Inför 2007 års festival har Risörs träbåtsfestival förnyat sig ordentligt. Denna Europas största träbåtsfest arrangeras i år 2–5 augusti, som alltid i Risörs hamn.
Förändringarna har gjorts för att festivalen ska bli en upplevelse för hela familjen. För första gången på 24 år utökas festivalen med en dag och startar därför redan på torsdagen.
Under festivaldagarna bjuder arrangörerna på fler än 30 olika konsertupplevelser och arrangemang runt om i staden. Det blir bland annat bryggdans, shantykör, konserter med temat ”Erik Bye” och teater i ett traditionsrikt träbåtsbyggeri. Hamnen är som alltid full av träbåtar och människor.
Info www.trebatfestivalen.no

Delphia Yachts, båtarna med de vinröda skroven, har nu sin största marknad i Skandinavien. Generalagenten på den skandinaviska marknaden, Delphia Yachts AB, har sedan starten i mars 2005 till mars 2007 levererat 60 st båtar och orderblocken är fyllda fram till februari 2008 för en del modeller.

Det stora genombrottet och förvandlingen från okänd nykomling till ”allemansbåt” kom i samband med lanseringen av Delphia 33 i november 2006. Då man på två månader sålde slut på alla båtar med leverans till säsongen 2007. Femtio båtar är beställda och orderblocken fylls kontinuerligt på. Delphia 29 har tack vare detta fått ge vika som storsäljare, hon säljer fortfarande näst bäst för att följas av Delphia 37 och 40.

Framgången beror på, om man får tro våra kunder, personlig service, en kvalitet som är högre än i båtar i samma prisklass och seglingsegenskaper som verkar passa alla, säger Bengt Odenmark, vd Delphia Yachts AB. Varvet planerar nu flera utbyggnader för att kunna fördubbla sin produktion de närmaste åren och på så vis möta den ökade efterfrågan.

Vi är inte förvånade över mottagandet, men överraskade över att det har gått så snabbt. Det bekräftar bara vår grundidé om att sälja en segelbåt vi själva vill ha – med en serviceambition utöver det vanliga, avslutar Bengt Odenmark.

Delphia Yachts är Polens största varv. Landet är numera ett av de största tillverkarländerna av nöjesbåtar i Europa. Delphia Yachts AB bildades 2005 och marknadsför Delphias segelbåtar i Skandinavien. Bolaget har återförsäljare i *Stockholm, *Malmö, och Göteborg samt agenter i Oslo och Köpenhamn. *Delphia Democenter

Info www.delphiayachts.se

Nu är kursen inställd och seglen hissade för Stenungsbaden Yacht Club. Med klassisk Newportstil och oceanångarromantik i svensk tappning har det skapats en unik anläggning i Sverige. Totalt har 60 miljoner kronor satsats på ett nytt koncept där det gamla namnet har tagits tillbaka. Detta tillsammans med den maritima historien gör anläggningen till en Yacht Club värd namnet.

– Vårt nya koncept tillsammans med vår historia och vårt unika läge gör oss till en otroligt intressant anläggning, som saknar motstycke i Sverige, säger Daniel Stenbäck, som är t.f. VD för Stenungsbaden Yacht Club.

Arbetet med att utforma hotellets nya koncept inleddes under 2005. Inspirationen hämtades från såväl segling som det omgivande vattnet samt från den egna historien. Under 80-talet inledde hotellets dåvarande ägare Tomas Wallin en omfattande satsning på ett svenskt deltagande i den prestigefyllda segeltävlingen Americas Cup. I samband med detta skapades Stenungsbaden Yacht Club som under ett antal år utgjorde bas för den svenska satsningen och det var känslan kring detta som man nu ville hitta tillbaka till.

– Vi har utgått från vår historia och använt oss av godbitarna som vi ytterligare vässat i modern tappning. Känslan idag är modern och exklusiv, samtidigt som vi knyter an till vattnet utanför fönstret och hotellets egna maritima historia. På så sätt har vi skapat en känsla som kännetecknas av avslappnad elegans och stilig sportighet, fortsätter Daniel Stenbäck.

Tillsammans med företaget Stylt Trampoli, inriktat på att utveckla koncept för hotell och restauranger världen över, utarbetades hotellets nya identitet som beskrivs som klassisk Newportstil och oceanångarromantik i en svensk tappning. Utifrån detta har alla rum totalrenoverats och helt nyligen stod den nya receptionen och lobbyn klar. Totalt har 60 miljoner satsats vilket även innefattar den nya, exklusiva konferensvillan ”JC Stevens” för avskilda möten samt den kompletta wellnessanläggningen ”Bluewater Sports & Health Club” som slår upp portarna vid årsskiftet. Därtill har en ny grafisk profil utarbetats och sedan den första januari i år har man återtagit det tidigare namnet – Stenungsbaden Yacht Club.

På söndag 13 maj kl 15.00 hålls en invigningsceremoni för den allkristna organisationen Elidas nya segelbåt – Elida V.
Ceremonin äger rum vid Eriksbergstorget på Norra Älvstranden i Göteborg och kommer bland annat att bjuda på mycket sång och musik av Elidas besättning under ledning av pianisten och artisten Per-Erik Hallin.
Under eftermiddagen finns även möjlighet att få en rundvandring ombord Elida V, som med sitt 40 meter långa skrov och 45 meter höga mast är Sveriges största segelbåt.
Stefan Abrahamsson, skeppare och verksamhetsansvarig på Elida, är mycket glad över att nu få inviga det nybyggda fartyget.
– Äntligen är det dags! utbrister han.
– Fyra års hårt slit och byggande är över. Nu kan vi fokusera på vår huvuduppgift: att segla runt och berätta om Jesus.
Förberedelserna för invigningen pågår in i det sista i Fiskebäcks hamn, där Elida V ligger fram tills på söndag. Riggningsarbetarna från mastföretaget i Holland anlände så sent som på onsdagen, och med början fredag eftermiddag kommer de två höga masterna att monteras på plats.
– Vi vill hälsa alla varmt välkomna till vår invigningsfest på söndag! tillägger Stefan Abrahamsson.

