Kategori: Christer Eriksson

Äntligen båtmässor igen

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. Precis som tidigare år, före pandemin, har Svenska Båtunionen satsat mycket på en egen monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av våra medlemmar. Våra frågetävlingar och skattjakten för besökarna var som tidigare år mycket populära, det blev många besökare i vår monter. Antalet besökare […]

Läs hela artikeln

Hösten har kommit – SBU satsar stort för kommande år

I höst och i vinter planerar Svenska Båtunionen med många pågående och nya projekt för framtiden. Dessa presenterades och diskuterades på årets Unionsråd i Sollentuna. Medlemssystemet BAS 3 som sjösattes 29 augusti i år är nu i full drift, men med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten tagit längre tid än beräknat. […]

Läs hela artikeln

Vilken fin båtsommar vi har haft – i år också

Det blev ännu en sommar med bra väder! Tyvärr har kostnaderna för bland annat bensin och diesel ökat kraftigt och det har säkert medfört att bryggseglingen blivit vanligare. Jag har för första gången seglat i Bottenvikens skärgård tillsammans med tre styrelseledamöter från Svenska Båtunionen. Skillnaden var stor i jämförelse med mitt normala båtliv i Öresunds […]

Läs hela artikeln

Unionsstyrelsen fick fortsatt förtroende på Båtriksdagen

På Båtriksdagen i Karlstad 26–27 mars fattades beslut om de kommande årens verksamheter, avgifter samt motioner och propositioner. Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände 2021 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023. Det är den första avgiftshöjningen […]

Läs hela artikeln

Trots oron i världen är en ny båtsäsong i annalkande

Jag, precis som alla andra i Sverige, ser med fasa hur kriget i Ukraina fortsätter utan hänsyn till mänskligt lidande. Jag hoppas och tror att vi snart får fred och att vi kan återgå till ett någorlunda normalt liv. För oss båtlivsintresserade så är det tid för årsmöten i båtklubbarna. Jag uppmanar alla båtklubbsmedlemmar att […]

Läs hela artikeln

Ljuset i tunneln för fysiska möten

Beslutet att låta restriktionerna på grund av pandemin upphöra 9 februari var positivt för Svenska Båtunionen. Därmed kan våra fysiska aktiviteter åter komma igång. Årets ordförandekonferens, som hölls 20 februari, blir ett fysiskt möte i Stockholm med båtförbundens ordförande och min förhoppning var att alla 26 ordförande skulle komma. På dagordningen för mötet stod Svenska […]

Läs hela artikeln

Nu är det dags för nya tag efter Pandemin

Nu, äntligen, har Svenska Båtunionen haft ett fysiskt Unionsråds möte i Stockholm i slutet av november 2021 för våra Båtförbund. Årets Unionsråds möte handlade i stor utsträckning om Svenska Båtunionens vision, mål och verksamhet i framtiden. Utförligare information om mötet kommer vid ett senare tillfälle eftersom pressläggningen sker i skrivande stund. Svenska Båtunionens Båtriksdag/årsmöte är […]

Läs hela artikeln

Med eller utan vaccin – en fantastisk båtsäsong väntar

Nu när värmen och ljuset har kommit och båtarna är i sjön så börjar båtlivet på allvar. Men för oss som arbetar i Svenska Båtunionen sker kanske det viktigaste under hösten-vinter-vår. Unionsstyrelsen arbetar nu vidare för att trygga Svenska Båtunionens ekonomi på lång sikt. För att stärka arbetet i dialog med Båtförbunden fortsätter vi därför […]

Läs hela artikeln