Exakt segeltrimning – handlar om att ha skot, fall och trimlinor med minsta möjliga töjning. MLS-System är utvecklat för seglare som vill få ut mesta möjliga prestanda ur sin segelbåt.

Som en naturlig utveckling till att allt fler båtägare vill ha en färdig produkt, fortsätter LIROS att utveckla konsumentvänliga och färdigförpackade skot & fall. Liros har nu tagit fram en helt komplett serie med skot och fall, MLS är tillverkade av NYA Liros Dynamic ( 32-Flätat Rundflätat hölje & 100% försträckt Dyneema i kärnan ). Systemet levereras med färdigsplitsade schacklar och krokar. MLS – System innebär att hela 90% av linans brottstyrka kan utnyttjas, detta tack var att varje öga är hantverksmässigt splitsad av proffesionella riggare. Resultatet innebär att linan “levererar” den utlovade prestanda som krävs för ett säkert och exakt segeltrim. Töjningen är < 1,5% vid arbetslast. LIROS Max Load System finns ute i fackhandeln under senare delen av 2007 och kostar från 985 kr inkl. moms. Info www.lirosropes.se

Pressrelease

JMR-bolagen är en svensk företagsgrupp som är specialiserad på säker mobilkommunikationsutrustning för företag som Securitas, G4S och Polisen. Nu erbjuder JMR mobilt bredband i det nya NMT-nätet som har Sveriges största täckning både på land och till sjöss.

JMR har inlett ett samarbete med Nordisk Mobiltelefon och kan nu erbjuda Sveriges största mobila bredband med täckning överallt. I det nya nätet har JMR även flera egna fasta antennplatser och det bidrar till att nätet får ökad täckning.

Det nya mobila bredbandsnätet täcker redan idag 90 procent av Sveriges geografiska yta och fortsätter att expandera. Det nya nätet ger en unik kombination av pålitlig täckning genom att använda samma frekvenser som det gamla NMT450-nätet och med högsta möjliga datahastighet med modern 3G-teknologi i hela Sverige. Därför utökar JMR nu sin verksamhet till att också sälja abonnemang för det nya mobila bredbandsnätet.

– Med det nya turbo 3G-nätet kan vi erbjuda Sveriges största täckning till våra kunder. Det är viktigt för oss eftersom vi arbetar med t ex Polisen som ställer mycket höga krav på pålitlig och driftsäker mobilkommunikation. Eftersom vi är delaktiga i nätutbyggnaden vet vi hur nätet fungerar och kan ge snabb och bra support när det behövs. Vi täcker hela kedjan, säger Lars Lundberg på JMR-bolagen.

– Den grundläggande nyttan med mobila nätverk är nåbarhet, dvs täckning. Det kan tyckas självklart, men sanningen är att varje ny generation av mobil teknologi har inneburit sämre täckning än föregående nät. Med det nya nätet som Nordisk Mobiltelefon använder bryter vi den trenden och erbjuder Sveriges största täckning för hela landet, säger Rikard Slunga, vd på Nordisk Mobiltelefon Sverige AB.

Det enda som behövs för att koppla upp datorn mot det mobila bredbandsnätet är ett modem. All information som gäller abonnemanget är redan inprogrammerat i modemet och därför krävs det inga SIM-kort i datamodemen. Modemen finns i USB-utförande för att koppla upp en enskild dator med kabel, eller WLAN-modell för att trådlöst koppla upp flera datorer samtidigt. USB-modemet är utrustat med laddningsbart batteri.

Med det mobila bredbandsabonnemanget behövs inte längre ett fast abonnemang för att surfa från t ex kontoret hemma eller fritidshuset. Abonnemanget från JMR kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Bildtext täckningskarta:
Det nya mobila bredbandsnätet har Sveriges största täckning både till land och till sjöss. Nätet täcker redan idag 90 procent av Sveriges geografiska yta och fortsätter att expandera.

Pressrelease

I nästa vecka börjar förhandlingarna i EU om torskkvoterna i Östersjön. Den vetenskapliga rådgivningen har slagit larm och rekommenderat omedelbart fiskestopp för att rädda torsken men den danska fiskeministern vill istället öka fisket.

Den danska regeringen kräver i förhandlingarna 15 procent ökat fiske i det östra beståndet (öster om Bornholm). Det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som förser EU-kommissionen med vetenskapliga bedömningar av fiskbestånden har konstaterat att det östra torskbeståndet i Östersjön befinner sig i ett mycket allvarligt läge utanför biologisk säkra gränser, dvs. beståndet riskerar att krascha helt, och fisket bör därför stoppas helt under tre år.

