Kategori: Christer Eriksson

Välbesökt Båtriksdag i Örebro

I ett kyligt Örebro men med ett varmt välkomnande av kommunstyrelsens ordförande, John Johansson, och Hjälmarens Båtförbunds ordförande, Inger Högström Westerling, tillika styrelseledamot i Svenska Båtunionens styrelse fick vi en redogörelse om Örebros olika begivenheter, bland annat det berömda vattentornet Svampen. På Båtriksdagen i Örebro 6–7 april fattades beslut om de kommande årets verksamhet, avgifter […]

Läs hela artikeln

Snart är det dags för 2024 års Båtriksdag

Årets Båtriksdag kommer att äga rum i Örebro 6 och 7 mars med traditionsenliga förhandlingar. På årets Båtriksdag kommer cirka 70 delegater från hela Sverige att deltaga. Förutom förhandlingarna så kommer bland andra Svenska Båtunionens Juridiska kommitté att föreläsa om olika aktuella juridiska frågor. Det ska också delas ut olika förtjänsttecken till personer i vår […]

Läs hela artikeln

Båtmässan i Göteborg – startskottet för båtsäsongen

Båtmässan i Göteborg är traditionsenligt den första inspirationen för en kommande båtsäsong. På mässans stora scen var jag och vår verksamhetschef Peter Karlsson tillsammans med tidningen Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, för att bli intervjuade av mässgeneralen Bengt Wallin om Svenska Båtunionens olika verksamheter och våra planer för framtiden inom svenskt båtliv. Senare på dagen delades […]

Läs hela artikeln

Välbesökt Unionsråd i Stockholm

Den 18–19 november hölls traditionsenligt ett Unionsrådsmöte i Stockholm på Skåvsjöholms Konferens & Möten. På mötet träffades Svenska Båtunionens (SBU) Båtförbund och 20 Båtförbund deltog av 23 möjliga samt våra två riksomfattande båtklubbar och Svenska Båtunionens styrelse, personalen på kansliet, valnämnden, förtjänstteckennämnden, tidningen Båtliv och våra revisorer, sammanlagt nästan 70 personer. Årets program bestod bland […]

Läs hela artikeln

Efter en kall vår – äntligen sommarvärme!

Nu kan vi äntligen börja använda våra båtar och idka det vi har längtat efter hur länge som helst, åtminstone några månader. I mitten av juni kommer Svenska Båtunionen (SBU) och Sweboat att för elfte året arrangera en båtutflykt på Stockholm vatten. I år skall vi besöka svenska båtorganisationernas egna försäkringsbolag, Svenska Sjö AB i […]

Läs hela artikeln

Våren har kommit – tid för fejning av båten

Den 18–19 april hade SBU:s styrelse ett konstituerande och traditionellt styrelsemöte. Bland annat behandlades bemanningen av SBU:s kommittéer, arbetsgrupper och projekt. Verksamhetsplanen som presenterades och beslöts på Båtriksdagen i Skellefteå i mars behandlades och fastslogs. SBU:s organisationsöversyn fortskrider efter att enkätsvaren har kommit till vår konsultfirma Kantar Public och de har gjort första sammanställning av […]

Läs hela artikeln

Ännu en Båtriksdag i Svenska Båtunionens långa historia från 1928

På Båtriksdagen i Skellefteå 25–26 mars fattades beslut om kommande årens verksamheter, avgifter samt att motioner och propositioner behandlades. Båtriksdagen valde om sittande styrelse med ett undantag, Gary Börjesson, medan Anders Jansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund nyvaldes. Båtriksdagen godkände 2022 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 10 […]

Läs hela artikeln

Äntligen båtmässor igen

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. Precis som tidigare år, före pandemin, har Svenska Båtunionen satsat mycket på en egen monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av våra medlemmar. Våra frågetävlingar och skattjakten för besökarna var som tidigare år mycket populära, det blev många besökare i vår monter. Antalet besökare […]

Läs hela artikeln

Hösten har kommit – SBU satsar stort för kommande år

I höst och i vinter planerar Svenska Båtunionen med många pågående och nya projekt för framtiden. Dessa presenterades och diskuterades på årets Unionsråd i Sollentuna. Medlemssystemet BAS 3 som sjösattes 29 augusti i år är nu i full drift, men med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten tagit längre tid än beräknat. […]

Läs hela artikeln