Idag, den 16 maj, tog länsstyrelsen det officiella beslutet att Nåttarö, Ålö och Rånö i Stockholms södra skärgård ska bli naturreservat. Invigningen sker den 30 maj av landshövding Per Unckel. – Det är utmärkt att öarna nu skyddas för framtiden, såväl den säregna och fantastiska naturen som kulturmiljöerna, säger Berndt Festin, vd för Skärgårdsstiftelsen.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län äger och förvaltar 15 procent av all mark i Stockholms skärgård. Den målsättning, som nu uppfyllts, har varit att alla marker ska vara naturreservat. Därmed säkerställs att största hänsyn tas till naturmiljöerna, växter och djur, skyddsvärda arter och till kulturhistoriska värden – nu och i framtiden.

– Alla tre öarna har stora värden för friluftsliv och rekreation. Dessutom finns här ytterst intressanta naturvärden, från rika fågelkolonier och strandmiljöer till urgamla skogar och kulturhistoriskt intressanta miljöer, säger Ulf Birgersson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Handikappanpassade naturupplevelser
Naturreservaten blir främst så kallade sociala reservat, det vill säga inriktade mot friluftsliv och naturvård. Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen har inför reservatsbildningen genomfört omfattande satsningar på friluftsliv och naturvård, till exempel röjningar, skogsvård, uppförande av långtidskomposterande toaletter, nya grillplatser, vägvisning, reservatsskyltar, anslagstavlor och en informationsfolder om området.

De allra flesta satsningarna har gjorts med tanke på besökare med rörelsehandikapp, till exempel anpassade toaletter, rullstolsramper och viss beredning av vägar och stigar. Eftersom Nåttarö, Ålö och Rånö trafikeras av Waxholmsbolaget är de även tillgängliga för resenärer med rörelsehandikapp.

Från strandparadis till lummiga ekbackar
Nåttarö är förstavalet för alla som gillar långsträckta vita sandstränder och sanddyner. Längs stränderna växer en rad ovanliga växter och Nåttaröfladen har med alla sina många små kobbar och skär stor betydelse för fågellivet.

Rånö består av hällmarker, sand och tallskog men här finns också den frodiga Rånö Ängsholme som har ett av skärgårdens finaste bestånd av gamla ekar.

Ålös kalkhällar tillhör de mest blomrika i skärgården och på östra sidan finns en rad små och mysiga sandstränder. Här finns också den vackra hästskoformade bukten Storsand.

Både på Rånö gård och Ålö gård bedrivs aktiva jordbruk, vilkas boskap ser till att öarna hålls öppna och med en varierande natur.

På både Rånö och Nåttarö finns service som stuguthyrning, livsmedelsaffär, restaurang och bryggor samt naturhamn att lägga till i. Nåttarö har också uthyrning av roddbåtar och kajaker. På Ålö finns en naturhamn och restaurang.

Länk: www.skargardsstiftelsen.se

Foto: Johan Ahlbom

Avancerade kemiska analyser visar att svavel- och järnföreningar med hjälp av listiga avfallsätande bakterier ansamlades i regalskeppet Vasas ekträ under de 333 år som vraket låg på botten i Stockholms hamn. I kontakt med syre i fuktig museimiljö kan föroreningarna i träet utveckla frätande svavelsyra, visar en färsk avhandling i kemi vid Stockholms universitet.

Avancerade kemiska analyser visar att svavel- och järnföreningar med hjälp av listiga avfallsätande bakterier ansamlades i regalskeppet Vasas ekträ under de 333 år som vraket låg på botten i Stockholms hamn. I kontakt med syre i fuktig museimiljö kan föroreningarna i träet utveckla frätande svavelsyra, visar en färsk avhandling i kemi vid Stockholms universitet.

Regalskeppet Vasa har drabbats av mer än 2000 sura utfällningar, som hotar den känsliga träytan. I sin avhandling vid avdelningen för strukturkemi, Stockholms universitet, visar Yvonne Fors att även andra marinarkeologiska träskepp runt om i världen får liknande konserveringsproblem. Avhandlingen behandlar bakgrunden och följderna för denna process, samt vissa åtgärder.

Vasa sjönk på sin jungfruresa 1628 i Stockholms hamn där vattnet med tiden blev allt mer förorenat. Den bakteriella nedbrytningen av avfallet från den växande staden förbrukade det mesta av vattnets syre, vilket ledde till att stinkande svavelväte bildades. I spåren av listiga avfallsätande bakterier ansamlades olika svavel- och järnföreningar i träet under de 333 år som Vasa låg på på Strömmens botten.

– I Vasa har bakterier och svavel trängt in främst i träets yta, medan för andra museiskepp, t.ex. Mary Rose i England, har svavel anrikats genom hela skrovet. Minst 2 ton svavel finns i vardera skeppsvraken, säger Yvonne Fors, som studerat svavlets väg från havsvattnet in i träet. Med hjälp av avancerade röntgenanalyser vid olika internationella forskningscentra i USA och Frankrike har svavelföreningarnas utbredning i trästrukturen kartlagts. I kontakt med syre i fuktig museimiljö kan dessa bilda svavelsyra, vilket på sikt kan skada träet. Det finns redan omkring 2 ton svavelsyra i Vasa skrov.

