Klubben är för närvarande återuppstartad. Den har haft cirka 300 medlemmar för några år sedan och har tillstånd från Bayliner i USA att få bära orginallogotypen. Allt finns färdigt med egen Baylinerbåtvimpel för 200 kr, broderat märke för 50 kr och klubbnålen för 50 kr.
Medlemsavgiften är 200 kr.
På samma inbetalningsavi kan man beställa vimpel, klubbnål och broderat märke.

Klubben siktar på att utge ett medlemsblad med bland annat en frågebank. Adress: Bayliner Club Sweden, Box 191 85, 152 05 Södertälje. E-post: baylinerclubsweden@hotmail.com. Hemsida http://baylinerclubsweden.shorturl.com eller http://medlem.tripodnet.nu/bayliner1974

Sveriges unika bestånd av äldre fritidsbåtar riskerar att ruttna bort, huggas upp eller brännas. På senare tid har intresset ökat för att bevara och vårda denna kulturskatt men mycket mer måste göras.Många gamla klenoder har försvunnit till utlandet, främst till Tyskland, Nederländerna och Norge, där de renoveras. Det är givetvis bättre än att båtarna förfaller här hemma, men många tycker nog att det bästa vore om de kunde stanna inom landet och restaureras här.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) en rikstäckande ideell organisation, driver på i kampen för att rädda det gamla båtbeståndet och samarbetar med Sjöhistoriska museet, som satsar brett på temat Åldringsvård. MSF invigde i juni förra året sitt museum i Västerås och drev under sommaren Båthall 2 på Djurgården i Stockholm.

Där förvarar Sjöhistoriska museet alla sina fritidsbåtar och de visades nu för första gången för allmänheten. Motorbåtsmuseet i Ljung vid Göta Kanal är också knutet till MSF. – Jag märker ett ökat intresse från folk som berätta om sina båtminnen och skänka gamla båtar och annat till oss. Fortsätter det på det viset kommer vi att behöva stora lokaler för båtar, säger MSF:s ordförande, Pierre Dunbar. – Därför riktar jag en förfrågan till den som kan upplåta till exempel en maskinhall på ett lantbruk, gärna i Mälardalen.

Där skulle man, säger Pierre Dunbar, kunna lägga upp båtar i varierande skick och sedan finna faddrar åt dem med ansvar för att rusta upp båtarna.
Målet är givetvis att båtarna ska hamna i sjön igen efter renovering, de är ju inte byggda för att ligga på land. Därför planerar Västerås kommun nu att lägga ut pontonbryggor vid Fritidsbåtmuseet i Västerås, där veteranbåtar kan förtöjas.

Museiföreningen har närmare 1 300 medlemmar och vill gärna ha fler runt om i landet. De får bland annat Veteranbåten, tidning för svensk veteranbåtskultur, som kommer ut med fyra nummer per år. – Ju fler medlemmar vi får, desto mer kan vi göra för att rädda en enastående kulturskatt, säger Pierre Dunbar.
Medlem blir man genom att sätta in 250 kr på postgiro 20 46 97-7.
Lars Porne

Båtrally med grillafton 19/6. Familjerally med start kl. 11.00 – 13.00
Grillafton kl. 19.00
Familjedag 3/7 kl.11.00. Se anslag som kommer upp vid stugan.

Båtrally med grillafton 7/8. Familjerally med start kl. 11.00 – 13.00.
Grillafton kl. 19.00
Kräftskiva 28/8. Medtag egna kräftor och ett glatt humör
Se mera information på Borlänge Båtklubbs hemsida: http://come.to/borlangebatklubb

Värmdö kommuns föreningsråd satsade i mitten av september på en höstmarknad som blev stor succé. Kommunen har närmare hundratalet föreningar av olika kategorier, däribland ett antal båtklubbar. Målsättningen var bland annat att i Kyrkparken i Gustavsberg visa upp klubbarnas verksamhet för allmänheten och dessutom att bjuda på underhållning. Kommunalrådet Lasse Bryntesson berömde i ett invigningstal föreningsrådet för ett mycket fint arbete och förmodade att marknaden skulle bli återkommande.

Viktiga inslag i marknaden var uppvisningar av brandbilar, ambulanshelikopter och sjöpolisens båt. Med ett visst vemod visade Amf 1 på Rindö upp sig eftersom regementet hotas av nedläggning.
– Helgens arrangemang har tillkommit genom ideellt arbete, säger Kjell Thorngren, Överbyåsens Båtklubb, som varit en av entusiasterna bakom projektet.
– Arbetet i föreningsrådet har varit lätt eftersom så många föreningar ställt upp. Vi satsar på en upprepning nästa år.

