SBU

När SBU:s kansli nu startar efter semestrarna finns en ny person i personalgruppen. Han heter Hans W. Berglund och efter några veckors mjukstart kommer han att efterträda Staffan Högardh på posten som generalsekreterare. Staffan önskar efter 25 år i centrum av svenskt båtliv att få trappa ner. – Det känns som en stor utmaning, säger Hans när Båtliv får kontakt med honom efter första arbetsveckan. – Den mycket stora erfarenhet som samlats hos min företrädare blir inte lätt att leva upp till. Men eftersom jag kommer att ha Staffan som kunskapskälla en tid framåt är jag inte så orolig.

Hans Berglund är bosatt på Resarö nära Vaxholm. Han kommer att pendla med Vaxholmsbåt till jobbet, så det blir nära till båtlivet året runt.
På Resarö har han upplevt båtliv på gräsrotsnivå som ordförande i en båtklubb i 15 år och lika länge har han varit navigationslärare för vetgiriga fritidsbåtägare. En segelbåt, Marieholm 26, och en motorbåt, Oxelö 26, ingår i ”rederiet” och sjövana finns även från andra fartyg.
Hans har också med sig jobb som utbildare i ledarskapsfrågor och som handläggare i Sveriges Stuvarförbund har han också med i bagaget, vilket borgar för stor erfarenhet av kontakter med människor och organisationer.

Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse för 2002 är nu klar. Den finns i tryckt form, men du kan även ladda hem den här.

Strömstad gästhamn blev först i Sverige med att erbjuda sina besökare trådlös uppkoppling på internet. Utrustning kan hyras på hamnkontoret eller turistbyrån. Info 0526-623 30, www.stromstadtourist.se

Enligt ingångna rapporter händer det en hel del på hamnfronten i Skåne.
Efter förhandlingar har klubbenövertagit hamnen för fritidsbåtar här i Falsterbokanalen från och med den 1 januari!

Båtklubben Malmöhus har fått ett besked att de klarar sig 2003, men är förmodligen husvilla 2004.
Lomma kommun har sålt uppställningsplatsen för Lommabuktens Seglarklubb med direkt tillträde. Klubben har arrendekontrakt fram till 2014

Sedan är det chockhöjningar på gång i Norra Hamnen i Helsingborg där Helsingborgs Yacht Club residerar på ena sidan av hamnbassängen. På andra sidan har man byggt bostäder och Dunckers kulturhus, en jättesatsning, som man invigde i fjor. Man har längs bostäderna och kulturhuset byggt promenader i form av en mycket påkostad stensatt parkanläggning.

Den andra sidan där klubben finns är Parapeten, så den är redan stensatt. Nu räknar man in parkanläggningen i kostnaden för hamnen och lägger på vanlig kommunal avskrivning. Man vill då att båtägarna ska betala kalaset. Det tycks röra sig om en höjning från 6000 kr till 8000 kr. Det bör uppmärksammas att hamnarna är populära strövområden och flanörerna är till största antalet kommuninvånare, som inte har någon anknytning till båtlivet. Båtägarna är i många fall i minoritet i området i de kommuner där man inte tillåter avspärrning
av amnområdet. Jag känner förresten inte till någon svensk kommun, som har tillåtit avspärrning.

När vi möter en båt av samma fabrikat som den egna eller ser en likadan i gästhamnen uppstår gärna en känsla av samhörighet. Ofta blir det en trevlig pratstund på bryggan med utbyte av erfarenheter. På fler håll har nu bildats klubbar med uppgift att sammanföra båtägare av en viss båttyp.