– Den danska ministern Eva Kjer Hansen är chockerande okunnig om den mycket allvarliga situation som torskbeståndet befinner sig i. Om hennes förslag skulle gå igenom skulle det redan mycket allvarliga läget för torsken och för hela ekosystemet förvärras ytterligare. Dessutom riskerar överfisket hela fiskenäringens framtid, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i Sverige.

ICES varnar nu också för att det västra beståndet (väster om Bornholm) är illa ute på grund av för hårt fiske. Därför rekommenderar ICES en halvering av fisket i västra beståndet. EU-kommissionen vill inte gå så långt som ICES utan föreslår inför förhandlingarna minskningar av fisket med 23 procent i östra beståndet och 33 procent i det västra.

Naturskyddsföreningen skriver i ett brev till den svenska fiskeministern Eskil Erlandsson att den svenska regeringen måste verka för att de vetenskapliga rekommendationerna följs.

– Om kvoterna blir större än de som Kommissionen nu föreslagit måste det betraktas som ett allvarligt misslyckande för den svenska regeringen. Allt annat än en mycket kraftig nedskärning av kvoterna är oacceptabelt, säger Klas Hjelm havs och fiskeansvarig på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen skriver i brevet att om fiskebestånden ges möjlighet att återhämta sig så skulle det kunna ge betydligt större avkastning i framtiden och med en välmående fiskesektor som resultat. Naturskyddsföreningen påpekar också att fiskeflottan har en överkapacitet på 40 procent och att Sverige måste ta sin del av ansvaret för att minska fiskeflottan och förstärka kontrollen av fuskfisket.

Läs hela brevet till den svenska fiskeministern:
http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/torskbreverlandsson.pdf

För mer fakta:
http://www.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/kust-hav/fiske.cfm
http://www.ices.dk/

Pressrelease

För att möta den exploderande efterfrågan av datakommunikation till sjöss introducerar KVH Industries Inc. en helt ny typ av satellitkommunikation: Mini VSAT. Denna utrustning ger konstant uppkopplad bredbands datakommunikation med en mycket liten antenn, bara 66 cm bred till skillnad från traditionella VSAT antenner på 1,2 m. Nu kan även mindre fartyg installera VSAT och till ett avsevärt lägre pris.
Med en vikt på enbart 27,2 kg är den enkel att frakta, bära och installera. Stora besparingar kan även göras på installation utan kranar. Installation av Mini VSAT tar ca en dag, till skillnad från andra VSAT-lösningar som tar ca tre dagar.
Produkten är resultatet av ett samarbete mellan KVH Industries, tillverkare av marina satellit-TV antenner med över 125.000 sålda antenner hittills och ViaSat Inc., tillverkare av sofistikerat bredspektrumteknologi för affärsflyg och militär. Utrustningen består av antenn, kontrollenhet, modem och WiFi/Ethernet router. Till routern kopplas fax, analoga telefoner, IP-telefoner, PABX och LAN nätverk. Antennen är hela 85% mindre och 75% lättare än 1-meters maritima VSAT antenner. Den är GPS stabiliserad för att kunna följa fartygets rörelse och förflyttning och växlar automatiskt mellan satelliterna. Ingen förändring av antennen krävs då fartyget förflyttar sig mellan Nordamerika och Europa! För täckningskarta, se baksidan. Den behöver inte anslutas till fartygets gyrokompass.
Mini VSAT ger hastigheter på 2 Mbps för mottagning av data och 512 Kbps för sändning. KVH Mini VSAT är snabb och ger konstant uppkoppling. Till skillnad från andra VSAT-lösningar ”stjäl” inte talkanalerna bandbredd utan datahastigheten är konstant ombord. Det går att välja mellan olika typer av abonnemang där användaren antingen väljer att debiteras för förbrukad datamängd eller en fast månadssumma med obegränsad användning. För de användare som förbrukar stora datamängder erbjuds avsevärda besparingar jämfört med traditionella utrustningar. Dessa datahastigheter ger möjligheter till:
• IP telefoni för flera användare samtidigt
• Internet
• Video konferens
• VPN uppkopplingar
• Väder- och kartuppdateringar
• Filöverföringar mm.
Produkten lanseras i Europa sista kvartalet 2007. Svensk distributör, Cordland Marine AB. Info www.cordland.se