Tid: Söndagen 13 maj kl 15.00

Plats: Eriksbergstorget, N:a Älvstranden, Göteborg

Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1)
Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2%
Rörelseresultatet minskade med 2% till 5 328 Mkr (5 430)
Periodens resultat sjönk med 6% till 3 756 Mkr (3 998)
Resultatet per aktie uppgick till 1,85 kronor (1,96) efter utspädning 2)
Förvärvet av Nissan Diesel fullföljt
I mars fullföljde Volvokoncernen förvärvet av den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel. Aktiviteten är för närvarande hög för att integrera Nissan Diesel i koncernen och därmed uppnå samordningsvinster. Nissan Diesel konsolideras i Volvokoncernens balansräkning från och med utgången av det första kvartalet 2007. Försäljning och resultat redovisas från och med början av det andra kvartalet.
Volvo köper Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner
Det andra kvartalet slutförde Volvokoncernen förvärvet av amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner. Det pågår ett intensivt arbete med att skapa en ny division för vägbyggnadsmaskiner inom Volvo Construction Equipment.
Volvokoncernen

Volvo Penta – positiv försäljnings- och resultatutveckling
• Stark utveckling inom industrimotorer
• Stärkt rörelsemarginal
• Nya produkter väl mottagna på marknaden
Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar
Totalmarknaden i Västeuropa var stark under det första kvartalet, såväl för marinmotorer som för industrimotorer. I Nordamerika var utvecklingen stabil för marina dieselmotorer, men svagare för bensinmotorer. I många övriga delar av världen var utvecklingen positiv, bland annat i Östeuropa och i Sydamerika.
Volvo Penta har fortsatt att ta marknadsandelar bland både båtbyggare och industrimotorkunder. IPS-systemet utvecklas väl och har bidragit till väsentligt stärkta marknadsandelarna i inombordssegmentet. Industrimotoraffären utvecklas väl och har lett till ökad försäljning och stärkta marknadsdelar i Europa.
Volymen i den totala orderboken var per den 31 mars 11 % högre än motsvarande period förra året.
Ökad försäljning och stärkt lönsamhet
Volvo Pentas försäljning steg med 6% till 2 942 Mkr (2 786). Justerat för förändrade valutakurser gick försäljningen upp med 10%. Försäljningen per affärssegment var: Marin Fritid 1 873 Mkr (1 803), Marin Kommersiellt 303 Mkr (307) och Industri 766 Mkr (676).
Rörelseresultatet steg till 293 Mkr, jämfört 247 Mkr motsvarande period förra året, en ökning med 19%. Resultatet påverkades positivt av en gynnsam produktmix inom marinsegmentet. Rörelsemarginalen uppgick till 10,0% (8,9%).
Volvo Penta lanserade under kvartalet en ny 7-liters dieselmotor för generatoraggregat. Den nya motorn är toppmodern, elektroniskt styrd och stärker Volvo Pentas ställning inom motorer för dieseldrivna generatoraggregat, som är Volvo Pentas kärnsegment för industrimotorer.

Förra året stals båtar och båtmotorer för 200 miljoner kr. De flesta från hamnar med dålig bevakning. Därför genomför försäkringsbolaget If nu en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar.

– Det räcker med ganska enkla åtgärder för att avskräcka tjuvarna. Certifieringen kommer att höja tryggheten för båtägarna över hela linjen, säger Dan Falconer, båtspecialist på If.

En lista över antal båtbrott 2006 i riket och per län finns längst ned i pressmeddelandet.

Totalt finns det cirka tusen hamnar i Sverige som är stora nog för att vara aktuella för Ifs säkerhetsmärkning. Här har omkring hälften av de cirka 300 000 småbåtar som finns försäkrade i Sverige sin hemmahamn.

För att bli certifierad som så kallad ”Säker hamn” krävs först och främst att hamnen ska ha bevakning på nätterna. Syftet med vakthållningen är att minska risken för båtstölder, det kanske största gisslet för båtägarna.

– Vi ser hur tjuvarna söker sig till hamnar med dålig bevakning medan de som sköter vakthållningen bra klarar sig nästan helt utan stölder, säger Dan Falconer.

Räknat i antal har stölderna av båtar och båtmotorer minskat successivt under 2000-talet. Förra året var minskningen cirka åtta procent. Men talen är fortfarande höga, 2006 anmäldes närmare 6 500 stulna båtar och båtmotorer. Och ser man till stöldvärdet så har det ökat med närmare 30 procent de senaste fem åren.

Det andra certifieringskravet är att hamnen ska vara skyddad mot öppen sjö och mot svall från utomstående båttrafik.

– Många båtar har bytt från tvåtaktsmotorer till tunga fyrtaktare vilket gör att aktern hänger ner och risken för att få vatten över akterspegeln ökar. Flera nya segelbåtar som är lättare och bredare i kölen vickar lättare vid sjögång med ökad risk för att masten slår ihop med en annan båts, säger Dan Falconer.

Ett ytterligare kriterium är att hamnen ska ha kontroll över andrahandsuthyrningen av båtplatser.

– En alltför frekvent andrahandsuthyrning leder till anonymitet mellan båtägarna i hamnen – och det är tjuvarnas bästa vän, säger Dan Falconer.

Ifs mål är att 30 000 småbåtar ska ligga i en ”Säker hamn” när båtsäsongen 2007 är slut. Huvudvinsten för båtfolket är att risken för att få båten stulen eller skadad minskar när trygghetstänkandet förstärks. Dessutom får den som har sin båt i en Säker hamn rabatt på försäkringen hos If.