Båtliv förmedlar gärna kontakten och för dagen kan vi informera att Forbinaägare i hela landet kan gå in på hemsidan www.forbinaklubben.org och höra av sig till styrelsen och anmäla sitt intresse för medlemskap.
Alla ägare till en Albin 25 har också fått ett forum i www.albin25.com. Albin 25-klubben är nybildad och i ett pressmeddelande satsar styrelsen med säte i Karlstad på ett mycket brett program med en rad förmåner för sina medlemmar. I första han vill man nu ha kontakt med alla Albin 25-ägare runt om i landet. Det sker enklast genom att anmäla sig via hemsidan Saltö 31 är en annan båttyp med egen klubb. Den kommer att ha årsmöte på båtmässan Allt för Sjön den 9 mars i rum nr 257. Årsmötet ska börja kl. 11.00 och därefter lunch, för den som så vill, i mässrestaurangen.

Caravelle33 är en båttyp som såldes som självbyggarbåt under 70- till början på 90-talet. Det finns idag cirka 150 båtar i våra skärgårdar.
En klubb under namnet Caravelle33 Klubben har nu bildats och vi går att nå via http://home1.swipnet.se/~w-16008/caravelle33klubben.htm.

Svenska Seglarförbundet delar varje år en rad belöningar för fina prestationer. Pris som årets seglare tilldelas Victory Challenges projektledare Mats Johansson. Han får priset för sin insats som ledare för det svenska syndikatets framgångar i America’s Cup. Mats Johansson får även priset för att ha satt svensk segling på världskartan.
Vinges Kanna tilldelas Laserseglaren Daniel Birgmark från Göteborg. Remierspokalen tilldelas 470-seglarna Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Geddapokalen tilldelas den man eller kvinna som under året fyller högst 20 år.

Karin Söderström från Lerum tilldelas priset för sin silvermedalj på Ungdoms-VM i Kanada.
Halvan tilldelas KSSS-seglaren Arvid Claeson för hans guldmedalj på Junior EM i E-jolle. Tornadoseglarna Martin Strandberg och Kristian Mattson från Malmö får priset ”Lyftet”. Nakterhusetpriset tilldelas Helena Darvelid, en av världens mest framgångsrikaste kvinnliga havskappseglare. Priset som årets tränare går till Per Wennersten, sportchef på GKSS. Utmärkelsen Årets arrangörsklubb tilldelas Träslövsläges BS.

SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund) överklagar hos Regeringen Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att tillåta Vägverket att hålla Tappströmsbron stängd från den 15 januari t.o.m. den 1 maj.

Förbundet anser att 1 maj är en mycket aktiv dag för fritidsbåtar med bl.a. sjösättningar och årets första tur. Då Vägverket har haft 3,5 månad på sig för sitt arbete borde man kunna avsluta arbetet innan helgdagen. Med denna motivation anhåller man att Regeringen ändrar beslutet.

Skandinaviska Gummibåtsklubben med säte i Hörby satsar på att sprida information kring denna speciella form av båtliv. Klubben ger ut en välredigerad tidning i fyrfärg med flera nummer per år och den samlade årsutgivningen är ett bra uppslagsverk kring det trailerburna båtlivet. Nu vill man gå ett steg längre och ge ut en bok om allt detta. Den är tänkt att omfatta tre olika avsnitt.

Det första ska handla om råd, tips, service av gummibåtar och RIB. Det andra behandlar trailerkörning och sjösättning. Det tredje beskriver navigation och körning med mindre båtar. Klubben efterlyser nu ekonomiskt stöd från presumtiva läsare och branschen för att kunna bekosta tryckning och utgivning av boken. Intresserade kan lämpligen ta kontakt via e-post: sgkrib@passagen.se.

Forbinaklubben
I klubbens programförklaring framgår att klubben är en länk mellan innehavare av Forbinabåtar i Sverige. Klubben ska främja medlemmarnas nytta och glädje av sina båtar genom olika gemensamma aktiviteter såsom eskadrar, informationsträffar etc. Föreningen är rikstäckande, men stöder att regionala avdelningar bildas inom föreningen. Hittills har vi två aktiva regionala avdelningar, Stockholm och Mälaren.