Pressrelease

Under tiden maj till augusti 2007 genomförde Sjöfartsinspektionen en
kundundersökning i syfte att få en uppfattning om hur väl vi utför våra
myndighetsuppgifter inom föreskrifter, tillsyn av fartyg, tillsyn av
sjöfartsskydd och avfallshantering samt bemanningsärenden.
924 direktadresserade postenkäter skickades till redare, hamnrepresentanter,
befälhavare, tekniska chefer och skyddsombud. Totalt blev det 390
svarande, vilket är en svarsandel på 42 procent.
Sjöfartsinspektionen har fått ett godkänt betyg med ett genomsnittligt
Nöjd-kund-index på 58 (skala 0-100).
Högst betyg (63) får tillsyn av fartyg, följt av tillsyn av sjöfartsskydd och
avfallshantering (58), bemanningsärenden (54) och föreskrifter (47).
Utöver de poängsatta frågorna har flera svarande lämnat konkreta
förbättringstips och synpunkter som naturligtvis kommer att beaktas i det
fortsatta förbättringsarbetet.
Läs mer om resultatet på Sjöfartsverkets hemsida:
www.sjofartsverket.se/kundundersokning2007

Pressrelease

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga besättningsmän kajen när larmet går och organisationen svarar idag för 70 procent av all sjöräddning. I samma anda – snabba insatser vid olyckor – satsar Sjöräddningssällskapet nu på miljöräddning, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina miljön.

Donation från Nynas möjliggör Sjöräddningssällskapets miljösatsning Tack vare en donation från oljebolaget Nynas, utrustas Munsö i Mälaren och nitton andra räddningsstationer i Sverige med miljöräddningssläp. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i sötvatten- och havsmiljöräddningen och vara ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landets kustkommuner. De frivilliga besättningsmännen kommer under hösten att utbildas av Nynas i hur man begränsar olja i olika miljöer och situationer.

Munsö räddningsstation blir ett viktigt bidrag för skyddet av Mälaren, som är hårt trafikerat av båtar.

Bara i Hammarbyslussen, som är en av de slussar som för båtarna in och ut ur Mälaren, har hittills drygt 34 000 fritidsbåtar och handelsfartyg slussats under 2007. För att minimera skador vid ett eventuellt utsläpp i Mälaren och Stockholms vatten, har stationen utrustats med ett miljöräddningssläp.

Miljöräddningssläpet kan snabbt göra utryckningar och begränsa spridning av oljeutsläpp. När detta väl är gjort har ofta de mer uthålliga resurserna hunnit fram till olycksplatsen och kan ta över arbetet.

– Genom att Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett “första förband på miljön”, säger Rolf Westerström, VD Sjöräddningssällskapet.

Info www.ssrs.se

Pressrelease

Marindepån öppnar monteringsanläggning för båtar i Gävle. ”En central monteringsanläggning gör det möjligt att erbjuda våra kunder leverans av färdiga båtar på mycket kort tid även under högsäsong. Det har aldrig tidigare varit möjligt för någon aktör på den svenska marknaden.”, säger Jörgen Lundén, tillträdande VD för Marindepån Produktion AB.

Redan från start kommer monteringskapaciteten att motsvara cirka 10% av den svenska motorbåtsförsäljningen. Anläggningen kommer att vara belägen på Gävle Varv och heta Marindepån Produktion AB.

Marindepån bedriver idag marinförsäljning i Danderyd, Dalarö och Skanstull i centrala Stockholm. Bolaget är resultatet av det samgående som genomfördes i februari tidigare i år. Bolaget har en förväntad omsättning runt 200 miljoner kr. Bolaget har också stärkt sin position inom eftermarknad genom ett förvärv av en marina i Bergshamra norr om Åkersberga.

Uppbyggnaden av en monteringsanläggning är nästa steg i skapandet av Sveriges mest kundorienterade aktör i båtbranschen. ” Lång leveranstid och småfel vid leverans är något som båtkunder idag upplever som mycket problematiskt. Detta bekräftas av en kundundersökning vi just genomfört. Genom att anlägga en central och kvalitetsmedveten monteringsanläggning som helt förbereder båten inför säsongen kommer detta bli ett minne blott. Verksamheten på Marindepån Produktion kommer att innebära en unik vändning för vår bransch.”, säger Björn Sandhaag, VD Marindepågruppen.

