Båtpolitik

Att Thure Andersen skulle frikännas var den verkliga lågoddsaren. Det borde både sjöpolis och åklagare ha insett. Men icke. Jakten, den föraktliga ”pinnjakten” som polisen i det här landet (troligen annorstädes också) bedriver och som går ut på att med väldiga statistiksiffror visa hur duktig man är och därför behöver mera pengar rullar på. Jag menar att här ligger rättssäkerheten stundtals illa till.

Det tog inte tingsrätten i Uddevalla lång stund att frikänna Thure. Vad som borde ha fått rätten och åklagaren att istället verkligen höja på ögonbrynen var sjöpolisens agerande.
Jag tvekar faktiskt att ta ordet i min mun men det finns där: provokation.
Sjöpolisen ser – på 10 meters avstånd – att det är kvinnan som kör. OK, då beordras hon att lägga till vid polisbåten istället för att – som brukligt är – polisbåten bordar det fartyg de vill undersöka.
Inte nog med detta; polisen tar fram en kamera och filmar den redan nervösa – vem skulle inte bli det i den situationen – kvinnan.
Polisen kan inte höra vad mannen säger till sin hustru utan antar (!) att han ger ”order av väsentlig betydelse…” till henne.
Rätten underkände förstås detta på stubinen. Den dömer inte folk på gissningar.
Efter artikeln i Båtliv 5-12 om det här fallet fick jag en rad E-mail från våra läsare om den saken.
Ett E-mail ruskade om. Det var från en pensionerad polisman, han skämdes å sina kollegors vägnar.
”Pinnjakten måste stoppas”, skrev han.
Nu är rättssaken mot Thure Andersen över. Han frikändes – med all rätt – av en enig domstol.
Men fallet har ändå väckt en rad frågor.
Är sjöfyllerilagen verkligen rättssäkert utformad?
Vem är egentligen befälhavare ombord?
Kolliderar inte denna lag med sjölagarna?
Hur som helst, det är en tröst för ett tigerhjärta att våra domstolar har råg i ryggen och sätter ned foten.
Även om polis och åklagare kostade oss skattebetalare 52 000 onödiga kronor den här gången.
Det blir som man säger:
Hut går hem.

Kommentarer

NIsse 21:02:09 2012-11-29

Vad skulle inte vara rättssäkert? Som jag ser det så har rättsapparaten fungerat precis som avsett.
(Och jag kan inte annat än att förundras över att denna fråga är den viktigaste under 2012, av döma av dina krönikor.)

Peter Eriksson 10:26:19 2012-11-30

Lasse Bengtsson tänker som vanligt inte speciellt långt då han skriver om sitt favoritämne. Han ondgör sig på att polis och åklagare har orsakat skattebetalarna en utgift på 52.000 kr. Hur skulle det se ut om polis och åklagare först var tvungna att ta ställning till om deras utredning , vid en eventuell friande dom, skulle åsamka skattebetalarna en utgift? Snacka om rättsosäkert.
Sen kan man undra hur tingsrätten har kunnat gå med på så hög ersättning. 52 tusen låter helt orimligt för ett så här enkelt mål. Man ska veta att advokater går efter en särskild taxa och att ett sånt här mål beräknas ta några timmar högst vilket betyder 3-4 tusen till advokaten. Förlorad arbetsinkomst betalas ut med max motsvarande sjukersättningsnivå (ca 800kr). Skulle vara intressant att läsa domen.

Lasse Bengtsson 19:56:39 2012-11-30

Nisse och Peter; ni missar förstås båda poängen, det handlar om att polis och kustbevakare redan från början måste kunne avgöra om ett en misstanke är befogad eller inte. Poliser har den rätten och de bör enligt min mening faktiskt använda sig av den. Jag ondgör mig inte över de 52 ooo krornorna, jag beklagar dem – vilken är en viss skillnad.
Slutligen till Nisse, är det rättsäkert att dra oskyldiga inför domstol i tid och otid?
F ö börjar nu kritiken mot den sk pinnjakten växa även inom poliskåren. Deras egna forskare slår lar,,,

Peter Eriksson 21:25:01 2012-11-30

Nix, Lasse. Polis har en skyldighet att uppta en anmälan " när de får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal". Polis och kustbevakare har inte samma utbildning som en domare har. Det är en mycket väsentlig skillnad. För att bli domare måste man läsa juridik (4-5 år) och sedan få tingsmeditering några år. Sedan är det regeringen som utser vilka som ska bli domare i Sverige. Det säger sig självt att en polis som har 2,5 års utbildning ,inte har, eller ens förväntas kunna, se hur utfallet i en rättegång ska bli då han rapporterar någon för sjöfylleri.
Om polis och kustbevakare dessutom ska ta ställning till vilka eventuella kostnader som kan komma att utfalla vid en rättegång, ja då kommer vi inte ha många uppklarade brott här i landet.
Till sist Lasse, ALLA är oskyldiga till motsatsen är bevisad. DET är rättssäkert.

Lasse Bengtsson 23:20:02 2012-11-30

Peter; visst du har naturligtvis rätt i sådana fall ddär det är uppenbart aatt ett brott begåtts.
Men i fallet med sjöpolisens tillslag i Bohuslän och som jag refererar till måste det snabbt ha varit klart för olismännen att något sjöfylletri inte var för handen.polisen kunde inte höra vad mannen sa till sin hustru…
Att polisen skall ya ställning till rättegångskostnader har jag inte påstått.
Vad jag reagerar mot är den uppenbara "pinnjakt" dessa polismän bedrev .
det är där rättsosäkerheten skymtar. Ingripandet luktar faktiskt trakesseri.
Förresten. ta och läs gårdagens Dagens Nyheter och den artikel om polisens tveklsamma metoder som redovisas där.

Peter Eriksson 07:48:01 2012-12-01

Tack Lasse. Jag ska läsa artikeln. Håller med dig om att "pinnjakt" är fel.

Nisse 09:26:25 2012-12-01

Lasse: Jag ser ett fall där polisen varit osäker på tillämpningen av en ny lag, och därför bett åklagare och domstol prova den. Så länge du bara kan peka på ett enda fall så är det knappast något större tecken på "pinnjakt", eller att dra "oskyldiga inför domstol i tid och otid".

Lasse Bengtsson 11:53:45 2012-12-01

Nisse; att använda allmänheten som "försökskaniner" för tveksamma lagparagrafer måste vara fel. Jag ger dig samma rekommendation som Peter fick; läs Hanna Kjöllers signerade artikel i Dagens Nyheter av den 29 november; "Polisen:_vill inget se – vill inget höra"
Du hittar artikeln på DN:s hemsida .
Att pinnjakt förekommer har jag fått bekräftat från höga polisbefäl.

Nisse 12:09:22 2012-12-01

Att svensk polis inte fungerar bra är illa, och de omständigheter som Hane Kjöller skriver om är anmärkningsvärda och besvärande.

Men jag kan inte se hur det direkt relaterar till den nya lagen om nykterhet till sjöss. Eller till det fall som du skriver om ovan. För det fallet är en enstaka händelse, vilken jag ser som ett prov på vad den nya lagen innebär i syfte att få fram ett prejudikat, om det skulle vara nödvändigt.

För det är inte polisen som stiftar lagarna, deras uppgift är att beivra dem. Och vidare så ser jag inte heller vad som skulle vara tveksamt i den nya lagen. Menar du dess formulering, eller det att det nu alls finns en fastställd övre gräns för promillehalt för att få lov att framföra en båt?

Lasse Bengtsson 13:09:29 2012-12-01

Nisse; mitt sista inlägg: varje gång polis eller kustbevakare agerar på det sätt som sjöpolisen gjorde i Bohuslän kommer vi ta upp det till kritisk granskning i Båtliv.
Det är vår uppgift och den tänker vi inte svika.

Nisse 14:21:43 2012-12-01

Lasse: Stort tack för dina svar, alltid trevligt med krönikörer som tar sig tid att utveckla sina resonemang i kommentarerna.

Men tråkigt att du lämnar diskussionen här, för jag hade gärna velat få reda på vad det är du tycker är tveksamt med den nya lagen. Är det hur den är utformad, eller att den över huvud taget finns? Och då även velat få reda på hur du tycker att lagstiftningen borde se ut. Speciellt eftersom detta är en av de viktigaste frågorna, om inte den viktigaste, för båtlivet under 2012 av döma av dina krönikor.

Ola Ljungberg 19:47:11 2012-12-03

Till Nisse. Du kan få mycket svar osv ur båtfolkets.se vitbok.
Om pinnjakt och mycket mer på alltom02promillepasjon.se.
Lagen är kontraproduktiv. Låt oss alla verka för den flerfaldigt utlovade översynen.
Hälsar Ola

Nisse 11:58:47 2012-12-04

Ola: Som sagt, jag är nyfiken på vad Lasse tycker, jag visste inte om att han hade skrivit vitboken du länkar till. Är det så?

Och på vilket sätt är lagen kontraproduktiv, har folk blivit fullare på sjön? Eller har antalet olyckor gått upp?

Rainer Quilitzsch 02:38:25 2012-12-18

Jag förstår inte, varför ni alltid grälar emot sjöfyllerilagen. Är alla i båtklubbar alkisar? Jag var mycket chockerad när vi åkte en kanalfärd med båtklubben och nästan alla hade en ölburk i händerna under färden. Jag tycker att man får ”blåsa” vid alla slussar!
Att köra bil, båt eller någonting annat och alkohol passar inte ihop.
Artikeln i Båtliv Nr.5 är mycket dåligt. Måste man dricka 4 starköl när man fiskar? Man kan tro att mannen är alkoholberoende. Jag tycker också att det är grovt ansvarslös att överlämna ratten till en familjemedlem med mindre erfarenhet och dricka sig full under tiden.
Med vänliga hälsningar
Rainer

Göran Gabrielsson 11:24:23 2013-01-10

NU krävs en utvärdering!…-Hur vorde det om man INNAN lagens införande hade visat på fakta som styrker ett så absurt ingrepp som 0,2 på sjön faktiskt innebär för båt & skärgårdsfolket. 0,2 på sjön har ju skapat ett fullständigt idiotiskt knäckande livspussel i skärgården. På land kan 0,2 på sjön livsföringsmässsigt översättas till: – ATT alla ALLTID MÅSTE ta bilen så fort dom ska lämna tomten/huset (t ex sticka över till grannar – kanske bara några hundra meter…) Det är den sits – symboliskt – som båt/skärgårdsfolket nu försats i av våra politiker. INGEN FAKTA visar hittills på att lagskärpningen behövs. –Att 0,2 på sjön skulle motsvara 0,2 på land är absurt, BÅDE säkerhetsmässigt och livspraktisk.! OCH vem köper en ny båt bara för att tillfredställa ett lagförslag? -En stor snipa är dyr. En liten båt är osäker. 0,2-regeln är faktiskt vansinnig, -ja ren skandal. Se www.båtfolket.se !

Göran Gabrielsson 23:13:53 2013-01-10

Kopiera länken och förbluffas över falskheten med 0,2 promille på sjön. -Johan Pehrson(FP) motiverar sakskälen bakom lagen..: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qhuBKgQQoxk

Nisse 13:44:28 2013-01-14

Göran G.: Din liknelse är felaktig, eftersom lagen inte gäller alla båtar, utan bara större och snabbare.

Ola Ljungberg 01:40:03 2013-09-19

det är bara att konstatera att den världsunika lagen är starkt kritiserad från alla håll inom båtlivet. SBU, SWEBOAT, SXK Sjörättsuniversitet, Hamnen.se Erling Mats osv. med rätta.
Lagar ska stiftas på sakliga grunder. Inte ta våra knappa resurser i anspråk på moral-lagar för att kamma högljudda särintressen medhårs.

Sjöfyllerist? 17:01:02 2013-11-15

Snart får man inte gå på sin egen brygga som sjöpolisen tolkar lagen.Hur kan man likna båt med bil.Har dom alldrigt varit på sjön

Seglaren 19:00:01 2013-11-19

Har inte inte domen i ovanstående artikel bevisat raka motsatsen? Thure friades ju.

Det finns en väldigt fin princip inom det svenska rättsväsendet: ”Hellre fria än fälla.” Förlåt mitt ordval, men vart tusan har den principen tagit vägen? Nykterhetstalibanerna i den svenska riksdagen, de övernitiska kustbevakarna och – numera – sjöpoliserna verkar inte känna till den. Dom tolkar lagen – i vissa fall mästerstycken av obegriplighet – godtyckligt. Ibland rent av provocerande.

Tidigare under min journalistkarriär tillbringade jag många, många timmar i domstolar för att bevakar brotts- och civilmål.

Även om det ibland sved av träsmak i baken – stolar och bänkar i domstolar är inte precis bekväma – imponerades jag många gånger av den omsorg och noggrannhet som försvar, åklagare .nämndemän och domare ägnade det fall som stod på dagordningen.

Jag kan garantera att där fanns inte något utrymme för godtycke.

Så vad är det som händer numera?

Vi har en regering och en majoritet (?) i riksdag som har gett efter för den ständigt alerta nykterhetsmaffian.

En klok och verklighetsbaserad sjöfyllerilag – en sådan behövs – blev en rappakalja med flera kryphål än en rävlya i skogen.

Nämn bara ordet ”statistikjakt” till ordningsmakten och vederbörande tjänsteman/kvinna får något stirrande i blicken.

Godtyckliga lagar är namnam. Nu kan siffrorna för ingripanden bli stora utan nämnvärd ansträngning, fysiskt eller mentalt hos poliser och kustbevakare.

I rätten dras sedan deras så kallade utredningar många gånger av åklagare som möjligen sett en fritidsbåt på bild…

Jag har förgäves sökt få någon representant för rättsväsendet att tala om för mig vad formuleringen:
”…den som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss” i en fritidsbåt, betyder rent konkret.

Räcker det med att hänga ut en fendert?
Eller lugnt berätta för sin nyktra hustru att hon inte lagt i backen ordentligt?
Det senare räckte för sjöpolisen i Bohuslän.
Jag har kollat med riksdagsmän som uttalat är båtlivsvänner om att rätta till galenskaperna i lagen men resultatet blev noll – enligt dom är principen ”lagt kort ligger”..

Hur var det nu, ”bättre fria än fälla”
Honnörsord som försvann.

PS. Självklart skall vi vara nyktra när vi kör båt – men kom inte dragande med jämförelsen om biltrafik. Den håller inte. DS.

Kommentarer

Nisse 16:27:26 2012-09-14

Om du suttit så mycket i domstolar som du säger så borde du veta att lagen tolkas av domstolen, som dömer efter lagtext och förarbeten. De första domarna blir sedan prejudicerande. Och eftersom denna lag är ny, så måste vi avvakta att ett par fall går till domslut innan vi vet exakt var gränsen går. Vilket är det normala för svensk rättväsende.

Nisse 16:38:20 2012-09-14

Och den skrivning du kritiserar, "den som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss", fanns även i den förra versionen av sjölagens fjärde paragraf. Så denna skrivning är inte någon nyhet.

Ola Ljungberg 19:55:55 2012-09-15

Nisse. Är det så här ni ska syssla med? Har ni verkligen inget civilkurage på KBV eller sjöpolisen? Ni vet så väl att detta är fel. Jaga Svensson för deras val av måltidsdryck. Jag och alla andra hade applåderat om detta hade varit ett problem, men du vet och vi vet att detta ni sysslar leder endast till att jäklas med vanligt hyggligt folk via en världsunik lag.
Vi vet att ni måste följa påbuden, men kan ni inte säga ifrån själva hur fel detta är? Ni vet ju så väl.
Istället basunerar ni falsk propaganda och vägrar stå till svars.
Politikerna har övergett er, de gömmer sig.Kejsaren blev naken.
Nu skyller du på domstolarna, måste prövas. Kul för den utsatte oskyldige.
Har du hört talas om Franz Kafka och processen? Se WIKI. Du känner nog igen detta.

Nåd före rätt, bättre fria än fälla.
Thure, + fallet Anders + stod till rors 10meter för att hjälpa till förtöja har ni haffat, fyllechaffis funkar inte. Vad håller ni på med? Inget bättre för er?
Om det är för att jäklas med båtfolket så är lagen är framgång, någon annan framgång finns inte.
Det vet du med.

