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023. Det är den första avgiftshöjningen […]

Läs hela artikeln

Trots oron i världen är en ny båtsäsong i annalkande

Jag, precis som alla andra i Sverige, ser med fasa hur kriget i Ukraina fortsätter utan hänsyn till mänskligt lidande. Jag hoppas och tror att vi snart får fred och att vi kan återgå till ett någorlunda normalt liv. För oss båtlivsintresserade så är det tid för årsmöten i båtklubbarna. Jag uppmanar alla båtklubbsmedlemmar att […]

Läs hela artikeln