Marindepån Produktion erbjuder även sina tjänster till utvalda externa samarbetspartners och anläggningen i Gävle kommer bland annat att på sikt montera Utterns alla utombordsbåtar för den svenska marknaden. Uttern ägs och marknadsförs av Brunswick Sweden AB som är Sveriges och världens ledande aktör inom marinbranschen. ”Uttern har alltid varit marknadens mest välutrustad båt i sitt segment. Att nu kunna erbjuda nyckelfärdiga båtar direkt till återförsäljarna tar detta koncept till en helt ny nivå. Detta kommer att innebära en ytterligare kvalitetsökning samtidigt som det frigör kapacitet hos återförsäljaren. Jag tror att det är svårt för de som inte arbetar i branschen att förstå hur drastiskt detta förbättrar villkoren både för återförsäljarna och framför allt slutkunden.”, säger Bertil Wåhl, VD Brunswick Sweden AB.

Till årsskiftet kommer Marindepån även att öppna försäljning i Gävle. Försäljningen kommer att vara belägen i direkt anslutning till monteringsanläggningen på Gävle Varv. Utställningen kommer att ligga i de gamla skeppsbyggnadslokalerna då dessa tolv meter höga industrilokaler erbjuder en spännande kombination av utrymme och historia. ”Vår ambition är att bygga vidare på detta och stödja en omformning av Gävle Varv till ett centrum för båtlivet i Östersjön. Etableringen av Marindepån ser vi som en första delseger.” säger Lars Engstrand, näringslivskonsult Gävle Kommun.

Marindepån har valt att lokalisera monteringsanläggningen till Gävle eftersom man erbjuder en unik kombination av goda transporter till Stockholm, en bra arbetsmarknad och tradition inom båtbranschen. ”Gävle har som uttalad strategi att återta sin position som ett centrum för båtliv. Marindepåns etablering är ett stort steg på vägen att förverkliga denna vision.”, säger Göran Arnell, kommundirektör.

Det svenska klädvarumärket Sail Racing lägger in en växel till. Efter de kommersiella framgångarna som partner till den svenska utmanaren i Americas Cup; Victory Challenge, går teamet bakom Sail Racing in i en ny fas. De stora satsningarna som ligger framför oss nu är dels byggandet av egna butiker, dels en utlandsetablering säger Lars Bolin, marknadschef på Sail Racing.
I samband med detta kommer också en helt ny kollektion att lanseras våren 2009.
Sail Racings chefsdesigner Thomas Nilsson, kommer leda arbetet att skapa en mycket tekniskt avancerad premium kollektion tillsammans med seglarna i Sail Racings Test Team och industridesignern Fredrik Magnusson, tidigare Creative Director på – och grundare av designbyrån Propeller. Kollektionen kommer att innehålla både material och tekniska lösningar från andra industriella branscher och ha en strikt och minimalistisk Sail Racing design.
I och med att vi nu har ett komplett koncept inom produktion, design, marknadsföring och retail, så kommer vi under ledning av exportchefen Christian Engström att etablera oss på allvar ute i Europa under den närmsta femårs-perioden, både med distributörer och egna butiker, säger Lars Bolin.
Sail Racings nya höstkollektion hittar du på www.sailracing.com

Pressrelease

Seldén lanserar nu Furlex 50S – ett nytt rullfocksystem för båtar med ø4 – 5mm förstagsdiameter. Detta blir ett idealiskt rullfocksystem för exempelvis H-Båtar, IF, Ohlson 22, Maxi Magic, Albin 78 med flera.

Furlex 50S blir ett litet och nätt rullfocksystem. Totalvikten är bara 7 kg för det kortaste ø4 mm systemet och trummans diameter är endast 120 mm.

Många funktioner känns igen från de större Furlexsystemen. Furlex 50S har rostfria kullager, belastningsfördelare i fallsvirveln, distansrör för centrering och isolering av förstagswiren, rostfria kopplingsbleck, fallstyrare, hjälpmatare och levereras komplett med en ny förstagswire. Detta gör systemet lätt att köpa, montera och viktigast av allt – att rulla in seglet med.

De främsta skillnaderna jämfört med andra Furlexsystem är att profilen har en likränna istället för två, lintrumman är inte delbar och systemet har inget s k ”Frivarv” som planar ut seglet vid revning. På båtar i denna storleksklass seglar man ju oftast med seglet helt utrullat, så Seldén har valt en något enklare konstruktion.

