Nyheter

Inför år 2007 lanserade Sveaskog tillsammans med Statens fastighetsverk Sverigefiskekortet. Hittills har försäljningen visat på en positiv trend. Nu fortsätter satsningen genom etablerandet av en ny samarbetspartner och medverkan på Sportfiskemässan. I dagarna har det blivit klart att Naturkompaniets 22 butiker blir återförsäljare av Sverigefiskekortet.

– Med sina citylägen är Naturkompaniets butiker ett jättebra komplement till våra befintliga återförsäljare, som ofta finns vid våra vatten på landsbygden. Tillgäng-ligheten av kortet ökar vilket är viktigt, eftersom det ska vara enkelt att köpa Sverigefiskekortet, säger Christopher Toll, affärsområdeschef Sveaskog Naturupplevelser.

Som ytterligare ett led i satsningen medverkar Sverigefiskekortet med en monter på Sportfiskemässan i Jönköping helgen den 16-18 mars.

Fakta om Sverigefiskekortet

Sverigefiskekortet är en produkt från Sveaskog och Statens fastighetsverk, som också är ägare till den mark där fiskevatten finns. Kortet lanserades i januari 2007 och ersatte då Sveafiskekortet, som kritiserats för ett komplicerat upplägg i regioner och valörer. Till skillnad från sin föregångare gäller Sverigefiskekortet i hela landet. Kortet ger tillgång till 1 200 fiskevatten i 50 av landets kommuner.

Förutom hos de 120 återförsäljarna (se lista på www.sverigefiskekortet.se) kan Sverigefiskekortet köpas på www.inatur.se, som lanseras i dagarna. Sajten som ska bli den största för naturturism i landet, förväntas bli en viktig försäljningskanal för Sverigefiskekortet. Sverigefiskekortet finns i fyra former; års-, sommar-, vecko- och dygnskort och gäller för hela familjen (två vuxna och barn).

Mer information och pressbilder finns på www.sverigefiskekortet.se

Pressmeddelande från Kustbevakningen

Fartyget Sylve togs på bar gärning när hon släppte ut olja öster om Gotland 2004. Först nu är ärendet avslutat efter en rad överklaganden. Domen: dagsböter för befälhavare och maskinchef plus en vattenföroreningsavgift på 110 040 kr. − Detta är ett starkt prejudikat för Kustbevakningen, säger förundersökningsledare Kenneth Hedström.

Det cypern-registrerade fartyget togs på bar gärning av kustbevakningsflyget KBV 583 den 11 november 2004, när hon öster om Gotland släppte ut minst 6 000 liter diesel i svensk ekonomisk zon. Fartyget beordrades in till Slite där befälhavaren och maskinchefen anhölls och senare häktades.
Kenneth Hedström ledde förundersökningen, som blev unik på flera sätt.

− Det var första gången någon över huvud taget blev anhållen i ett vattenföroreningsärende, och samtidigt första gången en utlänning blev häktad för ett brott begånget i den ekonomiska zonen, säger han.
Häktningsbeslutet prövades i alla instanser ända upp till Högsta domstolen. Själva förundersökningen tog åtta intensiva dygn.
− Det var väldigt forcerat med tanke på all bevisning vi skulle ta fram i form av förhör, undersökningar av fartyget och liknande. Kustbevakningspersonalen i Slite gjorde ett otroligt jobb, säger Kenneth Hedström.

I december 2004 föll domen i Gotlands tingsrätt för befälhavaren och maskinchefen, som båda dömdes att betala 120 dagsböter à 30 kr för brott mot vattenföro-reningslagen. Enligt Havsrättskonventionen är böter det enda straff som kommer i fråga för utländska medborgare som begår brott i svensk ekonomisk zon.
Domen överklagades till Svea hovrätt men fick inget prövningstillstånd.

Vattenföroreningsavgiften på 110 040 kr, beslutad av Kustbevakningen, överklagades också, men utan bifall.
Två år och tre månader senare, den 27 februari i år, avslutades ärendet i och med att vattenförorenings-avgiften betaldes. Kenneth Hedström är glad att kunna lägga det till handlingarna.
− Ärendet var jobbigt på grund av tidspressen under förundersökningen, men det har varit intressant och gett oss värdefull information om sådant vi inte prövat juridiskt tidigare. Man kan säga att det gick vår väg.

Fotnot: Svensk ekonomisk zon = den delen av havet mellan territorialgränsen (drygt 22 km från land) och gränsen mot annat lands vatten.

Text: Johanna Holmer
Foto: Calle Borg, Krister Lundgren

Pressmeddelande

Fiskeriverkets och SCB:s undersökningar visar att 100 000 människor årligen deltar helt ideellt i fiskevårdsarbete. Tillsammans lägger alla entusiaster ner 775 000 fiskevårdsdagar hos bland annat sina sportfiskeklubbar. På sportfiskemässan i Jönköping kommer 200 000 kronor av Sportfiskarnas Fiskevårdsfond delas ut till några sportfiskeklubbar.

– Men det räcker inte bara med engagemang och ideellt arbete. Pengar behövs till material och maskiner för att bygga vandringsvägar förbi vandringshinder och restaurera skadade livsmiljöer för fiskarter i sjöar och vattendrag. Det stöd på 200 000 kr vi får från Fiskevårdsfondens huvudsponsorer: Sportfiskemässan, OK/Q8 och BingoLotto är mycket värdefullt för fiskevårdsarbetet, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas Generalsekreterare.

– Sportfisket är en av Sveriges bredaste folkrörelser med många miljoner utövare och sportfiske ger människor rika möjligheter till avstressning och att komma ut i naturen. Sportfiskebranschen är en växande näring som omsätter miljarder och skapar uthålliga arbetstillfällen samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och på ett ekologiskt uthålligt sätt, säger Joakim Ollén, Sportfiskarnas Förbundsordförande.

– En effektiv fiskevård är givetvis bra för många hårt trängda fiskbestånd och naturvården, men till slut också för hela sportfiskebranschens framtid. Därför är det naturligt och viktigt för oss att stödja Fiskevårdsfonden säger Eva Anbert som ansvarar för Sportfiskemässan.

Bidragen ur Fiskevårdsfonden delas ut av Joakim Ollén fredagen den 16 mars kl. 15.00 i samband med seminariet ”Sportfisket och Kommunen” på ELMIA Konferenscenter Meetings i Jönköping, Konferenslokal 11.

2007 års bidragstagare är:

50.000 kr, Norsjö SFK, Norsjö, restaurering av den flottledsrensade Skräppträskån och Malån.

15.000 kr, Varbergs Kust- och Fisketillsynsförening, opinions- informationsarbete och fisketillsyn för att följa upp fiskevården i vattendragen.