– Det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om hur de olika föreningarna är bundna i trästrukturen för att kunna bedöma hur reaktiva de är och om de går att ta bort, säger Yvonne Fors. För närvarande finns inga färdiga svar på om svavel- och järnföroreningarna går att stabilisera eller avlägsna utan att allvarligt skada det känsliga träet. Det är nödvändigt att hålla ett noga kontrollerat klimat i museet för att fördröja processerna.

Den syra som bildats kan på sikt påverka träets styrka och bör därför neutraliseras. Sådana försök, med ammoniak i gasform, har Yvonne Fors utfört på träbitar från Vasa. Resultatet är lovande men ammoniakbehandlingens långsiktiga påverkan på träet måste undersökas noggrant. Slutsaterna i denna avhandling är ett viktigt steg i arbetet med att försöka förlänga bäst-före-datumet på bevarandet av en gammal älskad nationalklenod.

Avhandlingens titel: Sulfur-Related Conservation Concerns for Marine Archaeological Wood. The Origin, Speciation and Distribution of Accumulated Sulfur with Some Remedies for the Vasa.

Länk: http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=7627

PUMA Ocean Racing har döpt sin nya båt för Volvo Ocean Race vid en ceremoni i Boston. Gudmor var filmstjärnan Salma Hayek, som döpte båten till “Il Mostro”. Dopet ägde rum vid ICA/Boston on Fan Pier 12 maj. Dopet kröntes av att den Oscarsbelönade filmstjärnan krossade champagne mot skrovet och tal av PUMA Ocean Racing skeppare, Ken Read. Il mostro har designats av en grupp under namnet Botin Carkeek och har byggts av Goetz Custom Boats i Bristol, Rhode Island New York, i nära samarbete med Customline Yachts. Sjösättningen skedde vid Newport Shipyard i Newport, Rhode Island, i april. PUMA Ocean Racings träningsbas finns i Newport under de kommande fyra månaderna medan teamet förbereder sig för den kommande seglingen på närmare 40 000 Nm. Länk: www.pumaoceanracing.com

Foreca har i samarbete med Audi öppnat en vädertjänst för båtfolk, Audi foreca.mobi – båtvädertjänst. Båtvädertjänsten innehåller de för planeringen viktiga vind- och lufttryckskartorna. I tjänsten ingår även aktuella kustobservationer samt radar- och satellitanimationer. Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten omfattar hela Östersjön. Därför kan båtfolk använda samma vädertjänst även när siktet är inställt utanför de svenska kustområdena.

”Båtfolk som rör sig på Östersjön behöver inte längre använda sig av olika vädertjänster och tjänsteleverantörer” , säger Forecas Country Manager i Sverige Elina Heed. ” All väderinformation finns kompakt på samma ställe. Vid planeringen av Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten använde vi oss av respons från båtfarare.”

Audi foreca.mobi – båtvädertjänsten är lättanvänd. Det räcker att användaren skriver in foreca.mobi i mobiltelefonens webbläsare.
Båtvädret finner man när man rullar nedåt på sidan som öppnas. Tjänsten fungerar i alla mobiltelefoner med färgdisplay och internet-uppkoppling.

Audi foreca.mobi -båtvädertjänsten är riktad till båtfarare på Östersjön och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Audi presenterar båtvädertjänsten under hela säsongen. Tjänsten är gratis för användaren, men användaren rekommenderas kontrollera eventuella kostnader för dataöverföring hos sin telefonoperatör.
Utomlands måste man även ta hänsyn till roaming priser.

På foreca.mobi finns även noggranna väderprognoser för över 80.000 orter runt om i världen. För golfare finns Audi foreca.mobi golfväder.

Foreca är ett fullskaligt väderföretag. Foreca är ett privat företag med huvudkontor i Helsingfors och dotterbolag i Stockholm. Mer information:
corporate.foreca.com/se/

Nu kan barnen äntligen vara i solen utan att föräldrarna behöver oroa sig. Barnkläder med inbyggt solskydd har börjat slå igenom i Sverige.Nytt funktionellt sommarmode. Tiden då du måste använda stora delar av dagen till att smörja in barnen med solkräm är förbi. Ett av sommarens hetaste sommarmoden gör att barnen alltid är skyddade mot solens cancerframkallande strålar.

-Sunblocks solskyddskläder som säljes i butiker och över internet i Sverige är mycket tätt vävda för att blockera UV-strålarna, säger Marika René, VD Sunblock AB.

Enligt Svenska Cancerfonden har en vanlig t-shirt en solskyddsfaktor på 8. När tröjan blir blöt blir solskyddsfaktorn lägre och t-shirten blir tung och obehaglig att ha på sig. De nya solskyddskläderna som har dykt upp på marknaden denna sommar har en solskyddsfaktor på 50 och är sköna att ha på sig även när de är blöta.

Svenska Cancerfonden är positiva till solskyddskläderna. Svenska Cancerfonden understryker att barn under ett år inte mår bra av överdriven användning av solkräm. Nya studier visar att barnen inte klarar av att göra sig av med de kemiska substanserna i solkräm på samma sätt som vuxna. Cancerfonden rekommenderar därför att de minsta barnen inte skall vara i solen överhuvudtaget, men är positiva till de nya solskyddskläderna.

-Gång på gång blir vi påminda om hur viktigt det är att skydda våra barn när solen är som starkast, men det är svårt att bryta sina vanor. Och det gick ju så bra när vi själva var små, då var det ingen som tänkte på att solen inte bara är varm och skön, säger Anette Serell, Barniallt.se.