Leverans genom Seldéns återförsäljarnät kommer att påbörjas under januari 2008. Rekommenderat pris blir 5 500- 7 250 kr.

Info www.seldenmast.com

I helgen gick den årliga tävlingen för Stockholms segelskutor, Saltkråkan Race, av stapeln utanför Dalarö. Totalt startade 11 skutor vid Ramön för att via Rögrund ta sig till målet mellan Munken och Måsholmen.

Saltkråkan Race startade 2001 och hålls varje år i början av oktober. De 11 skutorna som deltog i årets race representerar flera av våra viktigaste fartygstyper och har naturligtvis mycket olika seglingsegenskaper. Därför använder man sig av ett handikappsystem som baseras på fartygens storlek och segelyta samt på resultat vid tidigare tävlingar.

Vinnare i år blev kuttern Deodar som även var det fartyg som först klöv mållinjen. Priset för bästa ”Ship Shape” gick till piggskutan Kajsa-Lisa som byggts vi Skeppsholmens Folkhögskola.

Målet med tävlingen är att samla ungdomar och besättningar från olika fartyg till ett trevligt evenemang samtidigt som man också tar tillfället i akt att genomföra olika sjösäkerhetsövningar.

Bilden:
Skonaren Constantia och piggskutan Kajsa-Lisa. Foto: Sture Haglund.

Den välkända svenska långseglaren Sven Yrvind (f. d. Sven Lundin) lämnade Sverige i augusti. Tillsammans med den väsentligt yngre seglaren Thomas Grahn ska ha ta sig till Florida i en Vega.

Alla som vill följa Svens och Thomas äventyr kan hänga med på hemsidan Majasventure.com, där grabbarna bloggar och ger aktuella positioner och rapporter med mera.

Info www.majasventure.com

Yanmar har tagit fram en ny, kompakt lösning som klarar en stor del av elförsörjningen ombord i många segel- och motorbåtar. Denna nyhet introducerades på den svenska marknaden på Öppna Varv i augusti i år.
Motor och generator levereras i en gemensam enhet, som heter Yanmar KMG65E. Det bygger på ett generatorsystem som har utvecklats och anpassats till dieselmotorerna Yanmars 3JH4 (39 MHP) och 4JH4-AE (54MHP).
Generatorn är bara 105 mm djup och väger endast 21 kg, så enheten betyder ingen större skillnad i varken storlek eller vikt. Särskilt inte jämfört med en traditionell lösning med ett helt separat elverk i båten. Enheten kan monteras till ett traditionellt backslag eller standard SD50 Saildrive.
Båtägare kan välja mellan två fjärrkontroller som styr enheten, som ger 3 kW eller 6 kW vid 230 V, 50Hz.

Info www.yanmars.se

Den 3-28 oktober gästar konstnären Fredrik Wretman Marinmuseum med installationen ”Scary Baltic”. Konstverket – en film som projiceras på en vattenyta – förvandlar sig hela tiden i långsam takt. Formar sig liksom hägringar som lurar ögat om och om igen.
– Hur står det till med saker och ting? Vad är det vi egentligen ser? Verkligheten är inte alltid vad den synes vara, säger Fredrik Wretman.

Wretmans installation frammanar lager på lager av idéer och historia. Medan hans film omformar sig i både den svarta vattenytan och dess spegling, går associationer till allt från serier, konsthistoria och filosofi till
samhällsdebatt och miljöfrågor.

I början av 1900-talet visade psykiatern Hermann Rorschach bläckplumpar för sina patienter. Patienterna skulle berätta vad bilderna skulle kunna föreställa och svaren skulle berätta om patienternas
undermedvetna. Som betraktare av Fredrik Wretmans installation gör vi detsamma som i ett rorschachtest: vi börjar genast läsa in ”verkliga” former. Perceptionen och vanan styr oss till detta. Tittar vi tillräckligt
länge kan de inte heller förbli abstrakta, det är någon som vill ha vår uppmärksamhet.

”Scary Baltic” visas i Marinmuseums galjonshall. Utanför de höga fönstren öppnar sig det ”verkliga” havet och jämför sig med Wretmans inre hav. De imponerande galjonsfigurerna tittar bort mot horisonten i
avsaknad av sina skepp. Konsthistoriens olika vattenskildringar gör sig hela tiden påminda i Wretmans verk.