10.000 kr, Stockholmsdistriktet av Sportfiskarna, Åtgärder för att förbättra tillgången på fiskungar och vuxen fisk i distriktets sjöar.

20.000 kr, Skånedistriktet av Sportfiskarna, Biotopvård i Rydebäcken, Helsingborg, lek- och uppväxtområde för havsöring.

9.000 kr, FK Sydfiskarna, Skåne, Restaurering av Skivarpsån, inventering och fiskevårdsåtgärder.

30.000 kr, SFK Storfiskarna, Örnsköldsvik, Återställning av den flottledsrensade Brattbacksälven i Moälvens vattensystem.

16.000 kr, Gotlands SFK, Biotopvårdsåtgärder i Lummelundaån, återställning av rätad och rensad sträcka.

20.000 kr, SFK Uttern, Dalälven, Biotopvård i tidigare igenlagd sidofåra som öppnats för vattengenomströmning, potentiellt lekområde för öring och harr.

20.000 kr, Tibro SFK, Fiskevård i Gärebäcken och Smulebergsbäcken, Tidans vattensystem. Del av ett större naturvårdsprojekt där Tibro SFK svarar för fiskevårdsdelen.

10.000 kr, Stenungsunds SFK, Bidrag till arbetet i naturvårdsprojektet i fjordsystemen innanför Tjörn och Orust, främst arbetet med att lokalisera lekområden för hotade lokala lekbestånd av torsk samt opinions- och informationsarbete.

Pressmeddelande

Norra Hamnen i Lysekil genomgår en total förändring. Befintliga industrier försvinner och lämnar plats för en ny fullvärdig stadsdel med bostäder, skola, kontor, hotell, butiker, restauranger, samt en nybyggnation av cirka 200 båtplatser.

Fastigheterna projekteras och ägs av PM Fastigheter.
Här i denna expansiva hamn öppnar Nordic Marine nu en fullserviceanläggning med Nordens första Honda Marine Center. Anläggningen är en båtmässa året om på cirka 650 m2 och 200 m2 verkstad med inriktning på båtar med utombordare och i samarbete med Honda.

För Honda är detta ett pilotprojekt för att öka servicen till båtägarna på den svenska marknaden. Honda är världens största motortillverkare och erbjuder idag marknadens bredaste program av fyrtaktare från 2,3 till 225 hk. Bränslesnåla motorer bland annat baserade på teknik från Hondas personbilstillverkning. Ett stort sortiment av tillbehör och navigationsutrustning från Raymarine, Garmin och Robship kommer också att rymmas i anläggningen. Nordic Marine har specialiserat sig på båtar, motorer och utrustning för nordiskt klimat och temperament.

I Lysekil erbjuder Nordic Marine bland annat Nordkapp, Crescent, Ribcraft, Zodiac, Honwave och Arronet. Nordic Marine har också verksamhet i Marstrand med försäljning av större båtar med inombordsmotorer, däribland finska Targa och norska Cormate. Marincentrat i Lysekil kommer också att erbjuda kunderna vinterförvaring i en nybyggd varmhall på över 1200 m2. Målsättningen är att ge båtägarna den fullservice som tidigare saknats i Lysekil med närområde.
Info www.nordicmarine.se

Pressrelease

Den 32:a America´s Cup avgörs i Valencia i april – juni 2007. Spänning på första parkett i Medelhavet ges på kryssningsfartyget MSC Sinfonia. Titelförsvararen Alinghi från Schweiz sponsras av kryssningsrederiet MSC Cruises som även under finalveckorna arrangerar kryssningar till Valencia.

För första gången kan MSC Cruises erbjuda svenska seglingsintresserade en plats på första parkett under finalseglingarna i America´s Cup. Under tre mödosamma år har seglingsvärlden försökt hitta utmanaren som ska få möta schweiziska Alinghi. I juni 2007 ska Team Alinghi nu försvara sin titel i America´s Cup. I april sker den sista förregattan inför Louis Vuitton Cup som sedan pågår fram till finalen i America´s Cup i juni. MSC Cruises sponsrar både titelförsvararen och en av utmanarna, Team Shosholoza från Sydafrika.

– Resenärerna på denna kryssning kommer få uppleva något unikt under dagarna i Valencia. De kommer att befinna sig mitt i centrum för denna spektakulära och publikvänliga seglingstävling. Vissa av kryssningarna möjliggör till och med för passagerarna att besöka regattabasen, säger Claes Tamm, nordenchef för MSC Cruises.

Kryssningar med stopp i Valencia i samband med America´s Cup sker mellan den 8 april och 17 juni. Under en sju nätter lång kryssning i Medelhavet med MSC Sinfonia sker avresan från Rom, med dagsbesök i Genua, Monte Carlo, Valencia, Valletta, Tunis och Rom. Paketpris från 11 870 kr för flyg t/r Stockholm-Rom, transfer och 8 dagars kryssning med helpension.

Fakta om America´s Cup:
År 2007 seglas den 32:a upplagan av tävlingen i Valencia i Spanien. Där möter de regerande mästarna i Team Alinghi den båt och besättning som vinner utmanartävlingen Louis Vuitton Cup. Den 32:a America´s Cup består för första gången i historien av tre delar: Louis Vuitton Acts som är ett antal förregattor som ger poäng till Louis Vuitton Cup och avslutas i april 2007 i Valencia. Sedan följer Louis Vuitton Cup som är en serie tävlingar mellan utmanarna. Här avgörs slutligen vem som ska få tävla mot titelförsvararen Alinghi och även detta sker i Valencia i april. Slutligen sker den 32:a America´s Cup Match där Alinghi kommer att möta vinnaren av Louis Vuitton Cup i juni 2007. Läs mer på www.americascup.com

Pressrelease

En ny stark båtsäsong står för dörren. Det var det allmänna intrycket när Allt för sjön 2007 stängde i går den 11 mars. Över 110.000 personer besökte den 10 dagar långa mässan som bjöd besökarna att titta på över 1000 båtar.

Årets Allt för sjön var rekordstor och den största båtmässan som någonsin hållits i Norden. Överallt i mässhallarna talades det om en försäljning som är bättre än på länge – och då har båtbranschen ändå flera rekordår bakom sig.
– Det är ingen överdrift att tala om högtryck i båtbranschen, vilket märktes tydligt under mässdagarna, så det känns verkligen spännande inför den stundande båtsäsongen. Vi ser också att intresset för mässan är mycket bra . Vår undersökning visar att över 97 procent av de som besökte mässan var positiva till den och lika många uppgav att de förmodligen kommer tillbaka nästa år. Så båtintresset lär hålla i sig säger Thomas Sandberg, projektledare för Allt för sjön.

