Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Fjärde upplagan av Kustguide Bottenhavskusten – ”I Gävlefiskarnas kölvatten” finns nu tillgänglig på Internet på följande sidor: Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida: www.y.lst.se
Syftet är att locka båtburna och andra till nya unika natur och kulturupplevelser som kuststräckan från Öregrund upp till Västernorrlands nordligaste del har att erbjuda.

Här beskrivs alla pittoreska fiskelägen, gästhamnar, naturhamnar, kustnära utflyktsmål och serviceställen av allehanda slag.
Den senaste upplagan av guiden från 1994 har under våren genomgått en omfattande revidering både innehålls- och layoutmässigt. Den nya versionen beräknas komma i tryckt form under hösten 2006 och kommer att omfatta 144 sidor.

Nils Gorton, 53, är ny VD för Svenska Sjö AB. Han tillträdde 15 mars och har 25 års erfarenhet i försäkringsbranschen.
– Det känns spännande, säger han. Våra lokaler är helt fantastiska ur båtlivssynpunkt. Vi finns nära hamnområdet i Vaxholm, som torde vara ett av de mest trafikerade i landet.
– Det känns spännande ur en annan synvinkel också.

Det känns stimulerande att ta vid i detta arbete. Svenska Sjö är ju marknadsledande på båtförsäkringsområdet. Vi finns ju mycket nära våra kunder i mer än ett avseende och Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) har genom åren lyckats uppnå för båtägarna ganska unika resultat.

För egen del har Nils Gorthon som många andra seglat jolle som barn och i vuxen ålder bedrivit båtliv i varierande omfattning. Just nu har han sin båt i Svinninge Marina Club och som många andra hoppas han på många sköna båtdagar.

Info www.svenskasjo.se

Stegeborgs Båtklubb arrangerade en eskadersegling till Stockholms skärgård under två veckor sommaren 2003, den 23 juni till den 7 juli. Nio båtar deltog i eskaderseglingen om leddes av Lars och Gunilla Törnqvist i Shipman 28:an Scirocco.
Färden gick från S:t Anna skärgård via Mälaren till Wasahamnen i Stockholm. I Mälaren var Birka (Björkö) ett av målen. I Stockholms skärgård blev det stopp i Vaxholm och Sandhamn. Vid Utö upplöstes eskadern och deltagarna seglade hem efter egen plan.

Totalt blev seglatsen på cirka 220 Nm. Vädret var skiftande, dock med mest solsken men något regn och även dimma råkade eskaderseglarna ut för. Några kvällar arrangerades olika aktiviteter såsom tävlingar för deltagarna där besättningar tävlade mot varandra.

Vid Utö fick eskaderledarna, Lars och Gunilla Törnqvist, ta emot en välförsänt segelbåt i mässing med alla deltagares båtnamn ingraverade som tack för den fina och proffsiga utförda eskadern.

Alexander Johansson

På 30- och 40-talet var segelbåtar i 5-metersklassen vanliga kappseglingsbåtar. Många berömda seglingsprofiler valde just 5m-båtar. Det svenska 5m-förbundet firar i år 75-årsjubileum och i samband med det försöker man få till stånd ett komplett register över svenska båtar. 5m förbundet är i dag ett aktivt förbund med cirka 75 medlemmar. Kappseglingarna bedrivs framförallt i Stockholm och i Finland där klassen är stor med närmare 20 aktiva före detta svenska båtar. Båtarna är alla byggda mellan 1936 och slutet på 40-talet när klassen försvann för att åter uppstå 1974.

– Förbundet efterlyser nu okända båtar. Det byggdes cirka 120 femmor i Sverige och i dag har vi koll på ett 30 tal i olika skick i Sverige och Finland, säger förbundets ordförande, Hans Fungdal.
Målet är inte att värva medlemmar utan att få reda på var det finns båtar och vilket skick dom är. På hemsidan www.int5m.com finns mer info om båtarna. Info fungdal@telia.com, tel. 073-831 11 11.