Läs mer om Fredrik Wretman www.fredrikwretman.se

”Scary Baltic” har tillkommit som en del av Östersjöprojektet Baltic Master. I projektet arbetar 40 organisationer i sju Östersjöländer för att förebygga oljeutsläpp till havs och för att förbättra Östersjöns miljö.
Projektet stöds av EU och Region Blekinge är huvudansvarig. Fredrik Wretmans utställning öppnar i samband med Baltic Masters slutkonferens 3-4 oktober 2007. www.balticmaster.org

Installationen har också Marinmuseum och Källemo som samarbetspartner.

Curator: Torun Ekstrand, Artland.

Foto: Helena Grännsjö /SMM.

Det råder stor okunskap om skillnader mellan könen när det gäller exponering för och hälsoeffekter av kemikalier. Det konstaterar Kemikalieinspektionen (KemI) och föreslår forskning på flera områden för att män och kvinnor ska få samma skyddsnivå.

Förslagen är ett svar på ett uppdrag från regeringen att identifiera angelägna forskningsbehov och kompletterar en tidigare rapport om Kemikalier och könsskillnader.

För att förbättra kunskapsläget föreslår KemI studier inom fyra forskningsområden

Riktlinjer för testning av kemikalier samt analyser av befintliga data från epidemiologiska studier, experimentella långtidsstudier och toxikokinetiska studier.
Hormonstörande ämnen och betydelsen av exponering under tidig utveckling.
Studier av hur män och kvinnor utsätts för och påverkas av kemikalier i exempelvis vardagssituationer och i arbetsmiljön.
Genusperspektiv på riskbedömning och riskhantering av kemikalier och därmed ett tvärvetenskapligt arbetssätt.
KemI föreslår också att regeringen aktualiserar forskningsaktiviteter om könsskillnader och kemiska hälsorisker inom EU:s forskningsprogram.

Forskningsrådet Formas har under hösten utlyst en strategisk forskningssatsning om miljögifter och könsskillnader. Tio miljoner kronor per år avsätts under tre till fyra år till olika studier.
– KemI välkomnar att Formas ger forskningsstöd till detta område. Forskningsstrategins inriktning är väl i linje med KemI:s förslag, säger forskningschef Nils-Gunnar Lindquist, KemI.

Rapporterna är sammanställda i samarbete med Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin (IMM).

Rapport: Kemikalier och könsskillnader
(augusti 2006) (PDF, 379 kB)

Rapport: Kemikalier och könsskillnader – 2
(september 2007) (PDF, 750 kB)

I regeringens klimat- och sårbarhetsutredning som presenterades idag finns skrämmande exempel på vad klimatförändringarna kommer att orsaka i Sverige.
– Det här är fakta som stärker motivationen för den omställning som vi nu står inför, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Klimat- och sårbarhetsutredningen talar om ett Sverige som i framtiden kraftigt påverkas av klimatförändringarna. Utredningen bedömer att cirka 300 000 byggnader hotas av ras på grund av att nederbörden kommer att öka i Sverige – översvämningar som hotar bebyggelse kan komma att kosta cirka 100 miljarder. Kostnaderna av att de stora svenska sjöarna kommer att stiga blir mycket stora och enligt utredningen kommer byggandet av en tunnel som tappar ut vatten ur Vänern att vara lägre än kostnaderna för översvämningarna.

– Visst får klimatförändringarna en del positiva konsekvenser också som ökad skogstillväxt och bättre lönsamhet i jordbruket men det viktigaste budskapet i utredningen är att vi måste vara beredda på att Sveriges klimat kommer att förändras och att det får konsekvenser för alla samhällssektorer, säger Mikael Karlsson.

Klimatförändringarna kommer också att få drastiska konsekvenser för ekosystemet i Östersjön eftersom salthalten minskar och temperaturen går upp. Andra konsekvenser är att skördeskadorna ökar, jobb försvinner från skidanläggningarna i Mellansverige.
Vi måste i Sverige göra oss beredda på extrem väderlek, menar utredaren som varnar för att kostnaderna för el, tele, vägar och järnvägar därför kommer att öka.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/sb/d/9434/a/89363

Fredagen den 11 april slår dörrarna upp för Sportfiskemässan – årets stora mötesplats för Sveriges tre miljoner sportfiskare. Den ambulerande mässan arrangeras i år på Svenska Mässan i Göteborg och på plats för att inviga mässan finns
Per Fritzell, välkänd bland annat från Galenskaparna/After Shave, själv en mycket hängiven sportfiskare.
Mässan satsar som alltid stort på spännande och utmanande besökaraktiviteter som föreläsningar, filmvisningar och workshops och i år finns även besökarfavoriter som karpbassängen, kastbanan, dragbassängen och Sportfiskeskolan med.