If är näst störst på den svenska båtförsäkringsmarknaden.

ANMÄLDA BÅTBROTT 2006 (ANTAL)

Hela landet 6462

Stockholms län 1656
Västra Götalands län 1140
Södermanlands län 407
Skåne län 390
Blekinge län 281
Östergötlands län 281
Värmlands län 235
Kalmar län 230
Kronobergs län 218
Norrbottens län 210
Västmanlands län 181
Uppsala län 172
Örebro län 163
Dalarnas län 150
Jönköpings län 143
Västernorrlands län 143
Gävleborgs län 135
Västerbottens län 122
Hallands län 118
Jämtlands län 77
Gotlands län 10

Källa: Brå

Foto: Hagen Hopp

Nu finns den populära boken Arholma–Landsort i en ny, uppdaterad och utökad upplaga – även på engelska! Denna populära och moderna hamnbeskrivning över Stockholms skärgård kombinerar såväl naturhamnar som gästhamnar med öarnas historia, sevärdheter, affärer, krogar m.m. Nu har boken utökats med uppdaterad information, ny text och 41 nya natur- och gästhamnskartor i Stockholms skärgård.
Den nya upplagan av Arholma-Landsort innehåller cirka 210 flygfototolkade och fältmätta naturhamnar som presenteras på 166 sjökort i skalor från 1:3 000 till 1:10 000. Alla sjökorten är i fyrfärg och kompletteras av en förklarande text som beskriver angöring och lämplighet vid olika väderförhållanden. Alla gästhamnar har flygfotograferats och till varje hamn finns en informationstext om dess lämplighet för olika vindar, service etc. Ett tjugotal nya gästhamnskartor, som anger djup och förtöjningsmöjligheter, kompletterar fotografierna.
Arholma-Landsort behandlar även ämnen som naturreservat och skyddsområden, fiske och jakt, båtcharter, paddling och sjösäkerhet. Målgruppen är främst båtägare, men genom sitt breda innehåll är boken intressant för alla som vistas i Stockholms skärgård och på Gotland. Boken är rikt illustrerad med vackra flyg- och naturfotografier tagna av fotografen Malcolm Hanes.
Till Nautiska Förlagets serie med hamnguider hör även böckerna
Landsort–Skanör och Skanör–Strömstad.
Lars Hässler har tidigare skrivit boken Yrke: Världsomseglare där han beskriver sina år som jordenruntseglare och boken Medelhavet tur och retur. Efter tio spännande år på världshaven kom Lars tillbaka till Stockholms skärgård 1998. Avsaknaden av en modern seglingsbeskrivning över ”världens vackraste skärgård” gav honom idén till denna bok.
Lars Granath är biolog, naturgeograf och kartograf och landets ledande expert på sjökortsproduktion vid sidan av Sjöfartsverket. Han undervisar i kartografi vid flera universitet och högskolor. Med tillstånd från militära myndigheter har han med modern teknik sjömätt samtliga naturhamnar i boken med en hittills okänd detaljrikedom och noggrannhet.
Pris 495 kr. Info www.nautiskaforlaget.se

(2007-05-08, Valencia) Varma, långa applåder möter besättningen på Järv (SWE 96) när man kommer tillbaka till basen i Valencia.
– Självklart känns det tufft en dag som denna. Men jag tycker vi gjort ett enormt jobb. Vi har kämpat så in i helvete för att ta oss till semifinalerna, i slutet lyckades det inte, säger Magnus Holmberg, skeppare och rorsman.
Även i matchen mot Emirates Team New Zealand idag levde hoppet länge – eftersom Victory Challenge ledde racet hela första kryssen och ner på halva första länsen.

I och med att det till slut blev förlust – med 34 sekunder för Victory Challenge mot Emirates Team New Zealand – hjälpte det inte att BMW Orace Racing, sju minuter senare, besegrade Desafío Español.

Därför utbröt glädjescener på den spanska båten efter att man förlorat mot den amerikanska med 55 sekunder, eftersom Desafío Español är vidare till semifinalerna, tillsammans med Emirates Team New Zealand, BMW Oracle Racing och Luna Rossa Challenge, oavsett vad som händer i avslutande flight elva i round robin två imorgon.

Victory Challenge blir femma i Louis Vuitton Cup.

Men vilken föreställningen teamet bjudit på, framför allt den senaste veckan, en föreställningen som skapat en tilltagande spänning i just kampen om en plats i semifinalerna.

Det var i matchen mot BMW Oracle Racing förra onsdagen den föreställningen började, när Victory Challenge ledde, med 13 och 17 sekunder vid de två första rundningarna och inte passerades av det amerikanska teamet förrän vid toppmärket för sista gången (Oracle rundade en sekund före). Det blev en förlust på 14 sekunder, men var samtidigt ett tecken på det Magnus Holmberg säger idag:

– Vi har lyckats bli bättre och bättre för varje dag i round robin-serien, vilket vi visste från början var nödvändigt i en serie matcher som denna.

Efter den täta matchen mot BMW Oracle Racing fortsatte besättningen på Järv med fyra segrar på rad, över United Internet Team, +39 Challenge, Areva Challenge och så igår över Desafío Español.

Man visste samtidigt att förutsättningarna för att ta sig till semifinalerna fortsatt var hårda, sedan Desafío Español, genom jurybeslut, fått segla om sin förlustmatch i round robin två mot Mascalzone Latino, och vunnit den.

Det behövdes seger både idag över nya zeeländarna och imorgon över Mascalzone Latino, och förlust för spanjorerna mot BMW Oracle Racing idag och mot Luna Rossa Challenge imorgon.

– Vi har blivit starkare och starkare, men det räckte inte, säger Magnus Holmberg.

