SBU

Karlstads Segelsällskap har utsetts till Årets Båtklubb 2019. Det är tidningen Båtlivs redaktion som har valt denna stora och väletablerade båtklubb i en landsomfattande omröstning. Prisutdelningen sker på Stora scenen på Båtmässan i Göteborg lördag 1 februari. (read more…)

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) har hållit sin miljökonferens. All information om de olika ämnen som diskuterades op mötet finns här: http://www.smbf.org/miljo-skargard/

 

Våren 2020 får försäkringsbolaget Svenska Sjö en ny vd. Efter nära fem och ett halvt år på posten har Per Grywenz valt att kliva av. (read more…)

SBU:s Båtklubbsförsäkring har än en gång förbättrats på flera punkter. Trots att medlemmarna får mer för pengarna görs förbättringarna utan premiehöjning. (read more…)

Bildtext: SBU:s ordförande, Christer Eriksson (t. v.) hade ett möte om båtmotorstölderna med inrikesminister Mikael Damberg (S) tisdag 29 oktober

De internationella stöldligorna ska stoppas. Det tydliga budskapet levereras av inrikesminister Mikael Damberg (S), som i ett möte med SBU:s ordförande berättade om flera nya initiativ. (read more…)

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger startar Svenska Båtunionen (SBU) ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i egen regi med så kallad XRF-mätning. (read more…)

På lördag 31 augusti är det dags för den tionde upplagan av Båtklubbarnas Dag. Den här dagen är ett fint tillfälle att följa båtlivet i Stockholm med vackra klassiska båtar på parad. (read more…)

Svenska Båtunionen utfärdar ytterligare en havstulpanvarning för Stockholm, Södermanland, Gotland och Ålands län. Det kan vara dags att se över båtskrovet och eventuellt tvätta båten. Lokala skillnader kan förekomma.

Tillsammans med våra observatörers hjälp ser vi att havstulpanerna har förökat sig i en större utsträckning och det kan vara dags att se över sitt skrov om det är dags att tvätta. Hur vet du om det är dags att tvätta? Skalet på havstulpanen har börjat hårdna och är ca 5 mm stor. Alternativen för rengöring av båten kan vara exempelvis borsttvätt, tvätta för hand, sötvatten etc.

Mer information om vilket alternativ som passar bäst till olika typer av båtar, besök: www.båtmiljö.se/underhåll.

Projektet Havstulpanvarningen drivs av Svenska Båtunionen och bygger på att frivilliga observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om när havstulpanernas larver som simmar runt i havet sätter sig fast på bland annat båtbottnar. Det sker med hjälp av mätplattor som är placerade vid observatörernas hemmabryggor. Nu har tillräckligt många rapporter om havstulpaner inom angivna områden kommit in och idag skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten. Mer information om havstulpanvarningen hittar du på: Båtmiljö.se/Havstulpanvarningen

Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. Påväxt av havstulpaner påverkar båtens framfart och kan leda till lägre fart och ökade avgasutsläpp. När varningen skickas ut kan man vidta miljövänliga åtgärder såsom att tvätta av båtbotten, ta upp den på land eller i luften eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal alltför stort och hårt, dvs inom två veckor. Vinsten är en ren båtbotten och mindre utsläpp. Förslag på alternativa lösningar på hur du kan tvätta din båt hittar du på Båtmiljö.se.

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 och där man via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i specifika geografiska områden. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön genom att sluta använda bottenfärger som innehåller biocider.

Det måste bli ett stopp för utförseln av stulna båtmotorer från Sverige. Det kräver SBU:s ordförande, Christer Eriksson. (read more…)

Det blir mer pengar till skrotning av uttjänta fritidsbåtar. Det beskedet kommer från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). (read more…)

Nu finns det ett kul  bra jobb för den som vill arbeta med båtar, båtliv och information. Det är SBU (Svenska Båtunionen) som söker en ny kommunikatör. (read more…)

Anton Jönsson är ”Båtlivets Unga Hjälte” 2019. Han är en mycket aktiv seglare som inte tvekar inför att hjälpa andra. (read more…)