På årets mässa kunde en del nya trender skönjas. En trend är att båtarna blir större och bekvämare. För tio år sedan räknades en 32-fots segelbåt som ”normal”. I dag är normalsegelbåten snarare 40 fot. Även motorbåtarna har ”vuxit till sig”, samtidigt som vi ser fler typer av motorbåtar. De lite mörkare mahognyinredningarna ersätts ofta av ljusare träslag och vitt, vilket ger ett rymligare och modernare intryck.

Antalet segelbåtar på marknaden ökar, och nytillskottet är kanske som störst bland de mindre segelbåtarna. På mässan sågs en rad nya segelbåtar runt sex – sju meter, både ”bobåtar och kappseglingsbåtar, som inte kostar mer än någon tusenlapp i månaden och som är ett bra alternativ för till exempel ungdomar som vill ut på sjön.
Båtmarknaden blir också allt mer internationell. Till Sverige kommer båtar från världens alla hörn, vilket berikar utbudet av båttyper. På mässan visades båtar från Kina, USA, Turkiet, Polen och de flesta andra europeiska länderna. Gemensamt är att i stort sett alla håller en mycket hög kvalitet.

Antalet besökare var ungefär som förra året, 111.521 människor besökte Allt för sjön, vilket gör den till Nordens största årligen återkommande evenemang alla kategorier.

Varje år delar Svenska Seglarförbundet ut en rad utmärkelser till de seglare som gjort en extra stor prestation under det gångna året.

2006 års utmärkelser delas ut på Allt för sjön, Stockholmsmässan, fredagen den 2 mars kl 14.30. Utdelningen sker i nära anslutning till Svenska Seglarförbundets monter C22:38. Enklare förtäring serveras i montern efter ceremonin. Då finns också möjlighet till intervjuer med pristagare och förbundskapten Magnus Grävare.

Pristagare:
Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS – Årets seglare, bästa kappseglingsprestation.
Sandra Sandqvist, KSSS – Reimerspokalen, årets bästa kvinnliga kappseglingsprestation
Rasmus Myrgren, GKSS – Vinges Kanna, bästa manliga seglare eller besättning
Emil Cedergårdh, Lerums Segelsällskap och GKSS – Geddapokalen, mest meriterade junioren
Roger Nilson, KSSS – Nakterhuset, bästa havskappseglaren
Johan Tillander, Jollekappseglarna Västerås – Lyftet, årets Rookie
Victor Bergström, SS Kaparen – Halvan, bästa juniorresultat på internationellt mästerskap
Emma Aspington – Årets tränare

Motiveringarna
Årets seglare har utdelats till förtjänta seglare sedan 1978. Pokalen är uppsatt av Svenska Seglarförbundet och är ständigt vandrande. Pokalen tilldelas den eller de seglare som under året enligt Svenska
Seglarförbundets styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. För andra gången går utmärkelsen till Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Under 2006 lyckades de vinna den för-olympiska regattan i Qingdao, Kina, ta medalj på VM, då de efter en fantastisk sista segling gick från sjätte till tredje plats, och nå en fin fjärdeplats på EM. 2006 var därmed det fjärde året i rad som paret tog en mästerskapsmedalj. De tar nu definitivt en plats bland våra främsta seglare genom tiderna.

Reimerspokalen tilldelas av Svenska Seglarförbundet den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Sandra Sandqvist, KSSS, vann E-jolle-VM i så överlägsen stil att hon inte behövde ställa upp i de två sista seglingarna. Tidigare under veckan hade hon tagit silvret på Open Week. Hon visade också i sin kölbåtsdebut i ”Mästarnas Mästare” med en fjärdeplats att hon besitter stora all round-egenskaper i sporten. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort årets seglingsprestation. Rasmus Myrgren, GKSS gjorde 2006 en fantastisk comeback i Laserklassen efter ett par års uppehåll. Med en bronsmedalj på världsmästerkapet i Jeu jeu, Sydkorea, i den mest spridda och konkurrenskraftiga jolleklassen visar Rasmus att han är en talang utöver den vanliga med förmågan att prestera när konkurrensen är som tuffast.

Geddapokalen skänktes till Svenska Seglarförbundet 1965. Pokalen ska årligen delas ut till den mest meriterade junioren. 18-årige Emil Cedergårdh, Lerums Segelsällskap och GKSS, har på mycket kort tid etablerat sig i Sverigeeliten i Laser. Vid årets ungdoms-VM i Weymouth i England blev Emil tvåa efter att länge ha lett regattan. Med ambition, vilja och stor träningsflit har Emil vad som krävs för en lång karriär inom sporten.
Nakterhuset (Diones vandringspris) Detta antika, stiliga nakterhus skänktes av Ola Wettergren 1985 till Svenska Seglarförbundet för att årligen utdelas till välförtjänta havskappseglare. Roger Nilson, KSSS, har under mycket lång tid havskappseglat med stora framgångar och inte minst som en mycket god navigatör och initiativtagare till nya projekt.

Svenska Havskappseglingsförbundet anser att Atlantrekordet 2006 gör Roger Nilson till en värdig vinnare. Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett imponerande ”lyft” inom seglingen. Johan Tillander, Jollekappseglarna Västerås, har vid 29 års ålder tagit steget in i världseliten i Finnjolle. Han blev sjua både på VM i Split, Kroatien, och EM i Palamos, Spanien. Med en fjärdeplats vid de förolympiska seglingarna i Qingdao, Kina, visade Johan att han nu efter en envis satsning gjort det stora lyftet och blivit en het OS-aspirant inför 2008.

Halvan tilldelas den junioridrottsman/lag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM,JVM eller JEM. 2006 tilldelas priset Victor Bergström, 17 år från SS Kaparen. Han tog silver vid årets Ejolle-VM som hölls i vattnen utanför Skovshoved, Danmark. I vår tuffaste juniorklass visade Victor återigen att han är en av de största talangerna som kommit fram i svensk segling på senare år. Han blev dessutom svensk mästare i klassen.
Årets Tränare utdelas varje år till den tränare/coach som under året bidragit med värdefull utveckling av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en förening. Utmärkelsen går till Emma Aspington som har gjort en stor insats inför ungdoms-VM, med förberedelser och träningsläger. Hon coachade också det svenska laget på ett förtjänstfullt sätt.

Pressmeddelande

Den 1-2 april gör Ostindiefararen Götheborg sitt första stopp med renodlat kulturell inriktning. Alexandria var under en tid den antika världens vetenskapliga och kulturella centrum och är idag en viktig plats för dialog mellan Europa och länderna i Mellanöstern och norra Afrika.