Svenska Seglarförbundet delar varje år en rad belöningar för fina prestationer. Pris som årets seglare tilldelas Victory Challenges projektledare Mats Johansson. Han får priset för sin insats som ledare för det svenska syndikatets framgångar i America’s Cup. Mats Johansson får även priset för att ha satt svensk segling på världskartan.
Vinges Kanna tilldelas Laserseglaren Daniel Birgmark från Göteborg. Remierspokalen tilldelas 470-seglarna Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Geddapokalen tilldelas den man eller kvinna som under året fyller högst 20 år.

Karin Söderström från Lerum tilldelas priset för sin silvermedalj på Ungdoms-VM i Kanada.
Halvan tilldelas KSSS-seglaren Arvid Claeson för hans guldmedalj på Junior EM i E-jolle. Tornadoseglarna Martin Strandberg och Kristian Mattson från Malmö får priset ”Lyftet”. Nakterhusetpriset tilldelas Helena Darvelid, en av världens mest framgångsrikaste kvinnliga havskappseglare. Priset som årets tränare går till Per Wennersten, sportchef på GKSS. Utmärkelsen Årets arrangörsklubb tilldelas Träslövsläges BS.

Blekinge BF har skrivit ett öppet brev till våra riksdagsmän och EU-parlamentariker om den hotande momsbeskattningen. I brevet skriver förbundet bland annat:
Förslaget (hotet) att momsbeskattning ska införas i den ideella och frivilliga föreningsverksamheten.

Sveriges framtida ideella och frivilliga främjande föreningsverksamhet står på spel.
Merparten av båtklubbarna i Sverige (och Blekinge) administrerar, äger eller arrenderar, i de flesta fallen, med egna arbetsinsatser och ekonomiska medel skapade/byggda och gemensamt ägda hamnanläggningar, trailerramper, klubbstugor, bryggor, klubbåtar, Y-bommar och övrigt material som anskaffats för klubben/sällskapets verksamhet och fortlevnad. Det sätt som båtliv och sjösport bedrivs i Sverige (och övriga nordiska länder) är unikt.

I övriga Europa är det mycket kostsamt/exklusivt att vara båtägare, man är hänvisad till kommersiella (och dyra!) marinor för att erhålla båtplats, båtklubbarna har oftast dyra medlemsavgifter är inte öppna för alla utan man ska rekommenderas in som medlem.

Det från hösten 2004 uppskjutna Unionsrådet äger rum 5–6 februari 2005 i Stockholm. Tidigare år har vid denna tidpunkt hållits konferens med de regionala förbundens ordförande.

Agenda för Unionsrådet är ännu inte fastställd, men sannolikt blir redovisning av de båda vid Båtriksdagen 2004 tillsatta utredningarna huvudpunkter. Den ena hade i uppdrag att se över SBU:s stadgar, den andra att granska SBU:s arbetsformer och organisation.

Det organiserade båtlivet har nått en aktningsvärd ålder. Det finns skäl att ibland bläddra tillbaka i historieboken och erinra sig hur det började och vad som har hänt genom åren. Det sägs ju ibland att endast den som kan historien kan göra riktiga bedömningar om framtiden. Enskilda klubbar hade funnits länge innan KMK, Mälarens Motorbåtsförbund, Saltsjöbadens Motorbåtsförbund och Vänerns Motorbåtsförbund vid ett sammanträde 16 mars 1928 beslöt att bilda Sveriges Motorbåtsunion. Därvid uttalade man att: Sammanslutningens syfte är att vara en nationell sammanslutning inom motorbåtssporten för att såväl inom som utom landet tillvarata de intressen, som representerades av landets motorbåtsmän och den inhemska motorbåtsindustrien.

Redan från början slog man in på vägen att i skrivelser och uppvaktningar framföra sina synpunkter till olika myndigheter. Tidigt skrev man till Kungl. Maj:t angående sjömätning och nya sjökort. Frågan om obligatorisk inregistrering av motorbåtar kom tidigt upp. Svenska Jägarförbundet och Stockholms läns och Stads Hushållningssällskap hade hos Kungl. Maj:t gjort framställning om detta. Unionen sa nej i en skrivelse i mars 1931. 1935 inbjöds sålunda Kungl. Kommerskollegium att ombord på en Vaxholmsbåt följa en demonstration av på olika sätt numrerade motorbåtar.