Försäkringsbolaget Svenska Sjö delar under 2019 till och med 31 mars 2020 ut 6 373 348 kr i resultatbonus till sina medlemskunder. (read more…)

Årets Båtklubb 2018 – Sandvikens Båtklubb – belönades med båttillbehör värda 125 000 kr på Båtmässan i Göteborg på lördagen. Ett 40-tal medlemmar från klubben fanns på plats vid prisutdelningen. (read more…)

Sandvikens Båtklubb har utsetts till Årets Båtklubb 2018. Det är tidningen Båtlivs redaktion som har valt denna Vänerklubb i en landsomfattande omröstning. Prisutdelningen sker på Stora scenen på Båtmässan i Göteborg lördag 2 februari.

Det är nionde året i rad som Båtliv utser ”Årets Båtklubb”. Bland tidigare vinnare finns både mindre båtklubbar och riktigt stora båtsällskap från storstäderna.

Årets vinnare är Sandvikens Båtklubb i Forshemsviken, ett par mil väster om Mariestad vid Vänern. Det är en välskött båtklubb med cirka 200 medlemmar och 91 båtplatser i en småbåtshamn.

– Den här utnämningen är riktigt överraskande för oss, vi tror knappt att det är sant att en liten förening på en liten ort kan få ett så fint pris. Det känns verkligen hedrande, säger Ingemar Andersson, ordförande för Sandvikens Båtklubb.

– Vi har lagt ner ett stort ideellt arbete där många har varit med från början sedan klubben bildades 1972. Jag har varit ordförande sedan 2002, säger Ingemar Andersson.

Att bli utsedd till ”Årets Båtklubb” innebär att klubben får ett digert prisbord med båttillbehör värda cirka 125 000 kr. Dessutom får klubben en mycket elegant skylt i ädelträ och komposit att hänga i klubbhuset.

– För oss är det en högt prioriterad aktivitet att utse Årets Båtklubb. Det finns många välskötta föreningar med engagerade medlemmar runt om i landet som är värda all uppmuntran, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör Båtliv.

Tidningen Båtliv ägs av Svenska Båtunionen, riksorganisation för cirka 900 båtklubbar i Sverige. Unionens ordförande, Bengt Gärde, delar ut priset till Årets Båtklubb 2 februari kl. 11.00 på Båtmässan i Göteborg.

Sandvikens Båtklubbs hemsida: www.sandvikensbatklubb.se

Tidningen Båtlivs motivering till priset:

”Med en stor egen insats och enkla medel har medlemmarna i Sandvikens Båtklubb byggt upp en förening som engagerar många ortsbor. Klubben är ett föredöme inom Svenska Båtunionen med ett stort engagemang inom allt från ungdomsarbete till miljö.”

Bildtext: Sandvikens Båtklubb är Årets Båtklubb 2018, utsedd av tidningen Båtliv.

Det är nästan så att vi har glömt det. Men denna sommar var mycket varm. Det var domedagsstämning i vissa medier, väderkartor visade djupt röda färger, skogsbränder rasade, grundvattnet sjönk och det började talas om att vi borde ta vara på det regnvatten som faller på hustaken. (read more…)

Svenska Sjö har tagit fram ett köp- och säljpaket för att göra både köp och försäljning tryggare. (read more…)

Nu går Svenska Båtunionen ut med ytterligare en havstulpanvarning. Denna gång för Stockholm, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Gotland och Ålands län.  (read more…)

Nu går Svenska Båtunionen (SBU) ut med en varning för Kalmar, Blekinge och Skåne län. Havstulpanerna har börjat settla (sätta sig fast) och det kan vara dags att se över sitt skrov och eventuellt tvätta båten. (read more…)

Åren går fort och Kullaviks Hamndag har hunnit bli en kär tradition. På Nationaldagen klockan 12 – 15 firas femårsjubileet med massor av aktiviteter i Kullaviks Hamn, belägen allra längst norrut i Halland. (read more…)

Havstulpaner påverkar båtens framfart i vattnet vilket leder till ökade bränsleutsläpp och kostnader både för miljön och privatpersoner. Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 där båtfolk via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i ens närområde. Nu tar Svenska Båtunionen över tjänsten från Skärgårdsstiftelsen. (read more…)