Under det två dagar långa stoppet kommer Bohuslän Big Band från Vara Konserthus att bjuda allmänheten på utomhuskonserter varav flera med Saad, en av Egyptens största chaabisångare som också är med ombord de sista dagarna före Alexandria. Chaabi var ursprungligen en musik som spelades på gatorna och i basarerna i Kairo. Idag betraktas den ofta som festmusik och är omåttligt populär i hela arabvärlden. Besökare och Alexandriabor kommer också kunna ta del av arrangemang inom ramarna för Anna Lindh-stiftelsen och dess egyptiska nätverk, med syfte att lära känna varandra och staden.

Med evenemanget vill Västra Götalandsregionen, som finansierar stoppet, ytterligare fördjupa och förankra det kulturella samarbetet med Alexandria. Tidigare har Västra Götalandsregionen genomfört många projekt där dans, teater och biblioteksutveckling varit i fokus. Syftet är att stärka den interkulturella dialogen enligt EU:s så kallade Barcelonaprocess, som strävar efter att utveckla Medelhavsregionens välstånd och stabilitet.

Evenemanget genomförs också tillsammans med det världsberömda biblioteket i Alexandria, Svenska institutet i Alexandria och svenska ambassaden i Egypten.
Statens museer för världskultur ansvarar för evenemangets innehåll och genomförande på uppdrag av kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Statens museer för världskultur är också kontaktpunkt för Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk.

Pressmeddelande

Den 1 mars släpptes Skärgårdsstiftelsens årliga rapport Levande skärgårdsnatur, en stor inventering av hotade djur och växter i Stockholms skärgård. Årets rapport visar bland annat att sälstammen i Stockholms skärgård har återhämtar sig efter att ha varit nära utrotning på grund av miljögifter.

– Genom inventeringar kan vi följa utvecklingen av sälstammen från år till år. Det materialet bearbetas sedan av forskare, och fungerar som en larmklocka när Östersjön mår dåligt, säger Cecilia Wibjörn på Skärgårdsstiftelsen.

Förra året räknades till cirka 24 000 sälar i Stockholms skärgård, mot bara 4 000 under

70-talet. Den positiva utvecklingen hotas av en annan trend som Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och forskare kan se. I rapporten konstateras att sälarna blir allt magrare och har invärtes sår på tarmarna, utan att någon kan förklara vad det beror på.

Projektet Levande skärgårdsnatur har pågått i mer än 20 år och fungerar som en väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän gör inventeringar av vissa djur och växter och resultatet utvärderas av forskare.

– De arter vi har med i Levande skärgårdsnatur är utvalda eftersom de reagerar på förändringar i miljön. Hur sälarna mår och hur populationen utvecklas är ett mått på hälsotillståndet i hela Östersjön, säger Cecilia Wibjörn.

Blåstången visar att Östersjön mår bättre

En art som visar på en positiv utveckling i Östersjön är blåstången, som på vissa lokaler åter finns på samma havsdjup som på 1940-talet. Det är ett tecken på att vattnet i skärgården i vissa områden har blivit renare. Blåstången är viktig för många djur- och växtarter och därmed för Östersjöns ekosystem.

Rapporten Levande Skärgårdsnatur 2007 är en redovisning av resultat från förra årets inventeringar. Några exempel på vad rapporten tar upp är:

Svärta har minskat i antal och nu befaras att arten helt kommer att försvinna från Stockholms skärgård.

Mellanskarven fortsätter att öka , förra året gjordes toppnoteringen på över 5000 häckande par. Mellanskarvar ringmärkta i Stockholms skärgård har påträffats i Estland, Frankrike och Spanien.

En sillgrissla som ringmärktes för 30 år sedan har fått sin utslitna ring utbytt.

Berguvarnas häckning gav dåligt resultat , endast tre ungar kläcktes. Orsaken kan vara den sena våren med snö ända fram i april, eller fågelinfluensan.

Ejderboräkning har pågått i mer än hundra år och antalet bon är nu rekordlågt, kanske på grund av den ökade populationen av mink och havsörn.

Mnemosynefjärilen är sällsynt men har ökat något i antal.

Guckuskons antal halverades från 300 till 150 blommande individer. Den sällsynta orkidén finns på en av Möjaskärgårdens öar.

För att ladda ner rapporten Levande Skärgårdsnatur , gå in på www.skargardsstiftelsen.se

Pressmeddelande

Den 1 mars släpptes Skärgårdsstiftelsens årliga rapport Levande skärgårdsnatur, en stor inventering av hotade djur och växter i Stockholms skärgård. Årets rapport visar bland annat att sälstammen i Stockholms skärgård har återhämtar sig efter att ha varit nära utrotning på grund av miljögifter.

– Genom inventeringar kan vi följa utvecklingen av sälstammen från år till år. Det materialet bearbetas sedan av forskare, och fungerar som en larmklocka när Östersjön mår dåligt, säger Cecilia Wibjörn på Skärgårdsstiftelsen.

Förra året räknades till cirka 24 000 sälar i Stockholms skärgård, mot bara 4 000 under

70-talet. Den positiva utvecklingen hotas av en annan trend som Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och forskare kan se. I rapporten konstateras att sälarna blir allt magrare och har invärtes sår på tarmarna, utan att någon kan förklara vad det beror på.

Projektet Levande skärgårdsnatur har pågått i mer än 20 år och fungerar som en väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän gör inventeringar av vissa djur och växter och resultatet utvärderas av forskare.

– De arter vi har med i Levande skärgårdsnatur är utvalda eftersom de reagerar på förändringar i miljön. Hur sälarna mår och hur populationen utvecklas är ett mått på hälsotillståndet i hela Östersjön, säger Cecilia Wibjörn.

Blåstången visar att Östersjön mår bättre

En art som visar på en positiv utveckling i Östersjön är blåstången, som på vissa lokaler åter finns på samma havsdjup som på 1940-talet. Det är ett tecken på att vattnet i skärgården i vissa områden har blivit renare. Blåstången är viktig för många djur- och växtarter och därmed för Östersjöns ekosystem.

Rapporten Levande Skärgårdsnatur 2007 är en redovisning av resultat från förra årets inventeringar. Några exempel på vad rapporten tar upp är:

Svärta har minskat i antal och nu befaras att arten helt kommer att försvinna från Stockholms skärgård.

Mellanskarven fortsätter att öka , förra året gjordes toppnoteringen på över 5000 häckande par. Mellanskarvar ringmärkta i Stockholms skärgård har påträffats i Estland, Frankrike och Spanien.

En sillgrissla som ringmärktes för 30 år sedan har fått sin utslitna ring utbytt.

Berguvarnas häckning gav dåligt resultat , endast tre ungar kläcktes. Orsaken kan vara den sena våren med snö ända fram i april, eller fågelinfluensan.

Ejderboräkning har pågått i mer än hundra år och antalet bon är nu rekordlågt, kanske på grund av den ökade populationen av mink och havsörn.

Mnemosynefjärilen är sällsynt men har ökat något i antal.