-Men nu är det ett erkänt faktum att solskador på barn ökar risken för hudcancer i vuxen ålder och malignt melanom är den tumörform som ökar snabbast i Sverige idag, säger Anette.

-Försäljningsökningen av solskyddskläderna har varit explosionsartad i jämförelse med föregående år, säger Anette, och det känns inte bara som om det är skyddseffekten utan även designen som påverkar, här kan man prata om ett funktionellt mode.

-Medvetenheten hos svensken om riskerna med överdrivet solande har nog nått fram men det känns framförallt som om det är först nu som det finns något som motsvarar föräldrars önskan, säger Anette. Man ser att ens barn är skyddat från skadlig påverkan av solen vilket alltid har varit ett problem med solkrämer. Dessutom har man lättare att hålla uppsikt över sina barn på stranden.

-Att barnen själva tycker att kläderna är tuffa gör det ju lättare att acceptera kläder på stranden, säger Anette.

Foto: Sunblock.

Nu finns det ett speciellt dataprogram frö den som vill köra med riktigt snabba racerbåtar i datorn. Det är Powerboat P1, den världsomfattande tävlingscirkusen för enskrovsbåtar, som har presenterat en ny interaktiv sajt som heter “Grand Prix of the Sea”.

Den nya versionen av programmet uppges vara enastående bra med massor av racingkänsla och hisnande upplevelser.

Siten lanserades lagom till säsongens första tävling, Italien 9 – 11 maj. Sidan har skapats av Haymarket Network, Powerboat P1:s Official Publishing Partner.

Höjdpunkten på sajten är Virtual Spectator, ett revolutionerande verktyg som först användes i Volvo Ocean Race för att följa båtarna på världshaven. Nu kan användaren följa motorracingbåtarna i 3D i farter långt över 100 km/h.

Länk: www.powerboatp1.com

För fjärde året i följd arrangeras världscupseglingen i matchracing Lysekil Women’s Match i Lysekil, 29 juli – 2 augusti, med Stena Bulk och Preem Petroleum som huvudsponsorer. Tävlingen är världens största matchracingsegling för damer med prispengar i storleksordningen 400.000 SEK. Nästa år, 2009, har Lysekil Women’s Match tilldelats VM-status, i konkurrens med stora seglingsmetropoler såsom amerikanska Newport och spanska Vigo, något som otvivelaktigt ytterligare höjer ribban på årets tävlingar.

Tolv av de högst rankade toppbesättningarna bjuds in och bland andra regerande världsmästaren fransyskan Claire Leroy tillsammans med danska Meldgaard Pedersen, tvåa på världsrankinglistan har anmält sitt deltagande. För Sverige kommer förra årets segrare Linda Rahm, Team Stena Bulk, samt Jenny Axhede och Anna Kjellberg att tävla, självklart med ambitionen att försvara de svenska färgerna.

”Tillsammans med Preem har vi tagit ett aktivt intresse i seglingarna i Lysekil sedan starten för fyra år sedan. I år är det dessutom andra året, som Stena Bulk specifikt sponsrar Linda Rahm med besättning, något som självklart är extra spännande eftersom Linda avgick med segern förra sommaren och därmed är titelförsvarare. Seglingarna har blivit en stor publiksuccé och vi ser fram emot några dagars härliga tävlingar”, säger Ulf G. Ryder, VD och koncernchef Stena Bulk AB.

”Vi har genom vår verksamhet en stark förankring i Lysekil och därför även ett naturligt stort engagemang när det gäller att stötta tävlingarna. Vi hoppas på lika stort intresse som under de senaste åren och önskar deltagare och arrangörer lycka till”, tillägger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem Petroleum AB.
Matchracing
Tävlingsformen är den mest lättförståeliga formen av kappsegling – åtminstone för åskådarna. Två båtar möts åt gången och den som är först i mål vinner. Normalt seglar man två varv runt en bana som startar med kryss (motvind) och avslutas med läns (medvind) i mål. Hur snabbt banan seglas har alltså ingen som helst betydelse, utan det gäller att vara först i mål. Besättningarnas taktiska förmåga och skicklighet är avgörande.

Länk: www.lysekilwomensmatch.se

Statens maritima museer och Kustbevakningen har vid en gemensam besiktning upptäckt att 1600-talsvraket utanför Dalarö utsatts för skadegörelse, där vissa föremål försvunnit och andra flyttats eller förstörts.

Det ovanligt välbevarade Dalarövraket upptäcktes redan 2003 av en grupp dykare men var fram till förra året inte känt av allmänheten. Sedan dess råder dykförbud beslutat av länsstyrelsen. Statens maritima museer har utfört en noggrann dokumentation av vraket, vilket gör att man att man idag kan se omfattningen av det misstänkta brottet.

– Skadegörelsen är ett bakslag i arbetet med att öka kunskapen om och intresset för välbevarade vrak som kan studeras och upplevas intakta i sin undervattensmiljö. Men det inträffade är också en påminnelse om behovet av att bedriva systematiskt dokumentations- och övervakningsarbete av fornlämningar under vatten, säger Björn Varenius, chef för kulturmiljöavdelningen vid Statens maritima museer.

Statens maritima museer arbetar tillsammans med andra myndigheter och organisationer för att synliggöra värdet av ett välbevarat kulturarv och för att utveckla nya och skonsammare former för bruk och tillgängliggörande av kulturarvet. Ett viktigt inslag i arbetet är att skapa en s k dykpark i det vrakrika Dalaröområdet tillsammans med Haninge kommun, Södertörns högskola och flera andra aktörer.