Hur känns det att vidmakthålla en lag som politikerna ljög fram för att gå nykterhetsrörelsens intressen och KBV´s existensberättigande?
Att haffa helt oskyldiga när det finns så många skyldiga? 1 av 98 inbrott klaras upp osv.
Jag behöver inte utveckla detta, ingen annan heller.
Du vet, vi vet alla exakt allting om denna vansinneslag.
Varför tror du kritiken är så enorm?
Varför tror du Transportstyrelsen och KBV/sjöpolis går ut med vinklad propaganda som de fått backa ifrån? KBV och sjöpolisen törs inte ens svara, heder där åt T-styr som gjorde avbön.
www.båtfolket.se
www.altom02promillepasjon.se

Ola Ljungberg 20:07:24 2012-09-15

Nisse. Med handen på hjärtat, ber du inte för dina sjuka mor?

Erik Drake 20:13:45 2012-09-15

är det inte bättre du legitimerar säväl lag som det ni sysslar med än be för sina sjuka mor?

Ola Ljungberg 20:19:22 2012-09-15

Nisse: Och den skrivning du kritiserar, "den som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss", fanns även i den förra versionen av sjölagens fjärde paragraf. Så denna skrivning är inte någon nyhet".
Ja, vad är det ni håller på med egentligen. Håller med Erik Drake, försök legitimera lagen Nisse så vi kan förstå såväl den som er. Media har ju svårt att förstå den likaså.

Nisse 11:35:28 2012-09-16

Ola: Jag jobbar varken på KBV eller polisen, så ditt inlägg ovan blir lätt obegripligt i sina syftningar.

Men rent allmänt så prövas lagbrott i domstol. Undantag finns, om den anklagade erkänner sig skyldig. Så fungerar ett rättsväsende, och det har mycket lite med Kafka att göra. Läs för övrigt boken " Processen", den är klart läsvärd och du kommer förstå att det är ett helt annat problem den pekar på..

Ola Ljungberg 12:40:50 2012-09-16

hej Nisse. Jag är säker på att Thure m.fl känner sig som Josef K i processen. Jag lär göra det den dag jag blir ny-kriminilaserad för val av måltidsdryck och för att jag exvis lade om ankaret vid vindkantring, eller någon annan ombord blir haffade på liknande tokerier.
När du skriver "vi" så vore det bra om du kan utveckla det då du inte jobbar på KBV/polis för undvikande av missförstånd. Hälsar Ola

Nisse 13:32:23 2012-09-16

"Vi" i mitt första inlägg ovan syftar på vi invånare i Sverige, som faller under svensk lag. Och i detta fallet mer specifikt "vi som är på sjön".

Nisse 13:34:20 2012-09-16

Ola: Och även om du gärna för fram exemplet med ankaret och vindkantring, så är det väl i ärlighetens namn ingen som blivit dömd för det?

Peter Eriksson 08:45:17 2012-09-17

Måste ha varit en jävlit salt sill han åt till lunch eftersom han var tvungen att skölja ner den med fyra starköl. Appropå "jaga Svensson för deras val av måltidsdryck".

Ola Ljungberg 12:02:17 2012-09-17

hej Nisse. betr dömd, nej inte ännu,tidsfråga. Enligt Prof i sjörätt H.Tiberg, Mats Edenius i artikeln lag utan legitimitet så ska lagen tillämpas så. Fallet Anders Lissåker som skulle flytta sin båt från utsidan till insidan på bryggan, mycket vanligt, blev ju haffad. 3 poliser, 12 landmil osv.
Till Peter. Thure körde ju inte så hans val av måltidsdryck är ju helt ovidkommande. Anhängare av lagen i sin outgrundliga visdom och i brist på sakliga argument säger att båtar och bilar är samma sak. Ja, då bör ju samma sak gälla i bilar, alla i bilen ska hålla sig till exvis lättöl, (om nu bilar har roder och rigg).
Man förstår varför denna förmyndande moralist-lag i nykterhetsrörelsens namn är världsunik.
Morgonsur kallar den för en Sharia-lag.
Intressant att Transportsstyrelsen fick göra avbön i sin vinklade propaganda och att ingen kan fångas in av lagen.
KBV. "färre olyckor till sjöss", även det ostyrkt och falsk propaganda. Sidan 40/41 i Båtliv, det Ulf Hallström säger är ger KBV´s trovärdighet en riktig knäck. Vad är det för spel vi beskådar? Rena buskisteatern men så här tokigt går det när lagar stiftas utan sakliga grunder och om sjön helt okunniga. Vad kommer härnäst i denna sjöregels kölvatten ?

Hälsar Ola

Nisse 20:33:13 2012-09-17

Ola: Lissåker kunde inte åberopa nöd, då han låg i Grebbestads hamn, och det fanns gott om andra människor tillgängliga som kunde hjälpt honom att flytta båten.

Olof Malmlöf 17:05:31 2012-09-18

Trist gräl om detaljer. 0.2 lagen behövdes inte och inget tyder på att den haft någon annan effekt än tillfredsställt nykteristlobbyn och retat upp skötsamma båtägare. Vi hade en lag som var bra och ville man skärpa hade det ju räckt med att man satt in de resurser i övervakning som nu plötsligt finns samt att gjort den ändringen att man kan stoppa en båt för kontroll vid en lägre grad av misstanke (för alkohol eller annan förseelse)

Ribben 21:24:11 2012-09-18

Liknelsen med biltrafiken är slående. Om någon blir stoppad i en bil är det ingen som säger något. Om det sker i en båt är det helt plötsligt trakaseri…? Då det inte finns någon åldersgräns för att framföra en 40-fots motorbåt – eller något annat för den delet – kanske det inte är se dumt att andra än föraren kan ställes till svars, eller?
Håll er nyktra eller skaffa en nykter förare, precis som i biltrafiken

Ola Ljungberg 12:47:40 2012-09-28

Till Ribben. "Liknelsen med biltrafiken är slående".
Jaså..kan du förklara vad som är slående? vad skiljer och förenar?
Menar du att bilar har roder och rigg, och att man är full vid 0,2p? Du tyx ha missat att nykter förare inte funkar dessutom. Trevlig helg, Ola

BirgerZorro 13:36:48 2012-11-12

Bäste Lasse Bengtsson,
Du är en ledfyr mitt i allt elände i Sverige idag; du är så väl förankrad i verkligheten och använder sunt förnuft. Tyvärr verkar sunt förnuft vara bannlyst i dagens Sverige. Stå på dig, du är bäst!!!

Ett litet exempel på våra "skarpsynta" nykterhetsivrare:

Invid reklam för alkohol finnsju som bekant "varningstexter"…..

Den här är en av de "bästa" (minst inteliigenta):

"Hälften av de som omkommer till sjöss har alkohol i blodet!"

Hur ska man då tolka detta? Om man verkligen läser ordagrant så står det att det år precis lika farligt att vara nykter till sjöss; för hälften som drunknade var ju nyktra! 🙂

Nisse 21:42:24 2012-11-13

BirgerZorro: Det du skriver gäller bara om du antar att hälften av de som över huvud taget befinner sig ute på sjön är påverkade av alkohol. Om det är så att de flesta är nyktra, så visar samma statistik på de omkomna att det är farligare att vara påverkad än nykter.

Varje dag kollar jag mig själv, nyper i öronsnibbarna, klämmer om näsan och drar djupa andetag: Jo då, jag lever. Men enligt vissa stockholmsbaserade forskare vid universitetet därstädes skulle jag nog inte göra det. Jag borde vara gravt förgiftad av otillåtna biocider som kvicksilver och TBT och för länge sedan dragit min sista suck. Varför detta undrar ni förstås?

Älskar man sin båt – bara obetydligt mindre än sin hustru och sina barn – så pysslar man med den ofta.
Bland annat skrapar man och bottenmålar när vårsolen tittar fram.
Tydligen tar vi till vilka metoder som helst för att hålla havstulpaner och annat marint otyg från våra skrov – vi tar inga hänsyn till miljön, vi utmanar ödet och riskerar våra liv, allt för att få en ren botten på båten.
Trots att vissa förbud funnits i många år struntar vi i detta och bryter ständigt – varje vår – mot dessa lagar.
Vi är – kort sagt – några djäkla, självmordsbenägna, miljösvin…

Nej, detta kan bara inte vara sant. Efter många år som förtroendeman inom det organiserade båtlivet har jag en helt annan bild på oss båtälskare:
– Vi hatar gifter.
– Vi kastar aldrig plastpåsar i sjön
– Vi skiter garanterat inte i badviken
– Vi är ytterst sällan – nästan aldrig – berusade under färd (dvs. 0,2 promille)
– Vi hjälper gärna varandra och vinkar glatt till andra båtfarare.

Så varifrån kommer dessa massor av kvicksilver och tennföreningar som stockholmsforskarna hittar på våra båtklubbsområden och redovisar – mycket lägligt – varje vår?
Vore inte det ett rackans bra forskningsobjekt att ta reda varifrån de farliga gifterna kommer ifrån?
Jag har aldrig sett en båtägare smeta kvicksilver på sin båt.
Kanske är det därför jag lever ännu – 80 raska år…

Kommentarer

Mugge Bigge 07:21:14 2012-06-16

Snillen spekulerar.

Nisse 00:25:25 2012-07-19

Kvicksilver användes förr i båtfärg, så att det hittas i hamnar är inte speciellt konstigt. Konstigt är det däremot att båtägare inte verkar viljanfölja de gällande föreskrifterna om vilka båtfärger som får användas var. Det stämmer också dåligt med din första punkt i din lista.

Nisse 10:56:23 2012-07-20

Och att tenn inngått i båtbottenfärg hoppas jag är känt, det är av beståndsdelarna i TBT (TriButylTenn ) som har varit mycket omdiskuterat och numera är förbjudet.

sn 11:20:49 2012-09-14

Om du vore mindre raljant skulle man vara mer benägen att ta till sig det du säger när det innehåller nåt spår av saklighet.

Sneseglaren 16:25:16 2012-09-14

Lasse är raljant för att sätta fingret på sakfrågan. Jag tycker det är värre med alla påståenden som kanaliseras via myndigheter och vissa selektiva sk. miljöorganisationer ut till journalister som numer nästan alltid helt okritiskt publicerar. Var är käll och faktakontroll nuförtiden?

Ola Ljungberg 20:05:58 2012-09-15

Instämmer helt med Sneseglaren.

Kommer ni ihåg henne, Kajsa Varg? Det var hon som sa ”man tager vad man haver…”. Om det som fanns i skafferiet. Sen kokade hon samman nått gott av det hon hittade. Jag kan inte hjälpa det, men lite av Kajsa dyker upp bland hjärnvindlingarna när jag studerar hur våra kära forskare snokar reda på nygamla upptäckter, ”kokar” om dem och hux flux finner revolutionerande medel mot all sköns beväxning på våra båtbottnar.

Minns ni dom som blandade spansk peppar i bottenfärgen – dom hade inte helt fel…
Eller han som hällde schampo i färgen – han hade heller inte helt fel…
Sedan var det ju forskarna vid Göteborgs Universitet som fick några snilleblixtar och kollade vad som stod på hyllorna i laboratoriet. Där fanns en burk med sömnmedel för djur och en burk avlusningsmedel för odlad lax,
Forskargruppen med sin professor i spetsen testade burkinnehållet på havstulpanerna.

Jag vet inte om de tjoade Bingo när havstulpanlarverna flydde sin väg. De borde ha gjort det. Man kan säga att den moderna antifoulingforskningen hade fått sitt första genombrott. Att de båda preparaten sedan länge hade en väl dokumenterad gifthistoria gjorde inte saken sämre – det sparade in massor med dokumentation och forskning…
Genom att använda gamla kända medel kunde också goda forskarpengar sparas. Medlen hade s a s redan en gång passerat myndigheternas nålsöga. Det är denna tur och skicklighet som till slut ger resultat.

Vi kanske skall fråga forskarna om de inte kan ”uppfinna” nått som hindrar biologisk dieselolja från att bilda ”smör” i bränsletankarna ombord…
Det kanske står någon burk på hyllan i labbet.
Det kanske rent av står ”Kajsa Varg” på burken och ni vet ju vad hon brukade säga;
– Man tager vad man haver…

Kommentarer

Micael Jacobsson / Ljungskile Båtklubb 12:42:40 2012-05-03

Hej Lasse! En liten kommentar angående Ditt citat av Cajsa Warg. Hittade följande på Wikipedia. Ja, jag vet, Wikipedia är inget vetenskapligt uppslagsverk, men ändå.. Anna Christina Cajsa (Kajsa) Warg, född 23 mars 1703 i Örebro, död 5 februari 1769 i Stockholm, var en svensk hushållerska och författare.

Cajsa Warg föddes i Örebro som dotter till rådmannen Anders Warg och hans hustru Karin Livijn. Hon flyttade hemifrån i unga år för att förtjäna sitt levebröd, och fick tjänst som hushållerska (eller, med tidens språkbruk, "husmamsell") i förnäma Stockholmsfamiljer, som greve Wolter Reinhold von Stackelberg, Berndt Otto von Stackelberg, och slutligen hos statssekreteraren och överpostdirektören friherre Leonard Klinckowström i Stockholm.

År 1755 gav hon ut den första upplagan av vad som kom att bli en långlivad kokboksklassiker: Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentim(b)er, vilken följdes av ett antal reviderade upplagor. Den fjortonde och sista upplagan utgavs 1822, 53 år efter författarens död.

Redan i den första upplagan ingick bland annat recept för växtfärgning; den innehöll alltså inte bara matlagningsrecept och råd och dåd om hantering av hushållsföremål. Kokboken kom att bli tongivande för svensk borgerlig matlagning under flera generationer, men blev sedan omodern allteftersom kökens utrustning förändrades. Dessutom blev potatisen allt populärare i den svenska matkulturen – denna rotfrukt omnämns först i de senare upplagorna av nämnda bokverk. Ingenstans i boken står det idag bevingade uttrycket ”Man tager vad man haver”, men däremot innehåller många recept uttrycket ”Man tager om man så hafva kan …”

Så tar vi ännu en rond i det mest tokiga båtmiljökriget hittills. Transportstyrelsen (TS) tvingades till slut backa ned ordentligt efter det senaste förslagets remissrunda. Kvar blev ett förbud men inga regler om toautrustningar. Att K-märkta båtar slipper undan är inte så märkligt – själva K-märkningen innebär ju att båten skall bevaras i ursprungligt skick. Hela förbudet senareläggs ytterligare ett år. Varför tror ni? Jag vet. Kommuner och landsting hinner inte bygga om alla egna hamnar och saknar dessutom pengar. LOVA-pengarna är slut – dom har bland annat gått åt för att sanera gammal asbest i statliga båtar.

Om man lusläser de lagar som förbudet bygger på hittar man intressant saker:
– Det handlar om utsläpp från fartyg (fritidsbåtar), inte från människor!
– Innebörden av detta är att en potta ombord kan användas och innehållet tömmas i havet – det kommer då inte från fartyget!
– Tänk er bilden – fast det är nog svårt tror jag – att minst 700 000 fritidsbåtar som inte har fast toa ombord istället tar till pottan.
– Att det sedan inte blir någon kontroll ombord är också lite märkligt – här kan det röra sig om hemfridsbrott!
Så tyckte i alla fall Kustbevakningen och tackade vist nog nej till kontrolljobbet.

Alltså, här har vi ett förbud som kommer att kosta många hundra miljoner kronor, skapar trängsel i gästhamnar, inte kan övervakas, saknar miljömässig betydelse och gör bajsnödiga båtmänniskor till lagbrytare, maxstraff är faktiskt två års fängelse. Ett förbud som kan bli direkt kontraproduktivt då det tvingar båtar med hålltankar till långa motorfärder för att komma till tömningsstationen.
För att inte tala om hur gästhamnsavgifterna kommer att dra iväg. Även om TS säger att tömning inte skall kosta något så måste pengarna tas någonstans för att betala investeringar, skötsel och transporter.
Lösningen på detta enorma (!?) problem består faktiskt av ett litet hus med hjärta på dörren ute i naturhamnarna, gärna en mulltoa.
Men då blir det ju skattebetalarna som får stå för fiolerna…
Suck…

Det nya året har knappt kommit ur startgroparna förrän bataljerna om det svenska båtlivets villkor tätnar. Snacka om ett krig med många fronter: 0,2-promillelagen – den så kallade pilsnerfyllan Gamla vrakbåtar – krav på båtregister och skrotavgifter Tömningsförbud till havet för båttoaletter Kommuner som kastar ut båtägare från kommunalt ägda hamnar Förbud mot zink i bottenfärger Oro i det organiserade båtlivet – sammanslagning eller inte?

OK, det här räcker en stund, det finns flera områden men som ni ser finns anledningar till en rad motsättningar och bataljer.
Det finns dock små, små ljusa kanter på de mörka molnen. Några av rebellerna mot myndigheterna har gett sig attan på att slåss mot de märkliga och tokiga påfunden för svenskt båtliv.
SBU:s miljökommitté är en av dem. I sitt remissvar sätter SBU efter miljökommitténs utredning ordentligt ned foten om toatömningen och dömer ut Transportstyrelsens utredning efter noter…
Sedan fortsätter SBU av bara farten och ger 0,2-lagen en hård känga; den borde aldrig ha införts.