Guckuskons antal halverades från 300 till 150 blommande individer. Den sällsynta orkidén finns på en av Möjaskärgårdens öar.

För att ladda ner rapporten Levande Skärgårdsnatur , gå in på www.skargardsstiftelsen.se

Pressrelease

(2007-02-28, Valencia) För vinterträningen i Dubai behövde Victory Challenge temporärt förstärka seglingsteamet. Eftersom några i besättningen samtidigt var inblandade i färdigställande av Järv (SWE 96) i Valencia.
En av extra-seglarna var Keats Keeley, 33, mittfördäckare i Young America i America’s Cup 2000.
Han är nu den 40e medlemmen i Victory Challenges seglingsteam för 32a America’s Cup.
– Jag hade tur. Det är mycket som är annorlunda från senaste utmaningen jag var med om. Allt är större. Jag är imponerad.

Keats Keeley har varit professionell seglare i mer än 15 år. Han har mycket erfarenhet, inte bara från America’s Cup utan också från en rad internationella regattor och världsmästerskap. De senaste två åren har han i huvudsak seglat på Rosebud, en Transpac 52-yacht, som varit framgångsrik i en rad regattor särskilt i Karbibien. Från Rosebud känner han två av Victory Challenges seglare, Morgan Larson och Matt Smith. Det var dessa som rekommenderade honom när Victory Challenge behövde extra-seglare för vinterträningen i Dubai.

Insatserna under den hårda racingen i Förenade Arabemiraten ledde till att han erbjöds jobb av Magnus Holmberg, Victory Challenges skeppare och rorsman.

– Han fick hoppa in på en rad positioner och gjorde ett kanonjobb. Han är stor och stark, har rätt attityd och har rätt erfarenhet, säger Magnus Holmberg.

För Keats Keeley betydde det ändrade planer:

– Min kalender var fylld för våren, men det gick inte att tacka nej och Rosebud Racing var generösa och gav mig ledigt, säger Keats Keeley.

– Victory Challenge är ett team som är betydligt större och med helt andra resurser än vi hade i Young America som var privat sponsrat av en yachtklubb.

Han är den 40e seglaren – och den femte amerikanen – i Victory Challenges besättning. För Auckland 2002-2003 var det uteslutande seglare från Sverige, Danmark, Norge och Finland under utmanarserien Louis Vuitton Cup.

När Louis Vuitton inleds denna gång – den 16 april – har Magnus Holmberg seglare av elva olika nationaliteter att välja från.

Av de 40 ingick 14 i seglingsteamet i Auckland. Ytterligare 15 har America’s Cup-erfarenhet, varav sex från GBR Challenge i Auckland. Merparten av de övriga har seglat Volvo Ocean Race eller OS.

Victory Challenges utmaning för 32a America’s Cup sker i partnerskap med Tele2, Red Bull och MTG. Metro och Viasat Broadcasting är mediepartners. Sail Racing, LIROS Yacht Ropes, Rutgerson Marin, Pergo och OM Pimespo Ibercarretillas är officiella leverantörer. Teamleverantörer är Sebago, Oakley, Optimus, Svenska Flaggfabriken, Fitness First i Valencia och Nordic Sea Hotel i Stockholm.

Kommentarer

Henrik 13:36:37 2013-03-22

heja heja!

Pressrelease

(2007-02-28, Valencia) För vinterträningen i Dubai behövde Victory Challenge temporärt förstärka seglingsteamet. Eftersom några i besättningen samtidigt var inblandade i färdigställande av Järv (SWE 96) i Valencia.
En av extra-seglarna var Keats Keeley, 33, mittfördäckare i Young America i America’s Cup 2000.
Han är nu den 40e medlemmen i Victory Challenges seglingsteam för 32a America’s Cup.
– Jag hade tur. Det är mycket som är annorlunda från senaste utmaningen jag var med om. Allt är större. Jag är imponerad.

Keats Keeley har varit professionell seglare i mer än 15 år. Han har mycket erfarenhet, inte bara från America’s Cup utan också från en rad internationella regattor och världsmästerskap. De senaste två åren har han i huvudsak seglat på Rosebud, en Transpac 52-yacht, som varit framgångsrik i en rad regattor särskilt i Karbibien. Från Rosebud känner han två av Victory Challenges seglare, Morgan Larson och Matt Smith. Det var dessa som rekommenderade honom när Victory Challenge behövde extra-seglare för vinterträningen i Dubai.

Insatserna under den hårda racingen i Förenade Arabemiraten ledde till att han erbjöds jobb av Magnus Holmberg, Victory Challenges skeppare och rorsman.

– Han fick hoppa in på en rad positioner och gjorde ett kanonjobb. Han är stor och stark, har rätt attityd och har rätt erfarenhet, säger Magnus Holmberg.

För Keats Keeley betydde det ändrade planer:

– Min kalender var fylld för våren, men det gick inte att tacka nej och Rosebud Racing var generösa och gav mig ledigt, säger Keats Keeley.

– Victory Challenge är ett team som är betydligt större och med helt andra resurser än vi hade i Young America som var privat sponsrat av en yachtklubb.

Han är den 40e seglaren – och den femte amerikanen – i Victory Challenges besättning. För Auckland 2002-2003 var det uteslutande seglare från Sverige, Danmark, Norge och Finland under utmanarserien Louis Vuitton Cup.

När Louis Vuitton inleds denna gång – den 16 april – har Magnus Holmberg seglare av elva olika nationaliteter att välja från.

Av de 40 ingick 14 i seglingsteamet i Auckland. Ytterligare 15 har America’s Cup-erfarenhet, varav sex från GBR Challenge i Auckland. Merparten av de övriga har seglat Volvo Ocean Race eller OS.

Victory Challenges utmaning för 32a America’s Cup sker i partnerskap med Tele2, Red Bull och MTG. Metro och Viasat Broadcasting är mediepartners. Sail Racing, LIROS Yacht Ropes, Rutgerson Marin, Pergo och OM Pimespo Ibercarretillas är officiella leverantörer. Teamleverantörer är Sebago, Oakley, Optimus, Svenska Flaggfabriken, Fitness First i Valencia och Nordic Sea Hotel i Stockholm.

Kommentarer

Henrik 13:36:37 2013-03-22

heja heja!

Pressrelease

Stockholms skärgård har hundratusentals besökare per sommar. Många av besökarna är naturintresserade och vill lära sig mer om de växter som möter dem i klippskrevor och strandkanter. Därför är Skärgårdsstiftelsens vänbok 2007 ett praktverk om skärgårdens blommor, späckad med vackra bilder och med beskrivningar av både skärgårdsmiljöer och enskilda arter.

– Jag hoppas att årets vänbok kommer att få skärgårdsbesökarna att upptäcka skärgårdens blommor och lära sig mer om deras unika växtplatser, säger Berndt Festin, vd på Skärgårdsstiftelsen.