Nu återstår för Järv matchen mot Mascalzone Latino imorgon.

Utgången av den påverkar inte placeringen för Victory Challenge i Louis Vuitton Cup.

I matchen mot Emirates Team New Zealand inledde Järv med att vinna starten med 18 sekunder. Vid toppmärket hade nya zeeländarna tagit in åtta sekunder och halvvägs ner på första länsen hade de passerat.

– De pressade oss genom att vara alldeles bakom oss på länsen, vi var tvungna att göra något. Vi ville inte få en samtidig gipp, för då hade de stört vår vind. Därför var vi glada att de inte gippade när vi gjorde det. Det var ett vänsterskifte just då, tyvärr fortsatte vinden att vridas ytterligare till vänster, vilket var till nackdel för oss. De tog över ledningen, säger Magnus Holmberg.

– Vi hoppades fortfarande vi skulle kunna passera dem. Vi kämpade så hårt vi kunde, på kryssen och på länsen, men vi kom aldrig tillräckligt nära.

Det var inte Emirates Team New Zealand, utan Desafío Español som blev vinnaren, genom att de är vidare till semifinalerna som inleds på måndag.

– Desafío är ett starkt team med många begåvade seglare. De har varit välfinansierade och tränat med två båtar länge. I det här läget kan vi bara gratulera dem, säger Magnus Holmberg.

Victory Challenges utmaning för 32a America’s Cup sker i partnerskap med Tele2, Red Bull och MTG. Metro och Viasat Broadcasting är mediepartners. Corum är officiell tidtagare. Sail Racing, LIROS Yacht Ropes, Rutgerson Marin, Pergo och OM Pimespo Ibercarretillas är officiella leverantörer. Teamleverantörer är Sebago, Oakley, Ascom Wireless Solutions, Optimus, Flaggfabriken National, Fitness First i Valencia och Nordic Sea Hotel i Stockholm.

Hyundai Yacht – SWE 11000 – inleder tävlingssommaren med Lidingö Runt

Lördagen den 12 maj är det tävlingspremiär för Hyundais segelbåt. Med sina 100 fot (30,5 meter) är Hyundai Yacht den största aktivt tävlande Super Maxi segelbåten, både i Sverige och internationellt. Lidingö Runt blir första tävlingen för säsongen och skeppare är legendariske Pelle Pettersson.

Sveriges största segelbåt, Hyundai Yacht, kommer till Stockholm för att medverka på kappseglingstävlingen Lidingö Runt. Segelbåten, som är en Super Maxi 100 och mäter 100 fot (30.5 meter) i längd och 40 meter i masthöjd. Lidingö Runt är den första av flera tävlingar som båten kommer att delta i under sommaren. Hyundai Yacht kommer till exempel även att vara med på Gotland Runt. Skeppare på båten under hela säsongen är Pelle Petterson, Sveriges genom tiderna mest prisbelönta seglare.

”Det är en underbar känsla att stå till rors på Hyundai och känna ett fint stöd av den mycket kunniga besättningen”, säger Pelle Pettersson.

Segelbåten är designad av Ron Holland och byggd 1999 av Pendennis varvet i Storbritannien. Andra intressanta data är att vikten är 32 ton, att storseglet har en segelyta på 290 kvadratmeter (spinnakern 700 kvadratmeter) och att besättningen vid tävling är 24 personer.

Pelle Petterson är mest känd för att ha konstruerat segelbåtar och är skaparen bakom stora delar av den svenska fritidsflottan. Han har bland annat ritat Maxi 68, 77, Fenix, 909, 999, 606 och Maxi Racer. Pelle Pettersson var även med och formgav Volvo P1800. Som tävlingsseglare erövrade Pelle Pettersson 1964 ett OS-brons i starbåt tillsammans med Holger Sundström och 1972 ett OS-silver med Stellan Westerdahl. 1969 erövrade han ett VM-guld i segling.

Kommentarer

Peter Weisheit 16:18:35 2013-11-24

http://www.powerphoto.nu/vara-bilder/tjornrunt-2008/

Sveriges mest använda katalogtjänst, hitta.se, lanserar nu en helt ny, unik, typ av vädertjänst. Användaren kan få en lokal väderrapport, var som helst i Sverige, direkt i kartan och vägbeskrivningen på hitta.se. Tjänsten visar väderlek, temperatur, vindriktning och vindstyrka ända ner på gatunivå.
– Vi är glada att kunna erbjuda våra användare en otroligt precis vädertjänst, där man inte bara kan få reda på hur vädret blir i till exempel östra Svealand eller Norrlands kustband, utan hur prognosen faktiskt ser ut exakt vid sommarstugan eller där man för tillfället befinner sig, berättar Rui Brites de Sousa, VD på hitta.se.
Vädertjänsten används ihop med de övriga tjänsterna på hitta.se. Tillsammans bildar de den perfekta reseguiden med vägbeskrivningar, väderinformation samt trafikinformation om olyckor, vägbyggen och hastighetsövervakning längs hela resvägen.
För båtägare är vädertjänsten ett effektivt hjälpmedel för att snabbt kunna skapa sig en komplett bild av väderlek, temperatur, vindriktning och vindstyrka längs med den planerade rutten.
– Det som gör vädertjänstens upplägg unikt är att den kompletteras med de andra tjänsterna på hitta.se. Detta gör den mer användarvänlig och mer praktiskt för användaren, avslutar Rui Brites de Sousa.

hitta.se hjälper dagligen hundratusentals svenska privatpersoner och företag att komma i kontakt med varandra. hitta.se grundades i juni 2004, och är Sveriges snabbast växande internetsajt. På hitta.se finns mobilnummer, telefonnummer och adresser till alla svenska företag och privatpersoner, samt kartor och satellitbilder över alla landets adresser och platser. För mer information se: www.hitta.se

Sportskoföretaget Puma deltar med en egen båt i nästa Volvo Ocean Race. Här nedan publicerar vi företagets pressrelease omdetta.