Riksantikvarieämbetet har under 2008 fått ett nationellt uppdrag att tillsammans med Brottsförebyggande rådet föreslå åtgärder mot kulturarvsbrott. I en rapport om Fornminnesbrott som BRÅ publicerade förra året konstaterade man att skadegörelse på fornlämningar pga okunskap är långt större än den skadegörelse som orsakats medvetet.

– Vi arbetar efter flera linjer för att motverka kulturarvsbrott. I det arbetet är det viktigt att information om kulturarvet är så spridd och tillgänglig som möjligt. En brett förankrad kunskap och förståelse är det bästa skyddet mot den här typen av brott, menar Rolf Källman, chef vid Riksantikvarieämbetets informationsavdelning som arbetar målinriktat för att såväl professionella användare som allmänhet ska ha tillgång till kulturarvsinformation via nätet.

Skadegörelsen på Dalarövraket, som begåtts någon gång mellan oktober förra året och april i år, kommer att polisanmälas av Kustbevakningen.

Statens maritima museer arbetar för bevarandet av det maritima kulturarvet. Vi driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Utanför museerna verkar vi i en rad nationella och internationella projekt inom marinarkeologi, kulturmiljöfrågor och maritima nätverk.

Länk: www.maritima.se

Sommaren 2009 sätts Viking Lines nästa nybygge i trafik, på rutten mellan Kapellskär och Mariehamn. Viking Line utlyser nu en namntävling bland passagerare och allmänhet för att hitta ett namn till fartyget, som är specialdesignat för trafiken mellan Roslagen och Åland.

Fartyget – med arbetsnamnet “Viking ADCC” (All seasons Day Cruising and Commuting) – byggs på varv i Spanien. Fartyget blir snabbt, miljöanpassat, skräddarsytt för rutten och kan ta 1 500 passagerare samt 320 personbilar.

Fartygsbygget har till stor del baserats på en idétävling som arrangerades bland allmänheten och som utmynnade i över 3 800 idéer från över 500 deltagare.

– Fartyget byggs efter passagerarnas specifika önskemål och vi ser nu även fram emot många bra namnförslag för det fartyg som snart kommer att bli en bekant syn för alla i Roslagens och Ålands skärgård. Senast vi utlyste en namntävling, för vårt nya fartyg Viking XPRS som sattes i trafik två veckor sedan, kom det in hela 16 000 namnförslag och vi får se om vi slår det rekordet, säger Jan Kårström, vd för Viking Line Skandinavien.

Tävlingen pågår till och med 31 juli 2008 och sker på Viking Lines webbplatser. En jury från Viking Lines ledning utser det vinnande namnet bland de inkomna
förslagen. Huvudvinsten består av en inbjudan till fartygets jungfrutur sommaren 2009.

M/S Rosella trafikerar Kapellskär-Mariehamn från och med 30 maj 2008 tills det nya fartyget – med ännu okänt namn – tar över sommaren 2009.

Länk: www.vikingline.se

Fredag 16 maj visas en vätgasbil upp på Statoilstationen i Stenungssund. StatoilHydro koncernen deltar sedan tidigare i projektet HyNor som har som målsättning att göra det möjligt att köra på vätgas från Stavanger till Oslo. Nu undersöks möjligheterna att bygga en vätgastankstation i Stenungssund. StatoilHydro deltar i det arbetet som del av projektet Scandinavian Hydrogen Highway Partnership SHPP.

StatoilHydro har höga ambitioner inom klimatområdet och är intresserad av utvecklingen av vätgas som drivmedel.

– Vi ser att framtidens stationer kommer att ha alltfler drivmedelskvaliteter. Redan idag har vi E85 på cirka 280 stationer och biogas på fem av våra stationer. Vätgas är ett framtida intressant alternativ, säger Helena Winberg, Miljöchef på Svenska Statoil.

Vätgasbilen finns utställd på Statoilstationen vid Tjörnbron mellan klockan 14 och 17 på fredag 16 maj. Den som är intresserad kan passa på att ställa frågor. Vätgasbilen rullar till vardags på gatorna i Malmö och leasas av E.ON. Bilen är en hybridbil och det innebär att den vid tillfälliga stopp och låga hastigheter helt kan gå på el.

– StatoilHydro koncernen satsar resurser på att utveckla och forska kring vätgas som drivmedel och deltar i flera projekt, säger Helena Winberg.

Även i Göteborg och i Halland planeras det vätgasstationer. Dessa stationer ingår i ett nät av vätgastankstationer som Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, SHPP, planerar att bygga fram till 2015. Om de kommer till stånd skulle det vara möjligt för vätgasfordon att köra hela vägen från Stavanger i Norge ner till Tyskland, via Malmö, som redan har en station i drift.

Länk: www.statoilhydro.com

Den milda vintern med lägre kostnader för isbrytning och intäkter för uthyrning av isbrytare är viktiga orsaker till att Sjöfartsverkets första delårsrapport visar på att årets resultat ser ut att bli bättre än förväntat.