Nyheter på Sportfiskemässan
Årets mässa innehåller självfallet en hel rad nyheter. En av dessa är Rullakuten där man som besökare har möjlighet att få tips, råd och hjälp att reparera, smörja eller göra en “cleaning” av sin rulle. Besökaren är välkommen att ta med sin rulle in på mässan för att få den professionellt genomgången.

På Nyhetstorget presenterar utställare det absolut senaste och spjutspetsen inom sin genre. Från produkterna på Nyhetstorget kommer besökarna att rösta fram “Årets Sportfiskeprodukt”.

I år utökas dessutom mässan med ytterligare en kastbana för flugfiske. På den ena demonstreras uppvisningar av professionella flugfiskare och den andra kastbanan är till för besökare att testa och träna på.

Sportfiskemässan vänder sig till såväl nybörjaren som den professionelle utövaren och har ambitionen är att vara en dynamisk och lärorik mötesplats för alla sorters sportfiskare oavsett ålder och förkunskaper. På Sportfiskemässan deltar branschledande leverantörer och återförsäljare av sportfiskeutrustning tillsammans med skolor, föreningar, guider, destinationer, fiskevårdsprojekt mm. Alla satsar de stort på att visa upp nyheter och ge inspiration inför den kommande fiskesäsongen. Läs mer på www.sportfiskemassan.se.

Sportfiskemässan arrangeras av Sollentuna Expo Center nära samarbete med Spofa Spöfiske, Sportfiskarna, Sportfiskeakademin och SeFF.

Den 28 september fick Ostindiefararen Götheborg ett mycket celebert besök av Estlands president Toomas Hendrik Ilves med fru, Evelin Ilves.
Presidentparet blev guidade runt skeppet av supercargör Pether Bäversjö ocStellsh vd Stellan Mjärdner, båda SOIC, och besöket avslutades med lunch ombord.
Med i sällskapet fanns även EU-minister Cecilia Malmström, Estlands ambassadör i Sverige Mr Alar Streiman och representanter från Göteborgs stad.
Under besöket ombord skrev presidenten sin namnteckning på en av däcksbalkarna, och meddelade samtidigt att han gärna vill välkomna skeppet till Tallinn nästa sommar.
President Toomas Hendrik Ilves invigde efter besökte ombord på Götheborg Bok & Bibliotekmässan.

Bilden:
Estlands president Toomas Hendrik Ilves tillsammans med fru Evelin ombord på Ostindiefararen Götheborg. Fotograf: Joakim Severinsson.

Nu är det hög tid att lyfta fram föreningsarbetet som varje år, varje dag utförs av helt ideella krafter. I ett direktsänt högvinstlotteri från Globen den 30 december 2007 kommer Årets förening, Årets ledare, Årets eldsjäl, Årets projekt och Årets miljöstipendium att utses. Totalt ska 17 föreningsstipendier, fördelade på de fem olika kategorierna, delas ut under en av årets stora tv-händelser. Vem som helst kan gå in och föreslå kandidater på www.folkspel.se. Därefter tar en jury vid som sållar fram 17 vinnare. Varje stipendiat får 25 000 eller 50 000 kronor. Var med och rösta fram krafterna i din förening!
Svenska Rikslotteriet är inte bara Sveriges största lotteri vid ett dragningstillfälle, det är också ett högvinstlotteri med stora vinstodds – 1 chans på 30 000 att bli miljonär och 1 chans på 15 000 att vinna en ny bil. Lotterna säljs via svenskt föreningsliv, återförsäljare och ombud samt på Folkspels lottbutik på nätet.