Vi var några stycken som haft stora båtar – havskryssare och annat men som insett att båtlivet inte bara består av 40-fotare och racing över havet. Båtlivet är den egna båten, den egna bryggplatsen och möjligheten, att komma in i vikar bland kobbar och skär. Sagt och gjort – vi samlade ihop några ”goa gubbar” och bildade en opretentiös klubb för Marieholm 20 båtar.

Vi kallar oss Marieholm 20 Eskadern, det är däremot mer pretentiöst. Från början var vi fem medlemmar och året var 1998. Marieholm 20 båtarna är inte unga. De är byggda på 70-talet men medlemmarna är unga i sinnet.

Eskadern söker upp motorreparatörer, riggmakare, segelmakare och andra som kan komma med goda råd om förbättringar och utveckling av våra båtar.
Många medlemmar har strömmat till och på våra möten visar de upp sina praktiska lösningar, som de själva kommit på, hjälper oss andra med råd och uppmuntran. Vi har fått en årsrytm som består av ett bryggmöte på våren för att titta på medlemmarnas båtar, ett tekniskt möte under vinterhalvåret på en aktiv verkstad, som jobbar med vara båtar, en eskaderdag för gemenskap under sommaren och årsmöte i april mm

Du känner igen oss på havet genom att vi för en grönvit standert och har en Marieholm 20 dekal på jackan eller i mössan – och vi har stor glädje av våra 20 fotare och deras mysiga skeppare. Nu har vi även en egen hemsida – http:// hem.passagen.se /mariehol/ (inget m)
Vi vill uppmuntra alla som har mindre båtar att söka ”klassgemenskap” och få ut mer av Båtlivet. Det finns annat än nya 40-fotare att beundra. Idag är vi över 60 medlemmar och du får gärna vara med som medlem – bara du har en Marieholm 20 båt.

Steve Dempe

Enligt ingångna rapporter händer det en hel del på hamnfronten i Skåne.
Efter förhandlingar har klubbenövertagit hamnen för fritidsbåtar här i Falsterbokanalen från och med den 1 januari!

Båtklubben Malmöhus har fått ett besked att de klarar sig 2003, men är förmodligen husvilla 2004.
Lomma kommun har sålt uppställningsplatsen för Lommabuktens Seglarklubb med direkt tillträde. Klubben har arrendekontrakt fram till 2014

Sedan är det chockhöjningar på gång i Norra Hamnen i Helsingborg där Helsingborgs Yacht Club residerar på ena sidan av hamnbassängen. På andra sidan har man byggt bostäder och Dunckers kulturhus, en jättesatsning, som man invigde i fjor. Man har längs bostäderna och kulturhuset byggt promenader i form av en mycket påkostad stensatt parkanläggning.

Den andra sidan där klubben finns är Parapeten, så den är redan stensatt. Nu räknar man in parkanläggningen i kostnaden för hamnen och lägger på vanlig kommunal avskrivning. Man vill då att båtägarna ska betala kalaset. Det tycks röra sig om en höjning från 6000 kr till 8000 kr. Det bör uppmärksammas att hamnarna är populära strövområden och flanörerna är till största antalet kommuninvånare, som inte har någon anknytning till båtlivet. Båtägarna är i många fall i minoritet i området i de kommuner där man inte tillåter avspärrning
av amnområdet. Jag känner förresten inte till någon svensk kommun, som har tillåtit avspärrning.

Kungsörs Segelsällskap tillhör de verkligt ärevördiga. KSS med hemmahamn i Kungsör längst in i Mälaren – där anrika Kungsörs Båtvarv också finns – bildades 1914.
Klubben har idag 270 medlemmar med 113 båtar och har en egen hamnanläggning med kran, mastskjul, klubbstuga, båtreparationslokal. Klubben har även en egen klubbholme, Västra Glipen, som ligger i Galten den innersta delen av Mälaren.

På denna ö har klubbens medlemmar under många år lagt ner mycket arbete och därmed gemenskap för att skapa det som finns idag; klubbstuga med stor altan, muddrad och skyddad hamn med bryggor och ljugarbänkar, bastu och ved/förrådsbodar. Fler projekt föreligger om krafterna räcker till. På klubbens hemsida; http://www.kungsor.se/~segels/ finns mycket intressant att se

Riksdagen har antagit en ny räddningstjänstlag, Lag om skydd mot olyckor, som gäller från 1 januari, 2004. I lagen stadgas att cirka 70 000 objekt i landet ska öka brandsäkerheten på olika sätt. Alla objekten ska införa ett systematiskt brandskyddsarbete och under 2004 till kommunens räddningstjänst skicka in en redogörelse för sitt brandskydd. Räddningstjänsten ska därefter göra tillsyn att objekten följer den nya lagens krav. Varje objekt ska ha en brandskyddsansvarig, personalen ska utbildas i brandkunskap och ett regelbundet internt kontrollarbete ska införas.