Dessutom jobbar vi på att få i gång avdelningar på Västkusten och i Vänern där många Forbinabåtar finns. Vill du veta mer om Forbinaklubben gå in på hemsidan: http://www.forbinaklubben.org/.
Dufourföreningen lade sin grundsten vid ett möte i november 2002. Föreningens mål och syfte är att tillvara ta medlemmarnas intressen och värna om båttypen. Föreningen är öppen för alla storlekar av Dufourbåtar. Självfallet bygger denna liksom andra ideella föreningar på att alla hjälps åt att bidraga med synpunkter, tips och erfarenheter. En förening enbart bestående av en styrelse gör ingen glad utan vi ser fram emot just ditt bidrag.

Sammanställningen av olika tips är sammanställd och kommer troligen att läggas ut på en medlemssida på hemsidan. Håll dig informerad på ” Aktiviteter i Dufourföreningen ” på hemsidan http://hem.passagen.se/dufour/index.html.

Under januari och februari 2003 har Stegeborgs Båtklubb tillsammans med TBV Östergötland haft motormekaniker kurs. 22 personer har deltagit i kursen var av två tjejer. Kursen har omfattat service och konservering av båtmotorer samt vikten av underhåll. Eleverna har även fått lära sig hur en säker båt ska var utformad för att uppfylla besiktningskraven enligt SBU:s normer. Några av deltagarn har gått kursen tidigare Anders Linderoth och Benny Johansson men tycker det är lika kul att gå den igen. Benny säger att det är alltid bra med repetition och att det är trevligt att träffa båtklubbsmedlemmarna.

NBF:s förhörsförrättare från Valdemarsvik, Christer Jonsson, hade kluriga frågor och var mycket nöjd med resultatet som deltagarna vid examineringen presterat. Nelli Tornell och Annelie Follerstedt som var med på kursen tycker att det har varit mycket givande. De kan nu stolt visa upp sina intygsböker som nu även innehåller motormekanikerintyget. Nu är det bara radarintyget som fattas säger Nelli och Annelie. Annelie säger också att kursen har varit mycket nyttig efter som hon och hennes sambo Martin letar efter en båt att köpa.

Alexander Johansson

I Klagshamn finns som på en del andra håll både en båtklubb och en hamnförening. Båda – som är medlemmar i Skånes Båtförbund – är hyresgäster i den kommunala hamnen med var sin brygganläggning. På land finns en byggnad med olika faciliteter. Hamnföreningen köpte för några år sedan huset av båtklubben för en symbolisk summa. Båtklubben menar att en klausul i köpekontraktet ger klubben rätt att återköpa huset. Det vill hamnföreningen inte acceptera och frågan kommer nu hänskjutas till tingsrätt för att konflikten ska lösas.

Man anser sig ha rätt att utestänga båtklubben från hamnhuset. Till historien hör att hamnföreningens ordförande är moderat kommunpolitiker och han har anlitat stadsjuristen för att få hjälp att vräka båtklubben. Det ifrågasätts nu om kommunal tjänsteman får anlitas i privata juridiska ärenden.

I Simrishamn har den kommunala hamnen arrenderats av ett privat bolag, Marina Partner, som i sin tur är ett dotterbolag till norska koncernen Örsta Stål. Motivet är att Marina Partner vill göra hamnen till en referensanläggning för sin produktion av hamnutrustningar såsom bryggor av olika typ, elutrustning med mera.

I hamnen finns dels Simrishamns segelsällskap och en hamnförening med cirka 200 medlemmar som hyresgäster. Företaget ska dessutom driva gästhamn, sköta hamnbyggnad och sköta sjösättning och torrsättning och transporter till den närbelägna uppläggningsplatsen. Enligt uppgift från bolaget gäller de avtal sällskapet och hamnföreningen redan har med kommunen.

– Vi vill kunna visa upp en levande hamn, säger Jan Ljunggren, nybliven hamnfogde. Det är vårt primära mål, inte att tjäna pengar. Vi vill inte skrämma bort båtägarna med alltför höga avgifter. Med planerade upprustningsåtgärder räknar vi med att locka nya hyresgäster, framför allt lite större båtar.