En kommun lyser klart i det politiska mörkret. Det är Helsingborg som via sitt hamnbolag helt sonika skänker båthamnen till den båtklubb som håller till där.
En annan ljuspunkt i den marina tillvaron står faktiskt Kemikalieinspektionen för som plötsligt förklarat att nu är det OK med kopparbaserade färger även i Östersjön – kanske var detta för att motverka den chock som zinkförbudet åstadkom.
För att inte mungiporna skall hamna i något permanent nedåtriktat läge kan jag inte undanhålla er min kära läsare följande:

Lars Hässler, känd seglare och författare, vill starta en kampanj. Den skall handla om att göra Sveriges flagga tvåtungad – att användas på fritidsbåtar.
Förlåt, men räcker det inte med att tala med en tunga?

Som sagt, krutröken lägrar sig över en miljon människors fritidsliv. Låt oss hoppas att det till slut ändå handlar om lösa skott och inte projektiler.
PS. Om ni vill läsa den ”vitbok” som tagits fram mot 0,2-lagen finns den på www.båtfolket.se

Kommentarer

Bertil Ludwig 22:52:35 2012-02-29

Jag önskar så att jag fick se en livaktig och intressant diskussion i de ämnen som Lasse B så ofta tar upp. Istället för att idiotförklara allt och alla som inte delar hans uppfattning vore det intressant om en dialog fördes. Att upprepat tjata om att det bara handlar om bajskorvar i vattnet är både en förenkling och ointressant. Det vore som jag ser det intressant om ett forum öppnades där en vettig och saklig dialog kan föras gärna då med fler debattörer för att åtminstone ge oss medlemmar en chans att förstå och ta ställning.

Trött på Storebror. 17:28:45 2012-03-07

Tack Lasse.
Äntligen slut på appeasment-politiken? Det fungerar inte att försöka samförstånd och eftergifter, båtfolket blir ju fullständigt överkörda av Myndigheter, Stat och Kommun.

Vi måste sätta hårt mot hårt, nagelfara och granska, och visa alla båtmänniskor i Sverige VILKA politiker vi kan lita på, och vilka vi definitivt bör stryka kommande val!

Lasse L 10:10:46 2012-03-08

Många är kritiska till Vitboken.
Att kalla en sida för "båtfolket" när man inte representerar hela "folket" är i mina ögon felaktigt.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=428278

Jim Huzell 23:30:19 2012-03-08

Vi på Båtfolket.se deltar inte i grälet på Maringuiden överhuvudtaget. Väldigt lite av fakta och några få som håller på med massor av pajkastning medan en och annan försöker sansa till det lite. Ser ingen seriös kritik av vår Vitbok. Förstår heller inte kritiken mot vårt namn. Inte konstigare än att det finns en dagstidning i Eskilstuna med namnet "Folket" och SMC’s tidning heter "MC-folket" och även om jag kör MC är jag inte med där. Vi är ett ytterst seröst menande grupp backade av kunnande och erfarenheter från framstående sjörättsjurister, andra pålästa akademiker och inte minst massor av duktigt sjöfolk. Vi har stöd för vår sak av sjöpoliser och t.o.m nykterister! Vi kommer att hålla oss till fakta och avstår "floskel-grälen". Lagar skall byggas på fakta – inte tyckande.

Henrik 19:40:47 2012-03-09

Besökte båtmässan förra helgen, och träffade där en företrädare för båtfolket.se. Han berättade ivrigt att jag numer kan bli fälld för sjöfylleri, om jag bara håller i en förtöjningstamp med mer än 0,2 promille i blodet. Skrattretande! Företrädaren alltså… Jag frågade nyfiket om det finns några rättsfall på det. Han kunde inte direkt referera till något, men hänvisade till en hemsida. Där hittar man rubriken "rättsfall". Det man hittar är dock bara båtfolkets egna tolkningar av domarna, alltså inte vad rätten ansåg. Där kan man verkligen snacka om tyckande…

Mad Max 23:33:45 2012-03-09

Till Jim: "Ljungbergaren" som grälar friskt på Maringuiden står som representant i båtfolkets monter.

Jim Huzell 12:25:41 2012-03-12

@ Mad Max. Det är riktigt att "Ljungbergaren" var med på mässan. Vi hade några externa supporters till vår gemensamma sak som hjälpte till i montern. Han är givetvis en fri människa att uttala sig och att delta i debatter som han vill men gör det inte under Båtfolkets namn. Han driver ett helt eget forum. Vad vi i Båtfolket står för framgår av vår webbsida, i vår vitbok samt inlägg signerade någon av oss i styrelsen. Du kommer att se uttalanden och utspel från branschföretag, organisationer och individer som stödjer oss men där vi inte alltid ömsesidigt har en lika uppfattning om metoder och heller inte har exakt samma mål. Det som förenar oss är att vi ser 0.2 lagen som orimlig, att den inte vilar på saklig grund och att den måste göras om och anpassas till båtlivets förutsättningar.

Göran Gabrielsson 18:40:54 2012-03-14

– Du har rätt Lasse L.., "båtfolket.se" representerar ju egentligen inte hela "folket", -utan bara oss stackare som har oturen att ha båtar som går över 15 knop eller är över 10 m ! 😀

ulf ellnebrant 16:01:42 2012-03-15

Lagen om 0,2 är orimlig, och den vilar inte på saklig grund utan handlar helt enkelt om tyckande bara.
Att den skall göras om är det väl ingen tvekan om. Ett havsverk som aldrig skulle kommit till.

RainerQ 20:39:13 2012-05-20

Alkohol och körning (bil, båt eller någonting annat) passar inte ihop. Det är bra med 0,2 0/00!

Ola Ljungberg 11:48:32 2012-05-29

Till RainerQ. Som att säga att alkohol och gång-trafik hör inte ihop.

”Klart skepp!”

”Så lyder det ombord på ett örlogsfartyg när det gör sig redo för strid. Kanske är det ropet som bör ljuda runt om i Båtlivssverige. Det fria livet på hav, i sjöar och skärgårdar, hotas av ett bombardemang av lagar, förordningar och regler som dessvärre oftast lider stor brist på kännedom eller kunskap om vad båtliv egentligen är.
Låter det här bombastiskt?

Jag skriker ”Klart Skepp” ändå.

I Sveriges Riksdag skrivs det motioner mot (obs!) båtlivet som aldrig förr. Andra myndigheter tar fram märkliga och bisarra förordningar som alla har det gemensamt att de tar bort det personliga ansvaret och i stället – ofta – nykriminaliserar oss.
Ta till exempel 0,2 promilleregeln om sjöfylleri.
Under senaste 30 åren har det sammanlagt lämnats in 71 motioner till Riksdagen i detta ämne. I huvuddelen av dem utpekas båtmänniskorna som asberusade, ansvarslösa och allmänt farliga för omgivningen. Hårda tag vill man ha…
Ofta blandar motionärerna samman båt och bil med häpnadsväckande resultat…
Sjöfyllerimotionerna fortsätter. Men nu verkar det faktiskt som om det finns en del som vill veta vad resultatet av fyllelagarna egentligen blivit.
Ofta talas det om ”gott sjömanskap” i motionerna.
Sanningen är att det inte finns någon klar och tydlig definition av det uttrycket. År 1914 skrev kommendörkaptenen Emil Smith följande definition i sin bok, Nautisk Ordbok:
”Sjömanskap; de egenskaper som böra pryda en sjöman, eller fullständig kännedom om det, som rör fartygs rigg och skötsel”.
Inte blir man klokare av det…
Ändå förekommer uttrycket ”gott sjömanskap” även i juridiska sammanhang.

Jegreliusinstitutet för Grön Kemi har på Naturvårdsverket uppdrag tittat närmare på båtfolkets toabekymmer. Jag skall bara saxa en enda mening ur denna stora rapport:
”…det är inte en båtfråga utan en landfråga då endast ca 25 000 båttoaletter regelbundet användes. Detta motsvarar endast 3 (tre) procent av den totala fritidsbåtflottan i Sverige 2010.”
Vem snackade om att slå ihjäl flugor med stekpannan?

Slutligen, det sägs att vi båtmänniskor struntar i vad saker och ting kostar när det gäller båten. Läs artikeln i detta nummer om priser på motordelar – det finns uppenbarligen företag som verkligen tagit till sig den sanningen…

Kommentarer

Jim Huzell 21:09:32 2011-12-01

Visste inte att det var så många motioner om oss asberusade 🙂 När man gräver i detta upptäcker man dessutom mer fakta. Sedan sänkningen 1990 från 0.5 promille till 0.2 har man inte kunnat verifiera någon som helst effekt på olyckor/risker. Verifierat av Transportstyrelsen! I USA får kommersiella piloter flyga passagerare med 04 promille eftersom det inte anses föreligga någon risk! Allt medan denna glädjedödande lag skall tvinga mig att drika Lokavatten med syntetiska smakämnen – för att undvika bli kriminell! Vilken onödig och rättsosäker lag detta är!

Jim Huzell 21:10:19 2011-12-01

menade säkningen 0.5 till 0.2 för bil …

Peter Eriksson 08:52:17 2011-12-02

Om du byter ut din Loka mot ett glas vin och en starköl till maten så kan du utan problem köra både bil och båt hem en timme efter middan. Helt lagligt dessutom. Beroende på hur stor kroppshydda du har kan du säkert dricka mer eftersom förbränningen av alkohol har att göra med hur stor kroppsvolym du har. Att en del tycket att lagen är onödig har jag full förståelse för, men att den skulle vara rättsosäker begriper jag inte.

Jim Huzell 15:59:38 2011-12-02

Lagen är ju skriven som om båtar är bilar. Hur kan ordningsmakten avgöra vem som för tillfället är befälhavare? Hur skall man avgöra hur många/vilka det krävs för att navigeta båten (och som måste vara nyktra)? Hur skall man vid ett provtilfälle avgöra om en båt kan gå mer än 15 knop. Finns ju redan skrämmande rättsfall om detta med 20-80.000 kronor i böter!

Ola Ljungberg 18:35:50 2011-12-05

90tkr i böter finns en dom på. Båtar anser politiker och domstolar vara lika farliga om någon tagit ett par pilsner. Även segelbåtar. Fantastisk lag. Mitt omdöme och ansvar är helt centraliserat till Rosenbad. Även fast jag har förtöjningarna fast i bryggan. Bra artikel Lasse.

Peter Eriksson 21:49:36 2011-12-05

Just meningen om att" den som fullgör en väsentlig uppgift för navigationen", eller hur den lyder, tar ju sikte på att det är skillnad mellan bil och båt. Flera gånger då jag varit ute med båten har mina barn fått styra. Men är det dom som varit befälhavare då? Naturligvis inte. Lagen är ju skriven så att man inte ska kunna skylla på en, förvisso nykter, men kanske helt novis på sjön men som man placerat vid rodret. På er verkar det som att polisen eller KVB kan bestämma vilka som ska fällas i en domstol. Det är faktiskt åklagaren som ska bevisa att t.ex som ni säger, ALLA i en besättning haft en sån påverkan att samtliga fällts för sjöfylleri. Skulle vara intressant om det finns några domar där fler en en person fällts i alla instanser.Det är också åklagaren som ska bevisa att båten kan göra minst 15 knop. Dagsböter sätts i förhållande till den inkomst man har.Jag tror maxbeloppet är 150.000. Antalet bestäms av rättspraxis.

Alexander Larsson 20:36:06 2011-12-13

Hej,
Jag lämnade några korta kommenterar till delar av denna artikel här: http://blogg.sjofartsjuristen.se/#post3

Ola Ljungberg 00:51:59 2012-01-11

Lagen är rättsosäker då den lämnar utrymme för allehanda saker, som i fallet "Anders" som finns på http://www.alltom02promillepasjon.se/
Sedan som Lasse skriver i en annan artikel om"gott sjömanskap" som ska göra att man inte ska drabbas av vindkantring etc..hur då och definiera "gott sjömanskap" ?

Markus Berggren 11:58:45 2012-02-22

Varför skulle det vara okej att vara onykter när man framför ett fordon?
Vad är så speciellt med att köra båt påverkad, låter som om alla på sjön är fyllon och a-lagare när man läser dessa insändare. Börjar allvarligt skämmas för att jag äger en båt när man ser sånt här, hur kan det vara okej att köra full?!
Jag ser det som en självklarhet att man ska vara nykter och till sitt sinnes fulla förstånd när man sätter sig bakom ratten, hur många har inte förolyckats pga. sjöfylleri?
Tycker ni verkligen att detta är okej, att en full båtförare rammar andra?
Lyckligtvis är det ju oftast så att den fulle drattar i själv och drunknar, no harm done, men många andra har fått lida för att "någon" ska få sin hutt.

Sneseglaren 13:19:09 2012-02-22

@ Marcus. Åsikter är fritt men meningslöst att debattera med en som är varken påläst eller relevant i sina uttalanden. Din retorik är så usel så DU borde skämmas för det istället. Så min retoriska fråga: Hur kan det vara okey att ha åsikter om något man inte begriper och tycker du verkligen det är okey att en båtförare rammas överhuvudtaget?

Mats Jansson 21:56:56 2012-02-22

Sneseglaren har ju verkligen sin retorik klar, tycker man inte likaledes begriper man ingenting. Det jag inte heller begriper är varför det överhuvudtaget klagas på denna
lag ang alkohol och båtkörning. Måste väl vara den enklaste sak i världen att ligga still om man vill äta gott
och konsumera alkoholhaltiga drycker.Det är ju som bekant
väldigt skönt att befinna sig på sjön.

Sneseglaren 23:33:04 2012-02-22

Visst Mats. Ditt val, din åsikt. Inte min. I princip ingen båtägare i spannet 0.2 till 1 promille är farlig för andra. Finns alltså forskning, mätbara data och statistik samt domar som styrker det. Om man sedan vill tycka att jorden är platt står det var och en fritt

Skepparn 20:32:34 2012-02-27

@Mats Jansson:

…och om du aldrig någonsin råkat ut för att behöva flytta din båt eller ankra om efter att du ätit middag kan du helt enkelt inte vara särskilt erfaren.

Glöm det med nya tramslagen. Du är i så fall sjöfyllerist och döms hårt.

Eller får vänta tills det blir så illa att du riskerar haveri, då du kan hävda nöd.

Skepparn 20:38:04 2012-02-27

Om du vistas på en båt som "gissningsvis" gör mer än 15 knop om motorn är igång och som INTE ligger 1. förtöjd 2. för ankar eller 3. på grund med mer än 0,2 promille är den "i bruk" och du är per definition sjöfyllerist. D v s även om du inte kan rå för anledningen. Orimligt.

Dessutojm provkör inte KBV och polisen båtarna. Enligt lag gäller 15 knop i blnakvatten. Rätten godtar gissningar från KBV och polis, och folk döms även om båten är trasig. Och ja, det finns rättsfall på att man skiter i rättssäkerheten på detta sätt.

Lagen är en parodi. KBV har förbrukat allt förtroende då de begår rena rättsövergrepp. Tyvärr med statens goda minne.

Henrik 12:54:02 2012-03-01

@skepparn: Nu har du fel. Polis och KBV får provköra båtar där föraren är misstänkt för sjöfylleri. Detta efter beslut av förundersökningsledaren. Alltså, det är inte fråga om gissningar. Vad rätten dömer, har varken KBV eller polis med att göra. De rapporterar ett misstänkt brott, rätten dömer. Läs på lite om det svenska rättssystemet… Därför kan man inte påstå att KBV och polis begår rättsövergrepp, eftersom det är rätten som dömer. Är man inte nöjd med domen så kan man överklaga den. Det är också så att det är våra folkvalda politiker som beslutar om lagar, inte enskilda myndigheter.

Sen får du förtydliga första stycket i ditt inlägg: "Om du vistas på en båt…" Ja kör du inte båten eller ingår i säkerhetsbesättningen kan Du va hur full Du vill.
"…inte kan rå för anledningen". Anledningen till vad? Att Du är ombord? Eller att båten ligger och driver? Jag förstår inte vad Du menar. Hade Du suttit i en rättegång hade du nog fått förklara Dig lite närmare.