Ansvaret för brandskyddet läggs på fastighetsägare i samverkan med verksamhetsutövaren. Den nya lagen tydliggör ansvarsfrågan. Den statliga säkerhetsmyndigheten Räddningsverket kommer med en föreskrift vilka objekt som omfattas av de skarpa brandskyddskraven. Ytterligare information finns på www.srv.se och www.skyddmotolyckor.se.

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Sedan ett antal år har Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF) hyrt var sin våning av Sjöfartsverket i huvudbyggnaden vid Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Hyresvärden har framfört krav på mera lokalutrymme som löstes så att SSF flyttade till ett annex på samma område och SBU flyttade en våning ned.

Vid Båtlivs besök för en tid sedan var flytten praktiskt taget färdig. En leverans av möbler samma dag gav personalen några timmars extra arbete. Lokalerna har samma totalyta som på våningen ovanför, men är bättre indelade. Förutom kontorsrum för personalen finns ett väl tilltaget konferensrum för styrelsen. Liksom tidigare finns också ett övernattningsrum för långväga funktionärer vid möten som inte medger hemresa samma dag.

Liksom tidigare leder Hans W. Berglund kansliet i egenskap av generalsekreterare. Vid sin sida har han Cecilia Obitz som har hand om SBU:s ekonomi. Mait Knuts sköter bland annat det viktiga adressregistret så att Båtliv når alla båtklubbsmedlemmar. Till sin hjälp har hon Margareta Lundkvist på en deltidstjänst. Sedan en tid har två nya medarbetare tillkommit. Hans Obitz är vikarie för pappaledige Patrik Lindkvist och Charlotte Rolandsson skall äga sig åt miljöfrågor och utveckling av olika planerade projekt.

Tjänsten som utbildningskonsulent vid SBU och sekreterare i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) innehas formellt av Berth Josefsson, men han pensionerade sig redan tidigare i höstas. Tills vidare är vissa av tjänstens arbetsuppgifter fördelade på övriga befattningshavare. Rosenvik är för övrigt i hög grad ett maritimt centrum i Stockholm. Innanför grindarna där gränden af Pontins väg slutar finns förutom SBU och SSF dels Chefen för Stockholms sjötrafikområde och Sjöfartsinspektionens stockholmsavdelning.

Baltica och Fyrbyggaren har sin kajplats där och dessutom finns materiel för det underhåll av fyrar och farledsutprickning de båda fartygen arbetar med. Vidare finns den Trafikinformationscentral, VTS Stockholm, till vilken alla till Stockholm in- och utpasserande fartyg via VHF-radio måste anmäla sig vid vissa positioner i de trånga farlederna.

När årets Båtriksdag samlas på Quality Hotel i Nacka 13-14 april har delegaterna att ta ställning till två tunga propositioner och tio motioner i olika ämnen. Man kan förutse heta debatter främst kring av styrelsen framlagda propositioner, men även flera av motionerna innehåller hett debattstoff.

Höjd medlemsavgift
Styrelsen tvingas konstatera att rörelseresultatet för 2001 slutar med underskott på 725 000 kr, som täcks av eget kapital. Vidare har tidningen Båtliv överskridit budget med 836 000, vilket kommer att justeras mot SBU:s båtlivsfond som skapats just för situationer som denna. För att återuppbygga båtlivsfonden och möjliggöra ett höjt bidrag till Båtliv föreslår styrelsen att alla medlemskategorier med undantag för enskilda ungdomar får höjd medlemsavgift från 2003 med 10 kronor. Avgiften för 2002 är redan fastställd vid 2001 års Båtriksdag. Det betyder att medlemsavgiften för medlemmar i enkelanslutna klubbar blir 41 kronor och i dubbelanslutna 36 kronor.

Nya ramstadgar.
Svenska Motorbåtsunionen, som senare blev Svenska Båtunionen, bildades av självständiga klubbar och förbund med egna stadgar. Efterhand som nya klubbar bildats och anslutits har förslag på stadgar efterfrågats. En kommitté inom Saltsjön-Mälarens Båtförbund har utarbetat förslag till ramstadgar, som klubbar ska kunna anta sina egna med de lokala anpassningar som eventuellt kan behövas. Båtriksdagen föreläggs nu för fastställelse detta förslag, som för övrigt bearbetades vid Unionsrådet i höstas.