Helgen 7–8 april var det stor fest i Göteborg när Svenska Båtunionen (SBU) firade sitt 90-årsjubileum. (read more…)

Helgen 7–8 april blir det stor fest i Göteborg. Då ska Svenska Båtunionen fira sitt 90-årsjubileum. (read more…)

Ett historiskt beslut om en ny demokratisk struktur inom Svenska Seglarförbundet (SSF) togs den 17 mars då förbundets årsmöte – Seglardagen – beslutade att även medlemsklubbar ska ha rösträtt på årsmötet. (read more…)

Svenska Båtunionens Miljökonferens hölls i samband med Stora Båtklubbsdagen Ost på båtmässan Allt för sjön 10–11 mars 2018.

Lördag

Grunda vikar – unika och sårbara Sofia Wikström Östersjöcentrum Stockholms universitet

Vad kan vi göra för att minska påverkan på det marina livet? Många ankare grumlar vattnet och propellrar rör också upp bottensediment. Undervattensängar har stor betydelse för biologisk mångfald och binder sedimentet vilket medför mindre grumlat vatten. I Stockholmsområdet motsvarar ytan av dessa områden ca tre promille och det är inte ovanligt att de utnyttjas av fritidsbåtlivet. Trots allt är påverkan från fritidsbåtar minimal med tanke på all annan belastning på våra vatten men grunda vikar behöver skyddas i större utsträckning.

Sedan presenterar Harald miljökommittén och dess verksamhet och presenterar våra skrifter Hamnar för fritidsbåtar och Egenkontroll av fritidsbåtshamnar och vad de innehåller.

Jimmy Dominius presenterar SBU:s miljöprogram och vilka framsteg som görs. Toatömningen är här och flera tömningsställen måste till men det är inte vårt bekymmer. Alltfler målar mindre eller inte alls och miljömedvetandet bland båtfolket ökar stadigt. De viktigaste miljöfrågorna på kort sikt är kemikalieanvändningen, båtbottenfärger och att sprida kunskaper bland båtägare. På längre sikt är ju klimatanpassning av drivmedel en viktig fråga. Det är viktigt att sprida miljökunskaper på olika smarta sätt och se till att möta upp felaktig information med forskningsbaserade data. Många frågor från deltagarna och utan tvekan en hel del att jobba med framöver.

Kristina Carlstedt pratar om hur kommuner planerar och vad det kan innebära för våra båtklubbar.

Söndag 11/3

Roland Örtengren informerar om Skrovmålet som också är ett projekt med båtbottnar i fokus. Myndigheternas arbete styrs förutom av miljölagarna också av de nationella miljömålen, generationsmålen och Agenda 2030. Miljömålsrådet har inrättats för att samverka med berörda aktörer och har utarbetat en omfattande åtgärdslista som man nu försöker sjösätta. Skrovmålet är en sammanslutning av myndigheter som jobbar med att ta fram regler och föreskrifter för hur båtägarna ska hantera miljöpåverkande substanser. SBU har emellertid fått vara med som diskussionspartner vilket ju är bra men eftersom man pratar utifrån olika behov och kunskaper är det inte alltid lätt att mötas. TBT på båtbottnar och i sediment är ett problem och när det gäller båtbottnar bör det vara möjligt att identifiera och sanera dessa inom en rätt så nära framtid. Fortfarande styrs mycket av de miljöregler som drabbar oss båtägare av tveksamma slutsatser och bristfälliga data. Roland menar dock att vi behöver göra mer än vad som står i lagar och förordningar för att öka vår trovärdighet gentemot våra myndigheter och se till att göra egenkontroller som vi kan visa upp när det blir miljötillsyn.