Prognosen för rörelseresultatet hela 2008 blir efter bokslutet för januari-mars 83 miljoner kronor. Det är välkomna miljoner som till en del ska användas för att bygga upp resultatutjämningsfonden. Fonden används främst för att utjämna kostnaderna för isbrytning mellan milda och strängare vintrar och den nästan tömdes förra året som en följd av ändrade beräkningar för pensionsskulden.

Sjöfartsverket har också för innevarande år fått ökade anslag för kostnader som inte ska belasta handelssjöfarten. Därför har Sjöfartsverket haft möjlighet att sänka den godsbaserade farledsavgiften med sex procent från 1 april.

Säker sjöfart för människa och miljö.
Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.

Foto: Sjöfartsverket.

Länk: www.sjofartsverket.se

Patrik Österman seglade nya Finn Flyer 32 CR till seger i sin debutseglats på Lidingö Runt , lördagen 10 maj 2008. Patrik var snabbaste båt i klassen samt vann klart på LYS även enligt korrigerad tid.

Trots kryss i svag vind med självslående fock hela Askrikefjärden upp så lyckades Patrik segla snabbare än alla andra i klassen och även vinna på LYS.

Båten som är en avancerad kompositkonstruktion med full familjeinredning seglade bl.a. snabbare än alla välkänt snabba rena racingbåtar som X99or, samt snabbare än 2 av 3 A35or som startade i en tidigare start likväl snabbare än 3 av 5 Arcona 400.

Båten skulle även placerat sig som den tredje snabbaste båten i den största lysklassen.

Länk: http://www.lss.a.se/bodySidor/04_kappseglingar/lidingoRunt/resultat_2008/prel_res_LR_2008.htm

Sveriges vackra fyrar presenteras i en helt ny bok i stort format av författaren Anders Hedin. Författaren och fyrforskaren Anders Hedin har gått på skattjakt i arkiven och sökt fram originalritningarna till hundra av Sveriges vackraste och mest kända fyrar. Resultatet är en storslagen resa längs hela den svenska kusten.

Det finns nog inga andra byggnader som väcker lika många känslor som fyrar. De varnar och vägleder samtidigt som de andas äventyr och skönhet. Dessutom står fyrarna ofta på öar och uddar som väcker längtan och där enbart namnen känns nästan magiska. Pater Noster, Vinga, Nidingen, Kullen, Sandhammaren, Hoburgen, Söderarm och Svenska Högarna – för att bara nämna ett fåtal.

Den svenska kusten är den kanske mest svårnavigerade i världen och behovet av fyrar har alltid varit stort. Vi har ännu i dag kvar fyrar från mitten av 1600-talet, och ritningarna till dessa majestätiska byggnader är i sig konstverk, sitt konstruktiva ursprung till trots.

Ritningarna återges i originalformat, vilket gör detta till den största fyrbok som någonsin har gjorts i Sverige. Den är över en halv meter hög och väger nästan sex kilo. Den är handbunden i Italien med ett vackert linneband.

Anders Hedin har skrivit en rad böcker om Sveriges kust. Hans senaste bok, Sveriges sjökartor 1539–1836, är Sveriges största bok i modern tid och har blivit
en stor framgång.

Författare Anders Hedin
Formgivning Patric Leo
Omfång 215 sidor
Antal bilder 115 fyrritningar
Format 30 x 50,5 cm

Pris 1 400 kronor.

Länk: www.maxstrom.se

Linnéa Yacht Group heter en ny företagsstruktur inom den skandinaviska segelbåtsindustrin. Ett antal exklusiva tillverkare samlas för första gången i en och samma företagsgrupp och markerar början på en ny era.

Linnéa Yacht Group grundas av Alfred van Wincoop, VD och ägare till Najadvarvet AB. Förutom Najad ingår Maxi Yachts i gruppen, eftersom Linnéa Yacht group köper Maxi från Nimbus. Dessutom kommer man att tillverka segelbåtar i klassisk design under varumärket Aphrodite.

Exklusiva segelbåtar med skandinavisk design
De tre båttyperna tilltalar olika kundkategorier och kompletterar varandra perfekt.

Najad är en snabb, bekväm och modernt designad ocean cruiser i den absoluta toppklassen. Maxi är en lättseglad performance cruiser med en tydlig ”Scandinavian look”. Aphrodite är en klassisk cruiser med traditionell design och gedigen byggkvalitet.

– Linnéa Yacht Group vill erbjuda marknaden exklusiva segelbåtar som kännetecknas av skandinavisk design, skönhet och individualitet, säger Alfred van Wincoop. Med vårt nuvarande program har vi segelbåtar från 35 till 57 fot som uppfyller de flesta behov hos krävande kunder.

Äventyret ska ligga i seglingen
När en båtköpare investerar så pass mycket pengar som det handlar om, vill man gärna ha en unik båt som passar ens egna önskemål och behov. Samtidigt ska det vara ett tryggt köp.

– Man ska inte behöva avstå känslan av trygghet och en säker investering för att man vill ha en båt med individuell prägel, anser Alfred van Wincoop. Äventyret ska ligga i seglingen, inte i båtägandet. Linnéa Yacht Group kombinerar nischtillverkarnas särart med den finansiella tryggheten hos större tillverkare.

Ett enklare och rikare båtliv
För att förenkla båtägandet och öka kundernas möjligheter att använda sina båtar utvecklar Linnéa Yacht Group också nya servicetjänster och produktgrupper. Som exempel kan nämnas varvsservice, vinterförvaring, världsomspännande teknisk assistans och transportservice för båtägare som vill prova att segla sin båt i andra delar av världen.