Folkspel ägs till 100 % av folkrörelsernas 74 riksorganisationer, med över 5 miljoner medlemmar. Vårtuppdrag är att säkra och utveckla folkrörelsernas möjlighet att med egen insats öka sin intjäningsförmåga.Vi är inte störst på den svenska spelmarknaden men förmodligen gör vi störst nytta. Våra störstaprodukter heter BingoLotto, Sverigelotten, Svenska Rikslotteriet, BingoLottos Julkalender, Trippel21 samt Bingo på nätet, www.binglotto.se. Genom åren har Folkspels största produkt BingoLotto genererat över14 miljarder kronor till svenskt föreningsliv. Ytterligare information finns tillgänglig på www.folkspel.seeller www.rikslotteriet.se

Rösta här www.folkspel.se

FAKTA:
En hel rikslott består av tio lotter i ett häfte och köparen kan välja hela häftet för 2 000 kronor eller en del i häftet som då kostar 200 kronor styck. Om man vid vinst har ett helt lotthäfte (tio lotter) vinner man på varje lott i häftet, exempelvis vinner lottnumret en bil och man har ett helt häfte så vinner man tio bilar.
Lägsta vinst på helt häfte 10 000 kr
Högsta vinst på helt häfte 10 000 000 kr
Lägsta vinst på per lott 1 000 kr
Högsta vinst på per lott 1 000 000 kr
Lotterna säljs via svenskt föreningsliv, återförsäljare och ombud samt på Folkspels lottbutik på nätet. Behållningen till föreningar som säljer lotter är 60 kronor per lott eller 600 kronor för helt häfte.

Bilden:
Ideellt arbete utförs varje år, varje dag, varje timme inom svenskt föreningsliv. Nominera dina kandidater och hjälp Folkspels Thomas Olson och Hans Sahlin att utse Årets ledare, Årets förening, Årets projekt, Årets eldsjäl och Årets miljöstipendiat. Foto: Magnus Gotander/Bilduppdraget

Pressrelease
På båtmässan Scandinavian Boat Show 7–11 november på Älvsjömässan i Stockholm är det världspremiär för nya Minor 31. Detta är en helt nyutvecklad båt som kompletterar Minors serie av walkaround båtar mellan 21 och 37 fot.
Under utvecklingsarbetet har fokus varit inställt på att kombinera walkaroundbåtens praktiska egenskaper med stort lastutrymme, breda, säkra däcksytor och enkelt handhavande med familjebåtens möjligheter till ett bekvämt boende under längre tid. Minor 31 är resultatet av detta framgångsrika arbete och en båt som kommer att vara stilbildande under lång tid framöver.
Salongen på däck erbjuder bekväma sittplatser för upp till åtta personer och en stor öppningsbar taklucka släpper in mycket ljus och luft när man så önskar. Här färdas man med högsta komfort och med god sikt runt om. I salongen finns också ett stort pentry samt nedgång till de två separata sovkabinerna. På för och akterdäck är det gott om plats för både passagerare och packning.
Minor 31 utmärker sig för sina imponerande sjöegenskaper och den extremt låga ljudnivån ombord. En båt som verkligen uppfyller den kräsne båtägarens krav på bekvämt boende med praktisk funktion och trygga sjöegenskaper.

Mått etc.
Längd 9,70 m
Bredd 3,20 m
Vikt 5000 kg
Höjd 3,90 m
Fart beroende på motor 37 – 43 knop

Pris med 1 x Volvo Penta D6-370/DP 1.944.000 kronor

Finsktillverkade Minor är kända för sin höga kvalitet och sina goda sjöegenskaper. Minor produceras av Sarins Båtar Oy som har 40 års erfarenhet att på ett hantverksmässigt sätt tillverka hyttbåtar anpassade för den skandinaviska marknaden.

Info www.inamarin.se info@inamarin.se

Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet
lördagen den 17 november 2007 kl 10 – c:a 16.
Med anledning av att det i år är 100 år sedan R-regeln trädde i kraft, pratades det på Seglare Minns i våras om R6:or och R8:or. Vi fortsätter nu att behandla alla R-båtar: 2.4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 15, 19 och 23. Alla dessa seglar ju inte i dag. HUs Niclas Skärlund reder ut begreppen.
Flera kända R-båtsseglare och sakkunniga medverkar med sina minnen och erfarenheter.
Från Sjöhistoriska Museets rikhaltiga arkiv kommer intressanta bilder och filmer att visas.Möjlighet finns att under lunchpausen bese museets övriga utställningar.
Deltagaravgiften 150 kronor inkluderande buffélunch på museet erläggs kontant till HUs representant vid ankomsten till museet.
Förhandsanmälan nödvändig till Maivor Bergau tel 08-39 31 02, e-post bergau@glocalnet.net eller till Åsa Blomqvist-Jonsson på Sv Seglarförbundets kansli 08-459 09 93, e-post asa@ssf.se senast 14 november 2007.
Välkomna till en intressant dag med många historier.

Arrangörer: SSFs Historiska Utskott
och Sjöhistoriska Museet