Hur som helst är det en intressant debatt! Frågan man inte ställer sig är varför lagen kom till? Kan det vara så att det är en viss typ av människor som ställt det lite för andra? Bevisligen har det förekommit en del fylleri i vissa områden. Buskörning, vårdslöshet, ibland med olyckor som följd. Den typen av "båtfolk", som åker snabbgående motorbåtar, kraftigt berusade, kanske har ställt till det för den gamla. Jag säger inte de är många, men det kanske har hänt tillräckligt mycket för att den nya lagstiftningen skulle komma till.

Peter Eriksson 00:38:41 2012-03-02

Nu spekulerar jag bara, men jag tror inte att lagen kommit till pga av ett antal nykterister i riksdagen "tvingat" alla andra riksdagsmän att införa en lag som "alla" båtmänniskor ogillar. Med tanke på hur många båtmänniskor det finns i Sverige verkar det högst orimligt att en riksdagsman, som är beroende av att folk röstar på honom, skulle ställa sig bakom en lag som bara stöds av ett gäng "nykterist talibaner". Tänk efter själv, hur många nykterister känner du?
Jag tror att attityderna förändras och folk som har allt finare och dyrare båtar inte tycker att det är så kul att någon kommer insladdande i gästhamnen med strax under en promille i blodet. Själv har mitt behov av att köra båt med en starköl i handen kraftigt reducerats med åren. Jag har numera inga problem med att vänta med det tills jag ligger still.

Ibland uppstår det praktfulla kollisioner mellan olika myndigheter här i landet. Den ena myndigheten vet inte vad en andra beslutat och handlar efter eget omdöme. En sådan kollision har drabbat Sandö Hamn på västkusten. Miljödomstolen sa nej till kreosotstolpar vid bryggorna i klubbens hamn. Alla andra myndigheter, kommun, länsstyrelse, Kemikalieinspektion och EU sa ja.

Man kan försiktigt undra – hur är det med innanläsningen i rättsväsendet?

Nu måste Högsta Domstolen (!) besluta om båtklubben skall få prövningstillstånd för att dra alltsammans inför domstolen igen.

Det är inte utan det svindlar till lite grann när man funderar över detta.

Register
Så en annan märklig grej; regeringen bad Naturvårdsverket fundera över en strategi och åtgärder för att ta hand om gamla vrak efter fritidsbåtar.

Självklart dök förslag om fritidsbåtregister upp igen – ibland kan man undra över om idiotiska förslag är lösningen på en av livets gåtor; förslagen har tydligen ett evigt liv…

Ända sedan 30-talet i förra århundradet har ett antal makthavare haft detta register som den verkligt ”våta drömmen”.

Dessutom, är det någon som kan tala hur gammal en glasfiberarmerad plastbåt kan bli? Naturvårdsverket kan det inte, därför kör de fram registerdrömmen…

Hur själva omhändertagandet av de gamla vraken skall ske – det finns idag bara ett fåtal – kan kanske bli en födkrok för någon företagsam person. Sådana inrättningar har ju redan startat (Båtskroten på Muskö).

Utan registertvång.
Till sist, ett antal beslutsfattare i kustkommunerna på Västkusten har tydligen drabbats av svårartad girighet,

Gästhamnsavgifter, dagavgifter och elavgifter har chockhöjts. Detta utan att service blivit för fem öre bättre.

Vi talar rejäla höjningar, att till exempel ligga en natt i Hamburgsund kostar med elavgift 360 kr. Troligen kommer den gästbåten aldrig mera till den hamnen…

Kommentarer

sjöfyllerilagen på facebook 20:24:50 2011-11-10

En grupp vars syfte är att utöva påtryckning för en justering av den sjöfyllerilag som slår fel och skjuter högt över målet. Ett hastverk som tillkommit för att lugna en okunnig opinion skapad av hysteriska sensationsjagande kvällstidningar.
Att man har en gräns för påverkan är absolut bra, denna lag är dock inte baserad på verkligheten utan på pop…ulistiska gissningar. Utbildningskrav för förare av stora och/eller snabba båtar ger större effekt utan att sabotera normala människors semesterfirande och hamnkrogarnas överlevnadsmöjligheter. Denna lag är FEL och måste justeras!
http://www.facebook.com/#!/groups/198160173575380/

För att nå rätt destination måste du ha en rätt kurs och sedan följa den. Det är enkelt uttryckt en av båtlivets absoluta sanningar. Överfört skulle samma sak kunna gälla för den politik som styr och reglerar villkoren för vårt båtliv.

Men, uppriktigt sagt, någon sådan ”rättvisande kurs” finns inte. Istället virrar ”rorsmännen” runt utan att egentligen veta åt vilket håll rätt kurs ligger.
Jag pratar förstås om bristen på en sammanhållen policy för det svenska båtlivet. En policy vi alla skall verka för och som ligger till grund för behövliga åtgärder.
Policyn finns inte.
Därför blir det förstås ett hattande hit och dit, motstridiga bestämmelser, bristande samarbete och – snart – kaos på riktigt.
Tala om att köra rätt upp på grund…

När jag i ett samtal med en makthavare påtalade bristen av en sammanhållande myndighet för det svenska båtlivet, möttes jag av ett hånskratt i luren: det kommer aldrig att ske…
Förmodligen är det gamla fördomar som grumlar farvattnen. Båtliv, det är lyxbåtar i mångmiljonklassen, gin och tonic och lättklädda damer…
Jag tycker att 1 000 000 arbetstimmar av ideellt arbete, utfört av entusiastiska båtmänniskor, är något som borde få skrivbordsexperterna att sätta morronfikat i vrångstrupen.
Det finns emellertid ett problem –ett stort sådant – vem skall ta fram denna så behövliga båtpolicy?
Finns det någon myndighet, något departement inom regeringen som klarar av det?
Ursäkta, men jag får lätt svindel vid bara tanken.

Mitt förslag:
Låt de stora ideella båtorganisationerna tillsammans arbeta fram en policy och gör sedan denna till lag.
Det borde inte vara så svårt för våra beslutsfattare.

Ibland undrar jag vad det är som pågår här i landet. Om jag inte är alltför nojig – det kan ju vara fallet – så har en rad jurister, myndigheter och politiker gett sig bara den på att göra livet surt för oss utövare av svenskt båtliv.

Den senaste fronten öppnades häromdagen på västkusten. Miljööverdomstolen – som sitter i Stockholm – sa blankt nej till Sandö Hamns begäran om överklagan av ett beslut i miljödomstolen i Vänersborg. Saken gäller de gamla telegrafstolparna.

OK, det har herrarna – det är nog mest sådana – all rätt till. Men sättet de nobbade klubben på var minst sagt otrevligt.

Inga stolpar i sjön och hör sen…

Att EU sagt ja brydde sig dessa höga herrar inte ett dugg om. Någon förklaring till detta så kallade beslut fick inte klubben.

Så till nästa juridiska stolpskott; den märkliga toafrågan. Nu visar det sig att Transportstyrelsen vill ha alltför stränga paragrafer med i lagen om stopp för toautsläpp.
Aja baja, sa juristerna i Näringsdepartementet och fick Transportstyrelsen att stoppa en ny remissrunda om tolagen.
För hårda bud enligt EU-bestämmelser…

På en något lägre – politiskt och juridiskt – nivå pågår ett annat krig mot båtlivet. Det är mäktiga ekonomiska intressen som håller på att köpa upp kommunalt ägda fritidsbåthamnar runt våra kuster.
OK, det har herrarna rätt att göra. Men det är störande att de ideella båtklubbarna, många med taskiga arrendekontrakt på sina hamnar, som råkar illa ut.
Pengakåta kommungubbar – det är nog mest sådana – ser chansen att göra en hacka…
Att klubben blir av med de hamninvestesteringar den gjort där struntar man blankt i.
Klubbmedlarna kan ju få tillbaka sin båtplats ändå. Fast då har priset på den mångdubblats flera gånger om…

Slutligen ett krig som jag helhjärtat ställer upp på:
Kriget mot svåra olyckor i fritidsbåtlivet. Regeringen har gett Transportstyrelsen jobbet att ta fram strategier för ett säkrare båtliv.
Jag står på den barrikaden och hurrar!
En lite fråga bara; är inte detta ett jobb för Sjösäkerhetsrådet?

Kommentarer

Ola Ljungberg 17:35:44 2011-05-20

Våra förtroendevalda är inte kompetenta i båtfrågor, det har de visat med den nya pilsnerlagen.
De visste att:
Flytvästar räddar mer liv.
Kammarrätt/Hovrätt/Polis m.fl dömde ut lagen.
Att olyckorna sker där det inte går att övervaka, insjöar
Olyckorna sker med små båtar.
De har således inget genuint intresse av att öka sjösäkerheten, och om, hur ska det gå till med det väldigt låga antal av olyckor som sker?. Till vilka kostnader då?
Så absolut! låt Sjösäkerhetsrådet arbeta med det de är till för, som namnet antyder.
www.alltom02promillepasjon.se

Magnus 20:37:52 2011-05-25

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article13082059.ab

Svenskt båtliv berör minst 2,5 miljoner svenskar. Det är bevisligen en mycket positiv företeelse och ändå – svenska myndigheter lägger pannorna i djupa veck i sitt arbete med att försvåra, ja till och med kriminalisera utövandet av denna folkrörelse. Hittar dessa maktutövare inte några verkliga skäl för sina åtgärder uppfinner de helt enkelt sådana.

Dessutom, vad skulle svenska folket säga om det plötsligt dök upp tungt beväpnade parkeringsvakter i supersnabba bilar på vägarna för att vid sidan om den reguljära polismakten jaga syndare?

Parkeringsvakter som inte ens kan mäta farter på regelrätt sätt.

Varför fick inte Sjöfartsverket behålla sitt ansvar för båtlivet? Varför stjälpa över det på en institution som måste uppfinna nya avgifter hela tiden för att kunna ge personalen löner och dessutom fylla statskassan med minst sagt märkliga pålagor från båtlivsutövarna?

Var finns de positiva åtgärderna? Var finns till exempel vettiga regler för anläggandet av nya hamnar för fritidsbåtar?

OK, det finns en positiv åtgärd: ”LOVA-bidraget”.
Men som vanligt är denna positiva grej omgärdad av en massiv byråkrati som gör att många små båtklubbar missar.

Förresten, varför måste en gästande båt betala dubbelt så hög moms jämfört med en gästande bilturist?

Varför slirar myndigheter av olika slag undan sitt ansvar då det gäller att ta med båtlivets organisationer i statliga utredningar? Trots att man från början stolt förklarat att just denna utredning skall minsann ske i samarbete med båtfolket…

Men den kanske allra största hjälpen myndigheterna kan ge det svenska båtlivet är att sluta med ofoget att i alla möjliga situationer skuldbelägga dess utövare.

Idioter och busar på sjön finns förvisso även på sjön. Men de är väldigt få jämfört med samhället i övrigt.

Kanske något att ha i minnet…
Med detta sagt, här några förslag till åtgärder som – åtminstone hos mig – inte har någon negativ klang:

– Gör Sjöfartsverket åter ansvarigt för båtlivsfrågor
– Gör momsen lika för även för båtturister
– Öka LOVA-bidraget och lätta på byråkratin
– Ge Sjöpolisen de resurser den behöver för sitt jobb
– Lätta på byråkratin kring hamnanläggningar för fritidsbåtar
– Glöm inte båtlivsorganisationerna i statliga utredningar.

Listan kan förstås göras mycket längre…

Kommentarer

Jörgen 17:54:52 2011-04-16

Det är synd att Lasse B väljer att profilera sig enbart utifråg grovt provocerande foruleringar (tillika ofta missvisande) istället för med genomtänkta arguent och kreativa synpunkter.

Jörgen

Per 20:40:35 2011-04-16

Tycker definitivt det är genomtänkt och du, Jörgen, kolla de sista sex punkterna. Det kallar jag kreativa synpunkter!

Keep on Lasse!

Ola 18:57:41 2011-04-19

Anser Lasse är klockren.
Synpunkter är ju meningslöst i detta DDR land som KBV backar upp.

Björn Molin 17:30:28 2011-09-20

Beväpnade Lapplisor eller kanske sätta in Hemvärnet mot medborgare i stora, dyra båtar är naturligtvis bara ironi. Frågan är dock varför framgångsrika män i medelåldern med stora båtar är så illa sedda av samhället? Varför är det ok att sätta in Kustbevakningen mot dem. Borde inte debatten handla om dem som råkar illa ut i båtlivet, män i den övre medelåldern i en roddbåt med för mycket innanför den saknade flytvästen och med gylfen på vid gavel?

Ola Ljungberg 10:47:26 2011-12-27

KBV = Skärgårdens lapplisor.
www.hejakustbevakningen.se
Före pilsnerlagen såg man upp till KBV på sjön. Nu..ja, vad tycker man om en myndighet som på bästa STASI-maner backar upp en vansinnes-lag mot bättre vetande enbart för sitt existensberättigande? Namnet Skärgårdens lapplisor mycket passande.

Martin 20:37:30 2011-12-28

Kan någon informera mig om vad vi i dagens läge har Kustbevakningen till?
Polisarbete (om så på sjön) skall naturligtvis skötas av de som har utbildning till denna syssla.
Oljesanering borde skötas av ett räddningsverk som också kunde ha andra räddningsuppgifter på sjön.
Jag äter på en lunch restaurang nära en Kustbevakningsstation. Med jämna mellan rum intar även personal från Kustbevakningen sitt dagliga mål här. För säkerhetsskull bär de pistol, batong och pepparspray. Det sistnämnda kanske de använder för att krydda maten men i övrigt har jag svårt att förstå nyttan av denna utrustning.
Patetiskt och skrämmande!
Lägg ner denna ytterst kostsamma lekstuga och satsa pengarna på Polisen och ett räddningsverk!

Martin

Ibland häpnar jag, rättare, jag borde inte göra det men… Hur kan en kollega (?) få statliga medel för ”fritidbåtsändamål…” att bli potentiellt skadliga miljösubventioner? Det är så tokigt att både gråt och skratt fastnar i halsen.

Det är tidningen Neo – som jag aldrig tidigare hört talats om – och gratisblaskan Metro som framför detta märkliga påstående med jätterubriker i den senare publikationen.
OK, i vissa delar av reportaget finns sanningar som inte behöver bestridas, anslag för överfiskning, konstgödsel, exportbidrag för jordbruksbidrag med mera även om också dessa kan få kaffet att fastna i halsen på en del. Men fritidsbåtsändamål…
Man kan undra om vissa reportrar förlorat förmåga att läsa. Det anslag som heter fritidsbåtsändamål består till större delen av pengar till sjöräddning, en stor del enligt internationella åtagande och pengar för utprickning med mera.

Miljöförstörande?
Okunskapen är ibland förfärande. Att sedan en känd miljöpolitiker (Maria Wetterstrand) har jobbat tillsammans med reportern gör sannerligen inte saken bättre.
Häromdagen kom så Transportstyrelsen sedan länge efterlysta undersökning av fritidsbåtlivet.
Det blir fler och fler båtar, hela 881 000 stycken.
Ett märkligt faktum går att dra fram ur siffermassorna. Hela 86,8 procent av fritidsbåtflottan – det är fler än 800 000 – saknar fast toalett ombord.
Ställ detta faktum mot regeringens och Transportstyrelsens kommande förbud för toatömning från fritidsbåtarnas toatankar.
Tala om att slå ihjäl flugor med stekpannan…
Svenska Båtunionen har i åratal krävt flera fasta toaletter i de mer frekventerade naturhamnarna – oftast utan resultat…

Så en annan sak, en kampanj som sedan en tid pågått på västkusten om ”att göra mera affärer av båtlivet” börjar nu märkas på en del håll.
I Tanums kommun – en kommun med massor av båtplatser för fritidsbåtar – har kommunledningen beslutat höja avgifterna för de fasta platserna.
Med hur mycket undrar ni?
Jag kan berätta:
Över 100 procent!
Priset för en plats för en eka steg från 2 000 kr per år till över 4 000 kr per år.
Vad blir resultatet? Jo, många äldre, pensionärer till exempel, måste lämna från sig sina platser.
Höjningen är ett direkt resultat av år av eftersatt underhåll.
Färre båtar ger väl färre affärer?

Kommentarer

Micke 22:42:40 2011-03-23

Någon som vet om det finns någon form av bidrag för att köpa elbåt? funderar på att köra taxibåt som drivs enbart med el….

Varför får inte de som har nautisk kompetens bland våra politiker i riksdagen ”ta befälet” i båtlivsfrågorna? En salt sjökapten, en garvad kappseglare, en långseglare eller en vanlig Svensson som tillbringar somrarna i båt?

Om så varit fallet kanske den båtpolitiska bilden av fosterlandet inte varit fullt så stollig som den nu verkar vara.

