Reportage

Trenden med utombordsmotorer sprider sig även till kabinbåtarna. Nordstar anpassar sig snabbt efter marknaden och har byggt om sin 24-fotare. – Ur Båtliv 1-17

Nästan 3 000 stulna båtmotorer i Sverige under 2016, en ökning på elva procent jämfört med 2015, betyder att många båtägare drabbas av enorma extrakostnader. Värst utsatt är Stockholmsområdet, men kostnaderna fördelas på hela landet. – Ur Båtliv 1-17

BÅTBRYGGORNA BYGGDES OFTA av betong på 1970- och 80-talen och
behöver nu bytas ut. Vattensjuka betongbryggor är dock inget någon vill ta i, inte ens med tång. Det kostar mycket pengar att destruera betongbryggor. – Ur Båtliv 1-17

Tyska Bavaria och slovenska Greenline har på årets första båtmässor presenterat två olika lösningar på hur vi kommer att använda motorbåtar framöver. – Ur Båtliv 1-17

Den som vill se största möjliga utbud av segelbåtar åker till båtmässan i Düsseldorf i januari. Båtliv spanade in trender och nyheter på denna väldiga utställning. – Ur Båtliv 1-17

Marinens Båtklubb i Karlskrona är momsregistrerad sedan två år tillbaka och ser relativt positivt på detta. Men arbetet med bokföring och administration har ökat. – Ur Båtliv 1-17

Moderna båtmotorer med elektronisk bränsleinsprutning har standardinstrument som visar bränsleförbrukningen vid olika varvtal. Men hur väl stämmer dessa ”beräknade” värden? Båtliv har provat på tre olika utbordare. – Ur Båtliv 1-17

Stockholms ytterskärgård med sina många öar är väl värd ett besök. Båtliv gjorde ett antal strandhugg i fint försommarväder under tre dagar sommaren 2016. Här är första rapporten av tre. – Ur Båtliv 1-17

Abbekås är en av Sveriges sydligaste hamnar. Båtliv besökte hamnen
när sommaren 2016 var som allra vackrast. – Ur Båtliv 1-17

Under de 50 år som Estland var ockuperat av Sovjetunionen fanns knappast någon möjlighet att komma dit med egen båt. Även estländarna själva var förbjudna attanvända sig av fritidsbåt. Idag är Estland ett fritt land och medlemmar i EU och NATO. Landet satsar helhjärtat på båtturism. – Ur Båtliv 1-17

Båtliv hade nyligen en artikel om vikten av att inte bara jämföra premierna utan också övriga villkor när man jämför försäkringsbolag. Nedan följer en redogörelse för en kollision, som bekräftar just hur viktigt detta råd är. – Ur Båtliv 6-16

Läkarbåtar har vi hört talas om tidigare, men den gångna sommaren har även en
veterinärbåt funnits tillgänglig för djurägarna i Roslagen. – Ur Båtliv 6-16

Årets vackraste nyhet är Spirit 47 CR från engelska Spirit Yachts. Linjerna är traditionella, men under vattenlinjen har båten ett modernt lättdrivet skrov. Med kolfibermast och membransegel blir seglingsegenskaperna exceptionella. Baksidan är att Spirit 47 CR har inredning som en 37-fotare men kostar som en 57-fotare. – Ur Båtliv 6-16

När sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, Joint Rescue Co-ordination Centre, får in ett larm från SOS Alarm gäller det att handla mycket snabbt, ibland kan det handla om bara några enstaka sekunder. – Ur Båtliv 6-16

PSYKOLOGERNA KALLAR DET projicering. Fenomenet finns förstås även på sjön. Ta Sandhamn, till exempel. Eller Smögen. Eller något annat ställe med stora brygganläggningar. Ni vet hur det ser ut. Båtarna är oräkneliga, trängseln enorm. Och massor med folk på kajkrogarna. Många sitter där med vinglas och groggar och tittar noggrant varje detalj i det skådespel som utgörs av nytillkommandes angöring, tilläggning och förtöjning. – Ur Båtliv 6-16

Ett vanligt besök på årets Öppna Varv i Ellös på Orust slutade med köp av en ny motor till familjens segelbåt, en Puzzle 36. Vi valde en Yanmar 3YM30AE diesel. – Ur Båtliv 6-16

2015 startade Simon Vinokur Integrationssegling. Ointegrerade invandrare skulle få chansen att inkluderas i svenskt båt- och skärgårdsliv och upptäcka våra vackra vatten och öar. Svenskar och invandrare skulle få möjlighet att lära känna varandra och Integrationssegling skulle kunna bidra till en större förståelse för varandras liv och kulturer. – Ur Båtliv 6-16

Långsamma eller snabba båtar? Bensin eller eldrift? Frågorna är många och svaren osäkra om framtidens båtmotorer. Båtliv pratar framtid med Volvo Pentas motorspanare. – Ur Båtliv 6-16

Evinrudes senaste E-TEC G2-generation består av motorer på 150–200 hk. Med styrka och renare teknik ska de på allvar ta upp kampen med 4-taktarna. – Ur Båtliv 6-16