– Många av våra kunder drömmer om att segla sin båt i Västindien på vintern, säger Alfred van Wincoop. Linnéa Yacht Group kan ta hand om alla praktiska detaljer, transportera båten över Atlanten och ordna hamnplats.

– Vår vision är att fler seglare ska få möjlighet att uppleva känslan och njutningen av verklig skandinavisk segelbåtstradition, genom att erbjuda exklusiva båtar och ett tryggt och enkelt ägande, avslutar han.

Foto: Maxi 1300. Foto: Maxi Yachts.

Länk: www.linneayachtgroup.se

Fredagen den 2 maj levererades det första av tre nya flygplan till svenska Kustbevakningen vid en ceremoni i Toronto i Kanada. Leverantören Field Aviation överlämnade KBV 501, ett plan av typen DASH 8 Q300, till Kustbevakningen och en symbolisk nyckel till Kustbevakningens generaldirektör Hans Lindqvist.

Bland de som deltog vid det högtidliga tillfället var också Sveriges ambassadör i Kanada Ingrid Iremark, ordföranden i Field Aviations moderbolag Richard Hunting, projektledaren vid FMV Philippa Boman och Kustbevakningens projekansvarige tekniska direktören Åke Dagnevik. Som hedersgäst och blivande fadder till flygplanet deltog också Mats Sundin, svensk lagkapten i Toronto Maple Leafs.

– Mats är ju en av de största hockeyprofiler vi har i Sverige. Han är kanske ännu större här i Toronto där han spelat i många år och där man också bygger våra nya flygplan. Han är en mycket populär representant för Sverige och har stort intresse för sjöliv, fiske, natur och miljö. Därför tycker vi det är mycket roligt att han ville vara med här och åta sig det symboliska fadderskapet, säger chefen för Kustbevakningsflyget Lars Franzén.

– Det känns otroligt bra att snart kunna starta resan hem till Sverige i vårt nya flygplan. Det är efterlängtat och kommer att betyda mycket för Kustbevakningens förmåga att övervaka farvattnen runt Sverige i framtiden. De nya flygplanen är utrustade med den absolut bästa tekniken för spaning, övervakning och räddningstjänst och detkommer att innebära väsentligt ökad förmåga till upptäckt, dokumentation och räddningsinsatser, säger Lars Franzén.

Torsdagen den 8 maj kl.1300 landar KBV 501 på Stockholm Skavsta flygplats. Även här kommer en ceremoni att genomföras med representanter för Kustbevakningen och inbjudna gäster, däribland representanter från leverantören. De övriga två flygplanen beräknas anlända till Sverige inom några månader.

Tio av världens bästa skeppare är nu klara för Match Cup Sweden, årets fjärde VM-deltävling i Matchracing. Match Cup Sweden i Marstrand den 30 juni-6 juli är en av nio deltävlingar i världsmästerskapet World Match Racing Tour. Tre svenska seglingsbesättningar kommer till start, där årets tvåa i Matchracing-VM, Björn Hansen, Alandia Sailing Team, satsar på att försvara sin seger förra året.

Tre svenskar utmanar den övriga världseliten. Fjolårssegraren Björn Hansen, Victory Challenge-skepparen Magnus Holmberg och taktikern på samma America’s Cup-båt, Mattias Rahm, möter världsmästaren i Matchracing Ian Williams, olympiske mästare Ben Ainslie, ettan på världsrankingen, Mathieu Richards, framtidslöftet från Australien Torvar Mirsky, och världstourseglarna Paulo Cian, Sebastien Col och Jes Gram-Hansen.

Den tolfte platsen är vikt åt vinnaren i GKSS Spring Cup som seglas sista helgen i maj, och där världssexan Damien Iehl, Frankrike, Alandia Sailing Teams Staffan Lindberg, Finland och Johnie Berntsson, som nyligen blev tvåa i Congressional Cup i Long Beach, USA, är starkaste korten.

– Vi är oerhört glada över det här stjärnspäckade startfältet, det visar att vi på kort tid lyckats skapa ett internationellt VM-arrangemang av högsta klass, säger Jan Torstenson, vd för Brandspot som arrangerar Match Cup Sweden i sportsligt samarbete med GKSS.

Tävlingen seglas med 11-meters DS37-båtar för femmannabesättningar, först i en serie där alla möter alla, s k Round Robin, sedan går åtta team går till kvartsfinal, fyra till semifinal och finalen som seglas på söndagen. Prispotten uppgår till 200 000 dollar.

Fjolårssegraren Björn Hansen i Alandia Sailing Team ligger just nu tvåa i VM. I den första deltävlingen i VM för herrar vann Paolo Cian över Hansen i en ytterst vindfattig final. Den 7-12 maj avgörs andra deltävlingen i Langenargen i Tyskland, där Hansen är ende svensk i startfältet.

Totalt ingår nio deltävlingar och 17 kvaltävlingar i World Match Racing Tour. Efter sista deltävlingen i Malaysia, koras världsmästaren i Matchracing. Prispotten i WMRT är över 1 miljon USD. Tourens tv-sändningar når 500 miljoner hushåll i över 90 länder.