Roland fortsätter att tala om de mätningar som han, Lennart Falck och Per Ivarsson (DGE Mark och Miljö) gjort av koppar, zink och TBT i fyra småbåtshamnar i Göteborgsområdet. Syftet var att ta fram fakta om förekomsten av dessa ämnen och skapa mera kunskaper om dess farlighet. En anledning är också att koppar är bra i antifoulingfärg och ofta mindre farlig än alternativa biocider som man kanske har sämre kunskaper om vilka långtidseffekter de har. Gränsvärdet för dricksvatten är 200 mikrogram per liter och från spolplattor 400 mikrogram vilket är avsevärt mycket lägre än tidigare gränsvärde för dricksvatten. Det som var nytt med dessa mätningar var att man bara mätte biotillgänglig koppar och mätningen skedde under två veckor. Resultatet blev att halterna låg på mellan 0,193 och 3,40 mikrogram/liter och på zink något högre men fortfarande avsevärt lägre än de resultat man redovisat tidigare. Andra källor till koppar i havsvatten kan ge större påverkan än båtbottenfärger men det är en fråga vi får återkomma till.

 

Petra Elg om båtmiljöcoacherna och hur vi ska samordna deras arbete med MiK.

Utbildningen sjösattes med hjälp av pengar från projektet ”Ren botten utan gift” och syftet med utbildningen var att komma närmare båtfolket och nå ut till båtklubbarna med aktuell miljöinformation på ett bättre sätt. Flera av de utbildade miljöcoacherna är på plats och en givande diskussion följer som förhoppningsvis blir givande för framtiden. En viktig fråga i sammanhanget är också hur vi skapar ett nätverk och vilka kanaler vi kan använda för att kommunicera med varandra. Ett problem för oss är att trots att SBU har ca 170 000 medlemmar representerar vi ändå bara 25 % av båtägarna men får ändå stå till svars för båtlivet i stort gentemot myndigheterna som ju givetvis har svårt att nå ut till övriga som inte är organiserade i någon båtklubb.

Emma Sunne om havstulpanvarningen och Båtmiljö.se

Båtmiljö.se är en plattform för miljöinformation till båtägare och blev till genom projektet ”Ren botten utan gift” och drivs nu av SBU. Havstulpanvarningen drogs igång 2001 av Skärgårdsstiftelsen och övertogs av SBU hösten 2017 och bygger på att observatörer runt hela Sverige vidarebefordrar uppgifter om när havstulpanerna settlar. Varningar går ofta ut i slutet av juli eller början av augusti och har ett stort antal sms-prenumeranter och ca 3000 mejl-prenumeranter. Emma påpekar också att det behövs flera observatörer för att få en säkrare rapportering. Vill man bli rapportör kan man skicka sina uppgifter till havstulpan@batunionen.se och angeposition enligt WGS för mätplattan.

Handbok bottensanering

I MiK har vi pratat om att ta fram en handbok i hur man på bästa sätt sanerar sitt skrov. Framförallt för att få bort TBT rester. LOVA-bidraget för bottensanering har höjts till 80 % men kan bara sökas av båtklubbar. Man kan också få bidrag till XRF-mätningar. När vi pratar bottenfärger är det också viktigt att reda ut begreppen mellan olika kvaliteter (primer, sealer spärrfärg med mera) och klargöra vad de olika färgtillverkarnas produktnamn står för. Vi har pratat blästring (sand-, is- (kolsyreblästring)) och slipning och skrapning men hur är det att hyvla bort gammal färg?

När det gäller LOVA-bidrag värderas eget arbete till 200,- timmen även för planering. Om en båtägare blir medveten om att båten har TBT på skrovet får den inte sjösättas. Varje båtklubb ska ha en länk till Båtmiljö.se.

Laget runt

Nyhetsbrev till alla miljösamordnare och miljöcoacherna. Kommunerna i Stockholm vill gärna ha vackra båtar som ligger vid bryggorna men tyvärr vill de inte ha båtar på land. Det behövs lokala miljökonferenser. Guider för miljöinspektörer, klubbar och båtägare finns och Roland Ö ska försöka göra dem tillgängliga på nätet. Överlag är det uppenbart att intresset för miljöfrågor fortfarande är lågt bland båtfolk och det oförtröttliga arbetet måste fortsätta i oförminskad takt. I pressrummet på Båtunionens hemsida finns en färdig insändare som handlar om att för många båtägare lämnar sin avföring på öarna.

Text: Hans-Jörgen Alsing

Foto: Bengt Hallberg