Titta bara vad man hittat på i departement och verk:
– Jämfört biltrafik med båtliv och infört promillelagar på grund av detta.
– Gett kustbevakningen rätt att stoppa alla för alkotester
– Infört minst sagt märkliga bestämmelser om kring vad som gäller för fyllekörning.
– Beslutat införa toatömningsförbud utan hänsyn till fakta, ekonomi och genomförbarhet
– Infört hastighetsbegränsningar där två statliga verk inte är överens om hur farten ska mätas
– Gett kontrollmyndigheten Transportstyrelsen kontrolluppgifter men inte resurser att göra några kontroller (gäller till exempel CE-märkning av nya fritidsbåtar).
– Struntat i att läsa och lära av vad tillgänglig statistik faktiskt slår fast om det svenska båtlivet…

Det finns ett talesätt som säger att om efterlevnaden av en lag inte kan kontrolleras ska den lagen inte stiftas.
Vet man inte det i regeringen?

Vad blir då resultatet av denna osannolika soppa?
Svaret blir förstås att vanliga människor hamnar plötsligt i situationer där de blir kriminaliserade för bagateller!

Ännu en fråga; Är inte svenskt rättsväsen tillräckligt överlastat redan nu?
Att lägga tid på pilsnermål och lagstridiga bajskorvar verkar platsa bättre i en dålig Janne Vängmanfilm än i en domstol.

Sedan jag skrivit detta slog det mig; Att skilja båtlivsfrågorna från Sjöfartsverket var nog den största björntjänst den svenska regeringen Gett det svenska båtlivet…

Slutligen; om vi fått det båtkörkort Svenska Båtunionen länge har kämpat för och som regeringen placerat i långbänk hade förmodligen mycket av stolligheterna kunnat undvikas.

Kunskap är bättre än pilsnerpromille och bajs.

Kommentarer

Peter Eriksson 19:03:28 2010-11-30

Lasse, dina åsikter må vara sunda men ditt sätt att argumentera på är faktiskt kasst. De duger säkert bra på bryggan vid båtklubben, men imponerar nog föga på riksdagsmän och tjänstemän vid statliga verk.
Jag tror faktiskt att den uppfattas som oseriös och knappast något som ens behöver bemötas och så har debatten om sänkt alkoholgräns varit i den här tidningen sedan första början. Gnäll från fok som vill supa och köra båt samtidigt, kan man tycka. Jag har i allafall inte sett några vettiga och hållbara argument från några "tunga" namn innom SBU.

Olof Malmlöf 19:33:26 2010-11-30

Lasse må utrycka sig lite "raljerande" i i sak har han rätt i allt – utom kanske att det skulle behövas "båtkörkort". Just nu stiftas det många underliga lagar som saknar korrelation till FAKTA. Det blir att man blir "kriminell" för jag struntar i dessa lagar!!

Daniel 14:36:32 2011-01-07

Jag blir så trött på allt drabblande om förbud hit och dit. Tillhör den skaran som både åker snöskoter och seglar på sommaren och en sak är säker, inget har blivit till det bättre allt ska förbjudas för oss som sköter oss vare sig det är på vintern eller på sommaren. Så till slut orkar man inte lyssna utan man gör som man alltid har gjort tidigare och "åker man dit" får man betala och sen går det kanske 10 år innan nästa gång så får man betala igen… under mina kvarvarande 40 år kanske man får betala 4 ggr så får man slut ut det på en månadskostnad.

Ola 14:47:06 2011-02-20

Jag tycker om raljerandet, det ger lite humor åt vansinnet om detta.
"Kindpussar-snack" är inget för båtfolk.
Nu är det SM i förbud på sjön som gäller.
www.alltom02promillepasjon.se
"Gnäll från fok som vill supa och köra båt samtidigt"
Det stämmer ju delvis, nu enligt lagens mening så är alla "fyllerister" vid ett glas vin, dvs 0,2 promille, men inte i min realistiska värld där jag inte tror det är hälsosamt för demokratin att man skapar lagar på icke-problem.

Sören S 09:52:51 2013-08-01

Ang. toatömningsförbudet:
Lite tankar : Om jag köper en kubikmeter diesel och ägnar några dagar att elda upp detta i det fria så skulle jag sannolikt bli fälld för miljöbrott…
Om jag i stället häller samma soppa i min motorbåt och eldar upp soppan den vägen så är det ju helt OK.
Denna kubikmeter diesel förorenar ju miljön med diverse ej nedbrytbara saker.

Toalettavfall är ju inte så trevligt det heller det kan vi ju vara överens om. Jag är emot toatömning i kustnära vatten självklart men kan inte se att en toatank som töms några sjömil ut på fritt vatten skulle ha någon påverkan på vår miljö. Dock är innehållet biologiskt nedbrytbart och enligt min mening ett mycket mindre miljöproblem än all diesel som förbränns i båtmotorer.
Det ena utsläppet olagligt, det andra laglligt….
Hur var det gamla uttrycket?
"Sila mygg och svälja kameler"
Med vänlig hälsning Sören S

Kommer ni ihåg den gamle Wallenbergs klassiska replik när en tilläggning håll på att gå åt pipan i Sandhamn: – Sikta på något billigt! Just så har troligen våra politiker tänkt när de drivit genom det kommande förbudet mot fritidsbåtarnas toatömning i havet.

Det är billigare för stat och kommun att skicka det moraliska ansvaret för fosfor- och kvävenedskräpningen av främst Östersjön på oss båtägare. Den enskilde individen står sig slätt mot den statliga övermakten.
Dessutom ger det som bekant massor av publicitet.
Någon annan förklaring kan jag inte hitta till hemlighetsmakeriet runt de kommunala reningsverkens enorma utsläpp så fort det regnar en skvätt – se artikel här intill.
Det är som en läsare sa i telefonen till mig:
– Först måste jag tömma skiten i en kommunal behållare, sedan töms denna i reningsverket som i sin tur – när det regnar – tömmer tillbaka min skit i havet…
Snacka om att sila myggorna…

Att bygga om ledningsnät och reningsverk kostar skjortan. Billigare att rikta indignationen mot båtägarna och deras utsläpp – att dessa utsläpp utgör bara en tusendel av det totala svenska fosforutsläppet är däremot inte något att skrika högt om…
Det gäller ju att svälja kamelerna…

Snacket om att vi bajsar i badviken är både förnedrande och ärekränkande. Undersökningar – som görs kontinuerligt – visar att badvattnet vid våra badplatser till 99 procent håller en mycket hög kvalitet.
Transportstyrelsens påstående om att vi inte följt bestämmelser om utsläpp under flera år är också ena lögnen.
När argumenten tryter klämmer dessa myndighetspersoner tydligen till med vad som helst för att framstå som miljöns räddare.

På tal om något helt annat, tror våra kära grannar i väst att de kan fara fram hur som helst med sina ”ginpalats”? Den marina E-sexan stryker tätt intill bebyggelsen vid Gullholmen i Bohuslän och där är farten nedsatt till fem knop.
Antingen kan dessa norrmän – för det är dem det gäller – inte läsa eller också tror dom att fem knop bara gäller svenska båtar.
Bryggor, förtöjningar och båtar skadas oupphörligen av dessa tokstollars framfart. Kan de inte följa reglerna bör dom stanna hemma!
Säger jag som har hälften av min släkt på mammas sida i Norge…

Kommentarer

Lars Westberg 18:52:07 2010-09-23

Hej läste en artickel i DN angående gråvattenutsläpp från kryssningsfartyg , jag tycker man borde sanera yrkessjöfarten innan man ger sig på fritids båt flottan som möjligen är ute 4-5 veckor / år.
Tack för en bra tidning
Mvh Lars

Ps försöker skicka kopia

Sven Persson 11:00:21 2010-09-30

Har köpt en nytillverkad husbåt,visserligen av en amatör,då jag sitter i rullstol var detta den perfekta sommarnöjet..
men nu till baksidan DET GÅR INTE ATT FÖRSÄKRA HUSBÅTEN…..
Så ni andra handikappade som inte har bra ställt och ändå vill ut på sjön köp nån annan specialare. man försäkrar intew heller vattenskotrar heller som också är en bra handikapp sak…varför försäkrar man mopeder .motorcyklar …känns lite som om båtpolitiken är något som får stå tillbaka för mycket som verkar vara som man inte verkar förstå eller också så är det jag som tappat förståndet också?????????

Rolf Karlsson 13:30:54 2010-10-08

Intressant läsning, det där med sjöliv och alkohol. För inte så många år sedan var det en högre promillegräns på våra vägar också, men den sänktes. Det borde vara lika självklart med samma regler på sjön. Man skall inte köra båt med alkohol i kroppen, det är alla överns om – men var går gränsen? o,5promille verkar vara en acceptabel gräns – men bara på sjön, inte på våra vägar. Vore intressant med ett klargörande där från krönikör Bengtsson. Jag både seglar och åker husvagn på somrarna, och det känns overkligt att husvagnsägare skulle klaga över de promillegränser som finns på vägarna på samma sätt som båtfolket. Jag är övertygad om att också båtfolket inser att det enda vettiga när man är på sjön är att vara nykter – men det kommer nog at ta några år till. Attityder kan vara svåra att ändra…

Fredrik 13:00:23 2010-10-12

Tack Rolf Karlsson, äntligen någon med väldigt sunt förnuft.
Jag förstår inte heller varför båtliv och alkohol ska gå hand i hand, dom som påstår något annat bör nog se över sina alkohol vanor!!!
De som sedan försvarar det hela med att det skulle vara mer plats på sjön än på vägen, skulle jag vilja fråga om dom tänker likadant om tex deras barn eller dom själva badar i samma område det körs båt onyktert… tänk på det!!!

bengt johansson 10:27:58 2010-10-13

jag gjorde ungeför samma fundering som Du. Mina schablonmässiga kalkyler resulterade i att yrkessjöfarten släpper ut 100 gånger mer än fritidsbåtarna
Breddavoppen torde röra sig om 1000 ggr mer än fritidsbåtarna.
jag har tittat på södra skåne och farvattnen däromkring
men det hjälper inte att snacka skit här
SBU måste agera mer kraftfullt mot politikerna

André Palmblad 15:01:54 2010-11-24

Hej,

Jag är en flitig läsare av tidningen Båtliv och retar mig ofta på "Lasses Krönika" som nummer efter nummer upprepar samma sak. Nämligen andemeningen i att våra politiker och olika myndigheter är totalt stolliga för att dom inför promillegräns på sjön, vill införa lag på septitank och tömning i särskilda anläggningar istället för att släppa avföring direkt i våra vatten.

På något sätt känner jag att en krönikör borde vara en representant för åsikter som delas av majoriteten i unionen, inte krönikörens egna åsikter eller hans närmaste vänkrets. Speciellt inte om de strider mot majoritetens åsikter. Kanske fungerar det i en allmän tidning och visst fungerar provocerande journalistik ibland men definitivt inte i en organisation som ska representera medlemmar som båtunionen.

Både jag och de flesta jag talat med tycker nämligen att det är bra att man inför promillegräns på sjön. Jag har ofta stött på berusade personer vid rodret ute på sjön. Jag har otaliga gånger sett hur skepparen ombord tar en liten "knapp" precis då man kastat loss eller en burk starköl i ena handen och rodret i den andra. Jag tycker faktiskt inte att det är OK!

Personligen är jag mycket förtjust i både pilsner och whisky men det dricker jag efter att jag lagt till, aldrig när jag kastat loss.

Det skulle vara intressant att se statistik över hur många som förolyckas ute på sjön med en förhöjd promillehalt. Kanske skulle herr Krönikör titta på det?

Vidare vet vi alla att östersjön är övergödd vilket visar sig i form av en hemsk algblomning som tilltar varje sommar. Detta beror naturligtvis inte bara på att alla småbåtsägare släpper ut sitt kiss och bajs rakt ut i vär älskade skärgård men många bäckar små. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Om fritidshus med sjötomter och fritidsbåtar samlar upp sitt avlopp istället för att dumpa det i sjön, bidrar det till renare skärgård. Varför ställer skärgårdsstiftelsen ut bajamajor, eller är dom "stollar" dom också?

Sluta skriva sådant som enbart en absolut minoritet av båtunionens medlemmar delar, skriv sådant som är intressant, som speglar majoriteten av medlemmarnas åsikter.

Kanske är jag med i en organisation som är för alkohol på sjön och som inte vill dra sitt strå till stacken vad gäller att vårda Östersjön genom att ta hand om sitt avfall?

/MVH André Palmblad

Det skall villigt erkännas, den svenska kustbevakningen har, som organisation, fått sina slängar i den här spalten då och då. Men nu verkar det banne mig som det är närmast synd om samma organisation Uppenbarligen sitter KBV längst ut på den statliga stickan och måste ta hand om allt vad regering och riksdag hittar på.

Det finns dock ljuspunkter, läs om John Harrysson, sjöman och kustbevakare med perspektiv.

Värre är det förstås med miljöministern. Denne vill införa absolut tömningsförbud för toaavfall från fritidsbåtar – skäl: fosfor och kväve övergöder Östersjön. Böter och fängelse väntar syndaren.

Samtidigt tycker han att det räcker att snällt be den värste förorenaren – det svenska jordbruket – på frivillig väg minska tiotusenfalt värre utsläpp.

Luktar det politisk opportunism?

Förresten, sällan har en så kuslig verklighetsbeskrivning av svenskt båtliv och dess föroreningar getts som i de skäl samme minister anför för sitt toaförbud. Jag fick faktiskt gåshud – badar ju i vikar och till och med gästhamnar sommartid.

Men så kom jag på det, ministern har förstås en alldeles egen vik, långt borta från verkligheten där även Transportstyrelsen förmodligen badar.

Skönt.

För oss andra är det inga problem. Ingen skiter i viken och kissar gör vi ju bakom busken på ön.

Så har vi gjort länge vad än svartmålarna säger.

Så jag fortsätter med morrondoppet direkt från badbryggan – även i Hunnebostrands fina hamn.

Sällan smakar fikat så ljuvligt…

Glad båtsommar, förresten.

Kommentarer

Peter 19:33:45 2010-06-27

Jag har aldrig tänkt att råna en bank. Ingen i min bekantskapskrets är bankrånare. Ändå tycker jag det känns helt OK att det finns en lag som förbjuder bankrån.
Lasse har aldrig tömt toaletten i badviken och känner uppenbarligen ingen som gör det heller. Ändå är han helt emot att det finns en lag som säger att den som gör det får böta. Jag fattar liksom inte vitsen med det…?

Bengt Nordé 22:02:31 2010-07-05

Klipp ur Expressen 2010.07.05

Bajs i badvattnet på Roskildefestivalen
Roskildefestivalen har tvingats stänga en badplats efter att vattnet förorenats av festivalbesökare som uträttat sina behov i badvattnet, skriver norska Dagbladet på nätet.

Kanske dags att förbjuda badande också

Conny N 16:28:32 2010-07-06

Jag har aldrig upplevt männisokrs bajsande som ett problem i skärgården…. aldrig sett en bajskorv i badviken.

Känns som om man vill slå in öppna dörrar.
Och som svar till Peter. – Vi kan inte förbjuda allt.

Ljungbergarn 00:30:12 2010-11-25

Skitlarvigt!

Jaha, så har det hänt igen. Makthavarna struntar i det svenska båtlivet och dess organisationer. Först ”glömdes” vi bort i den famösa toautredningen (kanske lika bra förresten) och fick med andan i halsen på en eftermiddag göra jobb som andra haft månader på sig för… Sedan glömdes vi bort igen – nu i den stora mervärdesskatteutredningen. Bönder och pensionärers organisationer fick vara med hela vägen, secondhandföreningar likaså men inte de stora båtorganisationerna. Måste vi ta till hårdhandskarna och marschera i samlad trupp till regeringskansliet med knallskott och sirener för att få en ändring till stånd?

Momsen, detta snåriga och svårbegripliga begrepp blir sannerligen inte mera förståeligt i den nya svenska utredningen.
Hela grejen inbjuder till ”skatteplanering” – läs fiffel.
Om man var konspiratorisk skulle man säga att reglerna krånglats till enbart för att ge skattejurister och domstolar jobb i decennier framöver.
Men vi är inte konspiratoriska.
Däremot mäktigt förbannade för den nonchalans vi utsätts för.
Vi – det är Svenska Båtunionens mer än 900 båtklubbar med sammanlagt 160 000 medlemmar.