PUMA® Introduces 2008-09 Volvo Ocean Race Team and Unveils Training Boat in Boston Harbor

Unveiling Coincides with Announcement that the City of Boston will be a Port of Call for the 2008-09 Volvo Ocean Race

Boston, Massachusetts, May 4, 2007 – Global Sportlifestyle company PUMA® introduced its skipper, training boat and the PUMA Racing Team at an official unveiling ceremony in Boston Harbor today attended by Boston Mayor Thomas M. Menino, PUMA CEO Jochen Zeitz, Volvo Ocean Race CEO Glenn Bourke, Save the Harbor President Patricia A. Foley, and Secretary Daniel O’Connell of Massachusetts.

The unveiling coincided with Boston’s announcement that it will be one of the official ports of call during the nine-month Volvo Ocean Race that begins in Alicante, Spain in October 2008 and finishes in Northern Europe in June 2009. The Boston stop will be in mid-May 2009 and will include a fortnight of festivities and local events to celebrate Boston’s maritime history, the sport of sailing and the Volvo Ocean Race.

“This is a special day as we introduce our PUMA Racing Team and unveil the colors of our boat in this wonderful setting of Boston Harbor,” said Jochen Zeitz, CEO and Chairman, PUMA AG. “We are extremely pleased that the City of Boston, the State of Massachusetts and Save the Harbor are welcoming the Volvo Ocean Race as an official port of call and, as a company, we are proud to be able to call Boston the home of our North American and international brand headquarters for more than a decade.”

PUMA has offices in Boston’s Marine Industrial Park, where the Global Marketing headquarters are located, and Westford, Massachusetts, where PUMA North America is based. PUMA officials worked closely with the local government to help bring the Volvo Ocean Race to Boston.

Said Mayor Thomas M. Menino, City of Boston: “We are delighted that Boston has been selected as the only North American stopover for the 2008-2009 Volvo Ocean Race. World Class events like this, with great partners like PUMA, Volvo and Save the Harbor/Save the Bay give folks from our neighborhoods and visitors from across the region and around the world another reason to rediscover all that Boston Harbor and waterfront have to offer.”

“Today, Massachusetts is all about innovation and opportunity. Governor Patrick and I are proud to have our capital city selected as the only North American port of call for the Volvo Ocean Race, we are proud to have innovative companies like PUMA headquartered here in the state, and we are particularly proud of Boston Harbor and Massachusetts Bay,” said Secretary Daniel O’Connell, Dept. of Housing & Economic Development, Commonwealth of Massachusetts.

“The choice of Boston as a North American stopover for the 2008-09 Volvo Ocean Race is a welcome addition to the ground-breaking route. Boston has a proud association with international sailing and sailors. There has been great enthusiasm from everyone involved in making the Boston stopover happen. I fully expect that Boston will put on a tremendous show when the race comes to town,” said Glenn Bourke, CEO, Volvo Ocean Race.

“It’s a major fillip for the Volvo Ocean Race and the sport of sailing to have involvement from an iconic global consumer brand such as PUMA. There is definitely synergy between us – the Volvo Ocean Race leads the way on advanced design with the Volvo Open 70, while PUMA brings great energy and creativity to the design of their sports lifestyle products.”

Said Patricia A. Foley, President, Save the Harbor/Save the Bay: “With billions of public dollars invested in the Boston Harbor Clean-up and the Big Dig, and billions more invested in new waterfront development, we are looking forward to the fantastic opportunity that this stopover will provide to share the harbor with Bostonians, regional residents and visitors from around the world.”

PUMA announced its entry into the Volvo Ocean Race in late March with skipper Ken Read placed at the helm of the PUMA Racing Team. Read was on-hand for the unveiling on Friday, bringing the boat up from its training base in Newport, Rhode Island, after it made the trip across the Atlantic.

The exterior design of the training boat is uniquely PUMA. Conceptualized by PUMA’s brand head, Antonio Bertone, with the help of ad agency GBH, the idea was to transform the boat into an object. In this particular case, the object is a shoe, taking inspiration from PUMA’s heritage.

“We wanted to make it look like the boat was something PUMA crafted,” says Antonio Bertone, Group Functional Head Brand & Marketing. “So we had the boat painted to look like it’s made from leather and then stitched together. We wanted there to be an emotional reaction as it pulls into the harbor. The boat and the Volvo Ocean Race are a great platform for PUMA to express our creativity and design-forward thinking.”

The Volvo Ocean Race is a legendary around-the-world yacht race that blends state-of-the-art design and technology, elite sporting performance and extreme adventure into one global event. The Volvo Ocean Race began in 1973 as the “Whitbread Round the World Race”. The race takes approximately nine months to complete, covers 39,000 nautical miles in challenging and often dangerous waters, and is broken into 11 separate legs. The Volvo Ocean Race 2008-09 challenge will have at least 12 ports of call, including ports in Middle East, India and Asia – places never before visited in race history.

(2007-05-06) Efter dagens tämligen bekväma seger över Areva Challenge, med 35 sekunder, väntar Desafío Español för Victory Challenge imorgon.
En seger är nödvändig för att fortfarande ha en chans att ta sig till semifinalerna. Matchen har alla förutsättningar att utvecklas till en rafflande duell.
– Jag ser verkligen fram emot matchen, jag tror vi har en bra chans att slå dem, säger Mattias Rahm, strateg på Järv (SWE 96).

Victory Challenge och Desafío Español har mötts sex gånger inom ramen för 32a America’s Cup. Teamen har vunnit tre matcher vardera. De fem första matcherna seglades i för-regattorna under 2005 och 2006. Den sjätte vann Desafío Español i flight nio i round robin ett av utmanarserien Louis Vuitton Cup den 26 april.