Blommande skärgård är en nyutgiven bok av biologen, naturfotografen och skärgårdsbon Klas-Rune Johansson. Den skickas i dagarna ut till de 17 000 medlemmarna i Skärgårdsstiftelsens vänner och finns också att köpa i bokhandeln.

Blommande skärgård är en genomgång i ord och bild av de blomstermiljöer som finns i skärgården. Boken börjar vid innerskärgårdens vitsippsbackar och tar sig sakta ut till gräslök och gul fetknopp i ytterskärgården. Den innehåller beskrivningar av miljöer och växtbetingelser, men också författarens personliga betraktelser av skärgårdsnaturen. Här kan man läsa om utskärens tranbär, eller tränjon som de kallas av skärgårdsborna, som färgar myrarna rosa under blomningen och vars pyttesmå blommor på nära håll liknar en cyklamen.

Här finns miljöbilder som doftar hav och tång, och närbilder där blommorna är i fokus. Blommande skärgård innehåller också rena artbeskrivningar där den nyfikne kan läsa på om olika blommor, deras växtplatser och blomningstid.

– Bilderna och texterna i boken ska inspirera läsaren till att besöka skärgården och kanske se på skärgårdsnaturen med nya ögon, säger Klas-Rune Johansson.

Inspirerande och lärorik

Skärgårdsstiftelsen arbetar aktivt genom sina tillsynsmän för att upprätthålla skärgårdens unika miljöer, både i odlingslandskap och skogsbruk. Det i sin tur bidrar till att skärgårdsblommorna får ha kvar sina växtplatser.

– Vänboken är inte bara en vacker och inspirerande bok, man kan också lära sig ett och annat av den. Inte bara vad blommorna heter utan också var de växer och lite om varför vissa blommor trivs på vissa ställen, säger Berndt Festin, vd på Skärgårdsstiftelsen.

Blommande skärgård ges ut av Wahlström & Widstrand och kommer att säljas i bokhandeln från mars. Rekommenderat cirkapris är 299 kronor. ISBN 978-91-46-20401-5

Pressrelease

Göta kanal firar 175 årsjubileum med tårtkalas och jubileumsfester under hela sommaren. Trots sin höga ålder är Göta kanal piggare än någonsin och ett av Sveriges största upplevelseområden med över 3 miljoner besökare per år. Kanalens 58 slussar
är fortfarande unika konstruktioner som lockar nyfikna både från Sverige och utlandet.

– Vi välkomnar både stora och små att vara med på Sveriges längsta födelsedagskalas. Hela vägen längs kanalen, från Östersjön till Vänern, blir det festyra i sommar, säger Claes-Göran Österlund, kanaldirektör på Göta kanalbolag.

Den stora högtidsdagen för Göta kanals jubileum blir i Sjötorp den 28 juni, men det blir också tårtkalas på Baltzar von Platens födelsedag och jubileumsfester på olika platser hela sommaren.

Göta kanal går genom hela Sverige och är ett av Sveriges mest kända besöksmål, vare sig man åker med klassiska kanalbåtar, med egen båt, cyklar eller besöker någon av anläggningarna intill kanalen. Upplevelseområdet från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Östersjön har mer än 60 boendeanläggningar, från vandrarhem och bed&breakfast till hotell och pensionat samt ett stort utbud av kaféer och restauranger.

Egen båt eller kanalkryssning

En dröm och en utmaning för många båtägare är att själva uppleva slussningens magi på
Göta kanal. Runt 5 000 fritidsbåtar går genom kanalen varje sommar. För fritidsbåtarna erbjuder Göta kanal flera nyheter för året, bland annat en resa under för- och eftersäsong med gemensamma stopp för sevärdheter eller en snabb transport på tre dagar, Göta kanal Express. Den som inte har egen båt kan hyra en båt på Göta kanal, intresset för det växer varje år och
i år utökas charterverksamheten ytterligare.

Att åka på kanalkryssning med båtar från förra sekelskiftet är annars det klassiska sättet att uppleva Göta kanal. Här går det att välja på olika fartyg med turer på en eller flera dagar.

Bad och bus för barnen

För de många barnfamiljer som besöker Göta kanal finns flera nyheter. Lagom till sommaren öppnar Sveriges första sail-in glassbar i Töreboda där glassen serveras från bryggan direkt över relingen. I samma gästhamn invigs en helt ny tempererad utomhusbassäng och en barnpool. I Norrkvarn finns ett upplevelseområde för barn med flera nyheter för året. Det är Professor Gullströms värld med ett forskningsfartyg för lek, klättring och upptäckter och ett kråkslott för den som vill busa på landbacken. Sedan tidigare finns redan en plaskvänlig
minikanal och en sagoskog med kanalens ovanligaste boende, två inredda trollstubbar.

Nya paket efterfrågas

Förutom de klassiska kanalkryssningarna är några av de mest populära arrangemangen längs med Göta kanal paketresorna med cykel eller kanot. Hittills har cirka 12 000 personer köpt en paketresa med cykling. Nyheter för i år är kombinationsresor, med cykel och kanot respektive cykel och kanalbåt.

– Göta kanal är ett unikt byggnadsverk och många drömmer om att komma hit och själva få slussa eller bara uppleva atmosfären kring kanalen. Med våra miljontals besökare är vi ett av Sveriges populäraste semestermål, säger Claes-Göran Österlund.

Ett urval nyheter och upplevelser längs med Göta kanal sommaren 2007
175-års jubileets stora högtidsdag firas i Sjötorp den 28 juni.

Jubileumsfester i Motala den 20-22 juli, Karlsborg den 27-29 juli, Söderköping
den 25-26 augusti, Norsholm den 18 augusti.

Revy och operett – jubileumsrevy och Östgötaoperettens jubileumsföreställning.

Tårtkalas längs kanalen den 29 maj för att fira Baltzar von Platens födelsedag.

Jubileumsutställning Baltzar von Platens brev i Motala hamn.

Visioner vid vatten – ett konstprojekt längs med Göta kanal som har vernissage den 30 juni.

Kanalbåt – ett klassiskt sätt att sakta glida fram längs med kanalen.

Norrkvarns slussområde. Nya konferenslokaler invigs i Baltzar von Platen Lodge,
ett exklusivt och historiskt boende, vandrarhem och hotellrum.

MC-cruising längs med kanalen den 16 juni – 300 motorcyklar spinner loss mellan
Borensberg och Söderköping.
Kyrkbåtar från Hälsingland på kanalen 25-28 juli, 100 kyrkbåtsroddare ror en vecka

Besök inspelningsplatserna för ”Göta kanal 2 – Kanalkampen.”

Cykla eller paddla och kombinera med kanalbåt– olika paketlösningar vid olika delar av kanalen.