Vid Falsterbokanalen är Sjöräddningssällskapets enhet belägen i norra hamnbassängen. Där finns för övrigt Höllvikens Båtklubb och gästhamn Förra sommaren invigdes en ny sjöräddningsstation på mark arrenderat av Sjöfartsverket. Vid årsskiftet stängdes kanalen och därmed begränsades förutsättningarna för sjöräddarna avsevärt.

Enligt all erfarenhet görs alla räddningsinsatser söder om kanalen. Resan runt Falsterbonäset blir kanske blir alltför lång för en framgångsrik insats. Nu kräver sjöräddarna att få tillgång till nycklar så att man själva kan öppna slussportarna och komma ut till havsområdet söder om näset snabbare.

Men trafikområdeschefen Lars-Göran Ånefors tycker inte att det är bra. I vinter ska kanalen besiktigas och därefter ska man ta ställning till sjöräddarnas framställning. De allra flesta räddningsinsatserna görs ändå efter 1 maj under sommaren, menar man.

Lördagen den 8 februari kunde förbundsordförande Arne Sahlin hälsa ett 90-tal medlemmar från 40 båtklubbar välkomna till årets Båtdag. 2002 års stora fråga var den om statlig utförsäljning av kronans mark i våra skärgårdar. SMBF har engagerat sig helhjärtat i frågan och fått röna stor uppskattning för det. Bland annat har den särskilda avdelningen – En skärgård för alla – på hemsidan varit flitigt besökt.

Vid de formella Båtdagsförhandlingarna valdes Torgny Ljungqvist, Rörstrands BK, till ny förbundssekreterare på två år. Övriga nya i styrelsen är Arne Bengtsson, Ösmo BK och Mats Dryselius, Essinge BK. Riksdagsman Ola Rask (s) informerade om vad som skett efter det att motionen om stopp av utförsäljningen och en utredning hade accepteras av riksdagen. Fortifikationsförvaltningen har kvar uppdraget att utförsälja den mark som försvaret inte längre har behov av, men finansminister Bosse Ringholm tror inte att någon myndighet säljer ut någon mark innan utredningen är klar.

– Men det är efter ett sådant beslut som arbetet börjar, poängterade Ola Rask, det gäller att påverka utredningen nu och inte komma med förslag och idéer när besluten redan är tagna. Och risken för utförsäljning finns fortfarande. Här har båtorganisationerna hittills varit till mycket stor hjälp och visat att de tar ansvar för en levande skärgård. Det är också viktigt att påverka kommunerna så att ingen utförsäljning sker till marknadspriser. – I månadsskiftet oktober – november ska utredningen vara klar och det gäller att hålla tempot fram till dess! Man får inte stanna upp för då finns risk att marken ute i skärgårdarna försnillas för kommande enerationer, avslutade Ola Rask.

Kappseglingen Bornholm Runt har seglats i 41 år med fina anor och nu vill eskaderteamet ytterligare utveckla denna tradition. Eftersom denna fina segling äger rum i slutet av juli, så har Simrishamns Segelsällskaps eskaderteam ett erbjudande till alla er som vill familjesegla, motorsegla, eller med motorbåt gå runt Bornholm på ett mera lugnt sätt.

Vi kommer att avsegla tre dagar innan kappseglarna startar och vi går in till två hamnar. Tanken är att vi ska vara lite hemlighetsfulla, när det gäller vilka hamnar vi tänker anlöpa, åtminstone fram till avseglingsdagen. Detta för att göra det lite mer spännande.

Vi kommer att i mån av plats reservera i förtid för eskadergänget i dessa hamnar. Grillning givetvis, underhållningen står vi för själva. Vi vet av erfarenhet att Gitarrer & Dragspel och ett glatt humör finns alltid med ombord på båtarna. M/S Victoria ovan samt S/Y Sun Lover
och S/Y Carnabeth kommer att vara eskaderledarbåtar.
Vi kommer att anlöpa Simrishamn kvällen innan målgången före Bornholm Runtkappseglarna.