I morgon är det dags för flight nio, av elva, i round robin två:

– Jag tror det kommer att bli ett tätt race, men vårt självförtroende inför mötet med dem är gott. Jag tror vi har en god chans att vinna, säger Mattias Rahm när han just återvänt från vattnet efter dagens seger över Areva Challenge.

Den matchen blev ingen upprepning av dramat i round robin ett, där Victory Challenge drog på sig ett straff, och tog det med minsta tänkbara marginal och vann med endast fem sekunder.

– Vi visste att vi hade potentialen att slå dem idag, också i taktik och manövrar. Vi ville segla nära dem för att undvika att de skulle få chansen att utnjutta vindskiftena. Det är vad vi gjorde också.

En ledning på 12 sekunder vid toppmärket efter första kryssen utökades till 17 vid bottengaten, till 31 vid toppmärket efter sista kryssen och till 35 vid målet.

Desafío Español vann samtidigt, som väntat, över United Internet Team (med 1:08).

Det betyder att det inte räcker med enbart seger över spanjorerna imorgon för att Victory Challenge ska ta sig till semifinalerna.

Det här är förutsättningarna när tre flighter av elva återstår av round robin två:

Efter dagens race är också Emirates Team New Zealand, med 31 poäng, klara för semifinalerna. Det är – sedan igår – även BMW Oracle Racing (33) och Luna Rossa Challenge (32).

Lika klart är att Mascalzone Latino (20 poäng), efter dagens förlust med sex sekunder mot Team Shosholoza, är utslaget från Louis Vuitton Cup när round robin-serien är färdigseglad på onsdag. Det är även Team Shosholoza (18 poäng), Areva Challenge (13), +39 Challenge (6), United Internet Team (5) och China Team (3).

Däremellan finns Desafío Español och Victory Challenge, med 29 respektive 24 poäng.

Här är de matcher dessa två team har kvar:

Måndag 7 maj

Flight 9
Victory Challenge-Desafío Español

Tisdag 8 maj

Flight 10
Victory Challenge-Emirates Team New Zealand
Desafío Español-BMW Oracle Racing

Onsdag 9 maj

Flight 11
Victory Challenge-Mascalzone Latino
Desafío Español-Luna Rossa Challenge

Av detta framgår att båda teamen som fortfarande har en chans att ta den fjärde semifinalplatsen har extremt tuffa matcher framför sig de sista tre dagarna av round robin två.

Desafío Español har två av toppteamen kvar att segla.

Victory Challenge har ett av toppteamen – samt Desafío Español och Mascalzone Latino.

Victory Challenge måste vinna sina tre resterande matcher för att ha en chans att gå till semifinalerna.

– Jag såg TV-bilderna när Desafío Español firade med champagne redan igår. Jag tror de kommer att ångra det, säger Mattias Rahm.

– Vi väntar till efter matchen mot Mascalzone på onsdag, då kommer vi att dricka champagne.

Förra säsongen vann Ralf Aspholm och besättningen på Sinergia 40:an Data Communication i stort sett allt som gick att vinna i havskappsegling i Östersjön. VM undantaget där man ”bara” kom 2:a. I år är säsongens stora mål att vinna VM som seglas i Hanko Norge.

I förberedelserna ingår ny segelgarderob från North, nya linor från Liros och nya instrument från Nexus men det viktigaste av allt en samtrimmad besättning.

Det räcker inte med att ha den bästa båten och det bästa materialet för utan en samtrimmad besättning med rätt man på rätt plats så vinner man inte i dessa sammanhang säger Ralf Aspholm. Vi är i stort sett samma besättning i år som under de tre senaste åren och har många träningstimmar tillsammans och det är nyckeln till framgångarna fortsätter Ralf.

Data Communication kommer att delta i följande tävlingar under säsongen, förra årets placering inom parentes:

Lidingö Runt (1), Ornö Runt (1), Sandhamn Open (1), Eurocard Gotland Runt (1), IMS SM (3), IMS VM (2), Nordeuropeiska Mästerskapet i IMS (1)

Efter ett års uppehåll är det full läns framåt för Sveriges största internationella seglingsevenemang, Match Cup Sweden i Marstrand, 2–8 juli. Intresset är stort från America’s Cup-seglarna att komma till start och flera har lämnat positiva förhandsbesked. Åtta av 16 toppseglare har tackat ja till start, bland andra världsettan Sebastien Col. En nyhet i år är att världens bästa kvinnliga skeppare utmanar männen.

– Vi har minst tre svenska topprankade skeppare klara, Björn Hansen, Jenny Axhede och Malin Millbourn. Men om inte Victory Challenge skräller och går till final i America’s Cup så är också Magnus Holmberg klar för start, säger Erik Centerwall, sportslig projektledare i GKSS.

Marstrand står redo för världens främsta matchraceseglare, 100 000 åskådare, näringsliv och semestrande familjer 2–8 juli. Efter ett uppehåll 2006, får evenemanget i Marstrand ett delvis nytt upplägg. Info www.gkss.se

Det var två matcher Victory Challenge bara måste vinna.
Magnus Holmberg och hans besättningen gjorde det också.
Med två bekväma segrar på fredagen, över United Internet Team, med 1:18, och över +39 Challenge, med 1:03, har Victory Challenge stärkt sin ställning inför de sista dagarnas kamp om en av platserna i semifinalerna.
– Vi har en perfekt position, att få slå underifrån, säger Johan Barne, navigatör på Järv (SWE 96)

Victory Challenge seglade säkert och stabilt idag när flighterna fem och sex avgjordes i round robin två i Louis Vuitton Cup. Egentligen seglas bara en flight per dag i round robin två, men det blev dubbla flighter sedan även torsdagens seglingarna ställts – för åttonde dagen av 18 under utmanarserien – på grund av vindförhållandena i Valencia.