Om vi alla skjuter knallskott och blåser i sirenerna borde makthavarna åtminstone få en stunds huvudvärk, att de dessutom vaknar upp och noterar att en av landets största folkrörelser finns kanske är för mycket att begära.
Här intill finns två av de många kommentarer som nått redaktionen med anledning av min – och Svenska Båtunionens – inställning till det föreslagna toatömningsförbudet och införande av 0,2-promillegräns på sjön.
Den ena insändaren har förvisso fattat vad som skrivits medan den andre läst in sina egna åsikter i mina texter.
Låt oss slå fast en sak, en gång för alla, vi skall inte vara berusade på sjön och vi skall inte bajsa i badviken.
Vad som däremot är tokigt är myndigheters jämförelser och – ibland – flummiga tyckande.
Med minimal läsförmåga torde detta ha varit uppenbart…

Den nuvarande regeringen vill spendera flera hundra miljoner skattekronor på att förbjuda toatömning i havet. Det är sannerligen att ”slå ihjäl flugor med stekpannan”. Troligen kommer det inte att bli någon märkbar effekt alls i havets miljö, även om förbudet följs till hundra procent. Snacket att badvikarna skulle fyllas av toautsläpp är lika idiotiskt som kränkande mot båtfolket.

Nej, låt oss titta på vad som varje år händer i Bohusläns skärgårdar.
Ton efter ton, flera hundra ton, av skräp, plast, trasiga nät, oljedunkar, tombackar och ännu farligare grejer flyter från havet in och lägger sig i just badvikar och naturhamnar.
Städpatruller, många gånger från närbelägna båtklubbar, har släpat samman skiten under några vårmånader varje år.
Vad tror ni händer? Jo, nu dyker det upp någon ”taliban” och påstår att detta skräp kommer från fritidsbåtarna!
Dessbättre gick det snabbt att få tyst på den tokstollen.

Vad värre är, denna regering som säger sig värna om havets och skärgårdarnas miljö har helt sonika dragit in det ”städbidrag” som tidigare utbetalats till kustkommunerna. Det går inte att använda LOVA- pengar heller.
Men för det mycket fiktiva hot som fritidsbåtarnas toabekymmer utgör finns det tydligen hur mycket pengar som helst.
Transportstyrelsen – en mycket märklig organisation – som den senaste tiden gång på gång har gapat över för stora stycken, vidhåller att båtfolket går in i badviken med skiten.
Den stora och märkliga utredning man presenterat för regeringen blev det förstås bakläxa på.
Näringsdepartementet begärde förklaringar på sex punkter som förbryllat en rad remissinstanser.
Svaret blev – förstås – det som är skrivet är skrivet. Här ändras ingenting… Problematiken med 700 000 fritidsbåtar som helt saknar toalett avfärdas i en enda mening:

Gå iland när nöden kräver.
För oss som lagt ned stora pengar för att följa lagar och förordningar gäller det att ha rejält påfyllt i skeppskassan. Det är väl ingen som tror att tömningen blir gratis?
Det nämns redan summor på 200 till 300 kr per gång.
För att inte tala om köerna vid dessa tömningsstationer i de stora gästhamnarna.

Kommentarer

Lars-Åke Redéen 13:12:46 2010-05-20

Vi har fått kommentarer från "Per-Arne" med flera. Vi svarar gärna på sakliga frågor, under förutsättning att kommentarerna skickas in enligt samma princip som till tidningars insändarsidor. Det innebär att vi vill se namn (för- och efternamn) samt helst även E-mailadress (den kan mailas till info@batliv.se) på dem som kommenterar. Skribenter får gärna använda signatur på webben, men vi som redaktion ska veta vem vi debatterar med.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör Båtliv

Jonas Persson 08:30:23 2010-06-09

Hej!
Min erfarenhet efter ett antal år i skärgården, är att bäst vore att se till att det uppfördes fler torrdass på öar i skärgården som servas regelbundet.
Då skulle man också slippa trampa i skit på öarna från de tiotusentals båtar som inte har toalett installerad.
Detta skulle vara värt att lägga en peng på istället för att tvångsreglera de installationer som finns på en mindre del av båtpopulationen.
På det viset skulle man slå 2 flugor i en smäll (då jag tror att många skulle föredra att använda torrdass framför att sitta i båten) och också minska risken att trampa i skit så fort man lämnar stigarna.
Mvh/ Jonas

Lasse Bengtsson, nätkrönika, 2009-12-03

Det är egentligen skrattretande – om det inte varit så beklämmande – att följa den nuvarande regeringens hattande då det gäller nya påbud mot det svenska båtlivet.
Först, ingen skall vara onykter på sjön. Det gäller alla båtfarare, även gubbar i ekor och ungdomar i kanot.
När detta är sagt kan man med fog ställa frågan:
Vad sysslar dom med, dessa män och kvinnor som fått makt att styra och ställa?
Det går inte att jämställa båtar med bilar, ett faktum som det verkar var helt omöjligt för de styrande att ta till sig.
Båtar är i stort sett allt som flyter – lite grovt tillyxat.
Så är det inte på landsvägen.
Jag vet att det nu framlagda förslaget åstadkommit mycket funderande i regeringskansliet. Resultatet blev en kompromiss – en dålig sådan.
Kompromisser fungerar så i de flesta fall – varken bra eller dåligt.
Så kan det kanske bli; Kustbevakningen – som gärna vill ha 0,2 promillegränsen – får nu jobbet att jaga pilsnerberusade båtförare i tiometersbåtar med farter över 15 knop.
Jag hoppas att dom har både måttband, alkotester och loggar rätt kalibrerade.
Är båten 9,99 m lång och gör 14,9 knop blir det problem med sållningsprovet…
Därpå måste samma KBV:are testköra alla minde båtar för att kolla farten.
Är det längd överallt eller längd i vattenlinjen som gäller?
Smarta båtförsäljare kommer förstås att strypa motorn och tar bort en centimeter här och där.
Samma KBV:are skall också – om toaförbudet blir verklighet – försöka kolla om båtägaren verkligen tömt hålltanken i land…
Det blir en märklig sommar – tro mig.
Jag har ett förslag; låt regeringen ta förarbevis.
Det hjälper troligen inte men då kan dom inte längre skylla på okunskap.

Kommentarer

micko p 19:34:11 2010-02-27

är med dig hela vägen . bara för lite TV Kustbevakningen fick visa sig så vart de mer röritt och politikerna fick lite räcklam till sig så nu sitter vi en och samma båt . ingen vet inget men om man köper en liten segel båt så är det bara tuta och köra

Peter markstedt 08:53:45 2010-03-02

Kab det månne vara så att många av de bestämmande har snipliknande båtar under 9m och låga fartresurser? Samma fundering slog mig när samma bestämmare sågade förslaget på båtkörkortet som bla SBU varit med och tagit fram, kan det vara så att dessa bestämmare inte tror sig klara av att ta sin nautiska kompetens? Det kanske inkräktar på deras integritet. Sorgligt att vissa i SSRS inte har uppmärksammat problemet med att vissa enligt den nya lagen får fara fram helt utan verksamma regler, Fram för nyktra färder på sjön så att vi törs mötas!

Marklund 17:59:45 2010-03-08

Tack för din insats i debatten, dina inlägg är välgrundade och genomtänkta. Tänk om myndigheterna skulle få för sig att göra sållningsprov på småbarn för att de anses utgöra en väsentlig uppgift ombord.
Sen håller jag med dig om att det inte går att jämställa bilar och båtar. Båtar flyter ju det gör ju inte bilar, sen är ju bromssträckan kortare på sjön än på landsvägen, dessutom har man vissa tekniska lösningar på bilar som inte kommer i närheten av en erfaren fritidsskeppare.
Segla eller kör bil med omdömme.

Marklund 20:39:28 2010-03-08

Hej, kul med din retorik "Pilsner berusade båtförare", som hämtat från en -40 tals film. Inse att bestföredatumet har gått ut.
Marklund.

Peter Eriksson 06:21:11 2010-03-09

Lasse Bengtsson raljerar ofta i sina krönikor om landkrabbor som vill ha förbud mot att köra med alkohol i kroppen på sjön. Och visst har han rätt. De allra flesta av oss som är ute och kör båt på sommaren är just landkrabbor som dock tycker om att vara ute på sjön. Och jag ser ingen anledning till att man ska få vara full då man gör det. För mig är sjölivet förknippat med avkoppling och i det ingår självklart alkohol. Då jag har semester dricker jag mycket mer än i vanliga fall. Men då jag tänker tillbaka på mina år med båtsemestrar så är få gånger som jag kört båt berusad. Jag klarar inte av att navigera eller lägga till på ett säkert sätt då jag är onykter. Jag har små barn och en fru att ha ansvar för och tycker det är självklart att man inte sitter och dricker och kör båt samtidigt. Någonstans måste man ju börja. Då bilbälteslagen infördes så var det bara i framsätet som det krävdes från början. Många var emot den lagen också medans man nu ser det som helt självklart. Jag tror att man om några år inför samma regler för istort sett alla båtar.Bra tycker jag. Men bara för att lagen inte är heltäckande i dag betyder inte det att den är värdelös och bör förkastas i sin helhet.
Sluta märk ord Lasse och för en seriös debatt. Om man läser dina inlägg så verkar det som om du är en:1. Yrkesverksam sjöman 2. Aldrig nyttjar aklohol då du kör båt3. Aldrig tömt bajstanken i sjön. Ändå värnar du mer än de flesta om att andra människor skall få göra det. Verkar konstigt tycker jag

Y475 18:46:22 2010-03-10

Det går inte att jämföra fritidsbåtar med biltrafik. I biltrafik är marginalerna ofta på centimeternivå och det i i hastigheter på 120 km/h, det kräver ständig absolut fokus ovh reaktionsförmåga. I sjötrafik är det oftast många meter och mycket ofta sjömil mellan båtar. Gränsen vid 15 knop (vilket är mindre än 30 km/h) gör en jämförelse helt bisarr. Inför promillegräns på yrkessjöfart där den gör nytta men låt bli att kriminalisera en enkel båttur på min fritid

Hans (VO-60) Hjälmlund 20:24:32 2010-03-14

Peter markstedt – SSRS har på sin höjd med resonemanget om promillegränser på sjön att göra, att de helt frivilligt ställer upp för att åka ut och plockar upp delarna av den person som varit för "onykter". Sist jag kollade så var SSRS (sjörräddnignssällskapet) en helt opolitisk frivilligorganisation som arbetar för sjösäkerhet.

Johnny Wall 13:27:31 2010-03-19

Håller helt med Peter Eriksson.Kunde inte ha sagt det bättre själv.Jag vet inte vilken typ av sjöman Lasse Bengtsson är och jag struntar fullkomligt i om han sitter i sin kajuta och super.Men nykter skall han vara när han framför fartyg.Jag har sett så många tragiska händelser på sjön där alkohol har varit inblandad.Jag vet att många "sjömän" förespråkar att man absolut måste har rätt att ta sig några supar nersvepta med starköl till lunchen och därefter framföra sin båt på böljan den blå,hej och hå.Många kan ju inte ens väjningsreglerna på sjön och än mindre läsa sjökort eller ens uppmärksamma knopskyltar.Tror du Lasse Bengtsson att det blir bättre med några knappar innanför västen.Nä,sup i din ruff och var nyckter på bryggan.

Gösta 21:21:17 2010-03-23

Det stavas faktiskt nykter!

Johnny Wall 10:06:51 2010-03-26

Suck! Gösta ,du har helt rätt.Jämföra bil med båt är tydligen svårt.Bromssträcka,teknik mm.Tänkte på traktor.Då måste det vara helt OK att framföra en sådan onykter på en landsväg med liten trafikintensitet.Den går ju bara i 30km/h.Eller?

Sören Löwgren 11:43:32 2010-04-08

Återigen en krönika som genom sin idiotiska ironi och uttryckssätt tar död på en seriös diskussion om problemen med sjöfylla, toautsläpp och hastigheter. Dessa krönikor börjar ju närma sig löjets gräns och tyvärr så uppfattas dom väl som representerande "båtfolket". Båtfolket idag är dock långt ifrån dessa åsikter och inser att problemen finns och måste lösas. Bäst vore att sluta ge spaltplats för Herr Bengtsson och ersätta honom med någon som inte har som enda idé att vinna billiga poäng med löjliga kommentarer.

Arne 18:28:25 2010-04-08

En krönikör har väl rätt att skriva vad han vill?

Johansson 18:44:12 2010-04-08

Sören, gör sej till tolk för "Båtfolket" av idag. Han är i alla fall inte min tolk! Jag anser att de regler som vi har idag för sjöfylleri är fullt tillräckliga för att stävja tillståndet utanför Sandhamn. Klarar myndighetrna inte av det idag så kommer inte en ny lag att ändra på det. Det kommer inte att tilldelas mer resurser. De resurser som idag används till att stoppa dom som verkligen inte kan köra båt på ett säkert sätt, kommer med en ny lag användas till att utföra sållningsprov! I stället för att koncentrera resurserna till att stoppa dom verkliga riskfaktorerna, kommer samma resurser tvingas till att kontrollera helt nyktra och sjövana fritidsskeppare. Den nya lagen är ingen löser inget problem, det är en lag ämnad att stärka nykterhetsmoralen hos den svenska almänheten och hos den svenska fritidsskepparen i synnerhet.

Per-Arne 21:52:44 2010-04-09

Härligt att läsa att även du Sören är mycket trött på Lasses gnäll och ralljerande. Jag har aldrig läst något kreativt förslag från honom angående bajsansvar båtkörkort eller båtfyller! Hur står SBU ut med honom som talesman i sitt organ?! Är inte båtfolket beredda att ta något ansvar och färändra sitt beteende.
Länge leve Portapottan!
Per-Arne

Anton 06:00:31 2010-04-12

Kanske en speciell lagparagraf som gör båtägare till en helt speciell målgrupp. Denna målgrupp skall få supa på allmän plats, framföra sina båtar i vilket tillstånd som helst, skita och pissa överallt, samt förstås inte avkrävas någon som helst typ av kompetensbevis.
Denna grupp som vi alla känner som Sveriges mest ansvarsfyllda grupp leds av Lasse "Jag vet bäst" Bengtsson och ett gäng andra föredettingar.

Jag vill ha nolltolerans mot alkhohol då man framför en båt – oavsett storlek och fart. Drunknar man som passagerare mindre för att båten sjönk när den gick på grund i 10 knop än i 15?
Jag vill ha fler toaletter på öar och på båtar. Gärna Porta Potti dom är skitbra.
Jag vill ha kompetenskrav – varför ingår inte en kurs när man köper en ny båt.

Nej, jag ser det inte som begränsningar utan som säkerhets, miljö och ordningskrav till förmån för alla.

Ha det!

Hans E 08:26:19 2010-04-12

Alkohol dricker man till mat eller när man ska på fest. Det är sällan man dricker alkohol då man ska jogga, spela tennis,gå på museum eller vad man tycker om att göra på sin fritid. Varför är det ett oåterkalleligt krav att man ska få vara påverkad då man kör båt? Jag tycker det är en ganska löjlig inställning. Man är ju nykter då man gör de flesta grejer i samhället utom då man går på krogen. Är inte upplevelsen att man är på sjön tillräcklig tycker jag man ska ta sig en funderare på hur ens liv och alkoholvanor ser ut. Om man utger sig för att vara en seriös organisation så får man nog låta andra föra sin talan än den Bengtsson står för. Att säga att de som bestämmer är "landkrabbor" och raljera tror jag är helt fel väg.

Olof Malmlöf 15:59:27 2010-04-12

Kravet på 0.2 på sjön saknar grund. Problemet med båtfylla är ju med dem som struntar i gränserna i vilket fall. Jag bor i USA. Här är är det 0.8 för både bil och båt och det är inte mer fylleolyckor här än i Sverige!

Per-Arne 22:38:29 2010-04-13

Kan det möjligtvis vara så att motståndet att ta ansvar för sitt eget bajs är könsbundet och anses som mycket omanligt av många omoderna män? Egentligen borde man göra en undersökning och se vilka som är de ansvarsfulla hundägare.
Jag kan ge mig tusen på att en majoritet av dessa är kvinnor!
En typiskt manlig lösning på saker som man så lite som möjligt vill befatta sig med är att ordna/kräva någon teknisk lösning typ i detta fall vakuumsugar.
Det är så slött av av alla dessa fina gubbar som inte pallar med lite skitdoft och inte ser en portapotta som en
lösning! Faktum är de skulle kunna köpa riktigt många portapottor och det skulle ändå bli bra mycket billigare än en porslinstoa med tank och sugmöjligheter. Många har stora båtar där man skulle kunna bygga en hylla/skåp där man skulle kunna förvara flera avfallsdelar till sin portapotta. Frågan är bara om karlarna skulle kunna tänka kreativt och själva lösa sin bajsfråga utan att skylla på andra?
Sluta gnäll och ta ansvar för den marina miljön som ni älskar att vistas i karlar!!!(o kvinns:)

Aktersnurra 18:01:20 2010-04-19

Det är ju inte konstigt att staten inte tar sbu på allvar när detta dyker upp om man klickar på fliken båtpolitik!!!

