Det är bara ett par veckor efter VM i Danmark, vilket gör det praktiskt för långväga världsstjärnor att hålla sig kvar vid Öresund. Anmälningar har redan kommit från Tyskland. (read more…)

Jenny Gustavsson från Örebro utsågs till ”Båtlivets Unga Hjälte 2017”. Priset var ett stipendium på 15 000 kr från tidningen Båtliv och International Färg AB. (read more…)

Ombyggnaden av Karl-Johans-Slussen, som skall pågå i ytterligare fem år, har vållat stora problem för badande och båtklubbarna i Årstaviken. Slussande båtar på väg in från och ut från skärgården och Stockholms yttre hamn, som tidigare tog den vägen, tvingas istället ta omvägen genom Årstaviken via Skanstulls-slussen. Där har trafiken med fritidsbåtar ökat med 50 % och yrkestrafiken har ökat med 30 %. Ca 27 000 passager skedde förra året genom Skanstulls-slussen. (read more…)

Efter Båtlivs text om bottenfärger i Båtliv nr 2, som gavs ut 30 april, har vi fått en del frågor om vad som gäller för att måla med bottenfärger. KemI (Kemikalieinspektionen) har nu lagt till ett förtydligande och säger att det är ”huvudsaklig förtöjningsplats” som avgör. (read more…)

Svenska Båtunionen fick en delvis ny styrelse medan ordföranden Bengt Gärde omvaldes för en ny period på två år. Det är de tydligaste resultaten från årets Båtriksdag, som hölls i Östersund 1–2 april. (read more…)

I en artikel i Svenska Dagbladet 6 mars beskriver en artikelförfattare hur båtägare ”nonchalerar tömningslagen fullständigt”. Författaren företräder ett företag som säljer utrustning för toalettömning från fritidsbåtar och framför flera allvarliga sakfel i sin argumentation. Hans slutsats att båtägare struntar i lagen är helt felaktig. (read more…)

Momsfrågan om bryggplatser för båtar i båtklubbar har tagit en ny vändning. Detta sedan Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked. I en dom ger domstolen besked att frågan handlar om två saker: utarrendering av mark respektive upplåtelse av lokaler och andra platser. (read more…)

På 50- och 60-talen hade båtägarna i Stockholmstrakten problem med att leva upp till de svenska försäkringsbolagens krav på att fritidsbåtarna skulle vara torrsatta före 15 oktober. (read more…)

På Allt för sjön på Älvsjömässan i Stockholm 4-12 mars finns Svenska Båtunionen (SBU) på plats med konstprojekt, direktsänd radio med Kapten Väst, gör-din egen-havstulpanvarnare och mycket mer. Dessutom anordnas “Stora Båtklubbsdagen” med en rad föreläsningar kring viktiga båtklubbsfrågor. (read more…)

Båtliv nummer 1 har kommit ut den här veckan. Starta båtsäsongen genom att läsa om de senaste nyheterna från båtvärlden i Europas största båttidning! (read more…)

Eskaderklubben Tobis söker fler medlemmar. De vill ha kontakt med alla som är intresserade av långsegling i både nära och fjärran hav. (read more…)

Svenska Sjö lanserar med start 1 mars ett paket som ska göra det säkrare att sälja och köpa fritidsbåt. Paketet består dels av en guide och ett köpeavtal framtagna av jurister med mångårig erfarenhet av båttvister. (read more…)

Båtmässan Allt för sjön i samarbete med Svenska Seglarförbundet, Sweboat och Far East boats startar nu upp Optimist Challenge för upp till 30 båtklubbar. På mässan som arrangeras 4-12 mars på Stockholmsmässan kommer det att vara två byggtillfällen där varje klubb får bygga sin egen jolle i marinplywood. Båtarna visas sedan upp 1 juni när allt avslutas med en regatta där bland annat den bäst designade båten utses.