Kräftfiske vid Göta kanal – paketresor med fiske.

Kanalturer, paket och aktiviteter återfinns i Resemagasin Göta kanal 2007. För att ladda hem Resemagasin Göta kanal 2007 som pdf-fil, gå in på www.gotakanal.se.

Pressmeddelande

Under 2006 lyckades Therese Torgersson och Vendela Zachrisson vinna den förolympiska
regattan i Qingdao, Kina, ta medalj på VM, då de efter en fantastisk sista
segling gick från sjätte till tredje plats, och nå en fin fjärdeplats på EM. 2006 var därmed
det fjärde året i rad som paret tog en mästerskapsmedalj.
Varje år delar Svenska Seglarförbundet ut en rad utmärkelser till de seglare som gjort en extra
stor prestation under det gångna året. Den kanske mest åtråvärda är Årets seglare som delas ut
till den seglare som gjort den största kappseglingsprestationen.
Övriga pristagare:
Sandra Sandqvist, KSSS – Reimerspokalen, årets bästa kvinnliga kappseglingsprestation
Rasmus Myrgren, GKSS – Vinges Kanna, bästa manliga seglare eller besättning
Emil Cedergårdh, Lerums Segelsällskap och GKSS – Geddapokalen, mest meriterade junioren
Roger Nilson, KSSS – Nakterhuset, bästa havskappseglaren
Johan Tillander, Jollekappseglarna Västerås – Lyftet, årets Rookie
Victor Bergström, SS Kaparen – Halvan, bästa juniorresultat på internationellt mästerskap
Emma Aspington – Årets tränare
Utmärkelserna delas ut på Allt för sjön, Stockholmsmässan, C-hallen, fredagen den 2
mars kl 14.30. Enklare förtäring serveras i Svenska Seglarförbundets monter, C22:38,
efter ceremonin.
Tidigare har SK Kaparen utsetts till Årets arrangör. Den utmärkelsen delas ut på Seglardagen
den 21 april.
Motiveringarna
Årets seglare har utdelats till förtjänta seglare sedan 1978. Pokalen är uppsatt av Svenska
Seglarförbundet och är ständigt vandrande. Pokalen tilldelas den eller de seglare som under året enligt
Svenska Seglarförbundets styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. För andra gången går
utmärkelsen till Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Under 2006 lyckades de vinna den
för-olympiska regattan i Qingdao, Kina, ta medalj på VM, då de efter en fantastisk sista segling gick
från sjätte till tredje plats, och nå en fin fjärdeplats på EM. 2006 var därmed det fjärde året i rad som
paret tog en mästerskapsmedalj. De tar nu definitivt en plats bland våra främsta seglare genom tiderna.
Reimerspokalen tilldelas av Svenska Seglarförbundet den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta
prestationen. Sandra Sandqvist, KSSS, vann E-jolle-VM i så överlägsen stil att hon inte behövde ställa
upp i de två sista seglingarna. Tidigare under veckan hade hon tagit silvret på Open Week. Hon visade
också i sin kölbåtsdebut i ”Mästarnas Mästare” med en fjärdeplats att hon besitter stora all roundegenskaper
i sporten.
Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort årets seglingsprestation. Rasmus Myrgren,
GKSS gjorde 2006 en fantastisk comeback i Laserklassen efter ett par års uppehåll. Med en bronsmedalj
på världsmästerkapet i Jeu jeu, Sydkorea, i den mest spridda och konkurrenskraftiga jolleklassen visar
Rasmus att han är en talang utöver den vanliga med förmågan att prestera när konkurrensen är som
tuffast.
Geddapokalen skänktes till Svenska Seglarförbundet 1965. Pokalen ska årligen delas ut till den mest
meriterade junioren. 18-årige Emil Cedergårdh, Lerums Segelsällskap och GKSS, har på mycket kort
tid etablerat sig i Sverigeeliten i Laser. Vid årets ungdoms-VM i Weymouth i England blev Emil tvåa
efter att länge ha lett regattan. Med ambition, vilja och stor träningsflit har Emil vad som krävs för en
lång karriär inom sporten.
Nakterhuset (Diones vandringspris) Detta antika, stiliga nakterhus skänktes av Ola Wettergren 1985
till Svenska Seglarförbundet för att årligen utdelas till välförtjänta havskappseglare. Roger Nilson,
KSSS, har under mycket lång tid havskappseglat med stora framgångar och inte minst som en mycket
god navigatör och initiativtagare till nya projekt.
Svenska Havskappseglingsförbundet anser att Atlantrekordet 2006 gör Roger Nilson till en värdig
vinnare.
Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett
imponerande ”lyft” inom seglingen. Johan Tillander, Jollekappseglarna Västerås, har vid 29 års ålder
tagit steget in i världseliten i Finnjolle. Han blev sjua både på VM i Split, Kroatien, och EM i Palamos,
Spanien. Med en fjärdeplats vid de förolympiska seglingarna i Qingdao, Kina, visade Johan att han nu
efter en envis satsning gjort det stora lyftet och blivit en het OS-aspirant inför 2008.
Halvan tilldelas den junioridrottsman/lag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM,
JVM eller JEM. 2006 tilldelas priset Victor Bergström, 17 år från SS Kaparen. Han tog silver vid årets
E-jolle-VM som hölls i vattnen utanför Skovshoved, Danmark. I vår tuffaste juniorklass visade Victor
återigen att han är en av de största talangerna som kommit fram i svensk segling på senare år. Han blev
dessutom svensk mästare i klassen.
Årets Tränare utdelas varje år till den tränare/coach som under året bidragit med värdefull utveckling
av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en förening.
Utmärkelsen går till Emma Aspington som har gjort en stor insats inför ungdoms-VM, med
förberedelser och träningsläger. Hon coachade också det svenska laget på ett förtjänstfullt sätt.

Pressrelease

(2007-02-21, Valencia) Victory Challenge tillkännagav idag att Pergo, ett av världens ledande golvföretag, blivit officiell leverantör av golv för teamets America’s Cup-bas i Valencia.

Det handlar om mer än 1.000 kvadratmeter golv som läggs för kontor och hospitality-avdelning.

– Vår bas är av standardstorlek för baserna i America’s Cup-hamnen i Valencia, men ändå är den dubbelt så stor som den vi hade i Auckland, det handlar om stora ytor som under en relativt kort period kommer att utsättas för ett omfattande slitage. Därför är vi mycket glada över att ha Pergo med oss som officiell leverantör av laminatgolv, säger Johan Stenman, VD för Victory Challenge.

Victory Challenges bas togs i besittning när teamet återvände efter vinteruppehållet ifjol. Då handlade det om båtvarv och segelloft och intilliggande kontor för segeldesignern Laurent Delage.