Någon nämner att Bengtssons inlägg är välgrundade, jag tycker att Bengtsson ska läsa lagen lite nogrannare…

"Är båten 9,99 m lång och gör 14,9 knop blir det problem med sållningsprovet…"

Om det kan ANTAS att båten är 10m lång el om den kan ANTAS färdas snabbare än 15knop kan sållningsprov tas, båtens exakta längd och fartresurs får väl undersökas vidare i utredningen.

Inga småbarn kommer få blåsa!! om ni inte har småbarn som är 15 el äldre, men de blåser ju redan i trafiken så de kan ju inte vara något konstigt. tycker att alla borde ta reda på fakta inann man startar sandlåde-disskutioner.
Läs lagen (Bengtssons artiklar är inte lagtext)

Självklart är det landkrabbor som stifftar lagar, men nu för tiden så är det fler landkabbor ute i båtar än sjöfolk. Skyll på alla dessa som ställt till med olyckor och skador berusade längst med vår kust istället för stadsmakten.. Promillegräns kommer om inte nu om nåra år vi behöver väl inte vänta på några extra dödsfall, för att några vill köra berusad.. Låter lite märkligt.

Aktersnurra 18:10:42 2010-04-19

En sak till:
"Smarta båtförsäljare kommer förstås att strypa motorn och tar bort en centimeter här och där."
"ingen vet inget men om man köper en liten segel båt så är det bara tuta och köra"

Vissa säger båtfolk jag säger sjöfolk saksamma, men de som väljer en viss båtmodel eller typ för att kunna vara berusade när de framför sina båtar, klassar jag som pesoner med alkoholproblem inte båt eller sjöfolk…..

Ekamsnurr 15:17:13 2010-04-20

Det är inte en fråga om att få vara full och köra båt, det är förbjudet redan idag! Det är en fråga om rimligheten i att övervaka allt och alla hela tiden. När jag varit ute på en ö, badat, ätit och druckigt MÅTTLIGT. så är jag härmed kriminell. Om jag inte har druckigt kommer jag ändå att betraktas som kriminell och tas in för provtagning.

Janne D 11:02:21 2010-04-21

Daycruiser som gör 35 knop bytes moy mindre timmebogserare under 10 meters längd som gör max 7 knop.

Svar till: deplacement max 13 ton

Peter Eriksson 12:16:24 2010-04-22

Det är alltså tillgången på poliser som ska styra om det är lagligt eller ej. I sådana fall borde vi knappt ha några lagar i Norrlands inland för där finns det knappt några poliser.
Sedan är man inte kriminell bara för att man får göra ett sållningsprov, precis som man får göra efter vägkanten då man kör bil. Polisen tar ju inte in någon för provtagning på måfå utan bara de som blåst positivt på plats. Dessutom kan de ha med sig bevisinstrument på polisbåten. Om du druckit måttligt så klara du dig eftersom det inte finns en 0 gräns, ens på land.

Anders T 20:42:34 2010-04-22

Antingen försöker Lasse Bengtsson avsiktligen förvilla sina läsare, eller så förstår han inte hur propositionen är skriven.
Han förstår inte hur lagtext tolkas, han har heller inte bett om hjälp att få den tolkad, det kan han omöjligt med det resonemang han för.
Det framgår dessutom att han inte har en aning om hur lagövervakande myndigheter arbetar eller vad de har för värdegrund.

Om Lasse Bengtsson verkligen vill framstå som seriös och påläst tycker jag att han ska var mer noggrann och uttrycka sig betydligt mer sakligt.
Ta reda på fakta och förklara på ett pedagogiskt sätt för dina läsare hur propositionen är skriven och hur myndigheterna tänkt tillämpa den.

Du kan omöjligt uppfattas som trovärdig och seriös av politikerna du försöker påverka.
Är det båtpolitik att resonera och uttrycka sig på en så oseriös och osaklig nivå?
Ger det ett seriöst intryck av SBU, en av Sveriges största intresseorganisationer för svenskt båtliv?

Jämför SBU med sin motsvarighet Motormännens riksförbund.
Hur resonerar motormännen kring promillegränser, krav på bilbälte, kompetenskrav för fordon osv?
Så lika men ändå så olika.

Det framstår som väldigt viktigt för Lasse Bengtsson att få kombinera alkohol i samband med att framföra alt. fullgöra en uppgift av väsentlig betydelse på fartyg.
I min värld väldigt märkligt.

Jag har fyra härliga semesterveckor att se fram emot i min båt, jag är helt övertygad om att ingen myndighet har för avsikt att förstöra dem.

Trevlig sommar!

Ola Ljungberg 17:36:41 2012-02-17

Läs vitboken här. www.båtfolket.se. De som är för lagen vet inte vad de talar om.

Lasse Bengtsson, nätkrönika 1 december 2009

Få mindre än 200 svar i en enkät hos allmänheten, lyssna på en liten förening – 80 medlemmar – slå dövörat till rösterna från mer än 200 000 båtägare och smäll sedan samman en 132-sidig rapport med slutsatsen:
Inför totalförbud för toatömning till sjöss.

Så skulle en elak jäkel kunna sammanfatta Transportstyrelsens förslag till regeringen om toaförbudet.
Men det hade förstås varit både sant och och felaktigt. Transportstyrelsen frågade förstås en lång rad andra myndigheter, kommuner, organisationer och övriga med åsikter i frågan.
Det är inte någon överdrift och påstå att ilskan sjuder inom det organiserade båtlivet idag. Plötsligt har åratal, ja decennier, av miljöarbete inom båtlivet bara skyfflats åt sidan.
De förnuftiga och sakliga synpunkter som Sjösportens Samarbetsdelelegation sent om sido fick föra fram har nämnda Transportstyrelse mer eller mindre struntat i.
Man måste komma ihåg en sak;
Båtlivet vill inte tömma skiten i havet. Det är ett absolut faktum
Det får bara ske om inga andra möjligheter finns tillhanda.
Nu anklagar nämnda Transportstyrelse båtlivets utövare för att inte ha skött sig och det är därför man måste införa stränga åtgärder.

Ursäkta språkbruket, men det är bara skitprat!
Det har funnits rekommendationer om införande av sugtömningsstationer sedan flera år tillbaka.
Endast ett fåtal har blivit verklighet.
Fler toahus i skärgårdarna – det har det inte blivit.
Det har uppmanats om informationskampanjer om att utnyttja dessa – obefintliga – stationer.
Men inga kampanjer har ägt rum. Inte heller har myndigheterna medverkat.
Att som den tydligt dåligt informerade myndigheten lägga skulden på den enskilde är alltför magstarkt.
Hade Transportstyrelsen lyft telefonluren till någon av de stora båtorganisationerna kunde denna myndighet förmodligen ha sparat miljoner av skattebetalarna pengar – hos båtlivets egna fanns all den information som behövdes för en mera verklighetstrogen utredning.
Men så blev det inte…
Man lyssnade på den lilla föreningens 80 medlemmar – som egentligen bara talar i egen sak.

Kommentarer

Mikael Sjöberg 18:56:26 2009-12-07

Hej !
Låg senaste sommaren med min segelbåt några dygn i Gävleån ( i Gävle alltså). Hörde samtidigt på radion om hur mycket båtfolket släpper ut i havet.
Under tiden i Gävleån kom det ett kraftigt regnvädervilket ökade flödet i ån. Runt min båt kunde man då se en strid ström av kondomer ,dambindor, topps mm som virvlade runt samt att man kunde mycket väl tänka sig vad som dessutom låg undet vattenytan , från ett helt orenat toalettavloppsflöde. När jag tog in spolvatten till min båttoalett såg det renare ut sedan jag kissat i detsamma. Jag spolade ej ut i ån utan till båtens hålltank för att sedan släppa det ute till havs. Gävleån var kraftigt förorenad i ca 10 timmar och med ett flöde av ca 0,5 m/ s och en tvärsnittsyta av 4×50 m blir det 100 m3 /s kraftigt förorenat vatten. Detta ger ett utsläpp av totalt 3.600.000 m3 kraftigt förorenat vatten längst in i Gävlebukten.
Att jämföra med en båttoalett som släpper ut ca 5 liter per dygn och person. Detta utsläpp från Gävleån skulle då motsvara ca 720.000.000 båtdygn med toalettspolande eller ca 6,4 miljoner fritidsbåtar med 4 personer i som vistas 4 veckor i Gävlebukten. 6,4 miljoner båtar samtidig, då kan man tala om utsläpp. Gävle vill ju vara en sjöfartsstad men kontroll på utsläppen har man inte för regnar det kommer det att göra varje år och hur är det med alla andra städer Söderhamn , Hudiksvall, Sundsvall…… Jag är nog inte sämre att räkna än övriga i detta ämne, så vart finnes de största utsläppsbovarna?
Inte i någon båt i alla fall.

Erik Bohlin 17:09:03 2010-02-10

Hej gamle redaktionskamrat!
Det är roligt att läsa Lasses envisa argumentation för att få balans i skitfrågan.
För egen del har jag alltid haft Porta Potti ombord, men det är av den enkla anledningen att min gamla Scampi ursprungligen byggdes för kappsegling. Det finns helt enkelt inte utrymme att bygga en toa med hålltank.
Det för med sig att tanken måste bäras iland och tömmas i avloppsanslutna toaletter. Lite tråkigt, men det går.
Ingen undersökning har väl gjorts som visar hur folk ombord på båtar med hålltank använder den och hur ofta man går iland och uträttar sina behov i naturhamnens buskage eller gästhamnens vattentoaletter.
Det går att bolla med siffror, men huvuddelen av svenska båtmänniskor har gott omdöme och inser att det går att lösa skitfrågan utan förbud – som ändå inte går att kontrollera
.

bengt johansson 02:22:23 2010-10-17

Denna kära Transportstyrelse………
Det ryktas på ett annat forum att transportstyrelsen avser tiodubbla avgifterna för nationalitetsintyg för båt
(<4x12m)
Från ca 400 sek (enl uppgift) till 4100 sek.
det senare enl en promemoria daterad 20100630
Rätta mig gärna om jag har fel, men säger inte förvaltningslagen att avgifter till myndigheter ska stå i rimlig relation till självkostnaden.
transportstyrelsen anger själva sin timkostnad till 1400 sek/timme (i samma promemoria)
Det innebär att myndigheten använder 2,93 timmar, för att överföra uppgifter från ett mätbrev, ett kvitto och ett identitetsintyg från ägaren.
Man får hoppas att de är noga så uppgifterna blir rätt.

Bengt Johansson

Nils-olov 09:06:42 2010-12-21

Säkerkop 2010-12-21

Ola Ljungberg 22:36:39 2011-03-13

Det verkar som om denna regeringen har hittat ett område som de kan bli av med en felbeställning av tvångströjor som de har överskott av.
Det är båtfolket som ska ha dem, "skit" i sakstöd och kostnader..blir det "analpluggs-tvång" på båtar nu?
Röstat borgerligt c 30 år, aldrig mer!
Inte ens på Palmes tid var det så mycket överförmynderi.
Då hette FRA IB.
Då sköttes båtlivet av Transportsstyrelsen, nu politiker, och vi ser alla dagens politiker inte kan ens sköta den uppgiften.
men så är det dagisfröknar, underskötare, etc som bestämmer över sjölivet, samt MHF och Mothers against drunk driving.

Lasse Bengtssons krönika 0906 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik

Titta närmare på artiklarna på det här uppslaget.
https://www.batliv.se/blogg.asp?id=13

I 17 punkter slår Svenska Båtunionen fast vad denna stora organisation – efter en rad rådslag runt landet – har kommit fram till i olika för båtlivet aktuella frågor.
Själv köper jag hela rasket. Förnuftiga, balanserade ställningstagande för förnuftiga och kloka båtmänniskor.
Vi är alltså över 150 000 båtägare som via vår egen organisation står bakom ställningstagandet. Det är imponerande.
Inga förbud, inget onödigt kriminaliserande av båtfolket. Inget behov av dyrbar (omöjlig?) övervakning.
Titta sedan på den kostnadsberäkning som Anders Wissler, välkänd tjänsteman vid Sjöfartsverket och senast Transportstyrelsen, har utfört.
Låt vara att det är antaganden han gör, men det gör ju alla. Det är hisnande summor längst ned på den notan. För alla inblandade.
I Finland har man sedan några år förbud för toautsläpp från fritidsbåtar. Vi har försökt få veta hur utfallet blivit. Inga svar hittills.
Jag kan inte komma från den elaka misstanken att hela utspelet om totalförbud i svenska vatten av toaavfall från fritidsbåtar med fast toalett egentligen är ”ett spel för galleriet”, något som gör sig bra vid den stora miljökonferensen i Köpenhamn.
I så fall är det oförnuftigt.
Till slut, hur tänker myndigheterna – läs regeringen – hantera de nära 800 000 fritidsbåtar som saknar fast toalett ombord? Även besättningarna i dessa torde ha behov, så att säga. Den 1 december skall Transportstyrelsen lägga fram resultatet av det regeringsuppdrag man fått angående ett förbud. Låt oss hoppas att förnuftet får råda i det dokumentet.

Till slut; kan vi inte enas om att det heter hålltank, inte septitank, i båtar?

I drygt 20 år har Svenska Båtunionen arbetat med och drivit på båtlivets miljöfrågor. Unionen med sin breda bas – 150 000 medlemmar i sammanlagt 900 båtklubbar – har genom sin miljökommitté utbildat och entusiasmerat båtklubbarna och deras medlemmar i de för båtlivet så viktiga frågorna.

Ett tydligt exempel på detta är arbetet med att ta fram ett ställningstagande i den så omdebatterade toautsläppsfrågan. Resultatet av detta arbete blev ett klart nej till ett allmänt förbud. Däremot bör det finnas fler toaletter i land i de vikar och naturhamnar som fritidsbåtarna besöker. Ställningstagandet har nu sänts till Transportstyrelsen.

Problemen har dryftats i en rad förbundsmöten landet runt där både SBU:s styrelse och miljökommitténs företrädare diskuterat med de olika båtförbunden. Dessvärre har SBU inte aktivt tillfrågats av Transportstyrelsen – som fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för ett förbud – förrän mycket sent i höst. Då för att kvalitetsgranska ett digert utredningsunderlag som utomstående konsulter tagit fram.

Dessbättre är frågan inte ny för SBU. Två gånger tidigare har utsläppen från fritidsbåtar utretts, då av Sjöfartsverket. De gångerna fick SBU vara med. Vid båda tillfällena fann Sjöfartsverket att det inte var samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra ett sådant förbud – utsläppen var helt enkelt för små. Den senaste utredningen ägde rum för tre år sedan och erfarenheterna från det arbetet har hjälpt till.

Nio punkter om miljön

SBU:s ställning i den här frågan kan sammanfattas i nio punkter:
• Fler toaletter i land ger snabbast och mest kostnadseffektivt resultat och ska ingå i den samhällsfinansierade infrastrukturen på land.
• Detta är särskilt viktigt för den stora majoriteten fritidsbåtar som inte har toalett ombord och som är en del av det rörliga friluftslivet.
• Båt med vattentoalett ombord ska ha hålltank, helst tömningsbar över däck.
• Onödig tömning av hålltank i havet ska undvikas, ingen tömning i inlandsvatten.
• Tömning av hålltank till nöds, och då minst 500 m från land, till havs och under gång.
• Lokala väl motiverade, avgränsade förbud kan godtas, till exempel i naturhamnar och strandnära lägen.
• Fler och väl tillgängliga tömningsstationer som en del av samhällsfinansierad infrastruktur.
• Tidigt samråd med båtorganisationer före myndighetsbeslut i båtmiljöfrågor.
• Myndighetsbeslut ska vara underbyggda av kvalitetssäkrade utredningar i samverkan med båtorganisationerna.

Ståndpunkterna är fastlagda av Svenska Båtunionens styrelse.

Övriga miljöfrågor

SBU:s styrelse har också lagt fast fler ställningstagande i övriga miljöfrågor som rör båtlivet.

Dessa är:
• Ren båtbotten utan negativ påverkan av miljön.
• Tekniskt okomplicerade spolplattor med anpassad rening.
• Nya, miljöanpassade, bottenfärger är på gång, vänta med stora investeringar, överklaga orimliga ålägganden.
• Ta hand om gamla bottenfärger som successivt tvättas fram, dolt miljöhot.
• Dyra och svårskötta bottentvättar passar kanske i en stor marina – inte i små båtklubbshamnar, skilda villkor med hänsyn till kuststräcka.
• Alkylatbensin med hög tillgänglighet.
• Använd diesel eller syntetdiesel utan inblandning av vegetabiliska oljor.
• Förebyggande egenkontroll av klubbanläggningar inom miljö och säkerhet.