Motioner
Västkustens Båtförbund med stöd av Östra Vänerns Båtförbund föreslår att SBU tar initiativ till ett obligatoriskt kompetensbevis för fritidsbåtar, ett båtförarkort.
I motionen jämför motionärerna med jägarexamen, grönt kort för golfspelare, snöskoterkort. Motionären vill också att ett befarat myndighetspåbud ska mötas med ett eget initiativ av SBU.

Unionsstyrelsen (US) menar att frågan behöver utredas närmare och vill ha Båtriksdagens bemyndigande att tillsammans med NFB och Sjöfartsverket tillsätta en arbetsgrupp. Smålands Båtförbund vill väcka liv i den sedan en del år avsomnade provverksamheten för Rorsmansmärket. US tillstyrker motionen och vill ha uppdraget att ta fram och förnya det material som klubbarna ska kunna använda.

Navigationssällskapet motionerar kring flera olika problem. De vill att masttoppslanterna ska tas bort på segelbåtar med lägre mast än 12 meter. US är medveten om problemet med förväxling med annat rött ljus, men menar att internationella regler måste följas. Vidare vill Navis att väderrapporteringen i Sveriges Radios P1 förbättras. US håller med i huvudsak och vill gärna agera för bättre rapportering. Motionären anser också att bilfärjorna ibland kan vara svåra att se i mörker och vill att SBU via SSD ska verka för regler skapas för att undvika kollisioner. US uttalar stor förvåning över motionen och anser att nuvarande regler är full tillräckliga och föreslår att motionen avslås.

Slutligen vill Navis att SBU via SSD ska ta upp en diskussion med Sjöfartsverket angående reflexer på prickar så att de syns på radar. US tillstyrker motionen, men säger samtidigt att enligt uppgift från Sjöfartsverket förses alla nya prickar med radarreflektor.
Västkustens Båtförbund vill att förbunden ska få ta ut en mindre ersättning för distribution av protokollsblanketter till besiktningsmännen. US tillstyrker motionen
Blekinge Båtförbund vill att SBU tar fram en broschyr med uppgifter om begagnade båtars vanliga fel och förtjänster och pekar på att svensk Bilprovning har en liknande broschyr. US konstaterar att SBU idag inte har resurser att leva upp till motionärens önskemål och föreslår att motionen avslås.

Mälarens Båtförbund har varit besviken på de demonstrationer av de administrativa program som tagits fram och kräver att fel och brister snarast rättas till. US pekar på att pengar finns anslagna och att i motionen påpekade brister är nu tillrättade. Skånes Båtförbund pekar på ett faktum att i många hamnar finns både en grupp båtägare som via medlemskap i en båtklubb hyr sina platser och en grupp som hyr platser via en hamnförening. De senare är i regel inte medlemmar i SBU eftersom hamnföreningen inte anses vara en ideell förening. US menar att problemet närmast är en stadgefråga och att klubbar som söker medlemskap och som har hamnföreningskaraktär bör tänka igenom sina stadgar och utforma dessa på lämpligt sätt.

Sörmlandskustens Båtförbund har analyserat hur båtlivets organisationer verkar och har funnit att mycket finns att göra i fråga om samordning av kunskaper och resurser. Motionären skisserar ganska kraftiga ingrepp i både SBU:s, Svenska Kryssarklubbens och Svenska Seglarförbundets nuvarande arbetsformer och organisation. US konstaterar att de tre organisationerna redan har ett bra samverkansorgan i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. Nuvarande former för dubbelanslutning av båtklubbar till SBU och SSF är enkla. US hemställer därför att motionen avslås. Lidingö Båtförbund vill ha hjälp med att kontakta myndigheter,hamnar, rederier rörande problemet med svallvågor och av dessa vållade skador på stränder. US framhåller att problemet finns vid några få områden i närheten av storstäderna Stockholm och Göteborg. US anser att det regionala förbundet i första hand har en viktig uppgift dels som remissinstans gentemot länsstyrelsen och i samråd med Sjöfartsverkets trafikområde ta upp detta problem. Eventuellt kan flera berörda förbund gå samman. SBU och vid behov SSD kan agera mot centrala myndigheter.