Egen damklass nyhet i Match Cup Sweden 2008:
Jenny Axhede och Linda Rahm utmanar världstoppen

En nyhet i årets Match Cup Sweden, är att det blir en särskild damklass med åtta besättningar som möter varandra under veckan och seglar finalen på lördagen. Även damklassen har lockat världens bästa skeppare och besättningar. Fransyskan Claire Leroy, som länge varit ohotad världsetta är anmäld liksom tvåan och trean i ISAFs ranking, Lotte Meldgaard Pedersen, Danmark, och Katie Spithill Australien.

Sverige representeras av landets två bästa Matchracingteam, GKSS-skepparna Jenny Axhede, tia på världsrankingen, och Linda Rahm, rankad elva. Prispengarna i damklassen är 50 000 dollar. De fem damerna som är klara till Marstrand kommer också att segla i Lysekil Women’s Match en månad senare. Claire och Jenny seglade i Marstrand redan förra året, men då i samma klass som herrarna. Intresset för Match Racing inom damklassen kan komma att öka då det blir en OS-gren till OS 2012 i London.

VM-seglingarna i Match Cup Sweden, Marstrand 30 juni-6 juli 2008
Match Cup Sweden i Marstrand 2008 seglas den 30 juni-6 juli. VM-seglingarna är ett årligen återkommande evenemang i världsklass, en riktig publikfest med en unik tävlingsarena som lockar över 100 000 åskådare. Match Cup Sweden bjuder på en vecka fylld med roliga aktiviteter och underhållning för hela familjen och är också en uppskattad mötesplats för svenskt näringsliv. Bland annat arrangeras årligen CEMF, Corporate Event Marketing Forum
Under hela veckan i Marstrand uppträder välkända artister och här finns restauranger och nattliv i toppklass, livesändningar i TV, topparna inom svenskt näringsliv samt naturligtvis världens bästa seglare som gör upp om bucklan i den svenska deltävlingen i världsmästerskapet i Matchracing!

Länk: www.matchcupsweden.com

Nimbus Boats AB avyttrar samtliga aktier i Maxi Yachts International AB till Najadvarvet AB. Försäljningen är ett steg i Nimbus strategi att fokusera på motorbåtar.

Efter 18 år som enda segelbåtsmärket inom Nimbusgruppen byter det nu ägare. Maxi Yachts International AB är från 16 maj ett helägt dotterbolag till Orust baserade Najadvarvet AB.

— Mot bakgrund av Nimbus förvärv av finska Paragon Yachts och strategin att fokusera på motorbåtar så är försäljningen av Maxi Yachts strategiskt riktigt för Nimbus. Vi är samtidigt glada att ha funnit en ny bra ägare till Maxiverksamheten i form av Najadvarvet. Jag är övertygad om att Najad har den kunskap och drivkraft som krävs för att vidareutveckla Maxi på det sätt som behövs, säger Erik T Larsson, Nimbus Boats.

Nimbuskoncernen är Skandinaviens ledande tillverkare av fritidsbåtar. Koncernen har drygt femhundra anställda fördelat på sex fabriker och omsätter cirka en miljard kronor. Huvudkontoret finns i Göteborg. Varumärkena inom koncernen utgörs av Nimbus Boats, Ryds, Storebro och Paragon Yachts.

Länk: www.nimbus.se

Länk: www.najad.com

Ericsson Racing Team tar in veteranen Magnus ”Mange” Olsson som besättningsman till sin nordiska besättning i Volvo Ocean Race som startar i oktober. För Olsson väntar nu ett sjätte varv runt jorden i segelbåt. – Ungdomlig entusiasm, vilja och styrka har vi i massor. Nu får vi ombord rutin och erfarenhet också, säger skepparen Anders Lewander.

Mange Olsson seglade sin första Jorden Runt-kappsegling – som då hette Whitbread – redan 1985. Han var med och vann med EF 1997/98, kom tvåa med Assa Abloy 2001/02. I senaste tävlingen 2005/06 var han tekniskt ansvarig inom Ericsson Racing Team, dock utan att delta ombord på båten. Men nu mönstrar han alltså på igen – 59 år gammal.

– Jag ser inte min ålder som ett problem och det gör ingen annan heller. Jag är i bra form och känner att jag har mycket att bidra med ombord på en kappseglingsbåt, säger Mange.

Magnus Olsson har varit en viktig del i Ericsson Racing Team sedan teamet bildades 2005. Han har coachat Anders Lewander och den nordiska besättningen sedan sommaren 2006 då Ericsson beslutade att ställa upp i Volvo Ocean Race en andra gång. Tills nu har Mange främst varit engagerad i rekryteringsarbetet, samt träningen av besättningen, tillsammans med Anders Lewander.

– Sakta har tanken växt fram att även ha Mange i besättningen. Han har tränat med oss varje dag i flera månader och hans kunskaper och erfarenheter är ovärderliga, säger Anders Lewander som därför bad Magnus bli en av besättningsmännen ombord.

– Jag tvekade väl lite, men bara lite, säger Magnus och skrattar. Men det här är det roligast jag vet och om jag inte trodde jag hade mer att ge så skulle jag aldrig tacka ja.

Med knappt sex månader kvar till starten består den nordiska besättningen av svenske skepparen Anders Lewander, Thomas Johanson från Finland, Jens Dolmer och Stefan Myrälf från Danmark, den norske navigatören Aksel Magdahl, samt svenskarna Martin Krite, Martin Strömberg och Anders Dahlsjö. En plats återstår alltså att tillsätta.