Sandra Johansson skriver till Lasse Bengtsson.

Lasse Bengtsson skriver i Båtliv 5 att magisteruppsatsen ”Båtavloppet och miljön” är baserad på lösa antaganden.

Det verkar vara svårt att inse att det inte går att få fram några exakta värden för hur mycket toalettavfall som fritidsbåtarna ger upphov till. Utsläpp av kväve, fosfor och bakterier är ett verkligt problem, oavsett var de kommer ifrån. Min rapport inriktar sig endast på fritidsbåtars toalettavfall och de åtgärder som skulle kunna få fler fritidsbåtar att lämna sitt toalettavfall i land. Åtgärder som föreslås i fritidsbåtshamnarna är fler toaletter, sugtömningsstationer och utslagsvaskar.

För att inte riskera att få överdrivna värden räknade jag endast med de fri- tidsbåtar som tillbringar nätter i naturhamn. Gästhamnsnätter gick bort, eftersom jag antog att toaletterna iland då används. Likaså räknades det toalettavfall som Västkuststiftelsens utedass samlar in bort från utsläppsmängden. Mina beräkningar är blygsamma.

Jämfört med siffrorna för samma utsläpp framtagna av forskare vid Kristinebergs Marina Forskningsstation är mina värden hälften så stora. I min rapport utgår jag från siffror jag fått från Västsvenska turistrådet.

Fritidsbåtars utsläpp av obehandlat toalettavfall till sjöss sker koncentrerat i juni till augusti då nästan all produktion av tång och planktonalger sker och många badar i havet.

Min studie säger inte att fritidsbåtsägare konsekvent tömmer i grunda havsvikar, den säger att då det sker blir de negativa effekterna av utsläppen som störst. Det är vid de grundare havsvikarna vattenomsättningen är som lägst och överskottet på näringsämnen som störst.

Den hygieniska problematiken ligger i att toalettavfallet innehåller en stor mängd bakterier och virus som kan göra badande sjuka och ostronoch musselodlingar förorenade.

Eftersom musslor och ostron filtrerar vatten för att få i sig föda blir odlarna lidande av fritidsbåtarnas utsläpp. Vid filtreringen ansamlar de virus och bakterier som kan göra dem oätliga. Den estetiska problematiken uppstår då latrintankar från portabla toaletter eller båtar med direktutsläpp tömmer ut toalettavfall. Alla fritidsbåtar har inte kvarnar som maler sönder toalettavfallet!

Lasse Bengtsson blandar konsekvent (avsiktligt?) ihop journalisters formuleringar med rapportens och hävdar att ”flytande bajskorvar” är något jag skriver om. Oavsett konsekvenserna av det utsläppta toalettavfallet, kvarstår att toalettavfallet sprids i det varmare och övre ytskiktet där primärproduktionen (algernas tillväxt) sker.

// sandra Johansson


Lasse svarar:

Det är uppenbart att uppsatsskrivande Sandra Johansson inte vet särskilt mycket om båtfolkets vanor och uppträdande. Till hennes heder ska dock läggas att hon pekar på detta:
”Alla undersökningens beräkningar bygger på antaganden, medelvärden och generella siffror eftersom uppgifterna fick tas fram från muntliga källor. Några exakta värden finns inte att tillgå.”

Just så är det. Ingen kan med säker- het säga att båtfolket under sommartid släpper ut sitt svartvatten från båtens hålltank i badviken. Jag säger inte att det aldrig har hänt, men den båtägare som avslöjas med en sådan manöver får bada i sin egen träck! Domen mot dessa miljösvin är oftast hård och omedelbar. Det är faktiskt en hederssak för båtfolk att göra sig av med innehållet i hålltanken på ett snyggt sätt.

Det innebär att det är absolut förbjudet att öppna kranen i grunda vikar, badvikar, hamnar och naturhamnar.

Vad blir det då av Sandra Johanssons uppsats?

De som lämnat henne de ”muntliga uppgifterna” borde skämmas. Det gäller alla, ta till exempel Anders Svedberg, Västsvenska Turistbyrån – affärsutvecklare för turism i Västsverige. Han visste inte detta när Sandra kontaktade honom och höftade till det han trodde var rätt.

Om han hade rätt vet vi fortfarande inte. Men resultatet blev att Sandra Johanssons beräkningar så att säga blev flytande.

Slutligen, kan inte någon ge Sandra Johansson en lektion i hur en vattentoalett i en fritidsbåt fungerar? Pumpen mal sönder fekalierna. Så är det i alla båttoaletter.

Båtfolket i Bohuslän är inte de miljösvin som Sandra Johanssons uppsats ger sken av!

//Lasse Bengtsson

Kommentarer

Gunnar Andersson 16:55:17 2010-06-14

Inget snack om de 250.000 kbm orenat toalettavfall som går ut i Östersjön från Kaliningrad, och detta PER DYGN. Är alla inblandade parter ovetande om detta eller tror de att det som går ut i den delen av Östersjön stannar där?

Lars-Åke Redéen 07:59:24 2010-06-15

Vi har tidigare skrivit om detta i Båtliv. Kaliningrad saknar all form av rening för avlopp. Alla åtgärder vi kan göra i Sverige för att hjälpa Östersjön är småsaker jämfört med vad ett enda reningsverk skulle betyda i Kaliningrad.

Gunnar Andersson 08:10:44 2010-06-15

Borde man inte med alla medel i första hand få hejd på Kaliningrads utsläpp innan man "sätter åt" sjöfararna på den här kanten, annars blir det ju som att sila mygg och svälja kameler.

Conny N 16:58:53 2010-07-06

"Den hygieniska problematiken ligger i att toalettavfallet innehåller en stor mängd bakterier och virus som kan göra badande sjuka och ostronoch musselodlingar förorenade."

Sandra finns det några som helst bevis för att detta inträffar och hur stor är i sånfall omfattningen ? Hur många mussel odlingar förstördes 2009 ? Hur många badande blev sjuka på grund av fritidsbåtars utsläpp av avföring 2009 ? Kom igen nu hårda fakta vill jag ha !

Ola Ljungberg 17:42:03 2011-05-20

Här ser vi igen när okunnigheten ger sig på något de inte har en susning om. Börja i rätt ända, utsläppen från graanländerna, varför är båtfolket så illa omtyckta av våra kunskapslösa förtroendevalda att de kastar sig över just dem som har wc/10meter/15knopsbåtar hela tiden?
man siktar konstant in sig på fel grupp.

Ola Ljungberg 17:48:21 2011-05-20

Upprörande!
"Alla fritidsbåtar har inte kvarnar som maler sönder toalettavfallet! " ok, vi säger väl det då, någon kanske töömeer en porta-potti långt ute till havs. i en badvik om man vill bli lynchad och bada i fekalierna är det bara Sandra som gör, båtmänniska verkar hon inte vara.
Om så, var är källfakta Sandra på detta påstående?
Alla på land "tycker" enormt mycke om sjö-livet, men från tyckande till fakta så är det ljusår. Verkar som om landkrabbor försöker ha en försörjning på att "tycka" om om något de inte vet något om, märkligt.

Lasse Bengtssons krönika 0905 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik.

Vad är det som får normalt laglydiga och hänsynsfulla män – det är nästa uteslutande män – att bära sig åt som idioter så fort de hamnar högst upp på den så kallade flybridgen i den alltför stora motorbåten?
Varför kör många av dem utan nationsflagg eller namn på båten?
OK, det senare var förstås en dum fråga – de vill inte få på skallen när de väl trängt sig in i någon alltför trång gästhamn…
I sommar har vi med redaktionsbåten mött alltför många av dessa dumskallar som totalt struntar i sjömanskap och hur man uppträder i båt. Full fart i trånga passager, snäva omkörningar (dom kanske tror att dom är ute med Mercan).
Var finns KBV (Kustbevakningen) i dessa hårt belastade sund? Det är väl deras jobb när nu de som verkligen kan jobbet blivit av med både båtar och budget – Sjöpolisen.
Så till något annat som rört om ordentligt i bryggsnacket i sommar. Jag menar förstås ”larmrapporterna” om hur vi bajsar i fina badvikar, hur dessa fekalier flyter omkring bland badande små barn med flera.
Det är nog tur för dem som ligger bakom detta ordbajseri att de inte funnits med vid bryggsnacket – risken är nog stor att de då skulle få smaka på sin egen medicin rent praktiskt så att säga…
Många frågar sig hur det kan komma sig att denna skitsak dyker upp just nu. Svaret kanske finns i det faktum att Sverige i ett halvår har ordförandeskapet inom EU och då gäller det att ha hög svansföring med alla medel.
Att båtarnas utsläpp bara motsvarar någon hundradel av en procent av det totala utsläppet till havet bortser man från. Alla sommarvikarier på dagstidningarnas redaktioner slukar helhjärtat och okritiskt sånt här. Bajs i barnens badvik – vilken grej!

Slutligen, varför infördes inte obligatoriskt förarbevis i Norge? Det var ju på gång. Att det behövs visar våra norska bröders framfart i den bohuslänska skärgården…

Kommentarer

Uno 17:54:27 2011-09-12

Varför bara jaga båtfolket som tömmer ut innehållet ur septitanken? Vad hamnar alla sommarstugeägares avföring? Jo,så småningom hamnar det också i sjöar och hav om det inte finns någon tank som det hamnar i.Hur många sommarstugeägare har en sådan annordning? Ja inte lär det vara så många,så det lär nog gå rakt ut i naturen det med.

Nisse 18:51:55 2011-09-12

Vad det gäller sommarstugor så finns det lagstiftning sedan länge, så det handlar bara om att båtlivet kommer ifatt sina landbaserade bröder och systrar.

Under försommaren åstadkom en forskarapport om fritidsbåtarnas avloppsutsläpp till havet i Bohusläns skärgård stort rabalder i dagspress och annan massmedia. Höga röster krävde hårda tag mot detta påstådda svineri i badvikar och andra naturhamnar i våra skärgårdar.

Men rapporten – den heter ”Båtavloppet och miljön, undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i Bohusländska skärgården med förslag till åtgärder” – är sannerligen inte något exakt aktstycke, grundat på strikta och bekräftade undersökningar.

Den student vid Göteborgs Universitet som sammanställt rapporten, Sandra Johansson, skriver själv så här i rapporten:
”Alla undersökningens beräkningar bygger på antaganden, medelvärden och generella siffror eftersom uppgifterna fick tas fram från muntliga källor. Några exakta värden finns inte att tillgå.”

Forskaren har också svårigheter med att klarlägga vad som egentligen är följden av de påstådda utsläppen av urin och fekalier. Dessa, enligt hennes egen utredning, baserade på antaganden, utgör 2 ton fosfor och 17 ton kväve per år. Noteras bör att en annan forskare, Odd Lindahl, vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, faktiskt kom till den dubbla mängden av kväve och fosfor förra året. Men han konstaterar att mängden, sett ur gödningssynpunkt, är försumbar.

Algblomning

– Det obehandlade toalettavfallet kan dock i första hand ses som ett sanitärt problem.

Men större delen av rapporten handlar faktiskt om att fosfor och kväve från fritidsbåtarna skulle utgöra en extra belastning på havet i form av gödning som gynnar bland annat tillkomsten av algblomning.

Medan rapporten allvarligt påtalar riskerna med toautsläpp i grunda (bad)vikar och den inre, grunda delen av Bohusläns skärgård konstaterar utredaren samtidigt att inte någon av Bohusläns många kommunala badplatser drabbats av bakterieangrepp som hindrat badning i havet.

Höftade uppgifter

Det som styr rapporten är de uppgifter som Anders Svedberg, Västsvenska Turistrådet, muntligen har lämnat till forskaren om antalet gästnätter som fritidsbåtarna producerat under 2008. Enligt dessa uppgifter hade båtlivet då producerat 2,25 miljoner gästnätter, 750 000 i gästhamnar och 1,5 miljoner i naturhamnar. Han hade, då förfrågan kom, inte statistik för 2008 om antalet personnätter tillgängligt. Svedberg bekräftar för Båtliv att uppgifterna inte är exakta, de är uppskattade och höjda uppåt.

Det är nu forskaren tar fram räkneapparaten. Enligt beräkningar åstadkommer varje person ombord 1,5 kg fekalier per dygn. Om man tar bort gästhamnsbesöken – där går båtfolket iland när de behöver – så släpper fritidsbåtarna i naturhamnarna ut sitt avfall i havet. En hålltank för svartvatten beräknas klara 40 liter och måste då tömmas var tredje dag om det är tre personer ombord.

Aldrig i badviken

Enligt de enkäter som gjorts bland båtfolk tömmer dessa sin hålltank ca tre km från land. Men forskaren tar i stället ut svängarna och anser att det är de grunda vikarna där människor badar som är platsen för tömningen. Där är strömmarna svaga och utsläppen blir både miljö- och hälsofarliga.

Märkligt nog har inte någon upplyst denne forskare om att just tömning i vikarna långt inne i skärgården är något som båtfolk avskyr som pesten.

Dessutom, ett något pikant faktum, några så kallade bajskorvar kan inte flyta omkring efter ett utsläpp från en hålltank – fekalierna mals sönder tillsammans med toapapperet av själva toalettens pumpsystem…

Hundradels procent

Förbud mot tömning i havet och utbyggnad av toatömningsstationer i land är en av de åtgärder som Sandra Johansson kommer fram till.

En sådan station kan kosta allt från 25 000 kr upp till 200 000 kr. Till detta kommer ombyggnad av de äldre, övernattningsbara, båtarna som saknar tömningsmöjligheter över däck.

Vad forskaren inte gör är att ställa detta toatömningsproblem mot dem som jordbruk, reningsverk m m åstadkommer. Av det totala utsläppet till havet svarar båtarnas toatömning för mindre än några hundradelar av en procent då det gäller kväve och fosfor. Ett totalförbud för tömning skulle dessutom bara beröra 85 000 av landets nära två miljoner fritidsbåtar.

Beställare av den här rapporten är ett miljökonsultföretag – Melica – och utgivare av rapporten är Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenvårdsenheten. Denna länsstyrelse har, lämpligt nog, begärt anslag för åtgärder mot fritidsbåtarna toatömning i havet.

Rapporten finns att hämta som pdf på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under Publikationer/rapporter.

Lasse Bengtssons krönika 0904 Maila gärna dina åsikter om båtpolitik

Nu vet vi var någonstans de flesta incidenterna med fritidsbåtar inträffar – de hittas i ”Jönssons myrstackar”.
Om ni undrar vad detta är så ska jag berätta;
I sju år har Sjöräddningssällskapet (SSRS) tjatat på Sjöfartsverket att de i räddningsstatistiken ska lägga in var någonstans de flesta olyckorna till sjöss inträffar.
Från och med 2008 sker detta. Det blev två stora, täta klumpar av röda prickar i sjökortet. De låg förstås runt Stockholm och Göteborg med omgivande skärgårdar. Inte så mycket likt en myrstack, men det var vad någon tyckte och så blev det.

Jönsson då?

Han heter Anders i förnamn och jobbar inom Sjöräddningssällskapet och det var nog han som tjatade mest.
Myrstackarna visar bland annat att nästan alla olyckor inträffar nära kusten – inom GSM-telefonernas räckvidd.
Bra, sa Jönsson. Nu kan vi slopa de ålderdomliga – och farliga – nödraketerna. En torrt förvarad mobiltelefon är bättre!
Den som har sett hur en nödraket farit upp i jackärmen på en stackars panikslagen nödställd håller helhjärtat med.
Sjöpolisen vill ha hjälp av Sjöfartsverkets lotsar och båtmän. Dom ska tipsa Sjöpolisen som nästan inte har några egna, sjövärdiga, båtar kvar om bus på sjön.
Jaha, vad ska nu Kustbevakningen dra till med? Tänk om polisen får flera larm? Inte bra för den årliga anslagssökningen… Är det bara jag som tycker att detta luktar lite angiveri? Självklart har vi alla ett medborgerligt ansvar att hjälpa polis och andra av ordningens upprätthållare men… Ska lotsarna och deras båtmän bli extrapoliser?
Slutligen, tystnaden är total från regeringskansliet vad det gäller frågan om det obligatoriska förarbeviset för fritidsbåtar.
Där, på kansliet, har politiker och statstjänstemän fullt upp med toatömning och högtekniska spolplattor.

Ha en god båtsommar! Ta det lugnt och ta åtminstone med flytvästen.