Valfrågor
Det av Valnämnden framlagda förslaget innebär ett par förändringar. Bengt Aldengård, Sundsvall, har avsagt sig omval. Till ordinarie ledamot i hans ställe föreslås före detta sjötrafikdirektören vid Sjöfartsverket Göran Andersson. Han har redan en period varit styrelsesuppleant. På den därmed lediga suppleantposten föreslås nu Sten Olsson, Piteå. Han har hittills främst verkat i Norrbotten bland annat som sekreterare i Bottenvikens Båtförbund och som ordförande i Piteå Båtklubb.
I övrigt har avgående styrelseledamöter ställt sig tillförfogande för omval.
Info www.batunionen.com

När vi möter en båt av samma fabrikat som den egna eller ser en likadan i gästhamnen uppstår gärna en känsla av samhörighet. Ofta blir det en trevlig pratstund på bryggan med utbyte av erfarenheter. På fler håll har nu bildats klubbar med uppgift att sammanföra båtägare av en viss båttyp.

Båtliv förmedlar gärna kontakten och för dagen kan vi informera att Forbinaägare i hela landet kan gå in på hemsidan www.forbinaklubben.org och höra av sig till styrelsen och anmäla sitt intresse för medlemskap.
Alla ägare till en Albin 25 har också fått ett forum i www.albin25.com. Albin 25-klubben är nybildad och i ett pressmeddelande satsar styrelsen med säte i Karlstad på ett mycket brett program med en rad förmåner för sina medlemmar. I första han vill man nu ha kontakt med alla Albin 25-ägare runt om i landet. Det sker enklast genom att anmäla sig via hemsidan Saltö 31 är en annan båttyp med egen klubb. Den kommer att ha årsmöte på båtmässan Allt för Sjön den 9 mars i rum nr 257. Årsmötet ska börja kl. 11.00 och därefter lunch, för den som så vill, i mässrestaurangen.

Caravelle33 är en båttyp som såldes som självbyggarbåt under 70- till början på 90-talet. Det finns idag cirka 150 båtar i våra skärgårdar.
En klubb under namnet Caravelle33 Klubben har nu bildats och vi går att nå via http://home1.swipnet.se/~w-16008/caravelle33klubben.htm.

Aspö Båtklubb i Karlskrona skärgård har funnits i 25 år och verksamheten har under åren varit varierande. Klubbverksamheten var fram till 1999 sakta nedåtgående, varför en nystart gjordes. En interimsstyrelse startade upp och bildade en ordinarie styrelse vid årsmötet 2000. Antalet medlemmar växte från 78 till dagens 150. Klubbens ordförande, Göran Janrell, är imponerad över att styrelsen och medlemmarna i klubben är så lojala och ställer upp ideellt med sina olika kompetenser för klubbens verksamhet.

Vi visste att vi hade många eldsjälar, men många andra har också engagerat sig i allt arbete och stöttat oss även utanför klubben. Genom att ta över ansvaret och teckna arrendeavtal med Karlskrona kommun tog Aspö Båtklubb över verksamheten i hamnarna Lökanabben och Djupvik. Omfattande arbeten har sedan den 1 november 2001 kommit igång i hamnarna. I samverkan med EU Mål 2 Öarna, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun, har uppförts ett nytt klubbhus vid Lökanabben. Med bland annat ett EU-bidrag på 800 000 kronor och en omfattande arbetsinsats av klubbmedlemmar kunde den 65 m2 stora byggnaden nyligen invigas i anslutning till klubbens 25 årsjubileum.

Klubbhuset är avsett som en gemensamhetsanläggning för i första hand medlemmarna i Aspö Båtklubb, men även gästande båtfolk, boende på Aspö och de som besöker ön är välkomna. I klubbhuset har faciliteter för att öka servicen för båtfolket byggts in såsom vattenklosetter, duschar, bastu och tvättmöjligheter. Sex gästplatser finns, men lediga klubbplatser får utnyttjas. Annat nyttjande är uthyrning för konferenser i samarbete med Aspö Lotstorns vandrarhem, föreningsverksamhet på ön mm.

”Nomadklubben” söker efter ägare och detaljer till och om Nomadbåtar, vilka finns i versionerna ett, två och tre. Klubben har redan fem aktiva Nomad III ägare varav inga var tidigare bekanta. Klubben söker flera ägare och andra som kan bidra med bilder och historia om var dessa byggdes o. dyl.

Den har haft en höstträff på land där även konstruktören Eje Åhlstedt medverkande. Det planeras ytterliggare en träff i mitten på mars och ytterligare en på en ö söder om Waxholm helgen 5–6 juni. Info www.nomad3.se.

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Båtriksdagen 2005 hålls 9–10 april 2005. Platsen blir Söderköpings Brunn.Motioner, förslag och framställningar till Båtriksdagen skall vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2005.
Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar sänds till Båtförbund/Båtklubbar senast sex veckor före Båtriksdagen.
Unionsstyrelsen