Ericsson Racing Team har just nu sin träningsbas i Puero Calero på Lanzarote på Kanarieöarna där de två besättningarna tränar och förbereda sig inför Volvo Ocean Race som startar i spanska Alicante i oktober 2008. I Kista, utanför Stockholm byggs samtidigt Ericsson 4 som kommer att sjösättas runt månadsskiftet juni/juli.

Ericssons deltagande i Volvo Ocean Race är en plattform för försäljning och marknadsföring. Tävlingen ger företaget en unik möjlighet att nå kunder runt hela världen och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Med den nya bansträckningen kommer tävlingen att passera städer i både Indien, Sydostasien och Kina vilket för Ericsson innebär en möjlighet att nå längre in i viktiga utvecklingsregioner.

Länk: www.ericssonracingteam.com

Fredagen 16 maj sätter Ostindiefararen Götheborg segel för sommarens expedition, Baltic Sea Tour. Den 16 maj till 5 september besöker skeppet ett antal hamnar längs med Östersjöns kuster. SOIC:s nya VD Rikard Thornander ser expeditionen som en förberedelse för kommande långresor.

Nu på fredag den 16 maj är det äntligen dags – Ostindiefararen Götheborg är färdigriggad och segel ska sättas för sommarens expedition, Baltic Sea Tour.
Avgångstiden är beräknad till kl. 14.00 från Pir 4 Eriksberg i Göteborg.
Ostindiefararen kommer att gå in mot operan, där hon skjuter salut. Kl. 15.30 beräknas hon befinna sig vid Nya Älvsborgs Fästning. Även där skjuts salut. Sedan sätts kursen mot expeditionens första hamn, Norrköping. Avseglingen kommer att följas av bland annat handelsminister Ewa Björling.

Hela Sveriges Ostindiefarare
Från Ystad i söder till Luleå i norr. Ostindiefararens turné omfattar 15 hamnar längs med Östersjöns kuster (se turnéplan nedan). Syftet är att förankra Ostindiefararen som ett nationellt projekt och få stöd hos svenska befolkningen för framtida resor som flaggskepp för Sverige. Under Baltic Sea Tour har allmänheten möjlighet att gå ombord och prata med besättningen, ta del av historiskt hantverk, se fotoutställning från Kinaresan m.m.

Expeditionens fyra officiella hamnstopp är Stockholm, Helsingfors, Tallinn och Visby. I Stockholm kommer Ostindiefararen att vara en del av evenemanget ”Tre Seklers Flaggskepp” tillsammans med Vasamuseet och Briggen Tre Kronor.
Den 6 juni är Ostindiefararen även en del av nationaldagsfirandet. I Helsingfors väntar en vecka fylld av historiska upplevelser, artistuppträdanden, seminarier och festligheter. En del av evenemangen knyter an till Märkesåren 1808-1809 och deras konsekvenser för Finlands och Sveriges historia.

Till Kina via Östersjön
Under Kinaresan 2005-2007 visade sig Ostindiefararen vara en framgångsrik plattform för Sverige och svenska företag utomlands. SOIC:s nya VD Rikard Thornander ser Baltic Sea Tour som en förberedelse för kommande långresor:

– Att segla är en förutsättning för att hålla Ostindiefararen i bra skick.
Det ger även möjlighet att förvalta kunskap och kompetens hos besättningen inför kommande långresor. Vår förhoppning är att Ostindiefararen ska fortsätta segla som ett flaggskepp för Sverige och att hon ska göra en ny Kinaresa i samband med världsutställningen i Shanghai år 2010, säger Rikard Thornander.

Turnéplan Baltic Sea Tour
Norrköping (22 – 25 maj)
Stockholm (29 maj – 6 juni)
Helsingfors (8 – 16 juni)
Tallinn (17 – 22 juni)
Åbo (24 – 26 juni)
Nynäshamn (28 juni – 1 juli)
Visby (4 – 13 juli)
Norrtälje (15 – 17 juli)
Gävle (18 – 21 juli)
Sundsvall (23 – 25 juli)
Örnsköldsvik (27 – 29 juli)
Luleå (31 juli – 3 augusti)
Kalmar (15 – 17 augusti)
Karlskrona (22 – 24 augusti)
Ystad (29 – 31 augusti)
Ostindiefararen kommer åter till sin hemmahamn i Göteborg den 5 september.

Swedbank & Göteborgs hamn är Baltic Sea Tour Partner.

Länk: www.soic.se

Sail Racing som grundades redan 1977 och nystartades 1999 är nu redo för ytterligare en internationell expansion. Tidigt förra året togs beslutet att bygga vidare på varumärkets befintliga marknader Sverige, Norge och Japan samt att satsa på nya internationella marknader.

Inför vår/sommar 2009 är fyra nya länder klara – Italien, Belgien, Holland och Danmark.

Detta är strategiskt viktiga marknader för ett varumärke som Sail Racing. Expansionen skall fortsätta i stabil takt med två nya marknader per år, men vi är mycket noggranna med att säkerställa kvaliteten på våra nya samarbetspartners, och inte minst vår egen insats som leverantör. Vi har redan förfrågningar från andra stora marknader i världen, men vi får ta en sak i taget för att kunna hålla vad vi lovar, säger Christian Engström, försäljningschef på Sail Racing.

Sail Racing erbjuder idag ett starkt koncept inom Sport/Casual som gör det möjligt för varumärket att distribueras både inom mode och sporthandel.

Länk: www.sailracing.com