Givetvis kommer SSS att utmärka alla eskaderbåtar som fullföljt, samt visat god sjömanskap med ett diplom. Eskaderledarna kommer även att prisa den eller de besättningar, som visar en fin stämning på våra uppehåll i
hamnarna. Starten för denna eskader äger rum tisdagen den 22/7 03 kl 10.00
Målgång med start från Bornholm fredagen den 25/7. 03 kl 10.00

Anmälan vill vi gärna ha senast lördagen den 8/7.03
Eskaderledare Tommy Andersson på M/S Victoria kan ni ringa till på tel 070-511 3537, 0414-100 04 eller e-mail: Victoria@odata.se

Övriga kontaktpersoner är eskaderledarna Holger Granath på S/Y Sun Lover, tel. 0414-101 36 e-mail: hogrant@msn.com, och Sven Carlsson S/Y Carnabeth, tel 0414-128 77.

Den 10-12 juli firar Svenska Veteranbåtsföreningen (SVBF) sitt 20-årsjubileum vid ett möte i Nyköpings hamn. Då är det 20 år sedan ett veteranbåtsmöte anordnades i Västervik som ledde till att SVBF så småningom bildades. Nya och gamla medlemmar samlas på torsdagen. På fredagen inbjuds allmänheten att beskåda härligheten och vara med och utse charmigaste båt, alltmedan mötesdeltagarna träffas och trivs.

Alla som har båt av klassiska material, stor, liten, segel- eller motorbåt. Du som har en båt som passar in och som har lust att lära känna andra likasinnade är välkommen till mötet och i föreningen. Andra är välkomna att beskåda skönheterna från kaj.

Herlinsällskapet bildades 2000 för att befrämja intresset för Tore Herlins arbete och bevara hans båtar. Det ska också vara ett forum där Herlinvänner kan träffas. Sällskapet anordnar för första gången en båtträff för Herlinbåtar den 2-3 augusti på Ornö i Stockholms skärgård, vid familjen Herlins brygga vid Bruket innanför Skinnkobben (ungefärlig position N59.04.9, O18.24).

Du som har en Herlinbåt och vill komma med, tag kontakt med Per Axelson/Anna Birgitta Eriksson, tel. 08-571 687 59 eller skicka ett mejl via sällskapets hemsida, adress: www.sallskapet.herlin.se. Andra som har vägarna förbi bör titta in i viken för att få en extraordinär skönhetsupplevelse!

Den 5-6 september äger ett intressant seminarium rum i Gävle med inriktning på det kulturarv som finns i kustområdet Historiskt är Kustkulturseminariet i Gävle en uppföljning av en rad seminarier med anknytning till Kustbudkavlen -98. Kustguide arrangerade det första hösten -99 på Båtmässan i Älvsjö.

Senast var det ett nationellt seminarium i Västervik i september 2002, där bruks- och allmogebåtars dokumentation samt bevarande var huvudämne. På seminariet utsågs en arbetsgrupp som följde upp förslagen vid ett möte med Sjöhistoriska. Resultatet, som blev ett genombrott, innebär att SSHM nu har tagit den här kategorin båtar i sitt arbetsprogram. Seminariet beslutade också att Gävle skulle bli mötesplatsen för nästa seminarium och att kustkulturen och samarbetsformer tas upp i programmet.

För första gången arrangeras ett seminarium som tar fasta på vår Kustkultur och som har ambitionen att skapa ett nationellt samarbete för att värna om den och ge den möjligheter i en levande kustbygd.
Utställningen om Kustbudkavlen -98 vid Länsmuseet i Gävle. Det är historiskt – för första gången kommer en offentlig utställning att visa upp skeppskistorna och presentera kustkulturskatterna. Info www.kustguide.net

Klubben är för närvarande återuppstartad. Den har haft cirka 300 medlemmar för några år sedan och har tillstånd från Bayliner i USA att få bära orginallogotypen. Allt finns färdigt med egen Baylinerbåtvimpel för 200 kr, broderat märke för 50 kr och klubbnålen för 50 kr.
Medlemsavgiften är 200 kr.
På samma inbetalningsavi kan man beställa vimpel, klubbnål och broderat märke.