(read more…)

Båtmässan Allt för sjön i samarbete med Svenska Seglarförbundet, Sweboat och Far East boats startar upp Optimist Challenge för upp till 30 båtklubbar. På mässan som arrangeras 4–12 mars på Stockholmsmässan kommer det att vara två byggtillfällen där varje klubb får bygga sin egen jolle i marinplywood. Båtarna visas sedan upp 1 juni när allt avslutas med en regatta där bland annat den bäst designade båten utses. (read more…)

Under 2017 års Båtmässa på Svenska Mässan i Göteborg bjuder Svenska Båtunionen (SBU) in båtklubbar och press till ”Stora Båtklubbsdagen” 4 februari kl. 10–16. Under dagen anordnas föreläsningar och diskussioner som behandlar viktiga ämnen i båtklubbsarbetet runt om i landet på teman som båtmiljö, juridik och sjösäkerhet. (read more…)

Försäkringsbolaget Svenska Sjö får bra resultat i mätningar om kundnöjdhet. Nio av tio kunder i Svenska Sjö är nöjda med skadehanteringen. (read more…)

Årets Båtklubb firades på Båtmässan i Göteborg. Lommabuktens Seglarklubb är Årets Båtklubb 2016. Tidningen Båtlivs redaktion och läsare har utsett den mycket aktiva klubben i konkurrens med andra båtklubbar i hela Sverige. Prisutdelningen skedde på Båtmässan i Göteborg lördag 4 februari. (read more…)

22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 Mkr. Förra årets tillägg på 20 Mkr ligger kvar i regeringens budget och är mycket viktigt för friluftsorganisationerna och deras arbete i Sverige. Av statsanslaget viks 22 Mkr till organisationsbidrag och 25,8 Mkr till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna som oförtrutet arbetar med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper – bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang. (read more…)

Vem blir Båtlivs Unga Hjälte 2016? Det avgör du med din nominering. 15 000 kr till vinnaren står på spel. (read more…)

Näsbyvikens Båtsällskap i Stockholm har uppdaterat sin hemsida ordentligt. Syftet är att modernisera klubbens kommunikation och att Facebook tydligare integreras som kommunikationsplattform för klubbens medlemmar. (read more…)

Sen 2009 har det gått att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelserna, och det har resulterat i många olika vattenprojekt. På Gotland har exempelvis flera ideella föreningar fått bidrag för algskörd, eller släkesrensning som det också kallas. Det innebär att stränder rensas från alger som sedan kommer till nytta som gödning på åkermark, men det minskar också övergödning av havet och ger fina sandstränder. (read more…)

Den 26 november kl. 16.00 hålls ett informationsmöte om förslaget till ny Landsortsfarled. Mötet anordnas av Facilklubben och Östertälje Båtklubb. Informationen vänder sig till alla medlemmar i båtklubbar som är belägna vid eller har sin klubbholme vid sträckan Landsort–Södertälje. (read more…)

I slutet av oktober deltog Miljöminister Karolina Skog i projektet Skolbäcken vid Risebergabäcken i Malmö. I vadarbyxor gick ministern från station till station med elever från Segevångsskolan i Malmö och var bland annat med att hälla lekgrus i bäcken för att förbättra lekplatsen och reproduktionen för de havsöringar som vandrar upp i bäcken. (read more…)

Med start i oktober delar Svenska Sjö ut 700 000 kr till landets kretsar och båtklubbar. Det är nästan 200 000 kr mer än förra året. (read more…)

Svenska Båtunionen är en av världens största båtorganisationer och består av 27 regionala förbund som organiserar 950 båtklubbar, som tillsammans har ca 170 000 medlemmar. Vårt syfte är att främja det föreningsdrivna båtlivet och att arbeta med miljö- och sjösäkerhetsfrågor. I Svenska Båtunionens ansvar ingår att driva Nämnden för Båtlivsutbildnings verksamhet. Vi söker därför nu en projektledare som kan ansvara för nämndens verksamhet med navigationsutbildningar för fritidsbåtar. (read more…)