Under vintern har kontorsdelen – 500 kvadratmeter – gjorts klar med Pergo-golv.

Just nu färdigställs övervåningen som bland annat är avsedd för hospitality och för teamets möten och måltider, liksom ett gym och lokaler för Viasat Sport som sänder direkt från de avslutande seglingarna inom ramen för 32a America’s Cup.

När tävlingarna startar den 3 april med Valencia Louis Vuitton Act 13, den sista för-regattan före utmanarserien Louis Vuitton Cup, har också butiken på bottenvåningen öppnats och fått Pergo-golv. Där kommer bland annat Victory Challenges seglingskläder från Sail Racing att finnas för försäljning.

Det var Pergos dåvarande moderbolag Perstorp som uppfann laminatgolvet i i Sverige slutet av 1970-talet. Det har sedan dess lanserats i Europa och i Nordamerika och säljs även i Asien, i huvudsak i Indien och Kina.

Victory Challenges utmaning för 32a America’s Cup sker i partnerskap med Tele2, Red Bull och MTG. Metro och Viasat Broadcasting är mediepartners. Sail Racing, LIROS Yacht Ropes, Rutgerson Marin, Pergo och OM Pimespo Ibercarretillas är officiella leverantörer. Teamleverantörer är Sebago, Oakley, Optimus, Fitness First i Valencia och Nordic Sea Hotel i Stockholm.

Volvo Penta har troligen marinvärldens rikaste innovationshistoria med världsinnovationer som exempelvis Aquamatidrevet, de motroterande propellrarna Duoprop, och nu senast, IPS-systemet med de framåtriktade propellrarna.

Volvo Pentas motorer är kända för sin kvalitet och långa livslängd. Ett vanligt önskemål från ägare av äldre Volvo Pentamotorer är att få tillgång till instruktionsböcker och manualer till motorer som inte längre är i produktion.

Lagom till jubileet lanserar nu Volvo Penta en internetsajt som gör diverse publikationer tillgängliga för i stort sett alla motorer som Volvo Penta lanserat sedan starten 1907:

http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-gb/marineengines/out_of_production_engines/

Pressrelease

I en nyutkommen bok presenteras ett flytande kulturarv. Statens maritima museer k-märker fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Hittills har ett 70-tal fartyg k-märkts – bogserbåtar, passagerarångfartyg, segelskutor och fiskebåtar, men också en bilfärja från 1963 och en sightseeingbåt från 1947.

I boken presenteras hur k-märkning går till och varför det görs. I artiklar av sakkunniga författare diskuteras tekniska, samhällsekonomiska och skeppsarkitektoniska strömningar i historien, som de olika typerna av k-märkta fartyg representerar. I reportage får läsaren också möta de verkliga eldsjälarna. Att bevara gamla fartyg är ofta en kamp mot ekonomisk knapphet och en balansgång mellan att antikvariskt bevara och att anpassa till moderna sjösäkerhetskrav. I många fall är det en livsstil att bevara och bruka ett gammalt fartyg. I slutet av boken finns en 20-sidig katalog över samtliga nu k-märkta fartyg i Sverige.

Boken är utgiven som Sjöhistorisk årsbok 2006–2007 av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och producerad av Sjöhistoriska museet. Den är rikt illustrerad med nytagna färgfotografier.

Pressrelease

Naturskyddsföreningen blir först i Sverige med en tjänst på nätet för att lätt hitta alla skyddade och skyddsvärda naturlokaler. På naturkartan, [ http://www.snf.se/naturkartan ]www.snf.se/naturkartan, kan den natur- och friluftsintresserade få tips på intressanta platser att besöka.

Naturkartan är en interaktiv karttjänst där besökaren kan zooma in och ut från kartan för att lokalisera intressanta platser. I den första lanseringen är följande typer av områden utmärkta:
– Nationalparker
– Naturreservat
– Djurskyddsområden (t ex fågelskyddsområden och sälskyddsområden)
– Nyckelbiotoper (skogsstyrelsen)
– Natura 2000-områden
– Ängs- och betesmarker (TUVA-projektet, resultatet av Jordbruksverket
inventering)
Syftet är att hjälpa människor besöka nya platser att göra nya upptäckter.
Det finns alltid nya utflykter att göra. På kartan finns även platser och områden som normalt inte är utmärkta, t.ex. de pärlor som Jordbruksverkets ängsinventering Tuva lokaliserat. Lanseringen idag innebär ett första steg och redan finns idéer att utveckla tjänsten med flera tips på platser.
– Våra kretsar och länsförbund har stor kunskap om bra och skyddsvärda naturlokaler. Det finns massor av värdefull natur som ännu inte är skyddade. Den kunskapen skulle vi kunna sammanställa och dela med oss av, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
Webbadressen till naturkartan:
[ http://www.snf.se/naturkartan ]http://www.snf.se/naturkartan

Pressrelease

Ostindiefararen skapar enorm uppståndelse i hamn efter hamn, Chennai är inget undantag. I lördags, den 10 februari, lämnade skeppet Indien med flaggan i topp. Den snabbt växande handeln mellan Sverige och Indien har stått i fokus och har väckt rekordstort intresse på högsta politiska nivå.

Det största internationella arrangemanget Sverige någonsin haft i Indien har gått av stapeln under Ostindiefararens besök. Ett näringslivsseminarium med handelsrelationerna mellan Sverige och Indien i fokus lockade mer än 300 indiska topp-politiker.

Även bland allmänheten har intresset varit enormt, och mer än 25 500 indier fick chansen att titta närmare på skeppet och köerna såg inget slut.
Medierna har hårdbevakat det svenska skeppets besök, vid presskonferensen ombord vid skeppets ankomst infann sig 130 journalister som snabbt spred nyheten över hela landet i både TV och tidningar.

Indiens planer på framtida miljösatsningar med bland annat ”hållbara städer”
är något som särskilt engagerat den svenska näringslivsdelegationen och Maud Olofsson. Dessutom har ett seminarium om miljöteknik och hållbara städer arrangerats av Business Region Göteborg tillsammans med SIDA, Svenska ambassaden i Indien och IIT-Madras, i samband med Ostindiefararens besök.

– Jag har träffat många indiska ministrar och vi har diskuterat hur Sverige och Indien ska samarbeta på det affärsmässiga planet, framförallt har jag lyft fram miljöfrågor. Nu förstår jag varför folk är så imponerande av det här skeppet, säger Maud Olofsson, Sveriges vice statsminister och näringslivsminister.

Seglatsen hemåt fortsätter nu för Ostindiefararen. I Djibouti på Afrikas horn byts elevbesättningen ut för att ta skeppet vidare mot Medelhavet.

Volvo, SKF, Swedbank och Göteborgs Hamn är Officiella Partners till Ostindiefararen Götheborg.