Härvid framgick nummersystemets stora olämplighet ur alla synpunkter. 1965 hade Länsstyrelsen i Stockholms län hade begärt att motorbåtar skulle underkastas registreringstvång. Unionen sade även nu nej bland annat med motiveringen att namnskyltar på båtarna i förening med klubbstandertar och matriklar skulle vara fullt acceptabel frivillig väg att identifiera en båt och dess ägare. På 80-talet väcktes frågan igen och då fick vi som bekant registrering. Den slopades sedan av den borgerliga regeringen på 90-talet och nu uppmanas båtägarna som bekant att ansluta sig till det frivilliga registret, som Stöldskyddsföreningen driver i samarbete med försäkringsbolagen.

Herlinsällskapet bildades 2000 för att befrämja intresset för Tore Herlins arbete och bevara hans båtar. Det ska också vara ett forum där Herlinvänner kan träffas. Sällskapet anordnar för första gången en båtträff för Herlinbåtar den 2-3 augusti på Ornö i Stockholms skärgård, vid familjen Herlins brygga vid Bruket innanför Skinnkobben (ungefärlig position N59.04.9, O18.24).

Du som har en Herlinbåt och vill komma med, tag kontakt med Per Axelson/Anna Birgitta Eriksson, tel. 08-571 687 59 eller skicka ett mejl via sällskapets hemsida, adress: www.sallskapet.herlin.se. Andra som har vägarna förbi bör titta in i viken för att få en extraordinär skönhetsupplevelse!

Den 14 augusti går startskottet för regannat Ven Runt, som har blivit en tradition för RHSS, Råå Helsingborgs segelsällskap. Arrangörerna hoppas på över 100 deltagande båtar.

Seglingen är på cirka 25 Nm i bana för tävlingsklassen och för familjeseglarna gäller det mest att segla runt ön. Info www.rhss.m.se.

Med ett digert heldagsprogram firade Båtsällskapet Arken 20-årsjuibileum 8 juni i strålande sol. I programmet ingick kappsegling, femkamp, ponnyridning, loppmarknad. Den festliga dagen avslutades med middag för 350 personer på hamnområdet och festfyrverkeri.

Båtsällskapet Arken har sin anläggning vid Mälaren nära Kungsängen väster om Stockholm. Båtklubben skapades när några båtägare inte fick plats i grannklubbarna. Många hinder har de haft att övervinna, men tack vare en omfattande arbetsinsats och stor målmedvetenhet har skapats en förnämlig anläggning av ett grunt, lerigt strandområde.

Namnet Julle Bernström bör nämnas särskilt. Julle har varit klubbens ordförande ända sedan starten och är det fortfarande till den grad att han bor på hamnområdet i en husvagn intill sitt livsprojekt, upprustningen av en femton meter lång veteranbåt.


En Comet 26-klubb startades vid nyåret. och en Commander 31-klubb.bildades senare på våren. Rapportören Jan Ohlfeldt önskar flera medlemmar i respektive klubbar och presumtiva nya medlemmar kan få information på klubbarnas hemsidor, som nås via.

http://hem.passagen.se/cometklubb/ och
http://w1.875.telia.com/~u87525007
/comet31commander/comet_31_commander_start.htm

Sjöräddningen i Mönsterås övade 5 oktober eftersök i vattnet med polisens hundpatruller. Bilden visar hunden Bimbo Lind (6,5 år) samt husse tillika polismannen Bengt Wallenberg. Övningen gjordes under de mörka timmarna och två personer fanns utplacerade i Kalmarsund iförda överlevnadsdräkter. Bimbo Lind är utbildad för att kunna söka efter personer på land och i vatten, även de som kan finnas under vatten.

Den här kvällen låg hunden placerad i stäven på sjöräddningens båt och stirrade ut över de svarta vidderna. Ibland smakade han av vattnet och så plötsligt markerade han att han känt lukten av en människa. För Bimbo Lind tog det inte lång tid innan han nosat upp de två herrarna som låg i det mörka vattnet.