– Det såg kanske lättare ut än det var. Men vi seglade riktigt bra tidigt på första kryssen i båda matcherna. Mot tyskarna fick vi en tidig ledning på 100 meter och därefter var det ganska enkelt. Mot +39 var det ganska tätt, men vi lyckades få ett övertag och det räckte, säger Johan Barne.

I ledningen av Louis Vuitton Cup återfinns för närvarande BMW Oracle Racing och Luna Rossa Challenge, båda med 27 poäng. Trea ligger Emirates Team New Zealand med 28 poäng. Fyra är Desafío Español med 23 poäng och femma Victory Challenge med 22 poäng.

Både Desafío Español och Victory Challenge har vunnit lika många matcher, poängen som skiljer kommer från bonuspoängen teamen hade med sig från för-regattorna inom ramen för 32a America’s Cup.

Av de tre teamen i topp återstår på tisdag och onsdag både Luna Rossa Challenge och BMW Oracle Racing för Desafío Español, som idag förlorade över Emirates Team New Zealand och vann över China Team.

Victory Challenge har Emirates Team New Zealand kvar, samt Areva Challenge, just Desafío Español och Mascalzone Latino.

– Vårt mål är att vinna alla fyra matcherna och då är vi en mycket stark position, säger Johan Barne.

Victory Challenge står över i flight sju i morgon, då Desafío Español möter Team Shosholoza. Spanjorerna har har också United Internet Team kvar, på söndag.

Den kanske avgörande matchen, mellan Victory Challenge och Desafío Español, seglas på måndag.

Desafío Español har också fördelen av jurybeslutet igår, att få segla om matchen mot Mascalzone Latino (som Desafío Español förlorade). Den matchen seglas efter flight sju imorgon.

Round robin-omgångarna ska vara färdigseglade på onsdag. Därefter är sju team ursäktade från fortsatt tävlande. Bara fyra går vidare till semifinalerna som inleds måndagen den 14 maj.

Den varma vintern gynnar de små varelserna på vår jord och sommaren spås att bli fästingrik. Det är de senaste varma åren som har gynnat fästingarna. Och problemet med de evigt surrande myggen kvarstår. Med MyggA kan du minska risken att bli biten av både fästingar och mygg. Har du hittat din favorit i MyggA-familjen?

MyggA finns numera både i originalutförande och nya MyggA Natural. Roll-on, stick eller spray gör det enkelt att använda dem vid olika tillfällen. Utmärkande för MyggA Natural är att den är helt naturlig. Ny svensk forskning visar att medlet är mycket effektivt mot mygg och kan minska risken för fästingbett.

Unik naturlig kombination
Den aktiva substansen i MyggA Natural heter PMD (p-mentan-3,8-diol) och utvinns ur växten Corymbia citriodora som härstammar från Australien. Förutom PMD innehåller MyggA Natural samma växtoljor som ”vanliga” MyggA (Original). Kombinationen är unik och en vetenskaplig artikel är publicerad om hur MyggA Natural kan repellera fästingar effektivt.

80 procent av fästingarna stöts bort
Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi(vetenskapen om sjukdomsorsakande insekter och fästingar) vid Uppsala universitet, har forskat kring växtextrakt och hur de på ett naturligt sätt kan stöta bort mygg och fästingar. Redan 2003 publicerades hans banbrytande resultat med MyggA Original (innehållande DEET). Den nya studien på fästingar med MyggA Natural visar goda resultat och är publicerad i Journal of Medical Entomology.
– Min grupp har gjort ett antal försök med MyggA Natural, säger professor Thomas Jaenson. De visar att medlet har en 100-procentigt skydd mot fästingar i laboratorieförsök och i fält har vi kunnat konstatera att ungefär fyra femtedelar av fästingarna stöts bort.

Ett effektivt och skonsamt skydd
För många känns det bättre att använda ett naturligt och skonsamt skydd mot mygg och fästingar. Professor Thomas Jaenson förespråkar gärna de naturliga växtoljorna som MyggA Natural är baserad på.
MyggA Natural är helt naturlig och dessutom lika effektiv som syntetiskt framställda mygg- och fästingmedel. Ett alternativ för de som önskar naturliga produkter för hela familjen.

Sjöhistoriska museet i Stockholm öppnar en stor utställning om Tintin den 26 maj – Tintin till Sjöss. Genom Hergés verk tillsammans med föremål ur museets samlingar ger den omisskännlige journalistens äventyr till sjöss nya perspektiv på den maritima historien.
– Det sjöhistoriska ämnesområdet är lika stort som de sju haven. Därför kommer också våra besökare av de mest skilda anledningar. Någon har varit sjöman, någon sjöofficer, en annan har seglat i sin egen båt och ytterligare någon är bara lockad av hav och sjöfart. Alla de som fascinerats av Tintin kan nu även de komma till oss och se att ämnesområdet är precis lika spännande som hans äventyr, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.

Tintins skapare Hergé har i flera av sina seriealbum inspirerats av fartyg, sjöfart och maritima miljöer, till exempel Krabban med guldklorna, Den mystiska stjärnan, Enhörningens hemlighet, Rackham den rödes skatt och Koks i lasten. Och med dessa album som utgångspunkt berättar utställningen såväl om Tintins äventyr och olika maritima ämnesområden som om seriens utveckling och Hergés konstnärskap och arbetsmetoder.
– Med Hergés verk i storformat, ljud och ljus har vi skapat miljöer och stämningar kring varje album. Besökarna kommer att uppleva och känna igen sig i äventyren och få smakprov ur den maritima historien. Det här är en utställning som handlar om inspiration och drömmar och inte om att rada upp fakta, säger Elna Nord, utställningsproducent på Sjöhistoriska museet

Det går att ta del av utställningen på två olika sätt. Besökarna kan dels uppleva Tintins äventyr i en följd av rum, vart och ett skapat utifrån ett album och ett ämnesområde, dels se Hergés originalverk och följa hans arbete med Tintin.