Klubben siktar på att utge ett medlemsblad med bland annat en frågebank. Adress: Bayliner Club Sweden, Box 191 85, 152 05 Södertälje. E-post: baylinerclubsweden@hotmail.com. Hemsida http://baylinerclubsweden.shorturl.com eller http://medlem.tripodnet.nu/bayliner1974

Kungsörs Segelsällskap tillhör de verkligt ärevördiga. KSS med hemmahamn i Kungsör längst in i Mälaren – där anrika Kungsörs Båtvarv också finns – bildades 1914.
Klubben har idag 270 medlemmar med 113 båtar och har en egen hamnanläggning med kran, mastskjul, klubbstuga, båtreparationslokal. Klubben har även en egen klubbholme, Västra Glipen, som ligger i Galten den innersta delen av Mälaren.

På denna ö har klubbens medlemmar under många år lagt ner mycket arbete och därmed gemenskap för att skapa det som finns idag; klubbstuga med stor altan, muddrad och skyddad hamn med bryggor och ljugarbänkar, bastu och ved/förrådsbodar. Fler projekt föreligger om krafterna räcker till. På klubbens hemsida; http://www.kungsor.se/~segels/ finns mycket intressant att se

Aspö Båtklubb i Karlskrona skärgård har funnits i 25 år och verksamheten har under åren varit varierande. Klubbverksamheten var fram till 1999 sakta nedåtgående, varför en nystart gjordes. En interimsstyrelse startade upp och bildade en ordinarie styrelse vid årsmötet 2000. Antalet medlemmar växte från 78 till dagens 150. Klubbens ordförande, Göran Janrell, är imponerad över att styrelsen och medlemmarna i klubben är så lojala och ställer upp ideellt med sina olika kompetenser för klubbens verksamhet.

Vi visste att vi hade många eldsjälar, men många andra har också engagerat sig i allt arbete och stöttat oss även utanför klubben. Genom att ta över ansvaret och teckna arrendeavtal med Karlskrona kommun tog Aspö Båtklubb över verksamheten i hamnarna Lökanabben och Djupvik. Omfattande arbeten har sedan den 1 november 2001 kommit igång i hamnarna. I samverkan med EU Mål 2 Öarna, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun, har uppförts ett nytt klubbhus vid Lökanabben. Med bland annat ett EU-bidrag på 800 000 kronor och en omfattande arbetsinsats av klubbmedlemmar kunde den 65 m2 stora byggnaden nyligen invigas i anslutning till klubbens 25 årsjubileum.

Klubbhuset är avsett som en gemensamhetsanläggning för i första hand medlemmarna i Aspö Båtklubb, men även gästande båtfolk, boende på Aspö och de som besöker ön är välkomna. I klubbhuset har faciliteter för att öka servicen för båtfolket byggts in såsom vattenklosetter, duschar, bastu och tvättmöjligheter. Sex gästplatser finns, men lediga klubbplatser får utnyttjas. Annat nyttjande är uthyrning för konferenser i samarbete med Aspö Lotstorns vandrarhem, föreningsverksamhet på ön mm.

Navigationssällskapet i Stockholm håller klubbstanderten högt med sin egen navigationstävling. Den 9 augusti körde sällskapet årets tävling med Navis klubbholme Lillöörarna som bas. Navis tävling är öppen för alla intresserade. Förutom Navismedlemmar deltog ekipage från Petterssonklubben samt Stallmästargårdens BS.
Tävlingsansvariga var välkända ”Team Tegsjö”. De hade lagt en väl planerad och underhållande runda på drygt sju distansminuter som bjöd på tre smala passager innanför tremeterskurvan.

En av dem gav inte mer än en decimeters marginal under kölen för den mest djupgående båten. Sju moment och passerkontroller hade man lyckats få in på den relativt korta sträckan. Resultatet redovisades på utsatt tid och medan Navis funktionärsteam redovisade resultaten bjöds de deltagande teamen på vin och tilltugg. Ny Navismästare blev Eric Weise.

Resultat:
1: Eric Weise, skeppare på Nalle, 58 prickar. Inga Momentprickar.
2: Lars Knöppel, skeppare på Bad Loser, 64 prickar. Inga momentprickar.
3: Bo Hammarberg, skeppare på Tordmulen3, 85 prickar. 15 momentprickar.
4: Team Knuts, Zenobia, 160 prickar, 80 momentprickar.
5: Rolf Berglind, skeppare på Miramis, 305 prickar, 75 momentprickar.

Det är dags att söka pengar ur Svenska Båtunionens fond för utveckling av båtlivet. Enligt statuterna kan enskilda medlemmar, båtklubbar eller båtförbund söka bidrag. Vidare sägs enligt statuterna att även organisationer eller enskilda personer med anknytning till svenskt båtliv få bidrag.

Ansökan ska innehålla beskrivning av det projekt man söker bidrag för, ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks.
Ansökningar ska vara SBU:s kansli tillhanda senast den 31 oktober. Unionsstyrelsens AU behandlar inkomna ansökningar senast vid årsskiftet

Blekinge Båtförbund genomförde den 13/7-19/7 en familjeeskader. Eskadern gick mellan Hanö och Marinmuseet i Karlskrona med ett 30-tal fritidsbåtar av alla de slag. Under hela veckan var det jättefint väder med både sol och bad. Veckan började med guidning på Hanö där vi även fick en tillbakablick hur livet kunde vara på en ö förr i tiden. Tärnö var nästa etapp där grillning och tipspromenad väntades. På Tjärö berättade Eskaderns långfärdsseglare, Åke Palm om sin senaste färd genom Europas kanaler. Sven Håkansson berättade om önamnens ursprung, främst i Hällaryds skärgård.

På Arpö väntade delar av BBF:s ungdomskommitté tillsammans med Eva Hasselberg som lärde ut hjärt- och lungräddning. Här på Arpö fick även eskadern och dess musikanter Björn Landenstad och Leif Hermansson lyssna på en klarinettspelande och skönsjungande dansk seglare som bara dök upp och frågade om vi ville lyssna. Drottningskär och Aspö Båtklubb stod för värdskapet på torsdagen med bland annat besök på Kastellet. Dagen efter bar det iväg till Karlskrona Motorbåtsällskap.

En av höjdpunkterna på resan var brandövning under Räddningsverkets ledning samt på kvällen musik av det så populära Gipsy Band som hade med sig några vänner från Musik i Blekinge. Lördagen inleddes med en eskaderparad där alla båtarna på rad gick mot Karlskrona och den väntande Eskaderfesten på Marinmuseet. Under hela veckan fick de som ville sina “guldklimpar”, det vill säga båtarna, säkerhetsbesiktigade.

Sammanfattningsvis kan man säga att musik, sång, grillning, båtar, gamla och unga är en sån härlig och rolig blandning att det måste upplevas. Inte bara en gång utan som de flesta av deltagarna, flera gånger. Om frasen att förena nytta med nöje skulle ha någon plats i det svenska båtlivet så är det just under en sådan här familjeeskader.
Lars Erik Blomqvist

Bud Mobil Vinö Sail race avgjordes för 18 året i rad i Hjälmaren utanför arrangerande Södra Hjälmarens Båtklubb, Hampetorp. Kappseglingen avgjordes i 3 kölbåtsklasser samt 5 stycken Hjälmarsnipor. Totalt antal deltagande båtar var 65 stycken, som i måttliga vindar seglande runt Vinön.

Två Expresser toppade prislistan med arrangörsklubbens Johan Olsson bara fem sekunder före Johan Bergman efter knappt tre och en halv timmes segling. Bästa Hjälmarsnipa styrdes av Björn Eriksson med Anders Lottenberg som skeppare i andraplacerade snipa. Komplett resultatlista återfinns på klubbens hemsida www.shb-klubb.com