Även om Tintin är en seriefigur så lade Hergé stor vikt vid att placera honom i realistiska och trovärdiga miljöer. Varje album föregicks av grundliga efterforskningar.
– Den maritima historien är mytomspunnen och har inspirerat många konstnärer. Hergé är en av dem och han var dessutom noggrann. Vi visar både hans verk och inspirationskällor och det är otroligt spännande att jämföra serierna med verkliga händelser och fartyg. Hergés teckningar tillsammans med materialet från våra samlingar ger både Tintins värld och den maritima historien liv på ett nytt sätt, säger Elna Nord.

Tintins vänner, Rackham den röde och andra karaktärer ur äventyren kan också ses i utställningen och kapten Haddock både syns och hörs.
– För våra unga besökare finns dessutom ett eget mysterium att lösa genom att följa Milous fotspår genom utställningen, säger Elna Nord.

Tintin till sjöss visar originalteckningar av Hergé samt fotografier, modeller och föremål lånade från Studios Hergés samlingar i Bryssel, t ex professor Kalkyls hajubåt i fullskala. Ur museets egna samlingar visas en stor variation av föremål och modeller som knyter an till Tintins äventyr och Hergés arbete.

I år skulle den belgiske serietecknaren Hergé, som egentligen hette Georges Remi, ha fyllt 100 år. Hans första äventyr med Tintin publicerades 1929 och följdes av ytterligare 22, som tog Tintin och hans vänner över hela jordklotet (och till månen). Hergé skapade en helt egen grafisk berättargenre – den komiska äventyrsserien och har länge räknats som en av seriekonstens stora mästare. Tintins äventyr har översatts till 60 språk och 200 miljoner album har sålts världen över.

Utställningen produceras av Sjöhistoriska museet i samarbete med Studios Hergé i Bryssel och är formgiven av Tove Alderin. Tintin till sjöss visas till och med februari 2008.

Under utställningsperioden erbjuder museet dessutom ett brett program av aktiviteter med fördjupning inom de ämnesområden som tas upp i Tintin till sjöss, t ex föredrag, skollovsprogram, evenemangsdagar med äventyrstema, modeller, smuggling, pirater, marinarkeologi och kommunikation till havs.
För mer information om Sjöhistoriska museet: www.sjohistoriska.se

En ny svensk medlemsklubb förändrar ägandet av exklusiva yachter. Klubben heter Smiling People och säger sig halvera den normala ägandekostnaden. Via en årlig avgift får medlemmarna tillgång till yachter baserade i Sverige och i Medelhavet. Konceptet bygger på att kraftigt reducera de kostnader och arbete som det innebär att själv äga en yacht, men ändå ha tillgång till 6–7 veckors yachtliv per säsong.
Medlemmen delar nyttjandet av yachten med upp till fyra andra medlemmar och kan då halvera den normala ägandekostnaden. Detta innebär också att medlemmarna inte behöver binda upp kapital samt slipper det årliga underhållet. Ett medlemskap i en svensk yacht ger medlemmen rätt till tolv helgdagar och 30 veckodagars nyttjande per säsong. Vid lanseringen består yachtflottan av helt nya eller lätt begagnade motoryachter i storleken 37–62 fot. Info www.smilingpeople.se

Silva Map Measurer Plus heter en ny reseplanerare som enkelt mäter avstånd på en karta, oavsett om det gäller land eller hav. Innan avfärd mäter man på en karta ut sträckor med hög noggrannhet. Med funktionen time-to-go lägger man in med vilken medelhastighet man förväntas röra sig över sträckan och sedan talar Map Measurer Plus om hur lång tid det kommer att ta. Kan ställas in på skalor från 1:1 till 1:99.999.999 för land, bil, marint bruk samt enheterna km, miles och nautiska mil. Info www.silva.se

För 6:e året i rad bjuder Stockholms eget seglingsmecka, Nacka Strand, in till en fullspäckad helg för hela familjen. Under tre dagar bjuder Nacka Strand på en marin meny av aktiviteter för alla som älskar båtar, segling och vatten.
”Nacka Strand och Waterfont Days växer för varje år. Att Nacka Strand är Stockholms mest citynära seglingsmetropol märks tydligt. I år är intresset för kappseglingarna större än någonsin och under Waterfront Days har vi förmodligen Stockholms största flerskrovsregatta i Nacka Strand”, säger Viktoria Westholm, AP Fastigheter.
Intresset för segling och båtliv har ökat markant de senaste åren och är idag en sport som blivit mer och mer publik. Fredagen den 4 maj går startskottet för alla båtentusiaster och bryggseglare i Nacka Strand. Vinterns after-ski ersätts av after-sail i solen på bryggan.
Publiken kan förvänta sig allt ifrån fartfyllda kappseglingar, en flytande båtmässa med många spännande nyheter som visas upp, modellbåtssegling och kajak.
60 fots-trimaranen HiQ som är en av världens snabbaste segelbåtar med en toppfart på över 40 knop, ligger som en kronjuvel i hamnen i Nacka Strand. Gå ombord och träffa besättningen för att snacka segling Representanter från Nacka Strand Yacht Club finns på plats och självklart blir det också after-sail med marint tema på Restaurant J.
Nytt för i år är att det bland annat anordnas rundturer med sjöflygplan samt att det är Sverigepremiär för Hobie Cats Adventure Island som är en uppföljare till Hobies unika trampkajak.
Helgen inleder också säsongsstarten för Grand Prix-seglingar med den supersnabba 30-fots Trimaranen SeaCart 30 med en besättning som tillhör några av de skickligaste i Skandinavien.